Archívum » 1985 » 1985. éves tartalom

 

TARTALOM

Az integrált szakcsoporti szőlőtelepítések jellemzői XXIX. évfolyam, 12. szám,

Bánházi János- Koltay Jenő- Soós Pál: A szántóföldi munkagépek működésének elméleti alapjai XXIX. évfolyam, 3. szám, 75-76.

Pillantás a világba
A mezőgazdasági termelés szerkezeti átalakítása Dél-Franciaországban XXIX. évfolyam, 7. szám, 70-71.


Szakirodalom
Vállalati információ-kibocsátás az élelmiszer-gazdaságban XXIX. évfolyam, 6. szám, 73-74.

Tallózás
Mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatások az USA-ban XXIX. évfolyam, 7. szám, 76-77.

A. Zavgorodnij Pillantás a világba
Az állattenyésztési komplexumok eredményei a Szovjetunióban XXIX. évfolyam, 2. szám, 73-74.

Abonyiné Palotás Jolán Szakirodalom

Éliás András: Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeink a külpiaci versenyben XXIX. évfolyam, 12. szám, 76.

Abonyiné Palotás Jolán Szakirodalom

Soós Gábor dr.- Misi Sándor dr.: Mit kell tudni a magyar agrártermelésről? XXIX. évfolyam, 7. szám, 78.

Abonyiné Palotás Jolán- Makra László- Kiss Árpád Aszály a Dél-Alföldi megyékben XXIX. évfolyam, 5. szám, 41-46.

Ács Antal Tudományos életünk
A Debreceni Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottságának tevékenysége XXIX. évfolyam, 8. szám, 68-70.

Almásy Alexander Kalmanovics Szakirodalom
KGST: Nemzetközi munkamegosztás az agráripari szférában XXIX. évfolyam, 5. szám, 77-79.

Árvai László Tallózás
Néhány régebbi gondolat időszerűsége XXIX. évfolyam, 2. szám, 75-76.

Baksa Ottóné Szemle
A háztáji és kisegítő gazdaságok gyümölcstermelése XXIX. évfolyam, 3. szám, 51-56.

Balogh András Az SZKP KB 1965. márciusi plénumától az élelmiszerprogramig XXIX. évfolyam, 4. szám, 23-35.

Balogh Botond Tallózás
Cukortermelés ráfizetéssel vagy anélkül… XXIX. évfolyam, 12. szám, 70-75.

Balogh Botond Tallózás
Nyitott szemmel járni – külföldi országutakon XXIX. évfolyam, 2. szám, 76-77.

Balogh Botond Tallózás
Rejtett tartalékok – de másban XXIX. évfolyam, 3. szám, 71.

Balogh Csaba A gazdálkodás gyakorlatából
A kukorica- és iparinövény-termelési együttműködés XXIX. évfolyam, 8. szám, 44-49.

Baranyi József A gazdálkodás gyakorlatából
XXIX. évfolyam, 12. szám, 55-57.

Baranyi József Szemle
Korszerűsödő szőlőtermelés Fertőszentmiklóson XXIX. évfolyam, 3. szám, 56-59.

Barcza Gabriella A melléktermékek és hulladékok felhasználásával bővíthetőek a takarmányfehérje-források XXIX. évfolyam, 5. szám, 21-28.

Barcza Gabriella Kerekasztal
Az alapvető népgazdasági igények gazdaságosabb kielégítéséről van szó XXIX. évfolyam, 7. szám, 46-49.

Bélteky Béla Az elsődleges biomassza felhasználásának és növelésének lehetőségei XXIX. évfolyam, 3. szám, 5-13.

Berend T. Iván Az élelmiszer-gazdaság szerepe a XX. századi magyar gazdaságpolitikában XXIX. évfolyam, 11. szám, 1-9.

Birkás Márta- Tajthy József A gazdálkodás gyakorlatából
A talajművelés módszereinek fejlesztése a jászapáti Velemi Endre Termelőszövetkezetben XXIX. évfolyam, 9. szám, 47-53.

Bíró Sándor A gazdasági kockázat és a jogi felelősség viszonya XXIX. évfolyam, 12. szám, 37-43.

Bisztray Ádám Szakirodalom
Mit olvashatnak külföldi látogatóink a magyar élelmiszer-gazdaságról? XXIX. évfolyam, 9. szám, 77-79.

