Archívum » 1983 » 1983. éves tartalom

 

TARTALOM

A legszegényebb országokat sújtják a legnagyobb környezetvédelmi gondok XXVII. évfolyam, 4. szám, 70-71.

Árfejlődés a cukorvilágpiacon XXVII. évfolyam, 9. szám, 73-74.

Pillantás a világba
L. Dondog: Mongólia mezőgazdasága XXVII. évfolyam, 5. szám, 62-64.

Pillantás a világba
Közöspiaci tárgyalások az agrárárakról XXVII. évfolyam, 5. szám, 64.

Pillantás a világba
A mezőgazdasági oktatás terve Franciaországban XXVII. évfolyam, 5. szám, 67-69.

Pillantás a világba
Hódít az endivia saláta XXVII. évfolyam, 5. szám, 74-75.

Pillantás a világba
A vegyipar szerepe a világ élelmiszer-ellátásában XXVII. évfolyam, 6. szám, 72-75.

Pillantás a világba
Intervenciós irodák a francia mezőgazdaságban XXVII. évfolyam, 9. szám, 71-73.

Pillantás a világba
A módosított irányítási rendszer működésének első éve Csehszlovákia mezőgazdaságában XXVII. évfolyam, 10. szám, 71-72.

Pillantás a világba
A harmadik világ ökológiai problémái XXVII. évfolyam, 10. szám, 73-75.

Pillantás a világba
Jiri Masek: A falu szociális és gazdasági fejlődése a fejlett szocializmusban XXVII. évfolyam, 11. szám, 66-68.

Pillantás a világba
Hullámvölgyben az amerikai mezőgazdasági piac XXVII. évfolyam, 12. szám, 57-61.

Pillantás a világba
Mezőgazdasági kísérletek Kínában XXVII. évfolyam, 12. szám, 69-70.

Szakirodalom
Generációváltás – nézetváltás? XXVII. évfolyam, 3. szám, 75.

Szakirodalom
Az agrártörténetírás új hajtásai… XXVII. évfolyam, 3. szám, 76-77.

Szakirodalom
A KGST és a nemzetközi agrárpiac XXVII. évfolyam, 11. szám, 76-79.

Szakirodalom
A nagyobb kereslet növeli az olajos magvak világpiaci árát XXVII. évfolyam, 12. szám, 76-78.

Tallózás
Leendő élelmiszerforrás: az algák XXVII. évfolyam, 4. szám, 75.

Tallózás
Vidéki változások XXVII. évfolyam, 9. szám, 74-75.

Tallózás
A „mindössze” vírusról XXVII. évfolyam, 11. szám, 75.

Tallózás
Bruce Ctokes: A holnap mezőgazdasága és a vízgazdálkodás XXVII. évfolyam, 12. szám, 71-73.

A. Kunaev: Pillantás a világba
Hogyan kell termővé tenni a földet? XXVII. évfolyam, 5. szám, 60-62.

A. M. Onyiscsenko- A. E. Juzefovics A mezőgazdaság erőforrás-potenciálja és felhasználása a tervezésben XXVII. évfolyam, 7. szám, 31-38.

Abdul Jalil Haji Pillantás a világba
Szíria mezőgazdasága XXVII. évfolyam, 5. szám, 69-73.

Abonyiné Palotás Jolán Szakirodalom

Udovecz Gábor: A harmonikus fejlődés főbb kérdései az élelmiszer-termelésben XXVII. évfolyam, 4. szám, 77.

Arató Katalin Pillantás a világba
A svéd mezőgazdaság szabályozó rendszere XXVII. évfolyam, 3. szám, 69-71.

Arató Katalin- Mátyás László Pillantás a világba
Görögország csatlakozása az EGK-hoz XXVII. évfolyam, 7. szám, 70-73.

Arató Katalin- Mátyás László Pillantás a világba
Spanyolország csatlakozása az EGK-hoz XXVII. évfolyam, 9. szám, 64-66.

Árva László Pillantás a világba
A fejlesztés gondjai Laosz mezőgazdaságában XXVII. évfolyam, 11. szám, 68-71.

