Archívum » 1984 » 1984. éves tartalom

 

TARTALOM

Pillantás a világba
Vietnam mezőgazdasági régiói XXVIII. évfolyam, 2. szám, 66-68.

Pillantás a világba
Szakosítás nélküli mezőgazdasági termelők XXVIII. évfolyam, 3. szám, 63-64.

Pillantás a világba
USA-EGK ellentétel az agrárkereskedelemben XXVIII. évfolyam, 3. szám, 65-67.

Pillantás a világba
Az Amazonas vidékének mezőgazdasági hasznosítása XXVIII. évfolyam, 3. szám, 68-70.

Pillantás a világba
Állattenyésztés szibériában XXVIII. évfolyam, 4. szám, 68-70.

Pillantás a világba
Becslések a rizstermelésről és -kereskedelemről XXVIII. évfolyam, 4. szám, 70.

Pillantás a világba
Por a traktoron XXVIII. évfolyam, 4. szám, 71-72.

Pillantás a világba
Horvátország élelmiszer-gazdasága XXVIII. évfolyam, 5. szám, 65-69.

Pillantás a világba
A biológiai védekezés eredményei az NSZK-ban XXVIII. évfolyam, 5. szám, 71-72.

Pillantás a világba
Jugoszlávia élelmiszeripara XXVIII. évfolyam, 6. szám, 71-73.

Pillantás a világba
Pontos nyilvántartással gazdálkodni XXVIII. évfolyam, 8. szám, 71-73.

Pillantás a világba
A lengyel élelmiszer-gazdaság 1984-ben XXVIII. évfolyam, 9. szám, 65-68.

Pillantás a világba
Howard Newby előadása az angol falu társadalmáról XXVIII. évfolyam, 9. szám, 68-73.

Pillantás a világba
Kanada mezőgazdasága és élelmiszeripara XXVIII. évfolyam, 10. szám, 63-66.

Szakirodalom
A szovjet mezőgazdaság villamosításának programja és gondjai XXVIII. évfolyam, 5. szám, 77-78.

Szakirodalom
Útmutató külföldi részvétellel működő gazdasági társulás alapításához és működtetéséhez XXVIII. évfolyam, 10. szám, 78.

Tallózás
Folyóiratunk ankétja Zalaegerszegen XXVIII. évfolyam, 2. szám, 75.

Tallózás
A mindennapi rákkeltő élelmünk… XXVIII. évfolyam, 5. szám, 73-76.

Tallózás
Miért éppen a kis „Ö”? XXVIII. évfolyam, 7. szám, 77-78.

Tudományos életünk
A Magyar Agrártudományi Egyesület Agrárgazdasági Társaságának teljes körű vezetőségi ülése XXVIII. évfolyam, 6. szám, 63-64.

Tudományos életünk
Vita a „Szolnok megye agroökológiai potenciálja az ezredfordulón” c. prognózisról XXVIII. évfolyam, 12. szám, 61-66.

Abonyiné Palotás Jolán Szakirodalom
Csizmadia Ernőné: A vállalati struktúra új vonása az élelmiszer-gazdaságban XXVIII. évfolyam, 6. szám, 78.

Alvincz József Termékértékesítési szerződések a vágóállat-termelésben és a húsipari feldolgozásban XXVIII. évfolyam, 10. szám, 28-37.

Arató Katalin- Mátyás László Pillantás a világba
Portugália csatlakozása az EGK-hoz XXVIII. évfolyam, 4. szám, 63-68.

Argyelán Gáborné Az állami élelmiszeripar és belkereskedelem szervezeti rendszerének kapcsolata XXVIII. évfolyam, 3. szám, 33-40.

Argyelán Gáborné Pillantás a világba
A kombinátrendszer átalakítása az NDK élelmiszeriparában XXVIII. évfolyam, 7. szám, 66-67.

Árva László Pillantás a világba
Alternatív stratégiák Ázsia gazdaságában XXVIII. évfolyam, 5. szám, 69-70.

