Archívum » 1981 » 1981. éves tartalom

 

TARTALOM

Tallózás
A ló másik oldala XXV. évfolyam, 6. szám, 77-78.

A. I. Ohapkin Technológiai és funkcionális munkaszervezeti egységek szervezése a növénytermelésben XXV. évfolyam, 7. szám, 25-27.

A. Maton A munkaszervezés kutatás és néhány gyakorlati módszere a mezőgazdaságban XXV. évfolyam, 7. szám, 1-5.

Abonyiné Palotás Jolán Az infrastruktúra és az élelmiszer-termelés összefüggései XXV. évfolyam, 5. szám, 1-8.

Almásy Sándor Szakirodalom
A.I. Levin- V.M. Nikitin: A kolhoz-kereskedelem a Szovjetunióban XXV. évfolyam, 10. szám, 76-77.

Almásy Sándor Szakirodalom
Gazdaságközi kooperáció és agráripari integráció XXV. évfolyam, 12. szám, 75-77.

Árvai László Tallózás
Mit közöltek Párizsban a kambodzsai mezőgazdaságról egy magyar szakember tollából? XXV. évfolyam, 10. szám, 73-74.

B. H. J. Tudományos életünk
Az informálódás sokoldalú forrása XXV. évfolyam, 12. szám, 70-71.

Babinszky Mihály- Paál Jenő A szarvasmarhatelepi szállítások munkaszervezése hálótervvel XXV. évfolyam, 7. szám, 60-62.

Bagi József Vita
A gabonaipar helyzete, szerepe, feladatai XXV. évfolyam, 2. szám, 45-47.

Bálint János Az ültetvények növényvédelmének racionalizálása XXV. évfolyam, 7. szám, 43-44.

Balogh András A mezőgazdasági termelés fejlesztése az európai KGST-országokban (1976-1985) XXV. évfolyam, 9. szám, 1-10.

Balogh András Pillantás a világba
Kolhozok, kolhozpiacok és fogyasztási szövetkezetek a Szovjetunióban XXV. évfolyam, 11. szám, 70-73.

Balogh András Szakirodalom

Faluvégi Lajos: Pénzügyeink a hetvenes években XXV. évfolyam, 1. szám, 77-79.

Balogh András Tallózás
A Szovjetunió élelmiszer-termelésének új távlatai XXV. évfolyam, 3. szám, 74-77.

Balogh András Tudományos életünk
Gazdaságközi kooperáció és agrár-ipari integráció az európai szocialista országokban XXV. évfolyam, 5. szám, 64-68.

Balogh Botond Tallózás
Hogyan tovább? XXV. évfolyam, 1. szám, 74-76.

Balogh Botond Tallózás
Miért termel szegfűt a Kabai Szövetkezet? XXV. évfolyam, 12. szám, 74.

Balogh Botond Vita
Vélemény a szőlőtermelés optimális területi elhelyezése c. cikkről XXV. évfolyam, 6. szám, 35-39.

Balogh János A kalászos gabonafélék egymenetes betakarításának időszerű kérdései XXV. évfolyam, 7. szám, 32-33.

Baranyi József A korszerű háztáji szőlőtelepítéseknél alkalmazott szervezési módszerek eredményei Heves megyében XXV. évfolyam, 7. szám, 40-43.

Baranyi József Szemle
A háztáji szőlőtelepítés eredményei Heves megyében XXV. évfolyam, 10. szám, 56-61.

Bíró Oszkár Vita
A tartósított termékek nyersanyagával szemben támasztott minőségi követelmények XXV. évfolyam, 2. szám, 57-59.

Boleslav, Ivan Pillantás a világba
A kertészeti termelés problémái Lengyelországban XXV. évfolyam, 2. szám, 89-91.

Bónis Lajos A mozdulatelemzés munkatanulmányozás és munkakialakítás alkalmazása XXV. évfolyam, 7. szám, 18-20.

Bonyhádi Péter Szemle
A magyarországi rendszerexportról XXV. évfolyam, 12. szám, 63-66.

Bonyhádi Péter Tudományos életünk
Közgazdász-vándorgyűlés a természeti erőforrások hasznosításáról XXV. évfolyam, 9. szám, 73-74.

Boross Béla Szakirodalom
Prof. Dr. G. Preuschen: A földet védő földművelés ma és holnap XXV. évfolyam, 3. szám, 78-79.