B. H. J. Tallózás
Eszmecsere a húsmarhatartásról XXVII. évfolyam, 1. szám, 76.

B. H. J. Tallózás
A Gazdálkodás folyóirat ankétján hangzott el Békéscsabán XXVII. évfolyam, 1. szám, 77-78.

B. H. J. Tallózás
Melyiket válasszam? XXVII. évfolyam, 5. szám, 75-76.

B. H. J. Tallózás
Űrfényképek a mezőgazdaságért XXVII. évfolyam, 10. szám, 76.

B.H. J. Szakirodalom
A tudósok részvétele a szovjetunió élelmiszerprogramjában XXVII. évfolyam, 3. szám, 78.

Babinszky Mihály- Guba Sándor Vita
Decentralizált nagyüzemi szarvasmarha-tenyésztés XXVII. évfolyam, 10. szám, 29-37.

Babinszky Mihály- Paál Jenő A szervestrágya-szállítás szervezése a Dominó-Modul-Modell módszerrel XXVII. évfolyam, 11. szám, 29-33.

Baka Kálmán A gazdálkodás gyakorlatából
A repcetermelés zalai tapasztalatai XXVII. évfolyam, 8. szám, 56-58.

Baksai Antal A gazdálkodás gyakorlatából
A Pannónia Műszaki-fejlesztő Agrárinnovációs Közös Vállalat tevékenységéről XXVII. évfolyam, 6. szám, 35.

Balogh Ádám Vita
A szarvasmarhatartás gazdasági ösztönzése XXVII. évfolyam, 11. szám, 49-54.

Balogh András Szakirodalom
Élelmezési probléma a mai világban XXVII. évfolyam, 9. szám, 77-79.

Balogh Botond Tallózás
Bábolnai Napok ’83 XXVII. évfolyam, 12. szám, 70-71.

Balogh Botond Vita
Egy gondolat a termelés területi elhelyezéséről folytatott vitához XXVII. évfolyam, 3. szám, 47.

Barcza Gabriella Szakirodalom
Gyöngyösi István: Termelőszövetkezeteink sokoldalú fejlesztése XXVII. évfolyam, 6. szám, 78-79.

Barcza Gabriella Szemle
Anyagfelhasználási és technológiafejlesztési program az élelmiszer-gazdaságban XXVII. évfolyam, 9. szám, 45-48.

Barcza Gabriella- Schulz Mária A magyarországi fűszerpaprika jelene és jövője XXVII. évfolyam, 5. szám, 20-30.

Barna Erika- Ditrói Sándor- Szepesi Lajos- Szíjjártó András Tudományos életünk
A mezőgazdasági dolgozók üzemegészségügyi szolgálatának műszerezettsége XXVII. évfolyam, 6. szám, 66-68.

Barna Gyula- Mátyás László A Közös Piac mezőgazdaságának vizsgálata termelési függvénnyel XXVII. évfolyam, 1. szám, 29-35.

Batizi Endre Endrejevics Tallózás
A szovjet szakirodalom a magyar mezőgazdaság irányítási rendszeréről XXVII. évfolyam, 4. szám, 73-75.

Bethlendi László- Fekete György Tudományos életünk
Akadémiai bizottsági vita az élelmiszer-gazdaság árrendszerének továbbfejlesztéséről XXVII. évfolyam, 10. szám, 60-63.

Bíró Ferenc Tudományos életünk
Az élelmiszer-gazdaság és a népgazdasági környezet összefüggései XXVII. évfolyam, 9. szám, 51-59.

Bócsa Iván Tallózás
Merre tovább a hazai pozdorjalap-gyártásban? XXVII. évfolyam, 7. szám, 75.

Bódy Sándor- Mihály Mária Ügyviteli módszerek és eszközök a mezőgazdasági vállalatokban XXVII. évfolyam, 4. szám, 13-18.

Bonyhádi Péter Szemle
Az agrárértelmiség helyzete XXVII. évfolyam, 1. szám, 51-54.

Borsos János Tudományos életünk
Feladatok az agrárkutatás irányítása és intézményhálózata fejlesztésében XXVII. évfolyam, 1. szám, 63-66.

Botos Károly- Gazdag László A gazdálkodás gyakorlatából
A napraforgó és a kukorica jövedelmi helyzete a KSZE-ben XXVII. évfolyam, 10. szám, 45-47.

Budai Horváth József Gazdálkodási tartalékok
Kísérleti sertéstelep Pakson XXVII. évfolyam, 1. szám, 48.

