Archívum » 1982 » 1982. éves tartalom

 

TARTALOM

Tallózás
Az agrárgazdasági vezetők és szakemberek továbbképzéséről XXVI. évfolyam, 10. szám, 75-77.

Tudományos életünk
Tudományos ülés a Gazdálkodás 25 éves jubileuma alkalmából XXVI. évfolyam, 1. szám, 58-59.

Tudományos életünk
Dr. Kelemen Zoltán XXVI. évfolyam, 9. szám, 68.

Abonyiné Palotás Jolán- Makra László Az ökológiai potenciál és a búzatermelés összefüggései a Dél-Alföldön XXVI. évfolyam, 5. szám, 19-25.

Ancsin György Pillantás a világba
Piacpolitika az önállóság tükrében XXVI. évfolyam, 8. szám, 76.

Andrássy Adél A magyar mezőgazdaság módosított Cobb-Douglas típusú termelési függvénye XXVI. évfolyam, 12. szám, 36-40.

B. P. Szemle
„Hé, paraszt…” XXVI. évfolyam, 5. szám, 57-61.

Babinszky Mihály- Paál Jenő Pályázatunkra érkezett
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek integrált belső információs rendszere XXVI. évfolyam, 6. szám, 52-56.

Bacsa Vendel A gazdálkodás gyakorlatából
Az SPF-sertés előállítása XXVI. évfolyam, 8. szám, 52-53.

Bálint János- Ferenczy Tibor A beruházások értékelése belső megtérülési kamatlábbal XXVI. évfolyam, 7. szám, 21-26.

Balogh András Pillantás a világba
A Szovjetunió élelmiszerprogramja XXVI. évfolyam, 10. szám, 63-70.

Balogh András Szakirodalom
Barta Györgyi- Enyedi György: Iparosodás és a falu átalakulása XXVI. évfolyam, 3. szám, 75-77.

Balogh András Szakirodalom
A szocialista országok agrárpolitikája XXVI. évfolyam, 12. szám, 78-79.

Balogh Botond Tallózás
Jön a vetésforgó? XXVI. évfolyam, 1. szám, 77.

Balogh Botond Vita
Hozzászólás a hazai szójatermelés gazdaságosságáról folyó vitához XXVI. évfolyam, 4. szám, 49.

Balogh István Szemle
Néhány Békés megyei termelőszövetkezet számítógépes anyagügyviteléről és készletgazdálkodásáról XXVI. évfolyam, 8. szám, 69-70.

Baracs József A gazdálkodás gyakorlatából
Az 1981. évi kukoricatermelési eredmények a Dél-Dunántúli megyék termelési rendszereiben XXVI. évfolyam, 5. szám, 46-52.

Barcza Gabriella Hogyan vélekednek az USA-ban a magyar mezőgazdaságról? XXVI. évfolyam, 2. szám, 70-72.

Barcza Gabriella Tudományos életünk
Folyik a biomassza hasznosításának országos felmérése XXVI. évfolyam, 1. szám, 72.

Barta Imre Gazdaságosság: A beruházási döntések vezérelve XXVI. évfolyam, 5. szám, 1-10.

Bartos András Pillantás a világba
Közös érdekeltség az export bővítésében XXVI. évfolyam, 8. szám, 75.

Bényei Sándor Vita
A termelőszövetkezeti vezetők munkadíjának megállapításáról XXVI. évfolyam, 11. szám, 41.

Bethlendi László Szakirodalom
A Szovjetunió agrárpolitikája XXVI. évfolyam, 6. szám, 74-77.

Birkás Márta Vita
Megjegyzések Kerekes Béla véleményéhez XXVI. évfolyam, 9. szám, 39-41.

Bódy Sándor- Hubert Rheinheimer Tervezési és ellenőrzési folyamatok a mezőgazdasági vállalatokban XXVI. évfolyam, 9. szám, 19-23.

Bonyhádi Péter A gazdálkodás gyakorlatából
Érdekeltség és irányítás a mezőgazdasági vállalatokban XXVI. évfolyam, 4. szám, 50-55.

Bonyhádi Péter A gazdálkodás gyakorlatából
Érdekeltség és irányítás a mezőgazdasági vállalatokban XXVI. évfolyam, 5. szám, 41-46.

