Archívum » 1986 » 1986. éves tartalom

 

TARTALOM

A Karancs Mezőgazdasági Termelőszövetkezet VII. ötéves terve XXX. évfolyam, 10. szám, 34-37.

Pillantás a világba
E. Neander: A mezőgazdasági üzemek fejlődési kilátásai a Német Szövetségi Köztársaságban a XX. század végéig XXX. évfolyam, 2. szám, 65-71.

Pillantás a világba
A világkereskedelmi változások fő jellemzői a nyolcvanas években XXX. évfolyam, 5. szám, 72-73.

Pillantás a világba
Környezetvédelem a Szovjetunióban XXX. évfolyam, 6. szám, 70-71.

Pillantás a világba
Az öntözés hatékonyságának javítása a szovjet mezőgazdaságban XXX. évfolyam, 7. szám, 69-70.

Szakirodalom
Láng István (szerk.): A biomassza hasznosításának lehetőségei XXX. évfolyam, 3. szám, 77.

Szakirodalom
Bélteky Béla: A cukorvertikum gazdaságossága XXX. évfolyam, 3. szám, 78.

Szakirodalom
W. Müller: A mezőgazdaság intenzív fejlesztése és a természeti tényezők hatékonyabb hasznosítása az NDK-ban XXX. évfolyam, 5. szám, 77-78.

Szakirodalom
D. Korovjakovszkij: A fogyasztási szövetkezetek a szovjet élelmiszer-gazdaságban XXX. évfolyam, 7. szám, 73-75.

Szakirodalom
Karl Fasbender: A mezőgazdasági régiók fejlesztése a harmadik világban XXX. évfolyam, 7. szám, 75-76.

Szakirodalom
A szovjet hűtőipar lehetőségei a termékveszteségek csökkentésében XXX. évfolyam, 8. szám, 77-78.

Szemle
V. D. Szmirnov: A teljes körű kollektív munkavállalás megszervezésének tapasztalatai a kolhozokban XXX. évfolyam, 3. szám, 66-68.

Szemle
V. D. Szmirnov: A teljes körű kollektív munkavállalás megszervezésének tapasztalatai a kolhozokban XXX. évfolyam, 4. szám, 54-55.

Szemle
Takarékosság földdel és eszközzel XXX. évfolyam, 10. szám, 67-68.

Tudományos életünk
Vezetőváltozás az Agrárgazdasági Kutató Intézetben XXX. évfolyam, 5. szám, 64.

Almásy Alekszander Kalmanovics- Sepa Vaszilij Vaszilijevics Pillantás a világba
A határmenti kapcsolatok távlatai a mezőgazdasági termékek termelési technológiájának adaptálásában XXX. évfolyam, 12. szám, 71-74.

Almásy Alexander Kalmanovics Pillantás a világba
Az üzemek és a lakosság kisegítő gazdaságai XXX. évfolyam, 3. szám, 68-70.

Alvincz József Az infrastruktúra helyzete a húsiparban XXX. évfolyam, 12. szám, 34-37.

Alvincz József- Kóbor Kálmán A mezőgazdasági vállalatok szerepe a kisüzemi sertéshústermelés minőségének emelésében XXX. évfolyam, 1. szám, 29-38.

Arne Larsen Szemle
Dánia mezőgazdasága XXX. évfolyam, 4. szám, 56-62.

Bálizs Lajos Szemle
A beruházásokkal kapcsolatos munkavédelmi előírásokról XXX. évfolyam, 7. szám, 67-68.

Balogh Ádám Az állománycsökkentést kiváltó okok és megszüntetésük lehetőségei a szarvasmarhatartásban XXX. évfolyam, 1. szám, 13-28.

Balogh Botond Tallózás
Az agrárközgazdász a munkahelyén és otthon XXX. évfolyam, 1. szám, 77.

Balogh Botond Tallózás
A tojás, mint valutaegység XXX. évfolyam, 10. szám, 77.

Baranyi József- Sárkány Péter Pillantás a világba
Szlovákia szőlő- és borgazdaságának sajátosságai XXX. évfolyam, 9. szám, 70-74.

Barcza Gabriella Tudományos életünk
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet és a bécsi társintézet közös kutatásai XXX. évfolyam, 8. szám, 72-73.

