Archívum » 1979 » 1979. éves tartalom

 

TARTALOM

Enese László Tallózás
Mennyit ér 1%? XXIII. évfolyam, 3. szám, 74-75.

Enese László Tallózás
Mitől nem vemhes a tehén? XXIII. évfolyam, 3. szám, 75-77.

Abonyiné Palotás Jolán Élelmiszeripari beruházásaink területi alakulása XXIII. évfolyam, 2. szám, 21-28.

Árvai László Pillantás a világba
A munkaerő-gazdálkodás vizsgálata Algéria mezőgazdaságának szocialista típusú nagyüzemeiben XXIII. évfolyam, 2. szám, 67-73.

B. G. Szemle
Emelkedik a mezőgazdasági irányítás színvonala Magyarországon XXIII. évfolyam, 5. szám, 61-62.

Babinszky Mihály Vita
Hozzászólás az elmélkedés a mezőgazdasági szabályozás másféle rendszeréről c. cikkhez XXIII. évfolyam, 9. szám, 43-44.

Baintner Ferenc- Pozsgai Mihály Vágóhídi hulladékok feldolgozása takarmányozásra XXIII. évfolyam, 2. szám, 17-20.

Bálint Sándor A Gabcsikovó-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer hatása a Szigetköz mezőgazdaságára XXIII. évfolyam, 3. szám, 25-28.

Balla G. Tamás Mezőgazdaság – ifjúság
Az agrárértelmiségiek munkahelyi közérzete XXIII. évfolyam, 10. szám, 51-54.

Balogh András Tudományos életünk
Nemzetközi összehasonlító külgazdasági kutatás XXIII. évfolyam, 2. szám, 58-60.

Balogh Botond Tallózás
Hozzászólás a szálas- és tömegtakarmány-termelési és –hasznosítási tanácshoz XXIII. évfolyam, 5. szám, 71-73.

Balogh Botond Tallózás
Kombájnválasztás – romantika nélkül XXIII. évfolyam, 10. szám, 75-77.

Baranyi József A gazdálkodás gyakorlatából
A kisüzemi szőlőtermelés fejlesztésének új vonásai XXIII. évfolyam, 2. szám, 40-43.

Bartha Attiláné Vita
Érdekeltségi viszonyok a lucernaliszt-termelésben XXIII. évfolyam, 7. szám, 41-45.

Batai István A hálótervezés alkalmazása az öntözés munkaszervezésében XXIII. évfolyam, 11. szám, 17-22.

Berzsenyi Zoltán Összefüggés-vizsgálaton alapuló döntések a növényvédelemben XXIII. évfolyam, 12. szám, 37-45.

Berzsenyi Zoltán Pillantás a világba
Az alapvető mezőgazdasági termékek termelésének növekedése Jugoszláviában XXIII. évfolyam, 11. szám, 73-75.

Bódy Sándor Szemle
Kutatás és gyakorlat XXIII. évfolyam, 6. szám, 61-62.

Boross Béla A földügy igazgatása XXIII. évfolyam, 7. szám, 46-48.

Boross Béla Szakirodalom
Szövetkezeti enciklopédia XXIII. évfolyam, 9. szám, 78-79.

Boross Béla Tallózás
Az agrártermelés gazdasági és közigazgatási területegységei XXIII. évfolyam, 11. szám, 75-77.

Boross Béla Vita
Az állattenyésztés igazgatásának egyes időszerű kérdései XXIII. évfolyam, 9. szám, 47-49.

Boruzs Gyula A mezőgazdasági nagyüzemek kiegészítő tevékenységének helyzete XXIII. évfolyam, 4. szám, 21-32.

Bozsik Tibor Összefoglaló értékelés a gyakorlatban jelenleg alkalmazott hígtrágyakezelési és elhelyezési módszerekből XXIII. évfolyam, 4. szám, 33-42.

Barcza Gabriella Tallózás
Állattartás és felszerelés az USA juhászatában XXIII. évfolyam, 9. szám, 76-77.

Budavári János Hús és hústermékeink világpiaci keresletének és értékesítésének kilátásai XXIII. évfolyam, 2. szám, 29-36.

Budavári János Pillantás a világba
A mezőgazdasági kivitel jelentősége a legfejlettebb tőkés ipari országban XXIII. évfolyam, 10. szám, 67-69.