Bodnár Miklós Szemle
A változó közgazdasági szabályozó rendszer hatása a termelőszövetkezeti beruházásokra XXIX. évfolyam, 10. szám, 63-66.

Borsos János Tudományos életünk
Az agrárkutatás helyzetének értékelése és fejlesztése XXIX. évfolyam, 5. szám, 67-73.

Budai Horváth József Az első közös gazdaságok egyike XXIX. évfolyam, 3. szám, 1-4.

Czok Gyula Vita
Elosztás és érdekeltség? XXIX. évfolyam, 4. szám, 49-55.

Csáki Csaba Tudományos életünk
Magyarországon lesz az V. Európai Agrárközgazdasági Kongresszus XXIX. évfolyam, 9. szám, 64-65.

Csánky Zsuzsa Szakirodalom
Sertéstenyésztők kézikönyve XXIX. évfolyam, 6. szám, 77-78.

Cseri Géza Szemle
Halgazdálkodás a Hortobágyon XXIX. évfolyam, 8. szám, 65-66.

Csullog József Vita
Vállalatvezetés a megújulás útján XXIX. évfolyam, 10. szám, 53-56.

Dobos Károly A hatékonyság mérésének fejlődése XXIX. évfolyam, 12. szám, 32-36.

Dobos Károly Kerekasztal
A mezőgazdasági export-import gazdaságosságának vizsgálata XXIX. évfolyam, 11. szám, 44-48.

Domokos István Vállalati költségtervezés az ágazati kapcsolatok mérlege módszerének felhasználásával XXIX. évfolyam, 2. szám, 40-44.

Domokos Zoltán Szemle
Egy gyümölcs méltatlan számkivetettsége XXIX. évfolyam, 2. szám, 66-67.

Dorgai László Tudományos életünk
A lejtős területek gazdaságos hasznosítása XXIX. évfolyam, 11. szám, 66-72.

Dorgai László Vita
Sajnáljuk-e a közös gazdaságok építőipari szolgáltató ágazatának elsorvadását? XXIX. évfolyam, 6. szám, 32-34.

Eck Kálmán A gazdálkodás gyakorlatából
Az időfelvételek elemzése a megtakarítások kulcsa XXIX. évfolyam, 6. szám, 36-41.

Eke Sándor- Palotai Magdolna A sertéstenyésztés ráfordítás- és jövedelemviszonyai Békés megye szövetkezeti nagyüzemeiben XXIX. évfolyam, 2. szám, 32-39.

Éliás András Kerekasztal
Hogyan jobban, eredményesebben a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek külpiaci értékesítésében? XXIX. évfolyam, 11.szám, 40-44.

Enese László Erdei Ferenc és a szerkesztésében negyedszázada megjelent termelőszövetkezeti üzemszervezési kézikönyv XXIX. évfolyam, 12. szám, 22-25.

Farkasné Fekete Mária Az érdekviszonyok és a termelési rendszerek megújulása XXIX. évfolyam, 12. szám, 44-48.

Fazekas Károly Szemle
A termelőszövetkezeti szövetség szerepe Hajdú-Bihar megyében XXIX. évfolyam, 8. szám, 52-55.

Fecske Mihály Agrárgazdaságunk néhány időszerű problémája XXIX. évfolyam, 7. szám, 29-36.

Fecske Mihály Kerekasztal
Agrárgazdaságunk néhány időszerű problémája XXIX. évfolyam, 10. szám, 47-53.

Fehér Alajos Szakirodalom
V. G. Lozovoj: Az öntözés hatékonyságát értékelő módszerek továbbfejlesztése XXIX. évfolyam, 3. szám, 73-74.

Fehér Alajos- Farkas Attila A gazdálkodás gyakorlatából
Az építőipari szolgáltató ágazatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye közös gazdaságaiban XXIX. évfolyam, 2. szám, 47-50.

Fekete Ferenc Szakmai ébresztés: Erdei Ferenc agrárközgazdasági munkáinak új kiadásáról XXIX. évfolyam, 12. szám, 6-16.

Forgács Csaba Tudományos életünk
Mezőgazdasági piacok és árak XXIX. évfolyam, 3. szám, 62-66.

Forgács Csaba Tudományos életünk
Magyar-spanyol agrárgazdasági kollokvium XXIX. évfolyam, 6. szám, 57-59.