Bonyhádi Péter A gazdálkodás gyakorlatából
Az építkezések gyorsítása és a költségek csökkentési lehetőségei a mezőgazdaságban XXVI. évfolyam, 7. szám, 40-46.

Bonyhádi Péter Szemle
A szövetkezeti demokráciáról XXVI. évfolyam, 11. szám, 53-57.

Borsos János Tudományos életünk
A komplex melioráció feladatai az Észak-Tiszántúlon XXVI. évfolyam, 5. szám, 61-65.

Bozó József Intenzív kukoricatermelés az Újkígyósi Aranykalász Termelőszövetkezetben XXVI. évfolyam, 8. szám, 20-25.

Budai Horváth József Tallózás
Napraforgódara a takarmányozásban XXVI. évfolyam, 9. szám, 76-77.

Budai Horváth József Tallózás
Egy kiállítás pillanatképei XXVI. évfolyam, 11. szám, 74-76.

Burgerné Gimes Anna Vita
A föld közgazdasági értékeléséről XXVI. évfolyam, 9. szám, 28-34.

Burgerné Gimes Anna- Szép Katalin A szántóföldi növény-, a szőlő- és gyümölcstermelés jövedelmezőségének változása az állami gazdaságokban XXVI. évfolyam, 6. szám, 11-19.

Cs. L. Szakirodalom
Százéves a szervezett magyar vadászat XXVI. évfolyam, 3. szám, 77.

Csák Sándorné- Fábián János A gazdálkodás gyakorlatából
Broilerpulyka-hizlalás Nagyszénáson XXVI. évfolyam, 8. szám, 54-55.

Csáki Csaba- Forgács Csaba Megtakarítási lehetőségek az energiaigényes műveletekben XXVI. évfolyam, 6. szám, 1-9.

Csánky Zsuzsa- László Lajosné Vita
A hazai szójatermelés gazdaságossága XXVI. évfolyam, 2. szám, 44-48.

Csatári Béla A mezőgazdasági nagyüzemek differenciálódása Békés megyében XXVI. évfolyam, 8. szám, 8-14.

Csávás Imre- Müller Ferenc Tudományos életünk
Haltenyésztési Kutató Intézet XXVI. évfolyam, 8. szám, 73.

Csepregi István A gazdálkodás gyakorlatából
A termőföld intenzív kihasználásának lehetőségei a Pápai Állami Gazdaságban XXVI. évfolyam, 7. szám, 28-32.

Csepregi István A gazdálkodás gyakorlatából
A gazdálkodás hatékonyságának növeléséről XXVI. évfolyam, 10. szám, 43-49.

Csete László Szakirodalom
„Nemzeti ügy vagy nemzeti gyász”? XXVI. évfolyam, 4. szám, 77-78.

Csete László Tallózás
Tallózgatva a kongresszusi felszólalásokban XXVI. évfolyam, 2. szám, 73-74.

Csete László Tallózás
Az új vállalkozási formákról hangzott el XXVI. évfolyam, 5. szám, 75-76.

Csizmadia E.- Romány P. Fehér Lajos: „Őszinte, áldozatkész elvtársa volt a szocializmus minden építőjének” XXVI. évfolyam, 1. szám, 1-4.

Csizmadia Ernő Tudományos életünk
A szocialista agrárökonómia szolgálatában XXVI. évfolyam, 1. szám, 59-62.

Csoma Antal Szemle
Halgazdálkodás és –feldolgozás a Körösök vidékén XXVI. évfolyam, 8. szám, 67-69.

Csörgő István Pillantás a világba
Az agrártermelés kutatási-fejlesztési intézményrendszere Franciaországban XXVI. évfolyam, 4. szám, 67-75.

Csuday Gézáné Tudományos életünk
A világgazdaság hosszú távú perspektívái XXVI. évfolyam, 3. szám, 72-73.

Daubner Katalin- Sebestyén Lukácsné Szemle
A szakmai képzés hatásai és indítékai a Bábolnai IKR Közös Vállalatnál XXVI. évfolyam, 12. szám, 65-69.

