Archívum » 1980 » 1980. éves tartalom

 

TARTALOM

Pillantás a világba
Mezőgazdasági árak, árarányok, tendenciák a nyolcvanas évekre az Egyesült Államokban XXIV. évfolyam, 8. szám, 58-61.

Tudományos-termelési tanácskozás a versenyképes élelmiszer-termelés feltételeinek továbbfejlesztéséről XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 90-92.

Vita
Kerekasztal-beszélgetés Romány Pállal a Fiatal Művészek Klubjában XXIV. évfolyam, 5. szám, 41-46.

Almásy Sándor Szakirodalom
Ilku, F. P.: A szocializmus győzelme a magyar falun XXIV. évfolyam, 6. szám, 77-79.

Almásy Sándor Szakirodalom
Kravcsenko, R.: A termelés belterjesítésének fogalma, lényege és hatékonyságának kritériumai XXIV. évfolyam, 7. szám, 76-79.

Árva László- Bede Sándor Pillantás a világba
A Közel-Keleti térség mezőgazdasági helyzetének elemzése XXIV. évfolyam, 9. szám, 65-71.

B. G. Vezetés
A szakemberek képzettsége és tevékenységi köre a MÉM alágazataiban XXIV. évfolyam, 5. szám, 51-56.

Bálint Sándor Vita
Hozzászólás a búza minőségváltozásának és a minőségjavítás ösztönzésének néhány ökonómiai kérdése c. cikkhez XXIV. évfolyam, 7. szám, 39-42.

Balla G. Tamás Mezőgazdaság – ifjúság
A fiatal agrárértelmiség pályaképe és társadalmi beilleszkedése XXIV. évfolyam, 1. szám, 47-50.

Balogh András Szemle
Mezőgazdasági kistermelés a szocialista országokban XXIV. évfolyam, 10. szám, 47-51.

Balogh András Tudományos életünk
Nemzetközi agrárökonómiai szimpozion a jövedelempolitikáról XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 87-90.

Balogh András Tudományos életünk
Magyar-Szovjet Közgazdasági Szimpózium a mezőgazdaság komplex fejlesztéséről XXIV. évfolyam, 5. szám, 67-69.

Baranyi József Pillantás a világba
Ausztria szőlő- és borgazdasága XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 95-99.

Baranyi József- Heiner László Szemle
A gyökeresszőlőoltvány-termelés integrálása XXIV. évfolyam, 4. szám, 62-65.

Barcza Gabriella- Czakó Ágnes Közvélemény-kutatás az ágazati irányítók országos tanácskozásán XXIV. évfolyam, 3. szám, 17-24.

Bernát tivadar- Ferenczi Tibor A hűtőipar távlati telepítési programja XXIV. évfolyam, 5. szám, 15-24.

Berzsenyi Zoltán- Fogaras Lajos Vezetés
A mezőgazdasági vezeték és szakemberek továbbképzése a Moszkvai Tyimirjázev Mezőgazdasági Akadémián XXIV. évfolyam, 8. szám, 39-41.

Bicsérdy Gyula- Haraszti Ede- Söreghy Andor A gazdálkodás gyakorlatából
Az állategészségügyi munka szervezése és költségrészesedése baromfihús-termelésre szakosodott termelőszövetkezetben XXIV. évfolyam, 8. szám, 46-48.

Bíró Ferenc Hatékonyabb mezőgazdasági termelést XXIV. évfolyam, 1. szám, 1-11.

Boross Béla Szakirodalom
Mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső ellenőrzése XXIV. évfolyam, 1. szám, 77-79.

Boross Béla Tallózás
Néhány szó a mezőgazdasági termékpályákról XXIV. évfolyam, 2. szám, 74-76.

Boross Béla Tallózás
Néhány szó a tudományos kutatás és a gyakorlat kapcsolatáról XXIV. évfolyam, 4. szám, 74-76.