Budai Horváth József Szakirodalom

Hrabovszki Mihály: A búzatermesztés tapasztalatai Békésszentandráson XXVII. évfolyam, 1. szám, 79.

Budai Horváth József Szakirodalom
L. M. Miller: A munkahelyi viselkedés befolyásolása XXVII. évfolyam, 4. szám, 77-78.

Burgerné Gimes Anna Vita
Hogyan értékeljük a földet? XXVII. évfolyam, 3. szám, 31-41.

Burgerné Gimes Anna- Szép Katalin A gyümölcstermelés fajonkénti jövedelmezősége az állami gazdaságokban XXVII. évfolyam, 9. szám, 11-20.

Buzás Gyula Tudományos életünk
A keszthelyi Agrártudományi Egyetem a mezőgazdaság fejlődéséért XXVII. évfolyam, 8. szám, 70-74.

Czakó Ágnes Vita
A szervezetek közötti cserekapcsolatok és a vállalati érdekérvényesítés XXVII. évfolyam, 2. szám, 43-46.

Cs. L. A falu szocialista átalakulása XXVII. évfolyam, 1. szám, 1-11.

Cs. L. A falu szocialista átalakulása XXVII. évfolyam, 2. szám, 1-12.

Cs. L. Szemle
A „számítástechnika a mezőgazdaságban” Fórum ’83 XXVII. évfolyam, 12. szám, 45-46.

Cs. L. Tudományos életünk
A Római Klub budapesti ülése XXVII. évfolyam, 12. szám, 47-48.

Csepregi István Vita
Néhány adat a szarvasmarhatartás eredményességéről XXVII. évfolyam, 9. szám, 40.

Cserni Imre Pillantás a világba
Algéria zöldségtermelése XXVII. évfolyam, 5. szám, 65-67.

Csete László Szakirodalom
A tárolás és a feldolgozás ökonómiája és szervezése a kertészeti ágazatokban XXVII. évfolyam, 1. szám, 77.

Csete László Tudományos életünk
A dániai és a magyarországi mezőgazdaság fejlődésének összehasonlítása XXVII. évfolyam, 3. szám, 59-62.

Csete László- Őri János Vita
Az élelmiszer-gazdaság árrendszerének fejlesztése XXVII. évfolyam, 5. szám, 31-38.

Csiszár Dezső Vita
Az anyagi ösztönzés eredményei a Kehidakustyáni Termelőszövetkezetben XXVII. évfolyam, 8. szám, 45-50.

Csizmás Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
A zöldség- és gyümölcstermeltetés gyakorlata a Békéscsabai Konzervgyárban XXVII. évfolyam, 7. szám, 52-54.

Debreczeni István Szemle
A munkaerő alakulása Magyarországon 1880-1980 között XXVII. évfolyam, 4. szám, 49-52.

Debreczeni István Szemle
A kukoricatermelésre fordított gépi munka energetikai vonatkozásai XXVII. évfolyam, 5. szám, 55-58.

Debreczeni István Szemle
A lucernatermelésre fordított gépi munka energetikai vonatkozásai XXVII. évfolyam, 11. szám, 62-65.

Debreczeni István Vita
Kukoricatermelés - energetika XXVII. évfolyam, 12. szám, 41-42.

Dénes Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
A szemestakarmány felhasználása a nemesszalóki Egyetértés Termelőszövetkezet szarvasmarha-ágazatában XXVII. évfolyam,
10. szám, 49-50.

Dimény Imre Tudományos életünk
A mezőgazdasági gépesítésfejlesztés eredményei és új irányai XXVII. évfolyam, 2. szám, 57-65.

Dorgai László Vita
Érdekeltek-e a dombvidéki termelőszövetkezetek a szarvasmarhatartás fejlesztésében? XXVII. évfolyam, 12. szám, 39-41.

E. L. Szakirodalom
Az igényes gazdálkodás érdekében XXVII. évfolyam, 7. szám, 76-77.

Eberhard Eschenbach Pillantás a világba
A társadalmi munkavégzőképesség hatékony hasznosítása XXVII. évfolyam, 12. szám, 61-64.

Eck Kálmán Szemle
A növénytermelési munkahelyek célszerű kialakítása XXVII. évfolyam, 6. szám, 51-54.

Eke Sándor- Nagy Márta A gazdálkodás gyakorlatából
Üzemgazdasági munka Békés megye termelőszövetkezeteiben XXVII. évfolyam, 11. szám, 55-57.