Deák Antal- Timkó Rudolf A keresztezési munka hatása a megye tejtermelési eredményeinek fokozásában XXVI. évfolyam, 8. szám, 32-35.

Debreczeni István Szemle
A gépi munka alakulása a szántóföldi növénytermelésben XXVI. évfolyam, 4. szám, 57-60.

Dorgai László Vita
A hegy- és dombvidéki falusi turizmus és üdülés mezőgazdasági haszna XXVI. évfolyam, 6. szám, 44-47.

Dorgai László- Szabó Mátyás Az állatállomány változásai az utóbbi két évtizedben Észak-Magyarországon XXVI. évfolyam, 10. szám, 23-30.

Dorgai László A hegy- és dombvidéki adottságok komplex hasznosítása XXVI. évfolyam, 5. szám, 11-18.

Engel György- Gundel János A szakosított sertéstelepek értékelésének lehetősége diszkriminanciaanalízissel XXVI. évfolyam, 5. szám, 45-39.

Erent Gábor- Tusor Mihály A kistermelést összefogó szervezeti megoldások a mezőgazdasági nagyüzemekben XXVI. évfolyam, 3. szám, 37-42.

Fehér Alajos Vita
A meliorációs beruházások és a föld közgazdasági értékelése XXVI. évfolyam, 9. szám, 34-37.

Fehér Béláné Szemle
A paprikatermelés energiagazdálkodása XXVI. évfolyam, 7. szám, 57-62.

Fekete György Vita
A szövetkezeti nagyvállalatokról XXVI. évfolyam, 2. szám, 29-35.

Flórisné Sipos Ida Vita
Magas szinten elméleti vagy gyakorlatias agrármérnökképzést? XXVI. évfolyam, 6. szám, 48-49.

Fodor Zoltán Szemle
A háztáji és kisegítő gazdaságok baromfihizlalásának integrálása XXVI. évfolyam, 8. szám, 61.

Forgács Csaba Tudományos életünk
Új eredmények az operációkutatási módszerek mezőgazdasági alkalmazásában XXVI. évfolyam, 9. szám, 69-72.

Fórizs Józsefné- Schulz Mária.- Szénay Lászlóné Tudományos életünk
Szimpozion ’82 Gödöllőn XXVI. évfolyam, 11. szám, 68-70.

Frank Ferenc Békés megye a társadalmi és gazdasági felemelkedés útján XXVI. évfolyam, 8. szám, 1-7.

Frey Mária Pillantás a világba
A változó mérvű mezőgazdasági foglalkoztatás feltételrendszere az NSZK-ban XXVI. évfolyam, 5. szám, 70-75.

Friedrich Kuhlmann Pillantás a világba
A mikrokomputerek mezőgazdasági alkalmazásának lehetőségei XXVI. évfolyam, 6. szám, 65-69.

Frigyesy Ferenc Vita
A kertészeti termőhely minősítéséről és a termelés területi elhelyezéséről XXVI. évfolyam, 12. szám, 48-52.

G. Sz. Tudományos életünk
Változások az agrárökonómia és –szervezés intézményrendszerében XXVI. évfolyam, 4. szám, 61.

Gazdag László Vita
A termőföld közgazdasági értékeléséről XXVI. évfolyam, 12. szám, 41-44.

Gazsó József A mezőgazdasági munkafolyamatokba épített ellenőrzés XXVI. évfolyam, 7. szám, 16-20.

Gazsó József Vita
A beruházások előkészítésének ellenőrzése XXVI. évfolyam, 12. szám, 44-47.

Gémes Lajos Pillantás a világba
Az USA mezőgazdaságának megújuló energiaforrásai XXVI. évfolyam, 9. szám, 73-76.

Guba Mária- Papp Zsolt- Varga Gyula A kistermelés szerepe a zöldség- és gyümölcságazatban XXVI. évfolyam, 10. szám, 1-10.

Győrfi Károly A Békés megyei termelőszövetkezetek területi szövetségének érdekvédelmi munkája XXVI. évfolyam, 8. szám, 15-19.

Halász Péter- Szathmáry Antal A hozamok nagyságát befolyásoló tényezők vizsgálata szántóföldi növényeknél XXVI. évfolyam, 12. szám, 21-29.