Balogh Ádám A nagyüzemi sertéstartás fejlesztése és a vállalati növekedés összefüggése XXVIII. évfolyam, 12. szám, 20-27.

Balogh András Pillantás a világba
Hazánk és az élelmiszer-gazdasági együttműködés a KGST-ben XXVIII. évfolyam, 1. szám, 67-71.

Balogh András Szakirodalom
G. I. Smeljov: A személyi kiegészítő gazdaság: lehetőségek és távlatok XXVIII. évfolyam, 9. szám, 75-79.

Balogh András Szakirodalom
Agrárviszonyok a szocialista országokban XXVIII. évfolyam, 10. szám, 74-76.

Balogh Botond Tallózás
A legújabb mezőgazdasági szakfilmekről XXVIII. évfolyam, 6. szám, 76-77.

Balogh Botond Vita
Az almatermelés gazdaságossági problémáiról XXVIII. évfolyam, 5. szám, 49-50.

Balogh Sándor Szemle
Az innovatív fejlődés egyes problémái a magyar élelmiszeriparban XXVIII. évfolyam, 5. szám, 58-60.

Birkás Márta Szemle
Szemléletváltozás a talajművelésben XXVIII. évfolyam, 9. szám, 47-52.

Bisztray Ádám Szakirodalom
A szövetkezeti mozgalom a szakirodalom tükrében XXVIII. évfolyam, 8. szám, 75-78.

Bonyhádi Péter Vita
Balaton környéki mezőgazdaság és környezetvédelem XXVIII. évfolyam, 1. szám, 41-45.

Bonyhádi Péter Vita
Balaton környéki mezőgazdaság és környezetvédelem XXVIII. évfolyam, 2. szám, 39-42.

Borbély Lajos Szemle
Gondolatok egy pályázat kapcsán XXVIII. évfolyam, 6. szám, 61-63.

Boruzs Gyula Az állami gazdaságok kiegészítő tevékenysége XXVIII. évfolyam, 11. szám, 23-28.

Budai Horváth József A gazdálkodás gyakorlatából
Somogybabod: mostoha adottságok – gyümölcsöző befektetések XXVIII. évfolyam, 2. szám, 43-47.

Burgerné Gimes Anna A zöldség-gyümölcs termelése és értékesítése XXVIII. évfolyam, 5. szám, 30-36.

Czok Gyula A gazdálkodás gyakorlatából
A Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság belső irányítási és érdekeltségi rendszere XXVIII. évfolyam, 10. szám, 46-52.

Czok Gyula A gazdálkodás gyakorlatából
Hozam- és költségtényezők a gabonatermelésben XXVIII. évfolyam, 11. szám, 55-58.

Csánky Zsuzsa- László Lajosné Új vonások a takarmánygazdálkodásban XXVIII. évfolyam, 1. szám, 1-10.

Császár Szilveszter A gazdálkodás gyakorlatából
Az öntözéses gazdálkodás tapasztalatai a tiszaföldvári Lenin Termelőszövetkezetben XXVIII. évfolyam, 6. szám, 45-48.

Csepregi István A gazdálkodás gyakorlatából
A fejlesztési-fogyasztási arány megtartásához kötött keresetszabályozás tapasztalatai XXVIII. évfolyam, 5. szám, 51-53.

Csepregi István A gazdálkodás gyakorlatából
Alaptevékenység magas színvonalon XXVIII. évfolyam, 11. szám, 43-49.

Csete László (szerk.) Szakirodalom
Gazdálkodási kézikönyv agrárszakembereknek XXVIII. évfolyam, 1. szám,76.

Csizmadia József A vállalatközi kapcsolatok lehetőségei XXVIII. évfolyam, 11. szám, 18-22.

Csuhai Sándor- Münnich Ákos A melioráció és más termelési tényezők vizsgálata többváltozós matematikai-statisztikai módszerekkel XXVIII. évfolyam, 9. szám, 33-37.