Boross Béla Tallózás
A szellemi tőke „termékpályáiról” a mezőgazdaságban XXV. évfolyam, 4. szám, 74-76.

Borszéki Éva- Klenczner Andrásné A borszőlő-betakarítás folyamatszervezése XXV. évfolyam, 7. szám, 36-38.

Budavári János- Éliás András Vita
Hozzászólás a húspiac várható alakulása 1985-ig című cikkhez XXV. évfolyam, 1. szám, 57-61.

Burgerné Gimes Anna Kertészeti termelésünk versenyképessége XXV. évfolyam, 2. szám, 40-43.

Cs. L. Szakirodalom
A borsó termesztése XXV. évfolyam, 4. szám, 77-78.

Csánky Zsuzsa- László Lajosné Az olajos növények szerepe a takarmánygazdálkodásban és a földhasznosításban XXV. évfolyam, 6. szám, 7-15.

Csányi Zsuzsa- László Lajosné Szemle
A lucernaliszt vállalati és népgazdasági szintű értékelése XXV. évfolyam, 9. szám, 69-73.

Csepely-Knorr András Vita
A munkatermelékenység és a termelési színvonal nemzetközi összehasonlításban XXV. évfolyam, 2. szám, 55-57.

Csepregi István Nyereséget növelő, abraktakarékos sertéstakarmányozás XXV. évfolyam, 4. szám, 23-26.

Csete László Szakirodalom
Figyelemre méltó könyvecske a szervezésről XXV. évfolyam, 6. szám, 78-79.

Csete László Szakirodalom

Kozma Ferenc: Az emberi tényező a gazdasági fejlődésben XXV. évfolyam, 7. szám, 76-77.

Csete László Szakirodalom
Tanulságos olvasmány, követendő példa XXV. évfolyam, 10. szám, 74-75.

Csete László- Harnos Zsolt- Láng István Magyarország agrárökológiai potenciáljának felmérése és várható alakulása 2000-ig XXV. évfolyam, 1. szám, 31-43.

Csete László- Nyújtó Ferenc Tudományos életünk
A számítástechnika mezőgazdasági alkalmazásának szakemberigénye XXV. évfolyam, 6. szám, 69-73.

Csete László- Stauder Márta A specializáció elmélyítése és az üzemi méretek alakulása a termelőszövetkezetekben XXV. évfolyam, 12. szám, 21-30.

Csizmadia Ernő Tudományos életünk
Mezőgazdaságunk jelentősége a népgazdaságban XXV. évfolyam, 4. szám, 63-65.

Déri Éva- Szabadka Attila- Tóth János A gazdálkodás gyakorlatából
A kukoricaszem- és –csutkadara (CCM) készítése és hasznosítása az IKR Taggazdaságaiban XXV. évfolyam, 5. szám, 44-48.

Dévényi Károlyné- Papp Elemérné- Proksza Jánosné- Selley Ferenc Az anyag- és energiaköltségek növekedésének hatása a növénytermelés szerkezetére és a gabonatermelés gazdaságosságára XXV. évfolyam, 5. szám, 9-18.

Dimény Imre Tudományos életünk
A termőhely szerepe a kertészeti termelésben XXV. évfolyam, 11. szám, 59-68.

Dimény Imre Vita
Lehetőségek és korlátok a kertészeti termelés fejlesztésében XXV. évfolyam, 2. szám, 69-71.

Dinnyés János- Szabó István A munkaszervezési tartalékok feltárása a tejtermelésben a Tas időelemző rendszerrel XXV. évfolyam, 7. szám, 62-64.

Dorgai László- Farkas Attila Vita
Lehetséges-e a szőlő-bor vertikum fejlesztésének önfinanszírozása Tokaj-hegyalján? XXV. évfolyam, 9. szám, 48-54.

Dragon Ilona Pillantás a világba
Mozaikok a világ élelmiszeripari gépgyártásáról a mezőgazdaság szemével XXV. évfolyam, 8. szám, 66-68.

E. Van Elderen A mezőgazdasági műveletek tervezése XXV. évfolyam, 7. szám, 15-18.

Ecker Dezső Szemle
Az Agrober szolgáltatásainak új vonásai XXV. évfolyam, 4. szám, 55-57.

Éliás András- Nagy János- Újhelyi Tamás Tudományos életünk
Nemzetközi versenyképesség. Együttműködés és szakosítás XXV. évfolyam, 1. szám, 67-70.