Hangyál Károly- Vígh Albert Szemle
Összehasonlító adatok és gondolatok a cukorgazdaságról XXVI. évfolyam, 10. szám, 55-59.

Hankó Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
Melléktermékből – takarmány XXVI. évfolyam, 8. szám, 56-59.

Hermán István Szemle
Az alacsony jövedelmű termelőszövetkezetek tevékenysége XXVI. évfolyam, 3. szám, 61-70.

Herpay Balázsné Szemle
A rendszerszemlélet a szakirodalmi tájékoztatásban XXVI. évfolyam, 9. szám, 59-63.

Hoda Mohamed Saleh Szemle
A cukorrépa-tárolás technológiai változatainak értékelése XXVI. évfolyam, 9. szám, 63-67.

Hoda, Mohamed Saleh Szemle
A cukorrépa-betakarítás, -szállítás, -tárolás, -feldolgozás összehangolásának szervezése a Hatvani Cukorgyár termelési körzetében XXVI. évfolyam, 6. szám, 57-62.

Hodina Péter- Rácz Lajos- Szénay László A cukoripar költség-jövedelem viszonyainak főbb tanulságai XXVI. évfolyam, 3. szám, 20-30.

Horváth Gyula Pillantás a világba
Szőlészet és borászat az NSZK-ban és Ausztriában XXVI. évfolyam, 12. szám, 73-77.

Horváth Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
A fedetlen külső etetőteres juhistállók új rendszere XXVI. évfolyam, 1. szám, 43-45.

Horváth Pál Szemle
A Dél-Békés megyei termelőszövetkezetek új integrációs formája XXVI. évfolyam, 8. szám, 63-64.

Horváthné Magyarosy Éva- Kocsis Tamás- Pödör László- Tokaji Istvánné Pályázatunkra érkezett
A természetes gyepek vízellátottsága és műtrágyázása XXVI. évfolyam, 9. szám, 41-45.

Hrabovszki Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
Őszi búza – szórt vetéssel XXVI. évfolyam, 8. szám, 49-50.

Hrabovszki Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
Angóranyúl-tenyésztés Békésszentandráson XXVI. évfolyam, 8. szám, 55.

Huszár István A mezőgazdaság szocialista fejlődésének magyarországi tapasztalatai XXVI. évfolyam, 11. szám, 1-10.

Jancsik József Pályázatunkra érkezett
Szövetkezeti közös vállalatok hatékonyságának vizsgálata szervezetelemzéssel XXVI. évfolyam, 12. szám, 52-62.

K. K. B. Tallózás
Kevesebb fény is elég XXVI. évfolyam, 3. szám, 74.

K. K. B. Tallózás
Kié a dicsőség? XXVI. évfolyam, 12. szám, 77.

Kádár Béla A mezőgazdasági termelőtevékenység helyzete és hatékony fejlesztésének időszerű feladatai XXVI. évfolyam, 7. szám, 11-15.

Kádár Béla Tudományos életünk
Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Nap XXVI. évfolyam, 6. szám, 63-64.

Kalmár Sándor Vita
Az állattenyésztés gépesítésének színvonala XXVI. évfolyam, 1. szám, 35-36.

Kardos Zoltánné Az eszközellátottság és –hatékonyság Zala megye termelőszövetkezeteiben XXVI. évfolyam, 10. szám, 17-22.

Kenese László A gazdálkodás gyakorlatából
Teljesítménygazdálkodás a villamos energiával a mezőgazdaságban XXVI. évfolyam, 7. szám, 37-39.

Kenyeres Imre- Matos Károly A gyepgazdálkodás és a juhtenyésztés fejlesztési lehetőségei XXVI. évfolyam, 8. szám, 36-42.

Kerekes Béla Szakirodalom
Agrárirodalmunk úttörője XXVI. évfolyam, 7. szám, 77-79.

Kerekes Béla Tallózás
Az agrárszakemberek felsőfokú képzéséről XXVI. évfolyam, 2. szám, 74-76.

Kiss Károly Tudományos életünk
Békés megyei kutatóműhelyek: Öntözési Kutató Intézet XXVI. évfolyam, 8. szám, 70-71.

Kiss Lajos Pillantás a világba
A Gyulai Húskombinát exporttevékenysége XXVI. évfolyam, 8. szám, 77.