Budavári János Vita
Megjegyzések a vágómarha- és marhahúsexport fajlagos devizabevételei és az exportgazdaságosság alakulása c. cikkhez XXIII. évfolyam, 10. szám, 49-51.

Cornelius, Erich- Gussek, Karl-Dieter- Ludwig, Werner A gazdálkodás gyakorlatából
Az ultrarövid hullámú rádió- és diszpécserszolgálat tapasztalatai a mezőgazdasági nagyüzemekben XXIII. évfolyam, 6. szám, 54-58.

Czakó Ágnes Mezőgazdaság – ifjúság
Fiatal üzemmérnökök az élelmiszeriparban XXIII. évfolyam, 12. szám, 52-56.

Czirják Péter Döntési módszer a mezőgazdasági vállalati gépberuházásokhoz XXIII. évfolyam, 11. szám, 23-28.

Cs. L. Tudományos életünk
Meszjac v. K.: A tudomány hatékony erőkkel rendelkezik XXIII. évfolyam, 10. szám, 65-66.

Csepregi István A növénytermelés intenzív fejlesztésének lehetőségei XXIII. évfolyam, 2. szám, 1-8.

Cseres Tiborné Pillantás a világba
Mezőgazdasági integráció az Európai Gazdasági Közösség országaiban XXIII. évfolyam, 12. szám, 67-73.

Cseres Tiborné- Kisfalvi Tibor Pillantás a világba
A magyar-iráni kapcsolatos fejlesztésének lehetőségei az élelmiszer-termelés területén XXIII. évfolyam, 1. szám, 66-72.

Csete László A termőföld ésszerűbb hasznosítása és a termőképesség fokozása XXIII. évfolyam, 1. szám, 19-28.

Csík László Vita
Hozzászólás a tervezés irányvonalának kialakításához XXIII. évfolyam, 3. szám, 45-46.

Csík László Vita
Hozzászólás a gondolatok a mezőgazdasági termelői árak megítéléséhez c. cikkhez XXIII. évfolyam, 4. szám, 53-54.

Csörgő István Tudományos életünk
A tudomány és a gyakorlat kapcsolatának erősítése az élelmiszertermelésben XXIII. évfolyam, 11. szám, 63-67.

Csuday Gézáné- Megyeri Ferenc- Megyeri Ferencné Tudományos életünk
A mezőgazdasági nagyüzemi szektorok reagálási és tervezési modellje XXIII. évfolyam, 1. szám, 63-64.

Diófási Lajos Baranya megye szőlő- és bortermelésének helyzete, fejlesztésének feladatai XXIII. évfolyam, 1. szám, 29-37.

Dobos Károly Vállalati takarmánygazdálkodás XXIII. évfolyam, 6. szám, 11-16.

Dobrotka László A könnyűipar eredményei a mezőgazdasági alapanyagok felhasználásának fokozásában XXIII. évfolyam, 9. szám, 1-10.

Ecsedi József Vita
Hozzászólás a kutatási eredmények termelőerővé válásának kérdései a mezőgazdaságban c. vitához XXIII. évfolyam, 6. szám, 51-53.

Éliás András- Újhelyi Tamás A tőkés világpiaci áralakulás és a magyar agrárkülkereskedelem XXIII. évfolyam, 9. szám, 11-20.

Enyedi György Pillantás a világba
A francia falufejlesztés stratégiája és problémái XXIII. évfolyam, 6. szám, 66-70.

Farkas Istvánné Szemle
Az iparszerű termelési rendszerek hatása a mezőgazdasági vállalatok gazdálkodására XXIII. évfolyam, 12. szám, 65-67.

Farkas Pálné Pillantás a világba
XXIII. évfolyam, 7. szám, 73-74.

Farkas Pálné Pillantás a világba
A Lipcsei Mezőgazdasági Kiállításról XXIII. évfolyam, 10. szám, 70-72.

Farkas Pálné Szemle
Miről ír a Magyar Mezőgazdaság? XXIII. évfolyam, 4. szám, 59-61.

Fekete Ferenc Tudományos életünk
Az agrárközgazdák világkonferenciájáról XXIII. évfolyam, 11. szám, 59-60.

Fekete György Tudományos életünk
Megemlékezés Belák Sándorról XXIII. évfolyam, 3. szám, 62.

Szemle
Író-olvasó találkozó Baranyában XXIII. évfolyam, 1. szám, 49-51.