Enese László A takarmányok táplálóanyagainak pénzbeli értékelése XXV. évfolyam, 6. szám, 1-6.

Engel György- Keserű János- Sándi Ottó A hústermelés exportorientált fejlesztésének néhány gazdasági kérdése XXV. évfolyam, 8. szám, 17-20.

Facsar Imre A munkaszervezési tartalékok a higiénikus tejtermelés feltételeinek javításában XXV. évfolyam, 7. szám, 65-67.

Farkas Győző A gazdálkodás gyakorlatából
Termőhelyi adottságokhoz igazodó termelési szerkezet a Csabrendeki Egyetértés Termelőszövetkezetben XXV. évfolyam, 4. szám, 48-50.

Farkas József Szemle
Beruházási tapasztalatok – hármas követelmény: gyorsaság, olcsóság és jövedelmezőség XXV. évfolyam, 2. szám, 78-81.

Fehér Alajos Szemle
A talajvédelem és a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági nagyüzemek támogatásának összefüggései a hegy- és dombvidéki termelőszövetkezetekben XXV. évfolyam, 8. szám, 53-57.

Fehér Béláné A paradicsomtermelés hatékonysági kérdései XXV. évfolyam, 5. szám, 58-64.

Fehér István Pillantás a világba
Tíz év változásai a francia mezőgazdaságban XXV. évfolyam, 12. szám, 71-74.

Fehér István Vita
A termelési rendszerek exportjának versenyképessége XXV. évfolyam, 2. szám, 52-55.

Fekete György A munkaszervezés feltételeinek kutatása XXV. évfolyam, 7. szám, 6-8.

Felföldi János Növénytermelő üzem műszeres mérésekre alapozott szervezése XXV. évfolyam, 7. szám, 45-46.

Felföldi János.- Kovácsné Katzenbach Margit- Szomolányi Ferencné- Váci Nóra A gépigény és a gépkapacitás összehangolása a szántóföldi növénytermelésben XXV. évfolyam, 12. szám, 39-46.

Felleg János A munkafolyamat-tervek gyakorlati megvalósítása a növénytermelésben XXV. évfolyam, 7. szám, 28-29.

Ferenczi Tibor Pillantás a világba
Beszélgetés a Spanyol Agrárközgazdasági Társaság főtitkárával XXV. évfolyam, 3. szám, 68-74.

Forgács Csaba- Mátrai Zoltán- Tóth József A baromfiágazat számítógépes tervezési modellje a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátban XXV. évfolyam, 6. szám, 25-32.

G. L. Tallózás
Mezőgazdasági lapszemle Veszprém megyéből XXV. évfolyam, 4. szám, 73-74.

G. Sz. Tudományos életünk

Erdei Ferenc-Emlékülés Makón
Korunk agrárviszonyai XXV. évfolyam, 3. szám, 58-65.

G. Sz. Tudományos életünk
Befejeződött az agroökológiai potenciál felmérése és prognózisa XXV. évfolyam, 6. szám, 73-74.

G. Zs. Szakirodalom
Penyigey Dénes: Tessedik Sámuel XXV. évfolyam, 5. szám, 75-76.

Gábris Zoltán- Mohácsi Károly Vita
Gazdaságos-e a hazai szójatermelés? XXV. évfolyam, 10. szám, 35-37.

Gáncs Lajos A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az elsődleges faipar területi állami irányítása továbbfejlesztésének néhány tapasztalata Veszprém megyében XXV. évfolyam, 4. szám, 13-16.

Göllner Pál Szemle
Energiagazdálkodás az állami gazdaságokban XXV. évfolyam, 10. szám, 61-64.

Gscheidt Mátyás A gazdálkodás gyakorlatából
Energiatakarékos kukoricabetakarítás, -tartósítás és felhasználás a Hőgyészi Állami Gazdaságban XXV. évfolyam, 8. szám, 50-52.

Gubicza Ferenc A Csopak Tája Termelőszövetkezet kooperációs kapcsolatai ipari kutatóintézetekkel és vállalatokkal XXV. évfolyam, 4. szám, 27-31.

Gulyás Béla Vita
A hűtőipar helye és szerepe a versenyképesség fokozásában XXV. évfolyam, 2. szám, 59-61.

Gutorov, V. V. Pillantás a világba
A mezőgazdasági termelés szakosítása és koncentrálása Moldovában XXV. évfolyam, 4. szám, 68-72.