Barcza Gabriella Tudományos életünk
Vas megye és az ausztriai határterületek közötti munkamegosztás és együttműködés agrárgazdasági lehetőségének kutatása XXX. évfolyam, 12. szám, 67-71.

Bertus Pál Vita
A TOT V. Kongresszusa előtt a termelőszövetkezetek érdekképviseletéről XXX. évfolyam, 11. szám, 64-68.

Bethlendi László Kerekasztal
Hozzászólások XXX. évfolyam, 6. szám, 41-46.

Bíró Oszkár Vita
Az élelmiszer-termelés és –forgalmazás irányítási és szervezeti rendszere XXX. évfolyam, 8. szám, 56-62.

Boros János Az agráripari gazdaságelemzés a dohányvertikum példáján XXX. évfolyam, 7. szám, 1-8.

Bors Zoltán Határmenti települések kapcsolatai Vas megyében XXX. évfolyam, 12. szám, 1-6.

Borsos János Tudományos életünk
Az agrárkutatás és –fejlesztés feladatai XXX. évfolyam, 6. szám, 61-64.

Borszéki Éva d A szabályozó rendszer várható hatása a búza- és kukoricatermelésre XXX. évfolyam, 1. szám, 8-12.

Borszéki Éva Kerekasztal
Az exportgazdaságossági számítások torzítása XXX. évfolyam, 5. szám, 27-32.

Borszéki Éva Szemle
A napraforgó-termelés versenyképessége XXX. évfolyam, 6. szám, 56-59.

Borszéki Éva- Ráki Zoltán Az istállótrágyázás helyzete és gazdasági megítélése XXX. évfolyam, 9. szám, 16-26.

Botos Ernő- Csenki Róbert Egységes-e az Alföldi Borvidék? XXX. évfolyam, 5. szám, 10-16.

Budai Horváth József Szakirodalom
Tenk Antal: Az ágazati kapcsolati mérleg alkalmazása a mezőgazdaságban XXX. évfolyam, 1. szám, 78.

Burgerné Gimes Anna- Szép Katalin Vita
A mezőgazdasági árak és költségek nemzetközi arányai XXX. évfolyam, 8. szám, 45-55.

Csepregi István A gazdálkodás gyakorlatából
Szarvasmarhatartás a Pápai Állami Gazdaságban XXX. évfolyam, 1. szám, 59-61.

Csete László A tápanyagellátás szerepe a talajon termőképességének gazdaságos növelésében XXX. évfolyam, 9. szám, 29-35.

Csete László A mezőgazdasági termékek árarányai XXX. évfolyam, 9. szám, 40-46.

Csete László Kerekasztal
Röviden és reálisan az agrárollóról XXX. évfolyam, 3. szám, 39-48.

Csullag József Az emberi szükségletek szerepe a szervezetfejlesztésben XXX. évfolyam, 9. szám, 1-10.

Daubner Katalin Szakirodalom
Ludovit Pósa: Koncentráció és specializáció az iparosodó mezőgazdaságban XXX. évfolyam, 4. szám, 73-75.

Deák Géza- Juhász Lajos A földesi Rákóczi Termelőszövetkezet VI. ötéves tervének gazdálkodási és irányítási tapasztalatai XXX. évfolyam, 11. szám, 7-17.

Debreczeni István A műtrágya- és terményárak alakulásának hatása a trágyagazdálkodásra Magyarországon 1934-1980 között XXX. évfolyam, 4. szám, 25-30.

Dinya László- Szabolcsik Katalin Az energiahordozók változtatásának hatása a lucernaszárítmány előállítási költségeinek alakulására XXX. évfolyam, 2. szám, 21-26.

Dorgai László Szakirodalom
Mezőgazdaság- és tájfejlesztés a Csereháton XXX. évfolyam, 9. szám, 75-78.

Eck Kálmán Az istállótrágyázásról XXX. évfolyam, 7. szám, 16-21.

Éliás András- Mogyorós Lászlóné Szemle
A vágómarha- és marhahúspiaci kilátások a közeli években XXX. évfolyam, 7. szám, 54-59.

Fehér Alajos Vita
Az értékcsökkenési leírás műszaki fejlesztést ösztönző vonásainak erősítése a mezőgazdasági nagyüzemekben XXX. évfolyam, 9. szám, 51-56.