Klenczner András Új vonások az állami gazdaságok gazdálkodásában XXVI. évfolyam, 11. szám, 20-29.

Kocsis Sándor Áttérés az ötnapos munkahétre az állattenyésztésben XXVI. évfolyam, 1. szám, 31-34.

Korencsi László- Körmendi Lajos Vita
Még egyszer a differenciáltság „gyógyításáról” XXVI. évfolyam, 4. szám, 47-49.

Kovács Árpád A fóti Béke Termelőszövetkezet vezetési rendszere XXVI. évfolyam, 3. szám, 1-11.

Kovács György Vita
Hozzászólás a háztáji jövedelem számítási módszereinek bemutatásához XXVI. évfolyam, 7. szám, 27-28.

Kristó Zoltán Bizonytalansági tényezők – termésingadozások XXVI. évfolyam, 6. szám, 39-42.

Kuthy Gyula Vita
Nézetek a szervezésről XXVI. évfolyam, 2. szám, 36-39.

L. L. Szakirodalom
Baromfitenyésztés (szerk. Horn Péter) XXVI. évfolyam, 5. szám, 77-79.

Lehoczki Mihály A mezőgazdasági szövetkezetek fejlődésének néhány fő irányáról XXVI. évfolyam, 12. szám, 1-12.

Licskó Lászlóné Szakirodalom
Dr. Sváb János: Biometriai módszerek a kutatásban XXVI. évfolyam, 4. szám, 77.

Lódi György Pályázatunkra érkezett
A Hejőmenti Állami Gazdaság dolgozóinak érdekeltségi rendszere XXVI. évfolyam, 10. szám, 39-43.

Lódi György Pályázatunkra érkezett
A Hejőmenti Állami Gazdaság termelési szerkezete, ágazati irányítási rendszere XXVI. évfolyam, 11. szám, 42-46.

Lovas Márton Szemle
A háztáji termelésről XXVI. évfolyam, 1. szám, 55-58.

Magyar Gábor A termelési rendszerek szerepe a magyar mezőgazdaság fejlődésében XXVI. évfolyam, 11. szám, 11-19.

Magyari András A húsmarhatenyésztés versenyképessége XXVI. évfolyam, 9. szám, 1-12.

Mátyás László Pillantás a világba
Az argentin mezőgazdaság termelési függvénye XXVI. évfolyam, 11. szám, 73-74.

Módos Gyula Szemle
A mezőgazdaság innovációs képességének megítéléséről XXVI. évfolyam, 7. szám, 46-51.

Monostori Ernő Vita
A számítástechnika alkalmazása az állami gazdaságokban XXVI. évfolyam, 1. szám, 49-54.

Murányi Miklós- Seres László A melioráció jelentősége a megye mezőgazdaságában XXVI. évfolyam, 8. szám, 26-31.

Müller László Vita
Értékes trágya vagy környezetszennyezés? XXVI. évfolyam, 1. szám, 37-40.

Nagy Árpád A gazdálkodás gyakorlatából
Új módszerek a takarmányozásban XXVI. évfolyam, 8. szám, 51-52.

Nagy Lajos Vita
Javaslat a termelőszövetkezeti vezetők munkadíjazásának megállapítására XXVI. évfolyam, 6. szám, 43-44.

Nagy Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
Energiatartalékok az istállótrágyában XXVI. évfolyam, 9. szám, 46-49.

Nemes László Tallózás
Versenyszántás 1866-ban Magyarországon XXVI. évfolyam, 1. szám, 74-75.

Németh József Vita
A háztáji gazdaságok jövedelmének számítási módszerei XXVI. évfolyam, 4. szám, 43-47.

Nguyen Ngoc Khiem Pillantás a világba
A vietnami mezőgazdaság időszerű problémái XXVI. évfolyam, 7. szám, 73-76.

Nyitrai István- Tóth Imre A számítógépes készlet- és anyaggazdálkodás tapasztalatai egy mezőgazdasági nagyüzemben XXVI. évfolyam, 2. szám, 17-21.

Ombódi Sándor Szemle
Közös vállalkozás a tejfeldolgozásra XXVI. évfolyam, 8. szám, 62.