Gyárfás Andor Szemle
A termelőszövetkezetek energiagazdálkodásáról XXV. évfolyam, 5. szám, 51-57.

Gyenes Antal Vita
Új vonások a mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdálkodási szervezetében XXV. évfolyam, 12. szám, 47-49.

Gyöngyösi István Tallózás
A tudomány „érdekében” XXV. évfolyam, 5. szám, 71-73.

Győrfi György A nagy teljesítményű talajművelő gépcsoportok fordulási jellemzőinek hatása a talajművelés munkaszervezésére XXV. évfolyam, 7. szám, 48-50.

H. Köbsell A növénytermelés munkatervezésének differenciált adatigénye XXV. évfolyam, 7. szám, 30-32.

Hajós László- Méhi József A tojáskezelés munkafolyamatának szervezése az MTM-módszerrel az iparszerű árutojás-termelésben XXV. évfolyam, 7. szám, 71-75.

Halász Péter Szakirodalom

Juhász János: A háztáji gazdálkodás mezőgazdaságunkban XXV. évfolyam, 9. szám, 78-79.

Halász Péter Tudományos életünk
A gabona- és a hústermelés távlati prognózisa XXV. évfolyam, 2. szám, 85-88.

Havasi Ferenc A magyar mezőgazdaság szocialista fejlődése, eredményei és feladatai XXV. évfolyam, 12. szám, 1-19.

Hegedüs Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
Anyagi érdekeltség a hartai Erdei Ferenc Termelőszövetkezetben XXV. évfolyam, 11. szám, 53-55.

Holló István- Szakonyi László A gazdálkodás gyakorlatából
Az erdőművelés és fagazdálkodás gondjai a termelőszövetkezetekben XXV. évfolyam, 10. szám, 48-51.

Horváth Gyula Szemle
Fűszerpaprika-vertikum – sok kérdőjellel XXV. évfolyam, 10. szám, 52-55.

Huszár József Felhalmozás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XXV. évfolyam, 11. szám, 25-33.

Ingula Antal- Orbán József A gazdálkodás gyakorlatából
A nedveskukorica tartósításának és felhasználásának gyakorlati tapasztalatai az egyházaskozári Haladás Termelőszövetkezetben XXV. évfolyam, 12. szám, 50-53.

Jámbor Miklós A gazdálkodás gyakorlatából
Az 1980. évi búzatermelés tapasztalatai a kenderesi November 7. Termelőszövetkezetben XXV. évfolyam, 6. szám, 46-49.

Kádár Béla A szántóföldi növénytermelés helyzete és fejlesztésének vállalatgazdasági összefüggései XXV. évfolyam, 1. szám, 45-56.

Kalmár Sándor Szemle
A rét – legelő-gazdálkodás és a tejtermelő tehenészet néhány szervezési-ökonómiai összefüggése XXV. évfolyam, 5. szám, 48-51.

Kalocsay Ferenc Szemle
Tapasztalatok a szervezési szolgáltatások köréből XXV. évfolyam, 9. szám, 65-68.

Kanizsay Endréné- Kanizsay Endre Számítógépes technológia: tervezési módszer mind a korszerű munkaszervezés segédeszköze XXV. évfolyam, 8. szám, 28-32.

Kántor Béla Szemle
Az erőgépek kihasználásának vizsgálata a mezőgazdasági vállalatoknál XXV. évfolyam, 6. szám, 53-57.

Kassay Lászl- Németh József Szemle
Egyszerű és a gazdaságos energiaforrások a mezőgazdaságban XXV. évfolyam, 3. szám, 54-58.

Kazareczki Kálmán Vita
A versenyképesség jegyében XXV. évfolyam, 2. szám, 44.

Kelemen Zoltánné Szemle
Szovjet szakíró a magyarországi agrár-ipari komplexumról XXV. évfolyam, 1. szám, 65-66.

Kerekes Béla Szemle
Gondolatok a mezőgazdasági vállalatok gazdasági differenciálódásának okairól XXV. évfolyam, 6. szám, 57-61.

Kerekes Béla Tallózás
Együtt voltunk valaha diákok a Debreceni Akadémián… XXV. évfolyam, 9. szám, 77.

Király László A munkaerő-gazdálkodás új feladatai az élelmiszer-termelés fejlesztésében XXV. évfolyam, 2. szám, 24-28.