Fekete Tibor A jászalsószentgyörgyi Pető Termelőszövetkezet eredményei és középtávú fejlesztési célkitűzései XXX. évfolyam, 10. szám, 22-26.

File Jenő Kerekasztal
A felvirágzó mezőgazdaság egyensúlyi gondjai a népgazdasági szerkezet intenzív módosításának folyamatában XXX. évfolyam, 4. szám, 37-44.

Forján János- Szörényi László Energiatermelési lehetőségek: A biobrikett-készítés néhány üzemi tapasztalata XXX. évfolyam, 11. szám, 59-63.

Furulyás János Tanulságos visszatekintés – a jobb gazdálkodás érdekében XXX. évfolyam, 11. szám, 18-25.

Gazdag László Pillantás a világba
Olaszországi tapasztalatok XXX. évfolyam, 2. szám, 64-65.

Gelencsér András Az állóeszköz-állomány elhasználódottsága, a fejlesztési lehetőségek tolna megye termelőszövetkezeteiben XXX. évfolyam, 10. szám, 38-44.

Gergely Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
Hogyan lehetne jobban? XXX. évfolyam, 1. szám, 62-67.

Gergely Sándor Energiaerdő telepítése lakossági vállalkozásban XXX. évfolyam, 12. szám, 22-27.

Gergely Sándor Lehet-e stratégiát tervezni napjainkban a termelőszövetkezetekben? XXX. évfolyam, 8. szám, 14-22.

Guba Mária A kisgazdaságok gyümölcstermelésének korlátai és lehetőségei XXX. évfolyam, 6. szám, 19-26.

Guba Mária- Ráki Zoltán A szalma energetikai hasznosításának gazdasági összefüggései XXX. évfolyam, 12. szám, 28-33.

Guba Mária- Ráki Zoltán- Vaik István A biobrikett-előállítás főbb gazdasági kérdései XXX. évfolyam, 10. szám, 45-53.

Hajdú Miklós A technológia fejlesztésének tervezhetősége a szántóföldi növénytermelésben XXX. évfolyam, 8. szám, 30-34.

Halmai Péter Kerekasztal
Az árdiszparitás és az árukapcsolatok fejlesztése XXX. évfolyam, 8. szám, 35-44.

Hanyecz Lajos A növénytermelési szerkezet és gépesítés komplex tervezési modelljeinek gyakorlati alkalmazása XXX. évfolyam, 4. szám, 31-35.

Harsányi Gyöngyi- Miskolczi Bodnár Péter Vita
Az Állatforgalmi és Húsipari Vállalatok szerepe a kistermelői sertéshús minőségének emelésében XXX. évfolyam, 6. szám, 47-49.

Harza Lajos Kerekasztal
Drágán vagy olcsón? XXX. évfolyam, 1. szám, 53-57.

Hegedűs Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
Sertéstenyésztési integráció a hartai Erdei Ferenc Termelőszövetkezetben XXX. évfolyam, 2. szám, 52-54.

Helmeczi Lajos Vita
A mezőgazdasági vállalati gazdálkodás és a felelősség kapcsolata XXX. évfolyam, 11. szám, 69-71.

Herpay Balázsné Pillantás a világba
Kanada és a harmadik világ XXX. évfolyam, 2. szám, 71-75.

Horváth Gyula A gazdálkodás gyakorlatából
Merre tart a kertészeti termelés Bács-Kiskun megyében? XXX. évfolyam, 4. szám, 48-53.

Husti István A termelési volumen és a kapacitáskihasználás változásának hatása a költségekre és az árbevételekre XXX. évfolyam, 7. szám, 22-27.

Husti Mihály Búzatermelési tapasztalataink XXX. évfolyam, 11. szám, 26-29.

Huszár József Az újratermelés lehetőségei a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XXX. évfolyam, 11. szám, 1-6.

Hütter Csaba Gondolatok a tervezés és a gazdálkodás gyakorlatából XXX. évfolyam, 10. szám, 11-16.

Ivanics András Vita
Bérek, keresetek, jövedelmek XXX. évfolyam, 10. szám, 54-58.