El Gebaly Mahmoud, Riad- Omer, Ahmed Pillantás a világba
Mitől függ a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya? XXVII. évfolyam, 2. szám, 73-76.

Éliás András- Kemendy Tibor Vita
A külkereskedelmi szervezet tevékenységének fejlesztése XXVII. évfolyam, 2. szám, 39-42.

Enese László Vita
Gondolatok a szarvasmarhaágazat továbbfejlesztéséhez XXVII. évfolyam, 7. szám, 39-46.

Fábián Zoltán A szarvasmarha-tenyésztés eredményei és problémái Zalában XXVII. évfolyam, 8. szám, 18-23.

Farkas Sándor Pillantás a világba
A magyar hűtőipari vállalat zalaegerszegi gyárának exporttevékenysége XXVII. évfolyam, 8. szám, 76-77.

Fehér Alajos A meliorációs beruházások hatása az őszi búzára és a kukoricára XXVII. évfolyam, 12. szám, 28-38.

Fehér Béláné A jövedelmező spárgatermelés feltételei XXVII. évfolyam, 9. szám, 21-27.

Fekete Ferenc- Csáki Csaba Tudományos életünk
Az agrárközgazdák indonéziai világkonferenciájáról XXVII. évfolyam, 3. szám, 56-58.

Fekete György A vezetési és a foglalkoztatási rendszer kölcsönhatásai XXVII. évfolyam, 2. szám, 65.

Fekete Imre- Rednágel Jenő Az agrártermelés távlati fejlődésének lehetőségei XXVII. évfolyam, 12. szám, 13-18.

Fekete Imre- Rednágel Jenő Az agrártermelés távlati fejlődésének lehetőségei XXVII. évfolyam, 11. szám, 1-8.

Fülöp Győző A vezetés és a szakember-ellátottság a megye mezőgazdaságában XXVII. évfolyam, 8. szám, 31-35.

G. Smeljov Pillantás a világba
A háztáji és kisegítő gazdaságok fejlesztése XXVII. évfolyam, 12. szám, 52-57.

Gaál Béla Pillantás a világba
Új fejlődési szakasz az áruelosztásban: a scanning XXVII. évfolyam, 12. szám, 64-68.

Gaál Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
Szervezési szolgáltatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban XXVII. évfolyam, 6. szám, 36-40.

Gál Ferenc Tudományos életünk
220 éve született Pethe Ferenc XXVII. évfolyam, 3. szám, 67-69.

Gazdag László Gazdálkodási tartalékok
A búzatermelés jövedelmezősége s KSZE növénytermelési rendszerben XXVII. évfolyam, 2. szám, 49-52.

Gecse Ferenc A gazdálkodás gyakorlatából
A Tokaj-hegyaljai borvidék fejlődése és a további célkitűzések XXVII. évfolyam, 7. szám, 48-52.

Gelencsér András Az eszközfelszereltség és a munkaerő szerepe a Tolna megyei termelőszövetkezetek fejlődésében XXVII. évfolyam, 3. szám, 10-14.

Gémes Lajos Pillantás a világba
A biogáztermelés helyzete külföldön XXVII. évfolyam, 2. szám, 66-72.

Gombos Vilmos A termelőalapok hasznosítása Zala megyében XXVII. évfolyam, 8. szám, 40-43.

Gönczi Iván A mezőgazdasági szállítások vállalati-üzemi vonatkozásai XXVII. évfolyam, 4. szám, 1-12.

Gönczi Iván Nemessályi Zsolt: A melléktermékek felhasználása XXVII. évfolyam, 7. szám, 77-78.

Gönczi Iván Szakirodalom
A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón XXVII. évfolyam, 6. szám, 76-77.

Guba Mária A zöldség- és gyümölcstermelés, -forgalmazás főbb jellemzői a nyolcvanas évtized elején XXVII. évfolyam, 4. szám, 30-40.

Gy. Kiglics Magdolna A gazdálkodás eredménye Somogy megye alacsony hatékonyságú termelőszövetkezeteiben XXVII. évfolyam, 7. szám, 23-29.

Gyárfás Andor Szemle
A mezőgazdasági szövetkezetek belső ellenőrzése XXVII. évfolyam, 6. szám, 57-59.