Klein László Vita
A differenciáltság „gyógyítása” Komárom megyében XXV. évfolyam, 8. szám, 44-49.

Kleininger László- Kovács Kálmán- Spitálszky Márta Újabb eredmények a vállalatok éves tervezési rendszerében XXV. évfolyam, 10. szám, 19-26.

Klekner Péter Tudományos életünk
A harmonikus fejlődés főbb kérdései az élelmiszer-termelésben című kandidátusi értekezés vitája XXV. évfolyam, 8. szám, 64-65.

Klenczner András Az állami gazdaságok feladatai a hatékony termelési módszerek terjesztésében XXV. évfolyam, 1. szám, 19-26.

Kocsis Sándor dr. Munkaszervezés a Dalmandi Állami Gazdaság tehenészetében XXV. évfolyam, 7. szám, 57-59.

Kolundzsija Kosko Pillantás a világba
A jugoszláv mezőgazdaság fejlődésének néhány kérdése XXV. évfolyam, 8. szám, 72-77.

Komándi György- Udvari László A nagy teljesítményű traktorok kihasználtsága a szántásban, a szántás szervezése XXV. évfolyam, 7. szám, 47-48.

Korenyákné Juhász Mária- Z. Kiss László Szemle
A jégkár elleni műanyagháló alkalmazásának hazai lehetőségei és gazdaságossága XXV. évfolyam, 8. szám, 58-64.

Kovács Attila A növénytermelési és szervezési feladatok kapcsolatai a számítástechnikában XXV. évfolyam, 7. szám, 21-22.

Kovács Kálmán A vállalati stratégia, tervezés és szervezés néhány összefüggése és ellentmondása XXV. évfolyam, 7. szám, 9-12.

Kovács Kálmán- Rott Nándor Szemle
A mezőgazdaság és az üdülési lehetőségek bővítése XXV. évfolyam, 12. szám, 58-62.

Kovács Kálmán- Szénay László- Újhegyi Gyula Szemle
A költség- és jövedelemalakulás tanulságai a KITE taggazdaságainak búza- és kukoricatermelésében XXV. évfolyam, 9. szám, 57-65.

Kozma Ferenc A magyar élelmiszer-gazdaság fejlesztésének külgazdasági vonatkozásai XXV. évfolyam, 2. szám, 29-32.

Kriska János Szemle
Az élelmiszerek minősége a hatósági vizsgálatok tükrében XXV. évfolyam, 4. szám, 60-63.

Kristó Zoltán A gazdálkodás gyakorlatából
Termelési függvények a különböző műtrágyák hatékony felhasználásának elemzésében XXV. évfolyam, 2. szám, 72-78.

Lehoczki Mihály A mezőgazdasági termelőszövetkezetek helyzete és feladatai az élelmiszer-termelés versenyképességének fejlesztésében XXV. évfolyam, 2. szám, 20-23.

Lehoczki Mihály A termelőszövetkezetek növénytermelési eredményei XXV. évfolyam, 11. szám, 12-20.

Leitold László A gazdálkodás gyakorlatából
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kiegészítő tevékenységének tapasztalatai Veszprém megyében XXV. évfolyam, 5. szám, 40-43.

Lovas Márton Szemle
Mezőgazdaságunk a nemzetközi ranglistán XXV. évfolyam, 2. szám, 82-85.

Madácsi István A zöldborsó-szemtermés szállításának szervezése és tervezése XXV. évfolyam, 7. szám, 34-35.

Magyari János- Udvari László Az időmérés jelentősége, eszközei és módszerei a mezőgazdasági termelő folyamatok racionalizálásában XXV. évfolyam, 7. szám, 13-14.

Marillai Vilmos A versenyképesség fokozásának fő kérdései a gabona- és húsgazdaságban XXV. évfolyam, 2. szám, 33-39.

Márton János A versenyképes élelmiszer-termelés feltételeinek továbbfejlesztése XXV. évfolyam, 2. szám, 7-19.

Márton János Tudományos életünk
Új kutatási irányok Erdei Ferenc egykori tudományos műhelyében XXV. évfolyam, 4. szám, 65-68.

Márton Sándor Vita
A friss fogyasztásra kerülő zöldségtermelés problémái XXV. évfolyam, 2. szám, 61-64.

Marwan Hanino Pillantás a világba
Szíriában központi kérdés a földreform XXV. évfolyam, 8. szám, 69-72.