Boross Béla Vita
Az államigazgatás „gazdaságossága” XXIV. évfolyam, 10. szám, 39-42.

Boross Béla Vita
A tudományos kutatás igazgatásának gyakorlatához XXIV. évfolyam, 7. szám, 37-39.

Boross Béla Vita
Néhány szó a makro- és a mikroökonómiáról XXIV. évfolyam, 9. szám, 35-37.

Borsos János Vita
Gazdák a Gazdálkodásról XXIV. évfolyam, 8. szám, 36-39.

Budavári János Pillantás a világba
Az energiafelhasználás és a gépesítés néhány kérdése a mai kínai mezőgazdaságban XXIV. évfolyam, 2. szám, 72-73.

Budavári János Pillantás a világba
Kertészeti termelés Portugáliában XXIV. évfolyam, 7. szám, 75-76.

Burgerné Gimes Anna- Szép Katalin Eszközhatékonyság a mezőgazdaságban XXIV. évfolyam, 6. szám, 9-19.

Cs. L. Tallózás
Nyitott szemmel az OMÉK-on XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 104-105.

Cs. L. Tudományos életünk
Bemutatjuk olvasóinknak a Keszthelyi Üzemtani Tanszéket XXIV. évfolyam, 1. szám, 65-68.

Cs. L. Tudományos életünk
Érdemes déli szomszédainkra is figyelni! XXIV. évfolyam, 5. szám, 70.

Csáki Csaba- Mátrai Zoltán számítógépes irányítási rendszer kialakítása a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátban XXIV. évfolyam, 7. szám, 27-35.

Csáky Csaba Mezőgazdaság – ifjúság
Az ifjúság jövője a szocialista mezőgazdaságban XXIV. évfolyam, 4. szám, 47-58.

Csáky Csaba Pillantás a világba
Tapasztalatok a kanadai mezőgazdaságban XXIV. évfolyam, 4. szám, 69-74.

Csepely-Knorr András- Szakonyi László Beruházás a nagyüzemi állattartás fejlesztésében XXIV. évfolyam, 7. szám, 11-19.

Csepely-Knorr András- Szakonyi Lászó Az agrárpolitika szerepe és működése a nagyüzemek fejlődésében XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 15-24.

Csete László Tudományos életünk
Tervezőasztalon a mező-, erdőgazdaság és élelmiszeripar 1981-1985. évi közgazdasági, vállalatgazdasági és szervezési kutatásai XXIV. évfolyam, 4. szám, 65-67.

Csete László- Megyeri Ferencné Tudományos életünk
Az agroökológiai potenciál felmérésének eredményei XXIV. évfolyam, 7. szám, 66-69.

Csikós-Nagy Béla Az élelmiszer-gazdaság az árpolitika tükrében XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 7-14.

Csörgő István Tudományos életünk
A kutatás és a fejlesztés integrálása az agrár-termelésben XXIV. évfolyam, 10. szám, 58-64.

Dinya László A mezőgazdasági vállalatok komplex elemzésének néhány lehetősége XXIV. évfolyam, 2. szám, 33-41.

Dyreborg-Carlsen, Bjarne- Stryg, Poul Erik Pillantás a világba
A dán mezőgazdaság fejlődésének időszerű kérdései XXIV. évfolyam, 1. szám, 71-75.

Farkas József Tallózás
Vetésszerkezet – termelői tájkörzethez igazítva XXIV. évfolyam, 5. szám, 76-78.

Fehér Béláné Szemle
A spárgatermelés helyzete hazánkban XXIV. évfolyam, 9. szám, 56-59.

Fehér Károly A gazdálkodás gyakorlatából
Jövedelmezőség az IKR taggazdaságok termelésében XXIV. évfolyam, 8. szám, 43-45.

Fekete Ferenc Szakirodalom
Vadász László: A műszaki fejlődés hatása a dán mezőgazdaságra XXIV. évfolyam, 8. szám, 74-76.