D. Gale Johnson A kereskedelem liberalizálása és az erőforrások alkalmazkodása az USA mezőgazdaságában XXVIII. évfolyam, 7. szám, 67-76.

Debreczeni István Szemle
A búzatermelésben felhasznált trágyaanyagok energetikai hatékonysága az állami gazdaságokban és kombinátokban XXVIII. évfolyam, 7. szám, 62-64.

Dobi Ferenc A termelésfejlesztéssel összhangban javuló szociális és munkafeltételek XXVIII. évfolyam, 11. szám, 12-17.

Dobos Károly A termelőképesség növelésének hatása a juhászat jövedelmezőségére XXVIII. évfolyam, 4. szám, 14-19.

Dobos Károly Tudományos életünk
A II. magyar-spanyol agrárközgazdasági kollokvium XXVIII. évfolyam, 3. szám, 60-62.

Tóth Lajos (szerk.:) Körösparti szoborsétány XXVIII. évfolyam, 11. szám, 78-79.

Eleki János Érdekegyeztetés és demokrácia a mezőgazdasági szövetkezetekben XXVIII. évfolyam, 8. szám, 2-9.

Enese László A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vállalatisága XXVIII. évfolyam, 8. szám, 22-26.

Fazekas Bálint A gazdálkodás gyakorlatából
A zöldségtermelés közgazdasági feltételeinek elemzése XXVIII. évfolyam, 1. szám, 48-53.

Fazekas Béla- Medgyesi Éva Számok és tények az állami gazdaságokról, kombinátokról XXVIII. évfolyam, 11. szám, 29-37.

Fazekas Béla- Molnár István Számok és tények a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről XXVIII. évfolyam, 8. szám, 47-56.

Fekete Ferenc A szövetkezeti vállalatvezetés érdekütközései XXVIII. évfolyam, 8. szám, 19-21.

Gazdag László A gazdálkodás gyakorlatából
A napraforgó- és repcetermelés tanulságai a KSZE-ben XXVIII. évfolyam, 12. szám, 44-48.

Gazdag László- Tarnai János A gazdálkodás gyakorlatából
Szekszárdi Aranyfürt Termelőszövetkezet: előrelátó gépesítés XXVIII. évfolyam, 9. szám, 41-42.

Gazdag László- Vuics Tibor Az iparszerű termelési rendszerek gépberuházásai XXVIII. évfolyam, 3. szám, 18-22.

Gelencsér András A gazdálkodás gyakorlatából
A tejtermelés jövedelmezősége Tolna megye termelőszövetkezeteiben XXVIII. évfolyam, 4. szám, 47-49.

Guba Mária Szakirodalom
Baksai Antal: A mezőgazdasági kistermelés ma és holnap XXVIII. évfolyam, 2. szám, 76-77.

Gyergyói János A vállalatiság néhány környezeti és szervezeti-működési összefüggése a termelőszövetkezeti gazdálkodásban XXVIII. évfolyam, 7. szám, 27-35.

Hada Róbert A kukoricatárolás és energiagazdálkodás Fehér megyében XXVIII. évfolyam, 6. szám, 10-16.

Halász Péter Szemle
A mezőgazdasági kistermelés méretét befolyásoló társadalmi tényezőkről XXVIII. évfolyam, 1. szám, 56-60.

Halász Péter Szemle
A városi lakosság és a mezőgazdasági kistermelés XXVIII. évfolyam, 2. szám, 54-59.

Hegedűs Gyöngyi Szakirodalom
A kertgazdaság vállalati alapjai XXVIII. évfolyam, 2. szám, 77-78.

Henics Zoltán- Vörös Ferenc A gazdálkodás gyakorlatából
Szalma- és szárhasznosítás gabonatermesztéssel XXVIII. évfolyam, 2. szám, 48-51.

Hermán István Vita
A fejlesztési források és felhasználásuk a mezőgazdasági vállalatokban XXVIII. évfolyam, 5. szám, 45-49.