Matos Lőrinc A gazdálkodás gyakorlatából
A szőlőtörköly – mint NPN-hordozó – mikrogombás feldolgozása és felhasználása XXV. évfolyam, 6. szám, 41-45.

Mátyus Gábor Vita
A Hosszúhegyi Állami Gazdaság tevékenysége XXV. évfolyam, 2. szám, 64-67.

Mészáros Sándor Pillantás a világba
Farmlátogatáson Hollandiában XXV. évfolyam, 1. szám, 71-73.

Mészáros Sándor Pillantás a világba
Hatékonysági mutatók a holland állattenyésztésben XXV. évfolyam, 6. szám, 75-77.

Mészáros Sándor Pillantás a világba
A mezőgazdasági tervezés Hollandiában XXV. évfolyam, 9. szám, 75-76.

Mészáros Sándor Tudományos életünk
Számítógépek alkalmazása a mezőgazdaságban XXV. évfolyam, 10. szám, 65-66.

Mészáros Sándor Tudományos életünk
Az Agrárközgazdászok Európai szövetségének Kongresszusa XXV. évfolyam, 12. szám, 67-70.

Misi Sándor- Kostyál Rezső Differenciáltság és differenciálódás a mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdálkodásában XXV. évfolyam, 11. szám, 35-42.

Moustafa, Mohamed Medhat- Omek, Ahmed Pillantás a világba
A falusi és a városi családok jövedelmének és kiadásainak szerkezete Egyiptomban XXV. évfolyam, 5. szám, 69-71.

Muzsik András Vita
Hozzászólás a szőlőtermelés optimális területi elhelyezése c. cikkhez XXV. évfolyam, 6. szám, 33-35.

Nagy Kálmán A szemestermény-tároló létesítmények műszaki-ökonómiai vizsgálata XXV. évfolyam, 5. szám, 19-27.

Nagy Sándor István A belterületi földek hasznosítása XXV. évfolyam, 8. szám, 21-27.

Nagy Tibor A tehenek viselkedése és a tehenészeti telepek munkaszervezése XXV. évfolyam, 7. szám, 67-69.

Nyulász István Szemle
Új utakon Veszprém megye erdőgazdálkodása XXV. évfolyam, 4. szám, 51-55.

P. Kovács István Vita
Javaslat a zöldség és gyümölcs nagybani kereskedelem árveréses piaci formájának kialakítására XXV. évfolyam, 3. szám, 39-45.

Paál Jenő- Széles Gyula A hagyományos állattenyésztő telepi rekonstrukcióhoz kapcsolódó munkaszervezés elkészítése hálótervvel XXV. évfolyam, 7. szám, 53-56.

Pálffy Dezső A gazdálkodás gyakorlatából
Kiváló minőségű marhahústermelés jövedelmezőségi gondokkal, a Mezőhéki Táncsics Termelőszövetkezetben XXV. évfolyam, 1.
szám, 62-64.

Pálfy Endre A gazdálkodás gyakorlatából
Az energiagazdálkodás eredményei és lehetőségei a Bólyi Mezőgazdasági Kombinátban XXV. évfolyam, 9. szám, 54-57.

Pályi József A gazdálkodás gyakorlatából
Az ismételten kitüntetett Barcsi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben XXV. évfolyam, 10. szám, 45-47.

Pap János Dinamikus ipar, erőteljes mezőgazdaság XXV. évfolyam, 4. szám, 1-6.

Paulisinecz János Az állattenyésztésben végzett munkaszervezési vizsgálatok módszere XXV. évfolyam, 7. szám, 51-52.

Paulisinecz János A főállattenyésztők vezetői tevékenysége XXV. évfolyam, 12. szám, 31-37.

Perczel János- Simon Gyula Vita
Lehetőségek a háztáji árutejtermelő tehenészetek létrehozására az Ócsai Vörös Október Termelőszövetkezetben XXV. évfolyam, 9. szám, 41-48.

Persőtzi Mihály Vita
Gondolatok a nyolcvanas évek élelmiszer-gazdasági stratégiájáról XXV. évfolyam, 8. szám, 37-43.

Petrás János Érdekképviseleti tevékenység alakulása Veszprém megye termelőszövetkezeti mozgalmában XXV. évfolyam, 4. szám, 7-12.

Petró Géza Vita
Érdekeltség és ösztönzés a fajlagos abrakfogyasztás csökkentésében XXV. évfolyam, 6. szám, 39-40.