Izsák Gyula- Kántor Béla- Kovács Miklós A szőlőtelepítés gazdaságosságának vizsgálata a bátaszéki Búzakalász Termelőszövetkezet lejtős, teraszírozott területein XXX. évfolyam, 2. szám, 54-56.

Járó Zoltán- Keresztesi Béla A fatüzelőanyag-termelés növelése XXX. évfolyam, 12. szám, 17-21.

Kabai Gyula A Kölcsönös Támogatási Alapok működésének tanulságai XXX. évfolyam, 11. szám, 40-44.

Kálmán Zoltán Szemle
A búza-csapda elkerülése XXX. évfolyam, 7. szám, 63-66.

Kalmár Sándor Szemle
Az állattenyésztési termelési rendszerek gazdaságossága XXX. évfolyam, 1. szám, 67-71.

Kalmár Sándor Vita
Hozzászólás a tejtermelés alakulása a szabályozók változásának tükrében c. tanulmányhoz XXX. évfolyam, 3. szám, 49-50.

Kántor Béla Szemle
A meszezés hatása a termelési eredményekre XXX. évfolyam, 2. szám, 57-59.

Kardos János A gazdálkodás gyakorlatából
A szőlő- és bortermelés integrációja Tokaj-Hegyalján XXX. évfolyam, 5. szám, 40-46.

Kartali János Az agrártermelés piacorientáltsága nem külső követelmény, hanem belső szükségszerűség XXX. évfolyam, 1. szám, 1-7.

Kenyeres Imre A gazdálkodás gyakorlatából
A lóbabtermelés eredményei a füzesgyarmati szálas-, tömegtakarmány-termelési és juhtenyésztési rendszerek taggazdaságaiban XXX. évfolyam, 5. szám, 46-50.

Kenyeres Imre Vita
Válságban van-e a juhtenyésztés? XXX. évfolyam, 2. szám, 43-45.

Kerekes Béla Tallózás
A kisüzemi sertéstartás gondjairól XXX. évfolyam, 2. szám, 76-78.

Kerekes Béla Tallózás
A jobbágyfelszabadítástól a rendszergazdálkodásig XXX. évfolyam, 5. szám, 75-77.

Keresztényi Nándor A gazdálkodás gyakorlatából
A Hernádi Március 15. Termelőszövetkezet talpraállásáról XXX. évfolyam, 5. szám, 36-39.

Keresztényi Nándor A gazdálkodás gyakorlatából
A jubiláló csepeli Duna Termelőszövetkezet XXX. évfolyam, 12. szám, 56-60.

Király László Vita
A mezőgazdaság területi irányításának továbbfejlesztése XXX. évfolyam, 7. szám, 39-45.

Kiss Ibolya Szemle
A melioráció eredményei és problémái Szabolcs-Szatmár megyében XXX. évfolyam, 5. szám, 58-61.

Klenczner Andrásné A szőlő- és bortermelési rendszerek tevékenységének tapasztalatai XXX. évfolyam, 4. szám, 1-8.

Kocsondi Csabáné Az anyag- és energiatakarékos eljárások, technológiák terjesztése a mezőgazdaságban XXX. évfolyam, 6. szám, 10-18.

Korán Imre Szemle
„A tanulásnak nincsenek határai” XXX. évfolyam, 5. szám, 50-58.

Kostyál Rezső Az élelmiszer-gazdaság költségvetési kapcsolatai XXX. évfolyam, 6. szám, 1-9.

Kosztin Árpád Az érdekek és az érdekviszonyok a termelőszövetkezetekben XXX. évfolyam, 3. szám, 12-20.

Kovács Tibor Az ingatlanhasználati jogok korlátozásának kárai és kártalanítása XXX. évfolyam, 7. szám, 9-15.

Kovácsné Katzenbach Margit- Szomolányi Ferencné A mikroelektronika alkalmazhatósága a mezőgazdasági vállalatok tevékenységében XXX. évfolyam, 9. szám, 36-39.

Kovácsné Varga Ilona Tudományos életünk
Közgazdász-vándorgyűlés Miskolcon XXX. évfolyam, 9. szám, 66-67.

Laczkó Tibor Szemle
A kínai kel exportlehetőségei XXX. évfolyam, 5. szám, 62-63.