Fóris Józsefné Vita
Hogyan tovább a termőhely megismerésében és a földértékelésben? XXIX. évfolyam, 3. szám, 35-38.

Fülöp Kornél Pillantás a világba
A Debreceni Baromfifeldolgozó vállalat külkereskedelmi munkája XXIX. évfolyam, 8. szám, 74-76.

Fülöp Zsuzsanna Pillantás a világba
Rugalmasság a finn agrárpolitikában XXIX. évfolyam, 10. szám, 74-76.

Fülöp Zsuzsanna Pillantás a világba
A közvetlen zöldség- és gyümölcsértékesítés az USA-ban XXIX. évfolyam, 12. szám, 66-68.

Gáspár Mihály Pillantás a világba
A Debreceni Mezőgép Vállalat exporttevékenysége XXIX. évfolyam, 8. szám, 73-74.

Gazdag László Vita
A tagsági elidegenedés okairól XXIX. évfolyam, 2. szám, 45-47.

Gazdag László- Vuics Tibor A termelési rendszerek területi elrendeződése XXIX. évfolyam, 6. szám, 14-18.

Gelencsér András A gazdálkodás gyakorlatából
A kiegészítő tevékenység Tolna megye termelőszövetkezeteiben XXIX. évfolyam, 12. szám, 49-54.

Gere Tibor A legelőre alapozott növendékmarha-hizlalás technológiája XXIX. évfolyam, 5. szám, 12-20.

Gergely Sándor A Nógrád megyei termelőszövetkezetek fagazdasága XXIX. évfolyam, 10. szám, 21-32.

Gergely Sándor Az érdekeltség mozaikjai helyett érdekeltségi rendszer XXIX. évfolyam, 2. szám, 21-31.

Halász Péter Tudományos életünk
Falvak és mezővárosok a magyar társadalomban XXIX. évfolyam, 6. szám, 60.

Halmai Péter A mezőgazdasági érdekeltségű közös vállalatok gazdálkodásának jellemzői XXIX. évfolyam, 5. szám, 29-40.

Hanyecz Vince- Lakatos Lajos A magyarországi agráripari egyesülések fejlődésének jellemzői XXIX. évfolyam, 10. szám, 13-20.

Hegedűs Judit Szemle
A zöldség és gyümölcs termelése, külkereskedelme Franciaországban XXIX. évfolyam, 6. szám, 50-53.

Horváth Csaba- Szabó László A gazdálkodás gyakorlatából
Gazdaságos műtrágyatárolás Lentiben XXIX. évfolyam, 7. szám, 49-50.

Horváth Gyula A gazdálkodás gyakorlatából
Állami gazdaságok Bács-Kiskun megyében XXIX. évfolyam, 11. szám, 56-61.

Horváth Gyula- Lakatos Lajos Újabb gondok és feladatok a fűszerpaprika-ágazatban XXIX. évfolyam, 3. szám, 14-21.

Horváth Jenő Tallózás
Civilizációk „hullámai” és a jövő XXIX. évfolyam, 7. szám, 72-74.

Hunya Gábor Pillantás a világba
Mezőgazdasági szövetkezetek Hollandiában XXIX. évfolyam, 3. szám, 66-69.

Ibrahim Badr Szemle
A szamócatermelés és –értékesítés Egyiptomban XXIX. évfolyam, 6. szám, 54-56.

Ivanics András Szemle
A termelőszövetkezetek szakemberellátásának támogatása Nógrád megyében XXIX. évfolyam, 6. szám, 43-47.

Jánky Margit- Tunyoginé Nechay Veronika Az abrakhüvelyes-termelés hazánkban XXIX. évfolyam, 4. szám, 36-41.

Józsa Endre A gazdálkodás gyakorlatából
A zöldborsótermelés főbb ökonómiai jellemzői az Észak-Hajdúsági Mezőgazdasági Együttműködés taggazdaságaiban XXIX.
évfolyam, 8. szám, 35-38.

Kádár Pál A mezőgazdasági nagyüzemek differenciálódása XXIX. évfolyam, 8. szám, 8-16.

Kalmár Sándor Pillantás a világba
Az agrárszféra másodlagos tevékenysége Nyugat- és Kelet-Európában XXIX. évfolyam, 9. szám, 72-75.