Horváth Gyula A gazdálkodás gyakorlatából
A kistermelői sertéstartás tapasztalatai Bács-Kiskun megyében XXVIII. évfolyam, 7. szám, 52-56.

Horváth Gyula A mezőgazdasági élelmiszer-feldolgozás és gazdasági irányítása XXVIII. évfolyam, 6. szám, 27-33.

Hunya Gábor Pillantás a világba
Korszerűség, hatékonyság Románia szocialista mezőgazdaságában XXVIII. évfolyam, 2. szám, 68-70.

ifj. Monostori Ernő A számítástechnika a francia mezőgazdaságban XXVIII. évfolyam, 1. szám, 60-64.

Ivanics András A termelés közvetlen irányítói XXVIII. évfolyam, 8. szám, 35-40.

Jámbor László- Márkus László Különbözeti járadék és jövedelem az erdőgazdálkodásban XXVIII. évfolyam, 10. szám, 18-24.

Kabai Gyula Szemle
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kölcsönös támogatási alapjáról XXVIII. évfolyam, 8. szám, 61-66.

Karakó Imre A gazdálkodás gyakorlatából
Borsod megye agrárágazata 1983-ban XXVIII. évfolyam, 4. szám, 39-46.

Kárpáti László A hatékony talajerő-gazdálkodás tervezésének elvi kérdései XXVIII. évfolyam, 5. szám, 37-43.

Kenderes György A termelési rendszerek megalakulásának és működésének jogi szabályozása XXVIII. évfolyam, 2. szám, 1-8.

Kenyeres Imre A gazdálkodás gyakorlatából
A juhászat ökonómiai elemzése a füzesgyarmati szálas-, tömegtakarmány-termelési és juhtenyésztési rendszer taggazdaságaiban XXVIII. évfolyam, 6. szám, 55-60.

Képes József- Szíjjártó András Szemle
Kísérlet az innovációs folyamatokat befolyásoló vállalati feltételek vizsgálatára a termelőszövetkezetekben XXVIII. évfolyam, 9. szám, 53-55.

Kerekes Béla Tallózás
Megváltozott hidrológiai viszonyok a Keleti Főcsatorna mentén XXVIII. évfolyam, 1. szám, 74-75.

Kerekes Béla Tallózás
A háztáji és kisegítő gazdaságok sertéstartása Tiszavasváriban XXVIII. évfolyam, 10. szám, 67-68.

Kerekes Béla Tallózás
Rejtett tartalékok XXVIII. évfolyam, 11. szám, 77.

Kiss Józsefné Támogatások és elvonások a Kisalföld mezőgazdasági nagyüzemeiben XXVIII. évfolyam, 12. szám, 9-19.

Kissné Bársony Erzsébet Pillantás a világba
Túltermelési gondok az EGK mezőgazdaságában XXVIII. évfolyam, 9. szám, 58-63.

Klenczner András Az állami gazdaságok a hatékony gazdálkodás útján XXVIII. évfolyam, 11. szám, 1-11.

Klenczner Andrásné Integrációk a szőlő- és bortermelésben XXVIII. évfolyam, 4. szám, 1-13.

Kocsis Sándor- Vályi Éva Tudományos életünk
A rövidített munkaidő bevezetésének tapasztalatai az állattenyésztésben XXVIII. évfolyam, 2. szám, 64-66.

Koleszár István Szemle
A kísérleti keresetszabályozás tapasztalatai XXVIII. évfolyam, 11. szám, 70-75.

Kovács Imre Stabilitás és megújulás a termelőszövetkezeti mozgalomban XXVIII. évfolyam, 7. szám, 1-8.

Kovács Kálmán- Rott Nándor Szemle
A kiegészítő tevékenység szerepe a mezőgazdasági nagyüzemekben XXVIII. évfolyam, 7. szám, 56-58.