Lakatos Csaba- Gazdag László A gazdálkodás gyakorlatából
A búzatermelés jövedelmezősége a KSZE-ben XXX. évfolyam, 8. szám, 63-67.

Láng István A biopotenciál energiatermelő képessége XXX. évfolyam, 12. szám, 12-16.

Lányfalvi Sándor Pillantás a világba
A biotechnológia kilátásai Japánban XXX. évfolyam, 2. szám, 75-76.

Lányfalvi Sándor Pillantás a világba
„Van-e jövője a japán mezőgazdaságnak?” XXX. évfolyam, 5. szám, 68-71.

László Lajosné A baromfiágazat fejlesztése XXX. évfolyam, 1. szám, 39-45.

László Lajosné- Ráki Zoltán- Szajkó Pál A húsmarhafajták és –keresztezések ökonómiai értékelése XXX. évfolyam, 4. szám, 9-17.

Lehoczki Mihály A termelőszövetkezetek feladatai és lehetőségei a VII. ötéves tervidőszakban XXX. évfolyam, 2. szám, 1-7.

Lehoczky Judit Szemle
Az elvonási és támogatási rendszer tanulságai az USA mezőgazdaságában XXX. évfolyam, 7. szám, 50-54.

Lengyel György- Borstyánkói Tamás Szemle
Összefüggés-vizsgálat az ügetölő három- és ötéves kori teljesítménye között XXX. évfolyam, 8. szám, 68-71.

M. Sz. Gavrilov Pillantás a világba
Az irányító apparátus munkájának szervezése az agráripari komplexum ágazataiban XXX. évfolyam, 10. szám, 73-76.

Makra Krisztina- Németh Józsefné- Rózsa Béla A mezőgazdasági termelés ár- és költségviszonyai nemzetközi összehasonlításban XXX. évfolyam, 12. szám, 38-52.

Márton János A mezőgazdasági termékelőállítás és a népgazdasági egyensúly XXX. évfolyam, 8. szám, 9-13.

Medgyessy István Pillantás a világba
A főbb növénytermelési ágazatok költségszerkezete és jövedelmezősége Lengyelországban XXX. évfolyam, 5. szám, 74.

Mihail Gavrilov Szemle
Az operatív irányítás szervezése a mezőgazdasági vállalatban XXX. évfolyam, 9. szám, 60-64.

Mihály Zoltán Vita
A vállalkozói magatartás erősítése osztott tulajdonú termelés szervezésével XXX. évfolyam, 12. szám, 53-55.

Misi Sándor Felgyorsult a differenciálódás! XXX. évfolyam, 3. szám, 1-11.

Molnár Róza Szemle
Lesz-e a dohányból takarmányfehérje-forrás? XXX. évfolyam, 6. szám, 59-60.

Nagy Lajosné- Sántha Józsefné A kajszitermelés múltja és jelene XXX. évfolyam, 2. szám, 35-42.

Nagy László Az elmaradott agrártérségek felzárkóztatása XXX. évfolyam, 10. szám, 17-21.

Nagy Mihály Jegyzetek a szili Győzelem Termelőszövetkezetről XXX. évfolyam, 10. szám, 27-33.

Nagyné Botykai Erzsébet- Nagy Kornél Tudományos életünk
A mezőgazdasági termelés elemzésének egy új többváltozós módszere XXX. évfolyam, 2. szám, 60-63.

Németi László Az élelmiszer-termelés eredményei és feladatai XXX. évfolyam, 5. szám, 1-9.

Oláh János- Somogyi Ferenc Az erőforrás-áramlás és az élelmiszer-gazdasági vállalatok társulásai XXX. évfolyam, 2. szám, 8-20.

Oros Imre Gazdaságos szarvasmarha-tenyésztés a győri Kossuth Termelőszövetkezetben XXX. évfolyam, 11. szám, 36-39.

Pálfi Erzsébet Tudományos életünk

Mi az a POK? XXX. évfolyam, 9. szám, 65.

Pálovics Béláné Az első mezőgazdasági távlati terv nyomában XXX. évfolyam, 8. szám, 23-29.

Papócsi László Az ágazati és vállalati irányítás együttműködése vezethet minőségi eredményekhez XXX. évfolyam, 8. szám, 1-8.