Szemle
Az állattenyésztés fejlesztése a magángazdaságokban 1945 előtt XXIII. évfolyam, 2. szám, 55-57.

G. Szabó Mária A gazdálkodás gyakorlatából
Húsz éve TSz-elnök… XXIII. évfolyam, 3. szám, 51-53.

Gábor Judit- Nagy János Pillantás a világba
Kooperáció és integráció Csehszlovákia mezőgazdaságában XXIII. évfolyam, 11. szám, 69-73.

Gábriel András Tudományos életünk
Thaer munkásságának hatása a magyar mezőgazdasági szakirodalomra XXIII. évfolyam, 5. szám, 63-66.

Gina Mihály A gazdálkodás gyakorlatából
A háztájival összehangolt sertéságazat fejlesztése a Lébénymiklósi Lenin Termelőszövetkezetben XXIII. évfolyam, 3. szám, 49-51.

Guba Mária Tudományos életünk
Néhány gondolat a kisgazdaságok kertészeti termelésének gazdasági jelentő- ségéről XXIII. évfolyam, 9. szám, 66-68.

Gyimesi Kálmán Szemle
Mezőgazdasági termelésünk és az ipari háttér XXIII. évfolyam, 12. szám, 61-64.

Hajdú Miklós Szemle
A népgazdaság felsőfokú mezőgazdasági szakember-ellátottsága nemzetközi összehasonlításban XXIII. évfolyam, 4. szám, 62-65.

Hanyecz Lajos A mezőgazdasági vállalatok gépesítésének és a növénytermelés szerkezetének tervezése lineáris programozással XXIII. évfolyam, 5. szám, 35-41.

Hanyecz Lajos- Zerényi Béla Tudományos életünk
Az elővetemények hozambefolyásoló hatása mint szervezési és ökonómiai tartalék a búzatermelésben XXIII. évfolyam, 1. szám, 64-65.

Hanyecz Vince A hatékonyság vizsgálata öntöző gazdaságainkban XXIII. évfolyam, 7. szám, 31-40.

Háry Béla Parasztságunk történelmi útja és mai élete XXIII. évfolyam, 3. szám, 1-3.

Husz István A gazdálkodás gyakorlatából
A Szigetvári Agrokémiai Társulás tevékenysége XXIII. évfolyam, 1. szám, 41-44.

Ivanics András Szemle
Az élőmunka mennyiségének és összetételének változása a kukoricatermelésben XXIII. évfolyam, 2. szám, 44-49.

Izinger Pál Gondolatok a magyarországi húsmarhatartásról XXIII. évfolyam, 10. szám, 11-19.

Jachimek János A gazdasági önelszámolás rendszerének alkalmazása Győr-Sopron megye termelőszövetkezeteiben XXIII. évfolyam, 3. szám, 33-38.

Jánky Margit- Szederkényi Ervin A búza minőségváltozásának és a minőségjavítás ösztönzésének néhány ökonómiai kérdése XXIII. évfolyam, 12. szám, 27-36.

Jenei Sándor A műszaki fejlesztési döntéseket befolyásoló körülmények változásai XXIII. évfolyam, 9. szám, 50-52.

Jeszenszky Miklós A gazdálkodás gyakorlatából
Az üzemgazdasági munka jelentősége a takarmánygazdálkodás színvonalának emelésében XXIII. évfolyam, 7. szám, 48-54.

Józsa István Szakirodalom
Wortmann Sándor: A szövetkezeti tejgazdaság fejlődése XXIII. évfolyam, 7. szám, 77-78.

Józsa István- Várady László Az intenzív búza-, kukorica- és cukorrépa-termelés főbb gazdasági kérdései XXIII. évfolyam, 11. szám, 9-16.

Tallózás
Versenyfutás a mezőgazdaságban és a homo ökonómus XXIII. évfolyam, 7. szám, 75-77.

Kádár Béla Pillantás a világba
Ausztria mezőgazdasága – magyar szemmel XXIII. évfolyam, 1. szám, 72-75.

Kaiser László A gazdálkodás gyakorlatából
Üzemgazdasági szervezet és munka a Baksai Ezüstkalász Termelőszövetkezetben XXIII. évfolyam, 11. szám, 48-50.

Kajtor István A gazdálkodás gyakorlatából
A Petőházi Integrált Cukortermelési Rendszer tapasztalatai XXIII. évfolyam, 2. szám, 37-40.