Ormándi János A gazdálkodás gyakorlatából
A kiskunfélegyházi termelőszövetkezetek gazdálkodásáról XXVI. évfolyam, 9. szám, 45-46.

Orosz Sándor Szemle
A biogáztermelés helyzete a mezőgazdaságban XXVI. évfolyam, 11. szám, 63-66.

Páles Gyula Az élelmiszer-gazdaság fejlődése és finanszírozása Magyarországon XXVI. évfolyam, 3. szám, 12-19.

Pálffy Dezső Vita
Gondolatok a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportjának továbbfejlesztéséről XXVI. évfolyam, 9. szám, 25-28.

Pálfi György Tallózás
A múltról a jelennek… XXVI. évfolyam, 8. szám, 78.

Pálfy Gyula A magyar cukorgazdaság nemzetközi összehasonlításban XXVI. évfolyam, 6. szám, 21-30.

Pályi József Pályázatunkra érkezett
Kiválóan gazdálkodó kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezet XXVI. évfolyam, 11. szám, 50-53.

Pankovits Józsefné Szemle
Az állami gazdaságok tejtermelő tehenészeteinek jövedelmezősége XXVI. évfolyam, 2. szám, 52-62.

Papp Elemérné Szemle
Néhány kukoricahibrid termésátlagának és tápanyaghozamának tájankénti differenciálódása XXVI. évfolyam, 7. szám, 51-57.

Papp Tibor Szemle
A Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinát gabonatermelése XXVI. évfolyam, 8. szám, 64-66.

Papp Zsolt A szőlő-bor vertikum helyzete és költségvetési kapcsolatai XXVI. évfolyam, 6. szám, 31-38.

Paulisinecz János A gazdálkodás gyakorlatából
A szarvasmarhatenyésztésben végzett munkaszervezési vizsgálatok néhány tapasztalata XXVI. évfolyam, 2. szám, 48-50.

Perczel János Vita
A szövetkezeti zöldségtermelés és –forgalmazás időszerű kérdései XXVI. évfolyam, 3. szám, 45-50.

Perjés Antal A gazdálkodás gyakorlatából
A búzatermelés eredményei Pusztaföldváron XXVI. évfolyam, 8. szám, 48-49.

Petró Géza A gazdálkodás gyakorlatából
A termelési színvonal és az agrotechnikai tényezők összefüggései a jászárokszállási Kossuth Termelőszövetkezet búzatermelésében XXVI. évfolyam, 1. szám, 41-43.

Pillér Artúr Vita
Objektív mérce a termelőszövetkezeti vezetők munkadíjának megállapítására XXVI. évfolyam, 10. szám, 31-34.

Pilling András A vezetői funkciós gyakorlása a termelőszövetkezetekben XXVI. évfolyam, 10. szám, 11-16.

Pintér István A mezőgazdasági gépek élettartama a nagyüzemekben XXVI. évfolyam, 9. szám, 13-18.

Pintér János- Szomolányi Ferencné- Váci Nóra Tudományos életünk
A többcélú kukoricahasznosítás főbb műszaki-ökonómiai jellemzői a VI. Ötéves Tervidőszakban XXVI. évfolyam, 5. szám, 66-70.

Poden Gyula A mezőgazdasági kistermelés fejlesztésének időszerű kérdései XXVI. évfolyam, 4. szám, 11-16.

Pósvai Lajos Tallózás
Miért kevés az agrárközgazdasági szakkönyv? XXVI. évfolyam, 6. szám, 73-74.

Pósvai Lajos Tallózás
Mindennapi tejünkről… XXVI. évfolyam, 7. szám, 76-77.

Proksza János Szemle
A hibridkukorica-fajtapolitika néhány érdekeltségi kérdése XXVI. évfolyam, 9. szám, 55-59.

Pupos Tibor Pályázatunkra érkezett
A gyepterület mint változó a lineáris programozásban XXVI. évfolyam, 10. szám, 35-39.

Radnóti Huba Szemle
Az áruforgalom és a kereskedelem a mezőgazdasági szövetkezetekben XXVI. évfolyam, 9. szám, 49-55.