Karácsony Sándor Szemle
A komplex melioráció megvalósítása XXIX. évfolyam, 8. szám, 55-58.

Kardos János- Nagy Kálmán A gépselejtezések elmaradásának gazdasági hatásai XXIX. évfolyam, 10. szám, 41-46.

Kenderes György A mezőgazdasági termékforgalom jogi szabályozásának lehetőségei és kérdőjelei XXIX. évfolyam, 10. szám, 33-40.

Kerekes Béla Tallózás
Miről döntsön a nyugdíjas termelőszövetkezeti tag? XXIX. évfolyam, 5. szám, 76-77.

Kerekes Béla Tallózás
Traktoros helyett mezőgazdasági gépész XXIX. évfolyam, 9. szám, 75-76.

Kerényi Gyula Szemle
Mezőgazdasági alapítványok XXIX. évfolyam, 2. szám, 68-69.

Kivés János Negyedszázados a nagyrédei szőlőskert Termelőszövetkezet XXIX. évfolyam, 4. szám, 15-22.

Kovácsné Varga Ilona Szemle
Az energiaszolgáltatásban és szállításban dolgozók élet- és munkakörülményeinek változása 1972-1983 között az állami gazdaságokban XXIX. évfolyam, 12. szám, 61-64.

Kulcsár Kálmán A mezőgazdaság helye a magyar társadalomban XXIX. évfolyam, 11. szám, 10-19.

Laczkó István A mezőgazdasági infrastruktúra XXIX. évfolyam, 10. szám, 1-12.

Laczkó Tibor Az uborka tőkés piaci kereskedelme XXIX. évfolyam, 4. szám, 67-68.

Laczkó Tibor Szemle
A paradicsompaprika tőkés piaci kereskedelme XXIX. évfolyam, 5. szám, 62-63.

Laczkó Tibor Szemle
A vöröshagyma tőkés piaci kereskedelme XXIX. évfolyam, 6. szám, 48-49.

Laczkó Tibor Szemle
Hogyan növelhető a zöldségszárítmányok exportja? XXIX. évfolyam, 9. szám, 62-64.

Lányfalvi Sándor Zenchu: A Japán Mezőgazdasági Szövetkezetek Központi Egyesülete XXIX. évfolyam, 12. szám, 69-70.

Le Ngoc Zhanh Pillantás a világba
A vietnami mezőgazdaság szervezete és gazdaságirányítása XXIX. évfolyam, 11. szám, 72-74.

Lehoczki Mihály Aszály és vízgazdálkodás XXIX. évfolyam, 4. szám, 9-14.

Lehoczky Zoltán Pillantás a világba
Kutatás és fejlesztés a finn élelmiszeriparban XXIX. évfolyam, 6. szám, 64-67.

Levente Ferenc A gazdálkodás gyakorlatából
A gazdasági szabályozók hatása a pocsaji Dózsa Termelőszövetkezet gazdálkodására XXIX. évfolyam, 2. szám, 51-57.

Licskó Lászlóné A gazdálkodás gyakorlatából
Tömegtakarmányok helyettesítése melléktermékekkel XXIX. évfolyam, 3. szám, 38-41.

Lőkös László- Raátz Elemér Tudományos életünk
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem négy évtizede XXIX. évfolyam, 4. szám, 69-72.

Lőrinczné Bakró Nagy Lívia A gazdálkodás gyakorlatából
Juhtenyésztés a Duna-Tisza közén XXIX. évfolyam, 10. szám, 57-58.

Lugossy Györgyi- Réder Gyula Szemle
A női munka felértékelődését segítő képzés, tanácsadás és kutatás Európa mezőgazdaságában XXIX. évfolyam, 11. szám, 61-66.

Magyari András A minőségről az élelmiszer-gazdaságban XXIX. évfolyam, 9. szám, 1-11.

Marosi Miklós Mezőgazdasági és ipari vezetők magatartása a szervezési-fejlesztési tevékenységben XXIX. évfolyam, 7. szám, 14-21.

Márton János Erdei Ferenc: Vezető a kutatóműhelyben XXIX. évfolyam, 12. szám, 17-21.

Matos Lőrinc A gazdálkodás gyakorlatából
A BKR a fejlesztés útján XXIX. évfolyam, 9. szám, 54-58.