Káráll János- Komjáthi Ferenc Szemle
Új utakon az erdőgazdálkodás fejlesztése Győr-Sopron megyében XXIII. évfolyam, 3. szám, 59-61.

Kassay László Tudományos életünk
Új úton a tudományszervezésért XXIII. évfolyam, 7. szám, 72.

Kerekes Béla A gazdálkodás gyakorlatából
A hatékonyságot növelő belső erőforrások a szántóföldi növénytermelésben XXIII. évfolyam, 10. szám, 54-58.

Kiss Elemér- Vinkovics Géza A gazdálkodás gyakorlatából
Gazdálkodás a kedvezőtlen termőhelyi adottságú Kajárpécen XXIII. évfolyam, 3. szám, 47-48.

Kiss Eszter Tudományos életünk
Vita a szálas- és tömegtakarmány-termelés helyzetéről és feladatairól XXIII. évfolyam, 4. szám, 73-74.

Kiss Eszter Tudományos életünk
A szántóföldi melléktermékek és hulladékok hasznosításának lehetőségeiről XXIII. évfolyam, 6. szám, 64-65.

Kiss Károly Szakirodalom
Dr. Csete László- Dr. Tóth Mihály: Az élelmiszer-termelés vállalatai XXIII. évfolyam, 5. szám, 75-76.

Kocsis Károly A műszaki energia-ráfordítások hasznosulása a mezőgazdaságban XXIII. évfolyam, 6. szám, 1-9.

Korányi György A mezőgazdaság kemizálásának újabb eredményei XXIII. évfolyam, 7. szám, 13-20.

Kovács Aladár Vita
Hozzászólás a takarmánygazdálkodás korszerűsítése az állattenyésztés hatékonysága növelésének legfontosabb feltétele c. cikkhez XXIII. évfolyam, 11. szám, 29-32.

Kovács Imre A mezőgazdaság szabályozó rendszerének továbbfejlesztése XXIII. évfolyam, 11. szám, 1-8.

Kovács Kálmán Vita
Elmélkedés a mezőgazdasági szabályozás másféle rendszeréről XXIII. évfolyam, 6. szám, 47-50.

Kovács Kálmán- Varga Gyula Pillantás a világba
Finnországi tapasztalatok XXIII. évfolyam, 5. szám, 67-69.

Kovács Péter A gazdálkodás gyakorlatából
A növényvédelem gépesítésének néhány ökonómiai összefüggése XXIII. évfolyam, 4. szám, 55-58.

Kozáry József Zöldségtermelés a szigetvári járásban XXIII. évfolyam, 1. szám, 45-48.

Kulin Sándor Tudományos életünk
Megemlékezés Juhos Lajos születésének 100. évfordulójáról XXIII. évfolyam, 7. szám, 71.

Kulin Sándor Vita
Válasz Lendvay Béla hozzászólására XXIII. évfolyam, 5. szám, 47-49.

Kuti András- Réti János A gazdálkodás gyakorlatából
A kukoricaszár hasznosításának tapasztalatai Martonvásáron XXIII. évfolyam, 9. szám, 57-63.

L. Gy. Mezőgazdaság – ifjúság
A fiatal szakmunkások helyzete a termelőszövetkezetekben XXIII. évfolyam, 11. szám, 38-43.

Láng István Tudományos életünk
Termelés és környezetvédelem XXIII. évfolyam, 7. szám, 64-66.

László Lajosné A csirkehústermelés hatékonysági kérdései XXIII. évfolyam, 5. szám, 7-15.

László Lajosné Szakirodalom
Dr. Horn Péter: Tyúktenyésztés XXIII. évfolyam, 2. szám, 75.

László Lajosné Szakirodalom
Dr. Perényi Miklós: Intenzív pulykahústermelés XXIII. évfolyam, 11. szám, 78.

Lehoczky Judit Szakirodalom
Csizmadia Ernő- Székely Magda: Vállalati gazdálkodás és gazdaságirányítás a mezőgazdaságban XXIII. évfolyam, 6. szám, 76-77.

Leimeter József Az iparszerű marhahústermelés XXIII. évfolyam, 10. szám, 31-37.

Lénárt Lajos A Nemzetközi Gabona- és Kenyérkongresszus tapasztalatai XXIII. évfolyam, 4. szám, 13-19.