Győry László Pillantás a világba
A dán gazdaság 1983. évi kilátásai XXVII. évfolyam, 1. szám, 74-75.

Haják Gyula (ford.) J. Orstrom Moller: Dán vélemény az EGK elveiről, a közös mezőgazdasági politikáról és a tagállamok közötti pénzügyi szolidaritásról XXVII. évfolyam, 9. szám, 68-70.

Halász Péter Tudományos életünk
Tudományos tanácskozások falvaink jelenéről és jövőjéről XXVII. évfolyam, 3. szám, 63-67.

Halmai Endre- Szabó Gábor Szemle
A mezőgazdasági termőföld védelme és hasznosítása Baranyában XXVII. évfolyam, 12. szám, 42-45.

Hanyecz Lajos A tervezési gyakorlat fejlesztésének lehetőségei XXVII. évfolyam, 6. szám, 10-16.

Hanyecz Vince Vita
Gondolatok a mezőgazdasági számítástechnikai fejlesztésekről XXVII. évfolyam, 10. szám, 37-41.

Harangozó Ferenc- Gazdag László Vita
Hogyan fejleszthető a rét–legelő-gazdálkodás? XXVII. évfolyam, 3. szám, 45-47.

Harza Lajos Pillantás a világba
Az EGK agrárpolitikájáról XXVII. évfolyam, 1. szám, 71-74.

Harza Lajos – Mátyás László A termelési tényezők helyettesíthetősége a mezőgazdaságban XXVII. évfolyam, 11. szám, 41-47.

Harza Lajos- Popp József Pillantás a világba
Az Európai Gazdasági Közösség agrárkereskedelme XXVII. évfolyam, 10. szám, 66-71.

Havasi Ferenc A változó körülményeikhez rugalmasan illeszkedő agrárpolitika XXVII. évfolyam, 5. szám, 1-11.

Hemán István Szemle
Koncentráció a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XXVII. évfolyam, 4. szám, 52-56.

Hóbor József Szemle
A termelőszövetkezeti gazdálkodás Zala megyei tapasztalatai XXVII. évfolyam, 8. szám, 66-70.

Horváth Gyula A gazdálkodás gyakorlatából
Különbségek az állami gazdaságok eredményeiben XXVII. évfolyam, 9. szám, 41-44.

Husz Ignác Vita
A Zala megyei ügyvitelszervezési és gépesítési társulás tapasztalatai XXVII. évfolyam, 8. szám, 50-51.

Hütter Csaba Vita
Húsmarhatartás a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezetben XXVII. évfolyam, 9. szám, 34-39.

Izinger Pál Vita
Az energiagazdálkodás és a húsmarhatartás XXVII. évfolyam, 9. szám, 29-34.

Jancsik József Szemle
Gondolatok az ellenőrzési munka hatékonyságának fokozásáról XXVII. évfolyam, 3. szám, 53-56.

Juhász János Tudományos életünk
Az első spanyol-magyar agrárközgazdasági kollokvium XXVII. évfolyam, 1. szám, 67-69.

K. K. B. Tallózás
A pedagógusok illetményföldjeiről XXVII. évfolyam, 3. szám, 74.

Kádár Béla Szemle
Gondolatok a termőfölddel való ésszerűbb gazdálkodásról XXVII. évfolyam, 2. szám, 55-57.

Kárpáti László Vita
Kalkulátorok vagy kumputerek? XXVII. évfolyam, 10. szám, 42-44.

Kása László Gazdálkodási tartalékok
Húsmarhatartás a csesztregi Petőfi Termelőszövetkezetben XXVII. évfolyam, 1. szám, 43-45.

Kecskés Dezső Ipari kiegészítő tevékenység a kistyánszegi Göcsej Termelőszövetkezetben XXVII. évfolyam, 8. szám, 60-61.

Kerekes Béla Tudományos életünk
Ki is volt kisszántói Pethe Ferenc? XXVII. évfolyam, 9. szám, 59-62.

Keresztényi Nándor Szemle
Kemény forint – puha forint XXVII. évfolyam, 3. szám, 50-53.

Kiss Albert Tudományos életünk
A biomassza-hasznosítás és a termelési szerkezeti arányok összefüggése XXVII. évfolyam, 7. szám, 66-70.

Kiss Zoltán- Prosksza János A gazdálkodás gyakorlatából
A hibridkukorica nemesítésének és vetőmag-előállításának érdekeltségi viszonyairól XXVII. évfolyam, 11. szám, 58-62.