Pilling András A mezőgazdasági vállalat mint rendszer XXV. évfolyam, 3. szám, 29-38.

Pillis Pál Tudományos életünk
Termelésirányítás és számítástechnika XXV. évfolyam, 3. szám, 66-67.

Radnóti Huba Szemle
Exportérdekeltség a mezőgazdasági szövetkezetek gazdálkodásában XXV. évfolyam, 12. szám, 54-57.

Ráki Zoltán A halászat fejlesztése XXV. évfolyam, 9. szám, 29-36.

Raskó György Pillantás a világba
Vélemények az üzemi koncentráció helyes mértékéről az NSZK-ban XXV. évfolyam, 10. szám, 71-73.

Raskó György- Szajkó Pál A húsmarhaágazat gazdasági versenyképessége és javításának tényezői XXV. évfolyam, 9. szám, 21-28.

Reke Barnabás A hitelek szerepe a Fejér és Tolna megyei termelőszövetkezetek fejlődésében XXV. évfolyam, 10. szám, 1-8.

Répás József Vita
A hatékony mérési és elemzési rendszere a Zirci Bakony Termelőszövetkezetben XXV. évfolyam, 4. szám, 33-36.

Sauma, Edouard Tudományos életünk
„A Magyar Mezőgazdasági Rendszer sok mindenben követésre buzdíthat másokat!” XXV. évfolyam, 6. szám, 64-68.

Sebestyén István Szemle
Az állategészségügyi költségek változása Veszprém megye egyes tejtermelő szakosított szarvasmarhatelepein XXV. évfolyam, 4. szám, 59-60.

Sebestyén Lukácsné- Szilágyi Pál A gazdálkodás gyakorlatából
A KSZE növénytermelési rendszer közgazdasági elemzése XXV. évfolyam, 3. szám, 45-54.

Sebők Emília Az exportárak alakulása élelmiszer-külkereskedelmünkben, különös tekintettel a nem rubelelszámolású kivitelre XXV. évfolyam, 6. szám, 17-23.

Sigmond István Szemle
A természeti értékek védelme Veszprém megyében XXV. évfolyam, 4. szám, 57-59.

Simka István A minőség és a hatékonyság kérdései a tejgazdaság vertikumában XXV. évfolyam, 3. szám, 1-8.

Simon Gyula A termelőszövetkezetek állattenyésztésének fejlődése a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa két kongresszusa között XXV. évfolyam, 11. szám, 21-24.

Sipos Aladár A népgazdasági agrár-ipari komplexum és az ellátási problémák megoldása a KGST-ben XXV. évfolyam, 1. szám, 27-30.

Sipos Aladár A népgazdasági agrár-ipari komplexum és az ellátási problémák megoldása a KGST-országokban XXV. évfolyam, 3. szám, 9-20.

Sipos Aladár Az élelmiszeripari vállalati gazdálkodás és a kutatás feladatai XXV. évfolyam, 8. szám, 1-15.

Solymár Imre A főbb eszközelemek hatékonyságának kérdései a hetvenes évek végén Tolna megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteinél XXV. évfolyam, 5. szám, 29-34.

Soós Gábor Lehetőségeink és feladataink az élelmiszer-termelés hatékonyságának javításában XXV. évfolyam, 2. szám, 2-6.

Sutus Imre Vita
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek dolgozóinak munkaidejéről, valamint munkadíjazásának újabb szabályozásáról XXV. évfolyam, 9. szám, 37-41.

Szabó István A mezőgazdasági termelőszövetkezetek helyzete a VI. ötéves tervidőszak kezdetén XXV. évfolyam, 1. szám, 5-18.

Szabó István A Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek IV. Kongresszusa előtt XXV. évfolyam, 11. szám, 1-11.

Szajkó Pál Szakirodalom

Székely József: A silótakarmány-gazdálkodás szervezés és ökonómiája XXV. évfolyam, 11. szám, 77-79.

Szakács István A gazdálkodás gyakorlatából
A bakonyszentkirályi Váralja Termelőszövetkezet gazdálkodása XXV. évfolyam, 5. szám, 36-40.

Szilágyi Sándor Vita
A továbblépés lehetőségei a húsiparban XXV. évfolyam, 2. szám, 47-49.

Szmirnov István Pillantás a világba
Nemzeti Agráripari Szövetség Bulgáriában XXV. évfolyam, 10. szám, 68-70.