Lendvay Béla Vita
Hozzászólás a magyartarka és a holstein-fríz tehenészetek jövedelmezőségének összehasonlítása c. cikkhez XXIII. évfolyam, 5. szám, 43-47.

Leszák Ferenc- Orbán Árpád- Orosz Lajos A mezőgazdaság munkaerőhelyzetének változása és főbb jellemzői XXIII. évfolyam, 12. szám, 17-25.

Litter József- Pozsgai József Szemle
A szakismeretek növekvő szerepe a korszerűsödő mezőgazdaságban XXIII. évfolyam, 2. szám, 50-54.

Lombos Ferenc A mezőgazdasági termelőszövetkezetek 20 éve Győr-Sopron megyében XXIII. évfolyam, 3. szám, 5-10.

Lovas Márton A szocialista agrárszemlélet fejlődéséről XXIII. évfolyam, 12. szám, 11-16.

Lovas Márton Tallózás
Az ígéretes újat keresők XXIII. évfolyam, 4. szám, 75-77.

Lugossy Györgyi Mezőgazdaság – ifjúság
Fiatalok a mezőgazdasági nagyüzemben XXIII. évfolyam, 9. szám, 52-56.

Madai Gyula Tallózás
A termelőszövetkezeti főkönyvelők továbbképzésének figyelmeztető tapasztalatai Debrecenben XXIII. évfolyam, 12. szám, 74-76.

Magda Sándor Szemle
A műszaki fejlesztést befolyásoló néhány tényező vizsgálata Heves megye termelőszövetkezeteiben XXIII. évfolyam, 9. szám, 63-66.

Magyari András A takarmánygazdálkodás korszerűsítése az állattenyésztés hatékonysága növelésének legfontosabb feltétele XXIII. évfolyam, 7. szám, 1-12.

Marillai Vilmos A gabonagazdasági koncepció néhány kérdése XXIII. évfolyam, 5. szám, 1-5.

Markó József Szemle
A soproni történelmi borvidék fejlesztése XXIII. évfolyam, 3. szám, 54-57.

Márton Árpád- Miseta József Szemle
A búza- és rozstermelés biztonságának és gazdaságosságának összehasonlítása homoktalajon XXIII. évfolyam, 7. szám, 61-63.

Márton János Fokozódó szervezési követelmények XXIII. évfolyam, 12. szám, 1-9.

Matics Pál Az élelmiszeripar termék- és szakágazat-szerkezetének vizsgálata XXIII. évfolyam, 10. szám, 39-46.

Mészáros Sándor A világ műtrágya-felhasználásának, -termelésének és nemzetközi kereskedelmének hosszú távú prognosztizálása XXIII. évfolyam, 7. szám, 21-29.

Mészáros Sándor Szakirodalom
Pillis Pál: Mezőgazdasági modellek XXIII. évfolyam, 5. szám, 73-75.

N. Gy. Pál József: Az első 558 mezőgazdasági termelőszövetkezeti csoport engedélyezését és gazdasági támogatását tartalmazó jegyzőkönyvek (1949. január 2 – április 30.) XXIII. évfolyam, 1. szám, 52-55.

N. Gy. Tudományos életünk
Az ágazati ökonómia elméleti kérdései és a fejlesztés elvei a szőlő-bor vertikumban c. doktori értekezés vitája XXIII. évfolyam, 9. szám, 68-70.

Nacsády Árpád Szemle
A mezőgazdaság gépi vonóerő-kapacitásának alakulása és kihasználása XXIII. évfolyam, 11. szám, 51-55.

Nagy Frigyes A hatékonyság és a termelési szerkezet a Lajta-Hansági Állami Gazdaságban XXIII. évfolyam, 3. szám, 11-16.

Nagy Gyula A szakképzettség és a termelési színvonal összefüggései a nagyüzemekben XXIII. évfolyam, 1. szám, 9-17.

Nagy János- Gábor Judit Pillantás a világba
Magyar-Csehszlovák együttműködés a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén XXIII. évfolyam, 3. szám, 68-73.

Nagy Lajos Vita
Javaslat a számviteli elszámolás módosítására XXIII. évfolyam, 12. szám, 47.

Nagy Sándor István A termőföld racionális hasznosításának alapvető kérdése XXIII. évfolyam, 11. szám, 33-37.

Násfay Zoltán Vita
A beruházásokkal összefüggő hatósági engedélyezési eljárások egyszerűsítéséről XXIII. évfolyam, 1. szám, 39-40.