Papp Sándor Az alaptevékenységen kívüli tevékenység új jelenségei és azok okai a mezőgazdaságban XXX. évfolyam, 11. szám, 45-52.

Proksza János Tudományos életünk
A gabonaprogram kutatási feladatainak ökonómiai értékelése XXX. évfolyam, 10. szám, 69-72.

Pünkösti Árpád Termelőszövetkezeti elnökök a vezetésről XXX. évfolyam, 3. szám, 28-38.

Pünkösti Árpád Vita
Elnökök a termelőszövetkezetek érdekvédelméről XXX. évfolyam, 7. szám, 29-38.

Rácz Károly Szakirodalom
Benet Iván dr.: Az agráripari egyesülések útkeresése XXX. évfolyam, 4. szám, 75-77.

Rednágel Jenő Kerekasztal
Az állattenyésztési vertikum helyzete és fejlesztésének feladatai XXX. évfolyam, 6. szám, 27-41.

Romány Pál Tudományos életünk
Két évtized XXX. évfolyam, 5. szám, 65.

S. Leölkes Lajos Pillantás a világba
Agrárinformációk a nemzetközi sajtóból XXX. évfolyam, 4. szám, 68-70.

Salamon Lajos Az integráció gazdasági hatásai a cukortermelésben XXX. évfolyam, 9. szám, 11-15.

Sárközy Péter Tallózás
Értékelemzés az élelmiszer-gazdaságban XXX. évfolyam, 4. szám, 71.

Sárközy Péter Vita
Minőségi szemlélet – másképpen XXX. évfolyam, 1. szám, 57-59.

Sebestyén Lukácsné Kerekasztal
Az agrárolló vállalati hatásai XXX. évfolyam, 5. szám, 17-26.

Sepa Vaszilij Vaszilijevics Szakirodalom
M. Sz. Platon: A falu szociális infrastruktúrája XXX. évfolyam, 6. szám, 72-74.

Seres János A gazdálkodás gyakorlatából
A termelési egységek és a kisvállalkozások a dunavarsányi Petőfi Termelőszövetkezetben XXX. évfolyam, 2. szám, 45-52.

Simon Gyula A mezőgazdasági szövetkezetek állattenyésztésének fejlődése a szövetkezetek két kongresszusa között XXX. évfolyam, 11. szám, 30-35.

Soltész Gábor A gazdálkodás gyakorlatából
A vezetői munka eredményjavító tartalékai XXX. évfolyam, 6. szám, 53-55.

Somoskövi István A gazdálkodás gyakorlatából
Az energiagazdálkodás főbb tennivalói a Bácskai és Dunamelléki Termelőszövetkezetekben XXX. évfolyam, 4. szám, 44-47.

Südi Bertalan Tallózás
A szocialista versenymozgalom tartalmáról XXX. évfolyam, 4. szám, 72-73.

Südi Bertalan Tallózás
A kistermelés Jánoshalmán XXX. évfolyam, 8. szám, 75-76.

Szabó Gábor Szakirodalom
Márkus László: Erdőérték- és eredményszámítás XXX. évfolyam, 11. szám, 77.

Szabó Márton Pillantás a világba
Piacszabályozás és érdekképviselet a francia tejgazdaságban XXX. évfolyam, 1. szám, 75-76.

Szabó Mihály Területfejlesztés Győr-Sopron megye nyugati határvidékein XXX. évfolyam, 12. szám, 7-11.

Szabó Péter Szemle
A zöldségtermelés és –forgalmazás Finnországban XXX. évfolyam, 7. szám, 60-62.

Szász Kálmán A magyarországi kukoricatermelés nemzetközi összehasonlításban XXX. évfolyam, 2. szám, 27-34.

Szász Kálmán Megdrágult tápanyagot olcsóbban – de hogyan? XXX. évfolyam, 9. szám, 27-28.

Székely Csaba A számítástechnika alkalmazása a mezőgazdasági vállalatok irányításának és tervezésének fejlesztésében XXX. évfolyam, 4. szám, 18-24.

Szepesy Edit Merre tart az állattenyésztés Miskolc városkörnyékén? XXX. évfolyam, 3. szám, 21-27.

Szőke Gyula D. Kirschke: Prioritások a mezőgazdasági kutatásban XXX. évfolyam, 5. szám, 67.