Mészáros Gyula- Lantos György Az állattenyésztés irányításának információrendszere XXIX. évfolyam, 9. szám, 29-37.

Mészáros Sándor Az árak szerepe a mezőgazdasági termelés alakulásában XXIX. évfolyam, 9. szám, 22-28.

Mile Sándor Szemle
Új vonások a Hajdú megyei Tejipari Vállalat gazdálkodásában XXIX. évfolyam, 8. szám, 60-64.

Mitlasovszki Imre Pillantás a világba
A takarmánygyártás a külkapcsolatok tükrében XXIX. évfolyam, 8. szám, 76-78.

Molnár Ferenc- Varga Gábor A gazdálkodás gyakorlatából
Állattenyésztés a somogyi termelőszövetkezetekben XXIX. évfolyam, 2. szám, 58-62.

Molnár Róza A gazdálkodás gyakorlatából
A melléktermékek és a hulladékok szerepe a talaj termékenységének fokozásában XXIX. évfolyam, 3. szám, 42-45.

Nagy Frigyes- Kettinger Gyula A magyar mezőgazdaság 40 éves fejlődése – a szakember szemével XXIX. évfolyam, 6. szám, 9-13.

Nagy Gábor A gazdálkodás gyakorlatából
A Debreceni Tartósítóipari Kombinát és a mezőgazdasági vállalatok kapcsolatrendszere XXIX. évfolyam, 8. szám, 39-42.

Nagy János Vita
A szarvasmarha-tenyésztés gazdaságossága a hajdúnánási Béke Termelőszövetkezetben XXIX. évfolyam, 8. szám, 27-30.

Nagy János- Gábor Judit Tudományos életünk
Tanácskozás a KGST-országok élelmiszer-termeléséről XXIX. évfolyam, 10. szám, 66-69.

Németi László A mezőgazdaság hatékony fejlesztése XXIX. évfolyam, 11. szám, 35-39.

Németi László Szemle
Irányítás és információ a magyar mezőgazdaságban XXIX. évfolyam, 3. szám, 46-50.

Novobáczky Iván A Hajdúsági Agráripari Egyesülés tevékenysége és működése XXIX. évfolyam, 8. szám, 17-25.

Novotni Zoltán Szemle
Az erdőtulajdon jogi szabályozása Magyarországon XXIX. évfolyam, 12. szám, 58-61.

Nyerges János A gazdálkodás gyakorlatából
Élelmiszer-feldolgozás a Debreceni Állami Gazdaságban XXIX. évfolyam, 8. szám, 42-44.

Pál Imre Szemle
A háztáji baromfitermelés integrálása a hajdúnánási Új Élet Termelőszövetkezetben XXIX. évfolyam, 8. szám, 58-60.

Pelle Emilné Szemle
Szőlőtermelés a háztáji és a kisegítő gazdaságokban a nyolcvanas évek elején XXIX. évfolyam, 2. szám, 62-65.

Perczel János A szövetkezeti állattartás helyzete és a fejlődésére ható tényezők XXIX. évfolyam, 7. szám, 6-13.

Petró Katalin A mezőgazdaság infrastrukturális hátteréről XXIX. évfolyam, 2. szám, 16-20.

Popp József Szemle
A korszerű és az alternatív mezőgazdasági termelés XXIX. évfolyam, 7. szám, 51-54.

Proszka János Tudományos életünk
A gabonatermesztési kutatóintézet tevékenysége XXIX. évfolyam, 3. szám, 60-61.

Pummer Lászl- Papp Gábor A térségi és üzemi szintű komplex melioráció szervezése és hatékonyságának fokozása XXIX. évfolyam, 4. szám, 42-48.

Rácz József A gazdálkodás gyakorlatából
Az önelszámoló egységek működésének tapasztalatai a püspökladányi Zöldmező Termelőszövetkezetben XXIX. évfolyam, 8.
szám, 49-51.

Répássy Helga Szemle
A mezőgazdasági kistermelés hatása a lakosság életmódjára XXIX. évfolyam, 4. szám, 57-66.

Resli István Tudományos életünk
Debreceni Állattenyésztő Vállalat: kutatással a gazdálkodás hatékonyságáért XXIX. évfolyam, 8. szám, 71-72.

Romány Pál A mezőgazdaság helye a nap alatt XXIX. évfolyam, 12. szám, 1-5.