Szmirnov István Pillantás a világba
A szövetkezeti mozgalom a fejlődő országokban XXV. évfolyam, 11. szám, 74-77.

Szmirnov István Szakirodalom
Büsztrakov, I.: A vidéki építés problémái XXV. évfolyam, 5. szám, 76-79.

Szmirnov István Szakirodalom
N. Morozov: A géprendszer-fejlesztés irányai az állattenyésztés komplex gépesítése és automatizálása céljából XXV. évfolyam, 8. szám, 77-79.

Szűcs Kálmán A munkaszervezési eredmények elemzése a továbbképző tanfolyamokon XXV. évfolyam, 7. szám, 23-25.

Takács László A gazdálkodás gyakorlatából
A juhászat fejlesztésének Veszprém megyei tapasztalatai XXV. évfolyam, 4. szám, 41-43.

Tanka István Vita
Hozzászólás Petró Géza cikkéhez XXV. évfolyam, 10. szám, 37-39.

Tarján Zoltán A mezőgazdasági vállalatok épületellátottsága és fejlesztésének gazdasági kérdései XXV. évfolyam, 3. szám, 21-28.

Tátrai György Szemle
Az erőgépek beszerzésének alakulása az V. Ötéves Tervben XXV. évfolyam, 6. szám, 49-52.

Tátrai György- Tóth József A mezőgazdasági gépesítés hatékonyságának számítása a vállalatokban XXV. évfolyam, 10. szám, 27-33.

Templom József A gazdálkodás gyakorlatából
Az alaptevékenységen kívüli tevékenység helye és szerepe a fóti Béke Termelőszövetkezetben XXV. évfolyam, 11. szám, 56-59.

Tenk Antal Az adott húskibocsátási struktúrához tartozó takarmányszükséglet kiszámítása ágazati kapcsolati mérlegekből XXV. évfolyam, 8. szám, 33-36.

Tischler Márton Az őszi búza és a kukorica vegetációs idő alatti programozott tápanyagellátásának gazdaságossága XXV. évfolyam, 10. szám, 9-18.

Tobak István Vita
A baromfifeldolgozó ipar helye és szerepe az élelmiszer-termelésben XXV. évfolyam, 2. szám, 50-52.

Tóth József A gazdálkodás gyakorlatából
Segítik az Áfészek a kistermelést! XXV. évfolyam, 4. szám, 43-46.

Tóth Mihály Vita
Észrevételek a szőlőtermelés optimális területi elhelyezése c. cikkhez XXV. évfolyam, 5. szám, 35.

Tóth Tibor Szemle
A közös érdekeltség fejlesztése a mezőgazdasági vállalatok kapcsolataiban XXV. évfolyam, 6. szám, 61-63.

Totth Gedeon Szakirodalom

Burgerné Gimes Anna: Az élelmiszer-termelés gazdaságtana XXV. évfolyam, 2. szám, 93-94.

Varga Gábor Veszprém megye szőlőtermelésének és borászatának helyzete, a fejlesztés lehetőségei XXV. évfolyam, 4. szám, 17-22.

Varga Gyula Vita
A kertészeti ágazat jövőjéről XXV. évfolyam, 2. szám, 67-69.

Vendégh Ferenc A hatékony termelés szolgálatában XXV. évfolyam, 1. szám, 1-4.

Vissyné Takács Mara A szarvasmarha- és juhtartási épületek kapacitáskihasználásának műszaki-ökonómiai tényezői XXV. évfolyam, 9. szám, 11-19.

Wachtler István A szabadtéri, fémtartályos musterjesztés alatt várható termékképződés, cukorfogyás és hőmérséklet szimulálás XXV. évfolyam, 7. szám, 38-40.

Zimits Tibor A gazdálkodás gyakorlatából
Jövedelmező tejtermelés Vaszaron XXV. évfolyam, 4. szám, 37-41.

Zoltán Zoltán Vita
Tapasztalatok a termelőszövetkezetek tervezési és számviteli gyakorlatából XXV. évfolyam, 10. szám, 39-44.

Zsarnóczai Sándor A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom eredményei és távlatai XXV. évfolyam, 11. szám, 43-52.

Zsoldos Zoltán A gazdálkodás gyakorlatából
A Badacsonyi Szőlő- és Bortermelési Rendszer megalakulása XXV. évfolyam, 4. szám, 46-48.