Kovács Kálmán- Rott Nándor Vita
Vállalati koncentráció és gazdasági növekedés XXVIII. évfolyam, 10. szám, 39-46.

Kovácsné Varga Ilona Szemle
A mezőgazdasági energiaszolgáltatásban és szállításban dolgozók ösztönzésének szociológiai vonásairól XXVIII. évfolyam, 10. szám, 59-60.

Kovácsné Varga Ilona Tudományos életünk
Tanácskozások az aprófalvak jelenéről és jövőjéről XXVIII. évfolyam, 5. szám, 63-65.

Kristó Zoltán Diszkriminancia-analízis alkalmazása a kiegészítő tevékenység vizsgálatára XXVIII. évfolyam, 4. szám, 28-32.

Kuthy Gyula Vita
A vezetési szervezet és a nem fizikai dolgozók állománya a mezőgazdasági, élelmiszeripari és fagazdasági vállalatokban XXVIII. évfolyam, 2. szám, 33-39.

Laczkó Tibor Szemle
A mezőgazdasági termékek szállításszervezéséről XXVIII. évfolyam, 3. szám, 53-55.

Laczkó Tibor Szemle
A szárazvirág tőkés exportjának fokozása XXVIII. évfolyam, 5. szám, 62.

Lakatos Dénes- Józsa László Pillantás a világba
A termelőszövetkezetek irányítása és működése a Koreai NDK-ban XXVIII. évfolyam, 12. szám, 76-77.

Lányfalvi Sándor A magyar hűtőipari termékek értékesítési lehetőségei XXVIII. évfolyam, 2. szám, 24-32.

László Lajosné Vita
Ésszerű takarékosság a broilerhizlalásban XXVIII. évfolyam, 7. szám, 47-52.

Lehota József Tudományos életünk
Tanácskozás az energiatakarékos talajművelésről XXVIII. évfolyam, 10. szám, 61-63.

Lovas Imre- Pálinkás Miklósné A melioráció vállalatgazdasági hatásai XXVIII. évfolyam, 5. szám, 22-29.

Lovas Márton Tallózás
A kötelező beszolgáltatásról - utólag XXVIII. évfolyam, 4. szám, 72-74.

Lovas Márton Tallózás
Gabonatermelésünk jövője XXVIII. évfolyam, 9. szám, 73-74.

Magda Sándor Szemle
A vezetés technikai eszközellátottsága a Heves megyei termelőszövetkezetekben XXVIII. évfolyam, 2. szám, 61-63.

Magda Sándor Szemle
A Kiskörei Víztározó térségének ésszerűbb hasznosítása XXVIII. évfolyam, 12. szám, 54-56.

Magony Imre A termelőszövetkezetek területi szövetségei az érdekképviseleti munkában XXVIII. évfolyam, 8. szám, 41-46.

Marillai Vilmos Tudományos életünk
Az agráripari szervezetek várható integrációs formái XXVIII. évfolyam, 3. szám, 55-60.

Márton János Szemle
A mikrofilm az információáramlásban XXVIII. évfolyam, 4. szám, 50-54.

Mátrai Zoltán A gazdálkodás gyakorlatából
A számítástechnika a mezőgazdasági kombinát szolgálatában XXVIII. évfolyam, 11. szám, 58-63.

Mészáros Sándor Az árak szerepe az élelmiszer-fogyasztás alakulásában XXVIII. évfolyam, 9. szám, 11-18.

Miroslaw Pietrewicz- Ewa Wieteska Pillantás a világba
A lengyel parasztgazdaságok fejlesztése XXVIII. évfolyam, 12. szám, 69-71.

Misi Sándor A szövetkezetek és az állam kapcsolata XXVIII. évfolyam, 8. szám, 10-18.

Mohácsi Kálmán Az agrárkülkereskedelem szervezete és pénzügyi szabályozása XXVIII. évfolyam, 2. szám, 17-23.

Molnár Róza A tápanyag-gazdálkodás valódi tartaléka XXVIII. évfolyam, 9. szám, 1-10.