Ráki Zoltán- Tóth Béla Szemle
Merre tart a szarvasmarha-tenyésztés fejlesztése Magyarországon? XXVI. évfolyam, 5. szám, 52-57.

Ravasz Tibor Művelési akadályok a nagyüzemi táblákban és agronómiai kárértékelésük XXVI. évfolyam, 12. szám, 13-20.

Reke Barnabás A vezetéshatékonyság a Zala megyei termelőszövetkezetekben XXVI. évfolyam, 2. szám, 10-16.

Romány Pál Folyamatosság és megújulás az agrárpolitikában XXVI. évfolyam, 1. szám, 5-19.

Romány Pál Tudományos életünk
A magyar paraszti mezőgazdaság technikai újításai a XIX-XX. században XXVI. évfolyam, 11. szám, 66-68.

Rott Nándor Szakirodalom
Operációkutatási módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban XXVI. évfolyam, 2. szám, 76-79.

Rott Nándor- Szakonyi László Empírikus módszerek alkalmazása az agrárgazdasági kutatásokban XXVI. évfolyam, 2. szám, 1-9.

Rózsa Dezső Szemle
A Tótkomlósi Sertéshústermelő Szövetkezeti Közös Vállalat XXVI. évfolyam, 8. szám, 60.

Sárközy Péter Pillantás a világba
Elmélet és gyakorlat az USA mezőgazdaságában XXVI. évfolyam, 10. szám, 71-74.

Sárközy Péter Szemle
Valószínűség és kockázat XXVI. évfolyam, 3. szám, 70-72.

Schupkégel Sándor Vita
Miért csökken a rizstermő terület Magyarországon? XXVI. évfolyam, 8. szám, 43-47.

Sebők Emília A kereskedelmi pénzeszközök szerepe az élelmiszer-külkereskedelemben XXVI. évfolyam, 3. szám, 31-36.

Sipos Aladár Tudományos életünk
A földhasznosítás és a mezőgazdasági termelés néhány kérdése XXVI. évfolyam, 7. szám, 62-72.

Sipos Aladár Tudományos életünk
A gazdálkodás és a vállalati vezetés XXVI. évfolyam, 1. szám, 62-67.

Sótyi János A gazdálkodás gyakorlatából
Az alaptevékenységen kívüli tevékenység a gyulai Munkácsy Termelőszövetkezetben XXVI. évfolyam, 8. szám, 59-60.

Spitálszky Márta A technológia elemzése termelési függvényekkel XXVI. évfolyam, 4. szám, 36-42.

Sutus Imre Vita
Hozzászólás az önelszámolási témakörhöz XXVI. évfolyam, 6. szám, 50-52.

Sutus Imre Vita
Hogyan állapítsuk meg a termelőszövetkezeti vezetők munkadíját? XXVI. évfolyam, 9. szám, 37-39.

Südi Bertala Tallózás
A szocialista brigádmozgalom a művelődésért XXVI. évfolyam, 10. szám, 77-78.

Sütő Imre A gazdálkodás gyakorlatából
A seprűcirok termelése XXVI. évfolyam, 8. szám, 51.

Szabó Ferenc A hatékonyság növelésének indítékai és feltételei a mezőgazdaságban XXVI. évfolyam, 7. szám, 1-9.

Szántosi Antal Tudományos életünk
DATE Szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai Kar XXVI. évfolyam, 8. szám, 71-72.

Szemes Lajos Tudományos életünk
A mezőgazdasági munkaszervezők nemzetközi tanácskozása XXVI. évfolyam, 2. szám, 62-69.

Szénay Lászlóné Tudományos életünk
A IV. Pénzügyi Konferencia XXVI. évfolyam, 11. szám, 71-72.

Szendrő László A gazdálkodás gyakorlatából
A munkakörnyezeti tényezők hatása hét szakosított tehenészeti telep munkaerőhelyzetére XXVI. évfolyam, 7. szám, 32-36.

Szergej Leonyidovics Koreckij Tudományos életünk
A többszakaszos szállítási modellek alkalmazása a közgazdasági kutatásokban XXVI. évfolyam, 10. szám, 59-63.

Szmirnov István Pillantás a világba
A lakásépítés a szovjet falvakban XXVI. évfolyam, 4. szám, 75-76.