Szőke Gyula Pillantás a világba
A baromfihús termelése és nemzetközi kereskedelme XXX. évfolyam, 3. szám, 75-76.

Szőke Gyula Pillantás a világba
A városiasodás és a szolgáltatási szektor kiterjedése: szerkezeti torzulások Latin-Amerika fejlődésében XXX. évfolyam, 7. szám, 70-73.

Szőke Gyula Pillantás a világba
C. Trautmann: A sertéshús termelése és kereskedelme XXX. évfolyam, 9. szám, 68-70.

Szőke Gyula Pillantás a világba
E. Böckenhoff: A sertéspiac kilátásai az NSZK-ban XXX. évfolyam, 11. szám, 75.

Szőke Gyula Szakirodalom
C. Trautmann: A világ marhahústermelése és –kereskedelme XXX. évfolyam, 6. szám, 74-75.

Szöllősi Endre- Máhr András Az állattenyésztés VII. ötéves tervének megvalósítását elősegítő 1987. évi ár- és szabályozóváltozásokról XXX. évfolyam, 10. szám, 1-10.

Szurcsik István Vita
Lehet-e érdekazonosság a mezőgazdász és a vadgazda között? XXX. évfolyam, 3. szám, 51-55.

Szurcsik István Vita
Polémia az irányelvről XXX. évfolyam, 10. szám, 59-60.

Takács János A gazdálkodás gyakorlatából
A gabonabetakarítás szervezése XXX. évfolyam, 7. szám, 47-49.

Takács János A gazdálkodás gyakorlatából
Nagyüzemi gazdálkodás a vagyonnal XXX. évfolyam, 9. szám, 57-60.

Takács János A gazdálkodás gyakorlatából
A pénzügyi helyzet évközi elemzése XXX. évfolyam, 10. szám, 60-66.

Takács János Tallózás
A termelőszövetkezeti szakcsoportokról XXX. évfolyam, 12. szám, 75-78.

Teknős Péter Pillantás a világba
Az élelmiszer-gazdaság fejlesztési tervei Csehszlovákiában XXX. évfolyam, 6. szám, 66-67.

Teknős Péter Pillantás a világba
Az állattenyésztés gépesítésének feladatai a Szovjetunióban XXX. évfolyam, 8. szám, 74-75.

Teknős Péter Pillantás a világba
A termőföld hozama és a beruházások struktúrája XXX. évfolyam, 11. szám, 72-74.

Teknős Péter Szakirodalom
Magánerős lakásépítés a belorusz falvakban XXX. évfolyam, 10. szám, 78.

Tóth Erzsébet A gazdálkodás gyakorlatából
A mezőgazdasági vállalatok belső érdekeltségi rendszerének jellemzői és a fejlesztés irányai XXX. évfolyam, 3. szám, 56-65.

Tóth Tibor A számítástechnika helyzete a mezőgazdaságban XXX. évfolyam, 11. szám, 53-58.

Vági Ferenc Tudományos életünk
A vállalatiság és a gazdaságirányítás XXX. évfolyam, 4. szám, 63-67.

Vági Ferenc Vita
A mezőgazdasági nagyüzemek gazdálkodásának vállalatisága XXX. évfolyam, 9. szám, 47-50.

Váradi Géza Szemle
A VIII. Országos Termelőszövetkezeti Erdőgazdasági Napról XXX. évfolyam, 12. szám, 61-66.

Varga Gábor A gazdálkodás gyakorlatából
A háztáji és kisegítő gazdaságok állatitermék-termelése a VI. ötéves tervciklusban Somogy megyében XXX. évfolyam, 5. szám, 33-35.

Visóczki Lajos Vita
A szőlőtermelés fejlesztéséről XXX. évfolyam, 6. szám, 50-52.

Vissyné Takács Mara A mezőgazdasági épületek fenntartása XXX. évfolyam, 1. szám, 46-52.

Zádor Márta Pillantás a világba
Neoliberális gazdaságpolitika és agrárválság Peruban XXX. évfolyam, 3. szám, 71-76.

Zágon Csabáné Pillantás a világba
Merre tart a szovjet mezőgazdaság? XXX. évfolyam, 1. szám, 72-74.