Kohár István- Blank Aladár A gazdálkodás gyakorlatából
Az ágazati önelszámolási rendszer a galamboki Május 1. Termelőszövetkezetben XXVII. évfolyam, 8. szám, 52-55.

Kovács György A termelőszövetkezetek érdekeltsége a kistermelés integrálásában XXVII. évfolyam, 3. szám, 24-30.

Kovács György Szemle
Az állatférőhelyek kihasználása a kisgazdaságokban XXVII. évfolyam, 6. szám, 54-57.

Kozma Ferenc Tudományos életünk
Három gondolat a biomassza komplex felhasználásának közgazdasági vonatkozásairól XXVII. évfolyam, 7. szám, 62-66.

Kuti András- Réti János Vita
Két gondolat a húsmarhatartásról XXVII. évfolyam, 9. szám, 39-40.

Laczkó Tibor A fokhagyma tőkés exportjának helyzete XXVII. évfolyam, 6. szám, 25-29.

Láng István.- Csete László- Harnos Zsolt- Schulz Mária A biomassza fokozottabb hasznosítása XXVII. évfolyam, 7. szám, 1-13.

Lehoczki Mihály Gazdálkodás az 1983. évi aszály után XXVII. évfolyam, 12. szám, 6-12.

Lehoczky Judit Szemle
A célcsoportos állami támogatások eredményessége Baranya megyében XXVII. évfolyam, 6. szám, 40-46.

Magda Sándor Szemle
A termelőszövetkezeti tag és a munkahely XXVII. évfolyam, 1. szám, 60-63.

Marillai Vilmos A szocialista állam és a szövetkezetek viszonya XXVII. évfolyam, 6. szám, 1-9.

Matos Lőrinc Gazdálkodási tartalékok
A lóbab termelése és felhasználása XXVII. évfolyam, 1. szám, 49-50.

Matos Lőrinc Szemle
A lecitin hasznosítása XXVII. évfolyam, 10. szám, 59-60.

Mátyás László A magyar mezőgazdaság és a Közös Piac országainak összehasonlító költségvizsgálata XXVII. évfolyam, 3. szám, 15-23.

Mátyás László A mikrogazdasági termelési függvények mezőgazdasági alkalmazásáról XXVII. évfolyam, 10. szám, 23-27.

Mátyás László Megjegyzések a makrogazdasági termelési függvények mezőgazdasági alkalmazhatóságáról hazánkban XXVII. évfolyam, 4. szám, 44-45.

Mihail Lazarovics Bronstein Pillantás a világba
Az agráripari komplexumok gazdasági mechanizmusának fejlesztése XXVII. évfolyam, 4. szám, 57-61.

Mihail Lazarovics Bronstein Pillantás a világba
A Szovjetunió élelmiszerprogramja és a gazdasági mechanizmus tökéletesítése XXVII. évfolyam, 10. szám, 63-66.

Misi Sándor- Tusor Mihály Pillantás a világba
A mezőgazdasági kistermelés helyzete és fejlesztésének tapasztalatai a szocialista országokban XXVII. évfolyam, 6. szám, 68-72.

Molnár Béla Tudományos életünk
Az első agrárfejlesztő vállalat eddigi tapasztalatai XXVII. évfolyam, 6. szám, 60-66.

Molnár Ildikó (ford.) Pillantás a világba
Szovjet párt- és kormányhatározat a mezőgazdasági gépekről és berendezésekről XXVII. évfolyam, 9. szám, 67-68.

Nagy Frigyes- Kettinger Gyula A gazdálkodás gyakorlatából
A mezőgazdaság termelőfelhasználásának alakulása XXVII. évfolyam, 4. szám, 46-48.

Nagy Lajos Vita
A javaslat változatlanul aktuális XXVII. évfolyam, 7. szám, 47-48.

Nagy Lajosné A gabonatermelés főbb jellemzőinek alakulása egy megyében XXVII. évfolyam, 10. szám, 11-22.

Nagy Miklós Együttműködés a zalai termelőszövetkezetekben XXVII. évfolyam, 8. szám, 12-17.

Némethy Lászlóné- Szepsy István- Visóczki Lajos Gazdálkodási tartalékok
A szőlő-bor vertikum helyzete Tokaj-hegyalján és a fejlesztés lehetőségei a hegyaljai szövetkezetekben XXVII. évfolyam, 2. szám, 47-49.