Násfay Zoltán Vita
Hozzászólás az összefoglaló értékelés a gyakorlatban jelenleg alkalmazott hígtrágyakezelési és –elhelyezési módszerekről c. cikkhez XXIII. évfolyam, 10. szám, 47-49.

Nemessályi Zsolt A melléktermék-hasznosítás néhány ökonómiai kérdése hazánkban XXIII. évfolyam, 6. szám, 17-24.
Obzsut Józsefné Pillantás a világba
Az állami támogatások szerepe a tanzániai faluközösségek fejlődésében XXIII. évfolyam, 10. szám, 72-74.

Pályi József A gazdálkodás gyakorlatából
A Vác környéki Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Szarvasmarha-tenyésztési Egyszerű Társaságának néhány gyakorlati tapasztalata XXIII. évfolyam, 5. szám, 49-52.

Persőtzi Mihály Az élelmiszer-fogyasztás prognosztizálásának új módja XXIII. évfolyam, 9. szám, 35-42.

Pilling András Szakirodalom
Zelkó Lajos: Vállalatelméleti és politikai gazdaságtan XXIII. évfolyam, 5. szám, 76-77.

Pintér János Szakirodalom
Rab György és mtársai: A szalmabetakarítás és –hasznosítás nagyüzemi módszerei XXIII. évfolyam, 10. szám, 78-79.

Pósvai Lajos Szemle
A mezőgazdaságigép-gyártás, - ellátás és –forgalmazás néhány kérdése XXIII. évfolyam, 7. szám, 54-57.

Radnai Anna A gazdálkodás gyakorlatából
A juhágazat jövedelmezőségének növelése Bödönháton XXIII. évfolyam, 11. szám, 44-48.

Raskó György A vágómarha- és marhahúsexport fajlagos devizabevételei és az exportgazdaságosság alakulása XXIII. évfolyam, 5. szám, 27-34.

Román Miklósné Szakirodalom
Taraszevics V.- Leskevics, V.: A háztáji és kisegítő gazdaság jelentősége XXIII. évfolyam, 1. szám, 77-78.

Román Miklósné Szakirodalom
A lucerna termesztése XXIII. évfolyam, 6. szám, 78.

Rott Nándor Szakirodalom
Tömpe István: Struktúraátalakító beruházási döntések XXIII. évfolyam, 12. szám, 77-78.

Rott Nándor- Újhegyi Gyula A beruházások támogatásának és allokációjának összefüggései XXIII. évfolyam, 10. szám, 21-30.

Salamon Lajos- Tenk Antal A cukorrépa betakarításának néhány szállításszervezési kérdése XXIII. évfolyam, 2. szám, 9-15.

Sárközy Péter Tudományos értekezlet a hatékonyságról XXIII. évfolyam, 9. szám, 70-72.

Schmidt János- Konczos György Eredmények és feladatok a takarmánygazdálkodásban XXIII. évfolyam, 3. szám, 17-24.

Schmuck István Szemle
A Hanság gyepes területeinek hasznosítása XXIII. évfolyam, 3. szám, 57-59.

Sebestyén Lukácsné Tudományos életünk
A termelési rendszerekkel kapcsolatos kutatások néhány eredménye XXIII. évfolyam, 1. szám, 56-63.

Sebők Emilia Szakirodalom
Gulyás József: A Közös Piac agrárpolitikája XXIII. évfolyam, 2. szám, 77-78.

Simka Éva Szemle
A mezőgazdasági vezetők szakmai közérzete XXIII. évfolyam, 7. szám, 57-60.

Solymár Imre- Gelencsér András Az eszközfelszereltség és a területi bruttójövedelem-hatékonyság összefüggése Tolna megye termelőszövetkezeteiben XXIII. évfolyam, 6. szám, 41-46.

Stauder Márta Pillantás a világba
A háztáji és kisegítő gazdaságokról XXIII. évfolyam, 2. szám, 73.

Stauder Márta Pillantás a világba
Külföldről - röviden XXIII. évfolyam, 5. szám, 70.

Sury Tamás Az öntözés a termőföld ésszerűbb hasznosításának és a termőképesség fokozásának rendszerében XXIII. évfolyam, 6. szám, 35-39.

Sury Tamás Szakirodalom
Bartha István- Csákvári Csaba- Povázsay Gábor: Öntözéssel több termést XXIII. évfolyam, 2. szám, 76.