Romány Pál Általános és sajátos tényezők a magyar mezőgazdaság szocialista fejlődésében XXIX. évfolyam, 11. szám, 20-28.

Romány Pál Erdei Ferenc – és a magyar agrárfejlődés XXIX. évfolyam, 2. szám, 1-15.

Romány Pál Szakirodalom
Mit, mennyit, mennyiért? XXIX. évfolyam, 4. szám, 76-78.

Rott Nándor Vita
A mezőgazdaság eszköz- és pénzügyi szerkezetének összehasonlíthatósága XXIX. évfolyam, 6. szám, 25-32.

S. Leölkes Lajos Pillantás a világba
Agrárinformációk a nemzetközi sajtóból XXIX. évfolyam, 10. szám, 71-73.

S. Leölkes Lajos Pillantás a világba
Agrárinformációk a nemzetközi sajtóból XXIX. évfolyam, 6. szám, 62-64.

S. Leölkes Lajos Pillantás a világba
Agrárinformációk a nemzetközi sajtóból XXIX. évfolyam, 7. szám, 65-68.

Said El Shamy Pillantás a világba
A tejtermelés Egyiptomban XXIX. évfolyam, 11. szám, 75-77

Sántha Attila Tudományos életünk
Élelmiszer-gazdaságunk nemzetközi versenyképessége XXIX. évfolyam, 10. szám, 69-71.

Sárkány Pál A világ élelmezési válsága és a jövőkutatás XXIX. évfolyam, 9. szám, 13-21.

Sárközy Péter Szemle
Költségkímélő vetésforgó XXIX. évfolyam, 6. szám, 41-43.

Schulz Mária Szakirodalom

Dömsödi János: Talajjavítási útmutató XXIX. évfolyam, 2. szám, 77-78.

Sebestyén Róbert (USA) Szemle
A két ellés közötti idő optimalizálása a tejtermelő tehenészetekben XXIX. évfolyam, 5. szám, 66-67.

Sikula György Hajdú-Bihar megye gazdasága – különös tekintettel a mezőgazdaságra XXIX. évfolyam, 8. szám, 1-7.

Soltész Gábor Vezetés megegyezéses eredménycélokkal a vállalatokban XXIX. évfolyam, 3. szám, 30-34.

Sutus Imre Szemle
A számviteli szakemberek létszáma és képzettsége a termelőszövetkezetekben XXIX. évfolyam, 9. szám, 58-61.

Südi Bertalan Tallózás
A nyugdíjas termelőszövetkezeti tagok döntési jogáról XXIX. évfolyam, 10. szám, 77.

Südi Bertalan Tallózás
Monológ a szövetkezeti pártmunkáról XXIX. évfolyam, 4. szám, 75-76.

Südi Bertalan Tallózás
Hármas vagy harmadik követelmény? XXIX. évfolyam, 6. szám, 70-71.

Szabó Ferenc A magyarországi élelmiszer-feldolgozás szerkezete XXIX. évfolyam, 12. szám, 26-31.

Szabó Gábor Szakirodalom
Agrárgazdaságtan XXIX. évfolyam, 6. szám, 71-72.

Szajkó Pál A nyúlhústermelés és –export gazdaságossága XXIX. évfolyam, 6. szám, 19-24.

Szalai György- Binnyei Andrásné A lucerna etetésének gazdaságossága a tejelő tehenészetekben XXIX. évfolyam, 7. szám, 22-27.

Szász Gábor Tudományos életünk
Az agrárfelsőoktatás egyik fellegvára: A Debreceni Agrártudományi Egyetem XXIX. évfolyam, 2. szám, 70-73.

Szász Gábor Vita
A szakemberképzés a korszerű mezőgazdaság szolgálatában XXIX. évfolyam, 9. szám, 45-46.

Szathmáry Géza Kerekasztal
Hogyan segíthetné a mezőgazdasági exportot az iparjogvédelem? XXIX. évfolyam, 11. szám, 49-56.

Széles Gyula A tenyészállatimport hatása a szarvasmarha-tenyésztésre XXIX. évfolyam, 5. szám, 1-11.

Szénay Lászlóné- Spekner Ágnes- Kormos Anikó Szemle
A közgazdasági szabályozók hatásainak vállalati megítélése az élelmiszeriparban XXIX. évfolyam, 10. szám, 59-63.