Obzsut József Matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása a szőlőtermelés prognosztizálásában XXVII. évfolyam, 2. szám, 32-37.

Pályi József Szemle
A vertikális integráció a kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezetekben XXVII. évfolyam, 9. szám, 48-50.

Papp Sándor A termelőszövetkezetek és az iparvállalatok ipari tevékenységének viszonyáról XXVII. évfolyam, 10. szám, 1-9.

Pavol Kubas Számítástechnika Szlovákia mezőgazdasági élelmezési komplexuma szolgálatában XXVII. évfolyam, 1. szám, 21-27.

Pillér Artúr Vita
A termelőszövetkezetek közötti munkaverseny fejlesztésének lehetőségei XXVII. évfolyam, 5. szám, 41-45.

Pintér Mátyás Tudományos életünk
A MAE Zala megyei szervezetének tevékenysége XXVII. évfolyam, 8. szám, 74-75.

Polgár József A mezőgazdaság és az élelmiszeripar kapcsolati rendszere XXVII. évfolyam, 8. szám, 36-39.

Polónyi Béla Vita
A kertészeti termőhely minősítése és a termelés területi elhelyezése XXVII. évfolyam, 4. szám, 41-43.

Pósvai Lajos Tudományos életünk
Vendégelőadók a Halasi Téli Mezőgazdasági Akadémián XXVII. évfolyam, 5. szám, 59-60.

Prokszáné Paplógó Zsuzsanna Szemle
A gabonatermelés növelési lehetőségeinek elemzése modellekkel XXVII. évfolyam, 6. szám, 46-50.

Ráki Zoltán Az intenzív gyepgazdálkodás esélyei hazánkban XXVII. évfolyam, 11. szám, 21-27.

Ráki Zoltán- Tóth Béla A gyepfelújítás költségei és eredményei XXVII. évfolyam, 6. szám, 17-24.

Ráki Zoltán- Tóth Béla A gyeptermésre alapozott marhahizlalás ökonómiai kérdései XXVII. évfolyam, 1. szám, 12-19.

Ráki Zoltán- Tóth Béla Különböző szarvasmarha-hizlalási módok összehasonlítása XXVII. évfolyam, 2. szám, 13-21.

Rudolf Wendt Pillantás a világba
A termelési tényezők megtérülése az NSZK mezőgazdaságában XXVII. évfolyam, 4. szám, 62-69.

Sárközy Péter A gazdálkodás gyakorlatából
Értékelemzési pályázat – tanulságokkal XXVII. évfolyam, 5. szám, 47-48.

Sárközy Péter Szemle
Számítások egyszerű termelési függvényekkel XXVII. évfolyam, 2. szám, 52-55.

Sárközy Péter Vita
Vitatható adatok XXVII. évfolyam, 9. szám, 41.

Schulz Mária Tudományos életünk
Bács-Kiskun megye mezőgazdasága az ezredfordulón XXVII. évfolyam, 11. szám, 65-66.

Somkuti István Szakirodalom
Számviteli módszerek Finnország és Lengyelország mezőgazdaságában XXVII. évfolyam, 5. szám, 77.

Somogyi Sándorné Energiatakarékos technológiák a gabonatermelésben XXVII. évfolyam, 7. szám, 15-21.

Südi Bertalan A gazdálkodás gyakorlatából
Gondolatok az ellenőrzésről és demokratizmusáról XXVII. évfolyam, 5. szám, 49-50.

Südi Bertalan Gazdálkodási tartalékok
A jánoshalmi Petőfi Termelőszövetkezet gazdálkodása XXVII. évfolyam, 3. szám, 48-49.

Südi Bertalan Szemle
A politikai alkalmasság értelmezése a vezetői hármas követelményben XXVII. évfolyam, 1. szám, 55-59.

Südi Bertalan Szemle
A mezőgazdasági vezetők és a munkavédelem XXVII. évfolyam, 10. szám, 55-57.

Südi Bertalan Tallózás
A pályakezdő diplomások érvényesülésének buktatói XXVII. évfolyam, 11. szám, 72-73.

Südi Bertalan Tallózás
A differenciáltság szubjektív hátteréről XXVII. évfolyam, 12. szám, 74-75.