Szabó Pál Termelésfejlesztési együttműködések egy járásban XXIII. évfolyam, 3. szám, 29-31.

Szabolcs István Tudományos életünk
Talajaink megóvása és védelme XXIII. évfolyam, 7. szám, 67-70.

Szajkó Pál A gazdálkodás gyakorlatából
Az elletési technológia gazdaságossági hatásai az egyhasznú húsmarhatenyésztésben XXIII. évfolyam, 12. szám, 57-60.

Szalai György- Barta Ferenc A gazdálkodás gyakorlatából
A lucernatermelés gazdaságossága a használati évek függvényében XXIII. évfolyam, 5. szám, 52-56.

Szániel Imre Tudományos életünk
A kutatás-támogatás hatékonysága a Gabonatermesztési Kutatóintézetben XXIII. évfolyam, 4. szám, 66-73.

Szende László Tudományos életünk
A pszichológia alkalmazásának lehetőségei a MÉM tárca területén XXIII. évfolyam, 6. szám, 63-64.

Szerdahelyi Péter Szemle
A mezőgazdaság nemzetijövedelem-termelésének mérséklődésére ható tényezők XXIII. évfolyam, 11. szám, 55-58.

Szlamenichky István A szövetkezetek feladatai a fejlett szocialista társadalom építésében XXIII. évfolyam, 4. szám, 1-11.

Tarján Zoltán A termelőszövetkezeti beruházások alakulása, a beruházási szabályozórendszer változásának várható tendenciái XXIII. évfolyam, 4. szám, 43-52.

Tarján Zoltánné Szakirodalom
A mezőgazdasági termelés szakosítása és koncentrációja XXIII. évfolyam, 3. szám, 78.

Tarjányi József Tallózás
Miért van különbség az 1-es és a 2-es vágás esetén megállapított fehéráru-százalékban? XXIII. évfolyam, 6. szám, 70-74.

Técsi János A mezőgazdasági együttműködések helyzete és fejlesztési lehetőségeik XXIII. évfolyam, 10. szám, 1-10.

Torvela, Matias Pillantás a világba
A közeljövő termelési célkitűzései, tervei Finnország mezőgazdaságában XXIII. évfolyam, 9. szám, 73-75.

Tóth Tibor Szemle
Az állami gazdasági társulások indítékai XXIII. évfolyam, 5. szám, 56-61.

Vági Ferenc A népgazdasági érdek és a vállalati fejlesztés megalapozása XXIII. évfolyam, 1. szám, 1-8.

Varga Gyula A kertészeti vertikumok fejlesztése XXIII. évfolyam, 5. szám, 17-26.

Varga János Tudományos életünk
Óvár a magyar mezőgazdaság szolgálatában XXIII. évfolyam, 3. szám, 63-68.

Varga László Szemle
A Tanácsköztársaság agrárpolitikája XXIII. évfolyam, 6. szám, 59-61.

Varró József Tudományos életünk
A tudományos-technikai eredmények üzemi alkalmazásának alapjai XXIII. évfolyam, 11. szám, 61-63.

Vass Gábor A közgazdasági szabályozók hatása a szarvasmarha-ágazat jövedelmére XXIII. évfolyam, 6. szám, 25-34.

Veszeli Tibor Pályakezdő agrármérnökök munkahelyi beilleszkedése XXIII. évfolyam, 3. szám, 39-44.

Vida Gábor Vita
Hozzászólás az összefoglaló értékelés a gyakorlatban jelenleg alkalmazott hígtrágyakezelési és elhelyezési módszerekről c. cikkhez XXIII. évfolyam, 9. szám, 45-47.

Vinczeffy Imre A gyepre alapozott állattartás lehetőségei XXIII. évfolyam, 9. szám, 21-27.

Wos, Augustyn Pillantás a világba
A lengyel mezőgazdaság szocialista átszervezése XXIII. évfolyam, 2. szám, 61-67.

Zentai László A külföldi tudományos-műszaki eredmények gyakorlati alkalmazásának meggyorsítása XXIII. évfolyam, 9. szám, 29-33.

Zentai László Pillantás a világba
Élelmiszer-fogyasztási szokások az Egyesült Államokban XXIII. évfolyam, 11. szám, 68-69.

Zsinka József Szemle
A gazdasági hatékonyság javításának lehetőségei a sertéstelepeken XXIII. évfolyam, 10. szám, 59-64.