Szmirnov István Szakirodalom
G. A. Dolgosej- M. M. Makejenko: Agrárgazdasági kisszótár XXVI. évfolyam, 5. szám, 76-77.

Szóbel László Szemle
Energiagazdálkodás a nagy energiafogyasztó vállalatoknál XXVI. évfolyam, 10. szám, 50-55.

Szőke Gyula Szakirodalom
G. Thiede: Önellátási-szint számítások az Európai Gazdasági Közösségben XXVI. évfolyam, 9. szám, 77-78.

Szőke Molnár Lajos Az öntözési költségek alakulása XXVI. évfolyam, 5. szám, 27-34.
Szűcs István Vita

Gondolatok a föld közgazdasági értékeléséről XXVI. évfolyam, 3. szám, 50-59.

Tátrai György- Tóth József- Tusor Mihály- Vinczeffy Zsolt A mezőgazdaság gépszükségletének kétirányú megközelítése XXVI. évfolyam, 2. szám, 22-28.

Teknős Péter Szakirodalom
Összeállítás a gazdaságok közötti együttműködés és agráripari integráció fogalmairól és szakkifejezéseiről XXVI. évfolyam, 11. szám, 77.

Tompa Béla- Szakonyi László- Daróczi Lajos A jövedelemdifferenciálódás következményei a mezőgazdasági vállalatokban XXVI. évfolyam, 11. szám, 30-39.

Tóth Ilona Vita
A mezőgazdasági beruházások előkészítésének gyakorlati problémái XXVI. évfolyam, 8. szám, 47-48.

Tóth Mihály Pillantás a világba
Magyarázat és adaptáció Friedrich Kuhlmann cikkéhez XXVI. évfolyam, 6. szám, 70-71.

Tóth Tibor Egyszerű módszer a gazdálkodási tényezők változása hatásának számszerűsítésére XXVI. évfolyam, 12. szám, 30-35.

Tóth Tibor Pillantás a világba
Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasága magyar agrárszakemberek szemével XXVI. évfolyam, 4. szám, 62-66.

Vági Ferenc Tudományos életünk
Vállalatok, vállalatiság a mezőgazdaságban XXVI. évfolyam, 12. szám, 69-72.

Vályi Éva A gazdálkodás gyakorlatából XXVI. évfolyam, 1. szám, 45-48.

Vándor Péter Pillantás a világba
Emlékérem a Világélelmezési Napra XXVI. évfolyam, 2. szám, 69.

Varga Ferenc A gazdálkodás gyakorlatából
Szövetkezet a főváros peremén XXVI. évfolyam, 11. szám, 46-50.

Várkonyiné Kerekes Judit A gazdálkodás gyakorlatából
Az árváltozások hatása a Tiszavasvári Zöldmező Termelőszövetkezet növénytermelésének eredményére XXVI. évfolyam, 12. szám, 62-64.

Vendégh Ferenc Közgazdasági kutatások a mezőgazdaság és az élelmiszeripar szolgálatában XXVI. évfolyam, 4. szám, 1-10.

Veress Imre Szemle
A műtrágyázás gazdaságosságának vizsgálata XXVI. évfolyam, 11. szám, 59-62.

Visóczki Lajos Vita
A szőlőtermelés eredményei a Mádi Rákóczi Szakszövetkezetben és a Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinátban XXVI. évfolyam, 2. szám, 40-44.

Vizdák Károly A kemizálás géprendszerének és üzemeltetésének matematikai tervezése XXVI. évfolyam, 4. szám, 27-35.

Zahorán Jenő Pillantás a világba
A Békéscsabai Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat külkereskedelmi munkája XXVI. évfolyam, 8. szám, 77-78.

Zoltán Zoltán A vállalatszerű gazdálkodás erősítése a termelőszövetkezetekben XXVI. évfolyam, 4. szám, 17-28.

Zoltán Zoltán Az önelszámoló rendszer továbbfejlesztésének problémái a termelőszövetkezetekben XXVI. évfolyam, 1. szám, 21-30.

Zsarnóczai Sándor Tudományos életünk
Agrár- és szövetkezetpolitikánk a Gazdálkodás hasábjain XXVI. évfolyam, 1. szám, 67-72.