Molnár Róza Szakirodalom
Gondolatok a „Válaszút előtt a mezőgazdaság” c. könyv olvasása közben XXVIII. évfolyam, 3. szám, 76-77.

Mónus Bertalan Vita
Hatékonyabb ösztönzés a termelőszövetkezetekben XXVIII. évfolyam, 7. szám, 45-47.

Nagy István- Baranyi József Részesművelésű szőlő a Mátraalján XXVIII. évfolyam, 9. szám, 43-46.

Nagy János- Gábor Judit- Hartmut Wagner Pillantás a világba
A takarmány- és állatitermék-termelés a KGST-országokban XXVIII. évfolyam, 1. szám, 71-73.

Nagy Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
A földgázvezeték-fektetés okozta károk a dunaújvárosi Vörös Csillag Termelőszövetkezet földjein XXVIII. évfolyam, 5. szám, 53-58.

Németh József Pillantás a világba
Az USA mezőgazdasági politikájának céljai és eszközei XXVIII. évfolyam, 2. szám, 70-74.

Nyári János Szemle
Mezőgazdasági diplomások a népgazdaságban XXVIII. évfolyam, 12. szám, 57-60.

P. L. Negyven éves a termelőszövetkezeti mozgalom XXVIII. évfolyam, 8. szám, 1.

Páles Gyula Mezőgazdaság és gazdaságpolitika Magyarországon XXVIII. évfolyam, 3. szám, 1-10.

Pálfy Gyula A mezőgazdaság anyag- és eszközfelhasználása XXVIII. évfolyam, 6. szám, 1-9.

Pálfy Gyula A mezőgazdaság termelő-felhasználása és értéktermelése XXVIII. évfolyam, 5. szám, 1-9.

Pálmai Péter A gazdálkodás gyakorlatából
A termelőszövetkezetek 1983. évi gazdálkodása Békés megyében XXVIII. évfolyam, 6. szám, 48-52.

Papp Tibor A gazdálkodás gyakorlatából
Cukorvertikum Mezőhegyesen XXVIII. évfolyam, 11. szám, 50-54.

Perczel János A termelőszövetkezetek tevékenysége a kistermelés integrálásában XXVIII. évfolyam, 8. szám, 27-34.

Petrasovits Imre Vita
Földkészlet-gazdálkodás XXVIII. évfolyam, 1. szám, 37-41.

Pósa Lajos Pillantás a világba
Gazdaságon belüli önelszámolás a csehszlovák mezőgazdaságban XXVIII. évfolyam, 6. szám, 65-69.

Pölöskei Pálné- Kostyál Rezső A kísérleti jövedelemszabályozás 1983. évi tapasztalatai a mezőgazdasági nagyüzemekben XXVIII. évfolyam, 7. szám, 18-26.

Ráki Zoltán- Jánky Margit A gyep-szántó váltógazdálkodás gazdaságossága XXVIII. évfolyam, 3. szám, 11-17.

Ráki Zoltán- Raskó György A juhászat fejlesztésének útja: az állomány szakosítása XXVIII. évfolyam, 1. szám, 11-18.

Romány Pál Szakirodalom
Válaszút előtt a mezőgazdaság? XXVIII. évfolyam, 3. szám, 74-75.

Romány Pál Szakirodalom
Csizmadia Ernő: Az MSzMP agrárpolitikája és a magyar mezőgazdaság XXVIII. évfolyam, 4. szám, 76-78.

Sárközy Péter Szemle
A Kutztown-jelentés XXVIII. évfolyam, 7. szám, 59-61.

Schmidt Tibor A gazdálkodás gyakorlatából
A keszthelyi Agrogép Vállalat tevékenysége XXVIII. évfolyam, 2. szám, 51-53.

Schulz Mária Tudományos életünk
Gödöllői Tudományos Napok XXVIII. évfolyam, 4. szám, 56-58.