Szabó János Szemle
A háztáji és kistermelői sertéshizlalás integrálása XXVII. évfolyam, 8. szám, 64-66.

Szabó Jenő Szemle
A népgazdaság agrárszakember-állománya XXVII. évfolyam, 10. szám, 50-55.

Szabó Jenő Vita
A mezőgazdasági nagyüzemek szakemberellátásának javítása XXVII. évfolyam, 3. szám, 41-45.

Szederkényi Ervin A burgonyatermelés helyzete és a kibontakozás lehetőségei XXVII. évfolyam, 4. szám, 19-29.

Szíjjártó András Szemle
Az innovációs folyamatokat befolyásoló vállalati feltételekről XXVII. évfolyam, 7. szám, 60-62.

Szmirnov István Szakirodalom
A KGST-tagországok együttműködése az élelmiszer-termelésben XXVII. évfolyam, 10. szám, 77-78.

Szőke Gyula Pillantás a világba
Az EGK agrár-külkereskedelmi politikájának várható irányváltozásai XXVII. évfolyam, 3. szám, 73.

Szűcs István Az élelmiszer-termelés regionális tervezésének rendszere XXVII. évfolyam, 9. szám, 1-9.

Teknős Péter Gazdálkodási tartalékok
Kiegészítő tevékenység a tabi Béke Termelőszövetkezetben XXVII. évfolyam, 1. szám, 46-47.

Tihanyi Ferenc Szemle
A melioráció Zala megyében XXVII. évfolyam, 8. szám, 62-64.

Tompa Béla- Szakonyi Lázsló- Rott Nándor Az innováció és a mezőgazdaság XXVII. évfolyam, 3. szám, 1-9.

Tóth József Szemle
Módszer a növénytermelési ágazatok eredményének értékelésére XXVII. évfolyam, 5. szám, 51-55.

Tóth Mihály Tudományos életünk
Egy akadémiai doktori értekezésről XXVII. évfolyam, 12. szám, 49.

Tóth Miklós Vita
A termőföldek hozamnövelése optimalizálásának és értékelésének ökonómiai modellje XXVII. évfolyam, 5. szám, 39-41.

Tóth Tibor Az egyéni és vállalati érdekeltség összekapcsolása számviteli információk alapján XXVII. évfolyam, 11. szám, 34-40.

Tóth Zoltán A gazdálkodás gyakorlatából
A Sió márkájú ivólevek gyártásának innovációs tapasztalatai XXVII. évfolyam, 7. szám, 54-57.

Udovecz Gábor- Szőllősi Endre Költséggazdálkodás az élelmiszer-gazdaság vállalataiban XXVII. évfolyam, 11. szám, 9-19.

Vági Ferenc Az agrárszektor szerepe az alkalmazkodóképességben XXVII. évfolyam, 12. szám, 19-27.

Vajda Bálint A kistermelés szervezése a keszthelyi Balaton Szakszövetkezetben XXVII. évfolyam, 8. szám, 58-59.

Váncsa Jenő A magyar mezőgazdaság helyzete és feladatai XXVII. évfolyam, 5. szám, 12-19.

Varga Gyula Zala megye agrárgazdaságának kiegyensúlyozott, arányos fejlődéséről XXVII. évfolyam, 8. szám, 1-11.

Villányi Miklós Korszerűbb elemző munka a mezőgazdaságban XXVII. évfolyam, 12. szám, 1-5.

Visóczki Lajos Szőlő-bor termelés a Mádi Rákóczi Szakszövetkezetben XXVII. évfolyam, 6. szám, 30-34.

Visóczki Lajos Tudományos életünk
Hozzászólás „A dán műszaki fejlesztés hasznosításának lehetőségei a magyar mezőgazdaságban” c. doktori értekezéshez XXVII. évfolyam, 3. szám, 62-63.

Vissyné Takács Mara Az állattartási beruházások megvalósulása az V. ötéves tervidőszakban XXVII. évfolyam, 2. szám, 22-31.

Vörös József A termelési szerkezet hatása a sármelléki Zalavár Termelőszövetkezet jövedelmező gazdálkodására XXVII. évfolyam, 8. szám, 24-30.

Zoltán Zoltán Vita
A vállalati tervezés továbbfejlesztése a mezőgazdaságban XXVII. évfolyam, 1. szám, 37-42.