Szendrő László Tudományos életünk
Mezőgazdaság és szociológia XXIX. évfolyam, 12. szám, 65-66.

Szilágyi Sándor Szakirodalom
Három kiadvány a földdel való gazdálkodásról XXIX. évfolyam, 6. szám, 75-77.

Szinna Gábor Szakirodalom

Papp Sándor: A mezőgazdasági ipar: ellenfél vagy partner? XXIX. évfolyam, 12. szám, 77-78.

Szőke Gyula Pillantás a világba
A fejlődés, a foglalkoztatottság és az élelmiszer-fogyasztás közötti kapcsolat XXIX. évfolyam, 6. szám, 67-69.

Szőke Molnár Lajos Tudományos életünk
Az Öntözési Kutató Intézet tevékenysége XXIX. évfolyam, 4. szám, 73.

Tamás Károly- Dévai Gyula A tejtermelés alakulása a szabályozók változásának tükrében XXIX. évfolyam, 9. szám, 38-44.

Teknős Péter Pillantás a világba
Tamara Jevgenyevna Kuznyecova: A háztáji gazdaságok erőforrásai a Szovjetunióban XXIX. évfolyam, 4. szám, 74-75.

Teknős Péter Pillantás a világba
A falvak szociális infrastruktúrájának fejlesztése a Szovjetunióban XXIX. évfolyam, 5. szám, 75-76.

Teknős Péter Pillantás a világba
G. Jelisztratov: A Szovjetunió állattenyésztése az intenzív fejlesztés útján XXIX. évfolyam, 6. szám, 61-62.

Teknős Péter Szakirodalom
I. Burobkin: A munkaszervezés korszerűsítése a Szovjetunió állattenyésztési ágazataiban XXIX. évfolyam, 10. szám, 77-78.

Teknős Péter Szakirodalom
V. Bricsko: Önálló elszámolás és hatékonyság a szovjet mezőgazdaságban XXIX. évfolyam, 11. szám, 78-79.

Tóth József Tudományos életünk
A számítástechnika alkalmazásának eredményei XXIX. évfolyam, 8. szám, 67-68.

Tóth László Vita
A juhtenyésztés fejlesztésének gondjairól XXIX. évfolyam, 8. szám, 31-32.

Tóth Mihály Kerekasztal
A szükségletek, a termelés és a verseny XXIX. évfolyam, 7. szám, 36-39.

Tresser Pál A mezőgazdasági termelőszövetkezetek nyitottsága XXIX. évfolyam, 7. szám, 1-5.
V. Nyikonov Pillantás a világba
Az OSZSZK mezőgazdasága az intenzív fejlődés útján XXIX. évfolyam, 9. szám, 71-72.

Vági Ferenc Kerekasztal
A szükségletek gazdaságosabb kielégítéséről XXIX. évfolyam, 11. szám, 29-34.

Vági Ferenc Tudományos életünk
Az ipar és a mezőgazdaság kapcsolatának szerepe a szövetkezetek fejlesztésében XXIX. évfolyam, 7. szám, 54-64.

Vándor Péter Pillantás a világba
Az erdőnek, mint természeti erőforrásnak gazdasági és társadalmi szerepe az emberiség életében XXIX. évfolyam, 9. szám, 65-70.

Varga Gyula Kerekasztal
Élelmiszer-gazdaságunk nemzetközi versenyképessége XXIX. évfolyam, 7. szám, 39-45.

Varga László A magyar mezőgazdaság termelési színvonalának megítélése XXIX. évfolyam, 6. szám, 1-8.

Végh Csaba A gazdálkodás gyakorlatából
Kukoricatermelés a balmazújvárosi Lenin Termelőszövetkezetben XXIX. évfolyam, 8. szám, 33-35.

Vermes Pál- Galambos Béla Vita
Garantált-e a vevőszolgálat? XXIX. évfolyam, 5. szám, 59-62.

Villányi Miklós A magyarországi élelmiszer-gazdaság négy évtizede XXIX. évfolyam, 4. szám, 1-8.

Vissyné Takács Mara A tehenészeti telepek technikai fejlesztésének mai és várható irányai XXIX. évfolyam, 3. szám, 22-29.

Zentai László A mezőgazdaság 2000-ben – a várható fejlődés fő tényezői XXIX. évfolyam, 5. szám, 47-58.