Soltész Gábor A termelőszövetkezeti vezetési-irányítási rendszer néhány időszerű kérdése XXVIII. évfolyam, 10. szám, 25-27.

Soltész Gábor Vita
Az alacsony jövedelmezőségű mezőgazdasági nagyüzemek helyzetéről XXVIII. évfolyam, 12. szám, 39-44.

Soós Károly A hengerbálás szénakészítés munkaidő- és tüzelőanyag-felhasználása XXVIII. évfolyam, 6. szám, 53-54.

Sutus Imre Vita
A mezőgazdasági nagyüzemek dolgozóinak munkaidejéről és munkadíjazásuk újabb szabályozásáról XXVIII. évfolyam, 6. szám, 42-45.

Südi Bertalan Szemle
A pártszervezet tevékenysége a termelőszövetkezet eredményes gazdálkodásáért XXVIII. évfolyam, 4. szám, 54-55.

Südi Bertalan Tallózás
A falusi közművelődés háttere XXVIII. évfolyam, 3. szám, 71-72.

Südi Bertalan dr. Tallózás
A bírálatról XXVIII. évfolyam, 6. szám, 75-76.

Südi Bertalan Tallózás
A vezetőkészség egyes elemeiről XXVIII. évfolyam, 7. szám, 76-77.

Südi Bertalan Tallózás
Menteni, ami még menthető XXVIII. évfolyam, 8. szám, 74.

Südi Bertalan Tallózás
A tagsági elidegenedésről XXVIII. évfolyam, 10. szám, 69-71.

Südi Bertalan Tallózás
Emlékképes egy szövetkezetről XXVIII. évfolyam, 12. szám, 78-79.

Szabadkai Antal Műszaki fejlesztés és innováció a magyar élelmiszeriparban XXVIII. évfolyam, 10. szám, 1-17.

Szabadkai Attila- Szeneleki Károly- Szidarovszky Ferenc A konzervgyári kapacitás kihasználásának és a partnergazdaságok jövedelmező nyersanyagtermelésének számítógépes összehangolása XXVIII. évfolyam, 6. szám, 17-24.

Szabó Gábor- Széles Gyula Pillantás a világba
Agrárközgazdasági tanácskozás Lipcsében XXVIII. évfolyam, 9. szám, 63-65.

Szabó Jenő Szemle
A mezőgazdasági munkaerőhelyzet gondjai XXVIII. évfolyam, 3. szám, 50-53.

Szabó Márton A vevők és az eladók viszonya a tej és a tejtermékek piacán XXVIII. évfolyam, 7. szám, 36-43.

Szabó Péter Pillantás a világba
Zöldség- és gyümölcskereskedelmünk ausztriai kilátásai XXVIII. évfolyam, 12. szám, 72-75.

Szajkó Pál A költségek elszámolásának hatása a vágómarha-termelés jövedelmezőségére az állami gazdaságokban XXVIII. évfolyam, 4. szám, 20-27.

Szénay Lászlóné A ráfordítások értékesülése az élelmiszertermelésben 1971-1980 között XXVIII. évfolyam, 1. szám, 27-35.

Szénay Lászlóné- Spekner Ágnes A közgazdasági szabályozás és az élelmiszeripari szakágazatok gazdálkodása XXVIII. évfolyam, 12. szám, 28-37.

Szendrő László Szemle
Az eredményes innovációk feltételei a mezőgazdasági vállalatokban XXVIII. évfolyam, 2. szám, 59-61.

Szenes Endréné Tudományos életünk
A negyedszázados Konzerv- és Paprikaipari Kutatóintézet XXVIII. évfolyam, 12. szám, 67-68.

Szőke Gyula Szakirodalom
M. Sievers- A. Weber: Az európai gabonatermelés fejlődéséről XXVIII. évfolyam, 10. szám, 76-77.

Szörényi László Szemle
A mezőgazdasági gépek jótállási rendszere XXVIII. évfolyam, 8. szám, 66-70.

Szurcsik István A gazdálkodás gyakorlatából
Aszály után – aszály előtt? XXVIII. évfolyam, 4. szám, 33-39.

Szűcs Zoltánné A nagyüzemi zöldség- és gyümölcstermelés jövedelmezősége XXVIII. évfolyam, 9. szám, 23-32.

Tanka Endre Vita
A „termőföld-árupálya” korszerűsítéséről XXVIII. évfolyam, 6. szám, 34-42.

Técsi János Az exportnyúltermelés visszaesésének és fellendítésének ökonómiai összetevői XXVIII. évfolyam, 7. szám, 9-17.

Teknős Péter Tudományos életünk
Együttműködés az integrációkutatásban XXVIII. évfolyam, 9. szám, 56-57.

Theodore W. Schultz Tallózás
Beruházás az emberi tőkébe XXVIII. évfolyam, 1. szám,77.

Tompa Béla- Daróczi Lajos A mezőgazdasági hitelezés gyakorlata és a vállalatiság érvényesülése a termelőszövetkezetekben XXVIII. évfolyam, 2. szám, 9-16.

Torba Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
Maradványok hasznosítása fermentáló berendezéssel XXVIII. évfolyam, 1. szám, 53-55.

Tószegi Zoltán A vállalati belső mechanizmus korszerűsítése az állami gazdaságokban XXVIII. évfolyam, 12. szám, 1-8.

Tóth József Szemle
A vezető- és beosztott szakember-ellátottság az állami gazdaságokban XXVIII. évfolyam, 11. szám, 64-69.

Tóth Lajos Tudományos életünk
Kétszáz éve jelent meg Tessedik Sámuel főműve: A Ladmann XXVIII. évfolyam, 4. szám, 58-62.

Vadasné Rákóczi Gabriella A gazdálkodás gyakorlatából
Az őszi búza, kukorica, cukorrépa költség- és jövedelemviszonyai az újkígyósi Aranykalász Termelőszövetkezetben XXVIII. évfolyam, 10. szám, 53-58.

Vági Ferenc Vita
Hatékonyság és növekedés a mezőgazdaságban XXVIII. évfolyam, 3. szám, 41-49.

Vágvölgyi András Tudományos életünk
Település és társadalom a rurális világban XXVIII. évfolyam, 1. szám, 64-66.

Varga Suplic Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
A „csábító” agglomeráció XXVIII. évfolyam, 12. szám, 49-54.

Vas István Vita
A társadalmi-gazdasági integráció fejlődéséről XXVIII. évfolyam, 11. szám, 39-43.

Vassné Szabó Gabriella Eszközhatékonyság és –igényesség a nagyüzemi mezőgazdaságban XXVIII. évfolyam, 1. szám, 19-26.

Visóczki Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
A mádi Rákóczi Szakszövetkezet komplex borászati üzemének tanulmányterve XXVIII. évfolyam, 1. szám, 45-47.

Visóczki Lajos dr. Tudományos életünk
Dorgai László: „A műszaki fejlesztés gazdasági összefüggései a lejtős területű gazdaságokban” c. kandidátusi értekezéséről XXVIII. évfolyam, 7. szám, 64-65.

Vladislav Treska Pillantás a világba
Előrelépés Csehszlovákia mezőgazdaságában XXVIII. évfolyam, 4. szám, 62-63.

Zacher László A szervezeti rendszer struktúrájának fejlődési törvényszerűségeiről XXVIII. évfolyam, 9. szám, 19-22.

Zacher László Az állami élelmiszeripar szervezetének változásai 1948-1980 között XXVIII. évfolyam, 3. szám, 23-32.

Zacher László Vita
Hogyan tovább az élelmiszeripari trösztök megszüntetése után? XXVIII. évfolyam, 6. szám, 25-27.

Zentai László Nagyvállalatok, agráripari kombinátok, kooperációk a szocialista mezőgazdaságban XXVIII. évfolyam, 5. szám, 10-21.