Ferenczi Tibor- Horváth Lajos Szemle
Energia a mezőgazdaságban XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 70-79.

Flórisné Sipos Ida A vadgazdálkodás fejlesztése és eredményei XXIV. évfolyam, 7. szám, 62-65.

G. Sz. Tudományos életünk
Géprendszerek tervezése és forgalmazása XXIV. évfolyam, 6. szám, 67-69.

G. Sz. Tudományos életünk
Író-olvasó találkozó Szolnokon XXIV. évfolyam, 7. szám, 69-70.

G. Sz. Tudományos életünk
A tudomány és a gyakorlat kapcsolata a Debreceni Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottságának munkájában XXIV. évfolyam, 9. szám, 59-63.

G. Zs. Pillantás a világba
Az iparszerű baromfitenyésztés fejlődése a Szovjetunióban XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 93-94.

G. Zs. Pillantás a világba
Mezőgazdasági hírek a Szovjetunióból és az USA-ból XXIV. évfolyam, 3. szám, 70-73.

G. Zs. Pillantás a világba
Jövedelem az angol és a nyugatnémet mezőgazdaságban XXIV. évfolyam, 9. szám, 71-73.

G. Zs. Tallózás
Megmérgez bennünket a mezőgazdaság? XXIV. évfolyam, 1. szám, 75-76.

G. Zs. Tudományos életünk
Lewis, Arthur: A gazdasági fejlődés stratégiái lassan növekvő világgazdaság körülményei között XXIV. évfolyam, 2. szám, 70-72.

Gáldiné Bán Rózsa Pillantás a világba
A mezőgazdaság növekvő szerepe Líbia gazdaságában XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 100-103.

Gonda Béla Szemle
A jó minőség és a hatékonyság elsődleges a mezőgazdaságban XXIV. évfolyam, 5. szám, 60-64.

Guba Mária Szakirodalom
Dr. Bálint János- Dr. Z. Kiss László: A gyümölcstermelés szervezési és üzemgazdasági kérdései XXIV. évfolyam, 3. szám, 75-76.

Gyárfás Andor A gazdálkodás gyakorlatából
A termelőszövetkezetek takarmánygazdálkodásáról XXIV. évfolyam, 5. szám, 56-60.

Gyarmati Ferenc A gazdálkodás gyakorlatából
A háztáji gazdaságok tevékenysége, ösztönzése a Máriapócsi Rákóczi Termelőszövetkezetben XXIV. évfolyam, 3. szám, 54-59.

H. P. Folyóiratunk alapítója Erdei Ferenc, a tudós, a politikus XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 1-3.

Halász Péter Munkatermelékenység és munkaszervezés a szakosított sertéstelepeken XXIV. évfolyam, 10. szám, 23-29.

Halász Péter Szakirodalom
Sertéshústermelési rendszerek gazdasági értékelése XXIV. évfolyam, 8. szám, 76-79.

Hamman, Adel- Moustafa, Mohamed Medhat Pillantás a világba
A szaktanácsadás és a tervezés szerepe a fejlődő országok élelmiszer-szükségletének kielégítésében XXIV. évfolyam, 8. szám, 71-73.

Hegedűs Judit Rugalmasság a takarmány–hús külkereskedelemben XXIV. évfolyam, 2. szám, 5-13.

Henrich György-Herman Sándor Tartalékaink a sertésvertikumban XXIV. évfolyam, 2. szám, 25-32.

Herczeg Sándor Tallózás
Megkérdezték a minisztert - válaszolt XXIV. évfolyam, 4. szám, 77-78.

Herczeg Sándor Vezetés
A korszerű vezetés szubjektív tényezői a mezőgazdasági nagyüzemekben XXIV. évfolyam, 7. szám, 43-47.

Horváth Gyula Szemle
A gazdasági együttműködések szerepe Bács-Kiskun megyében XXIV. évfolyam, 1. szám, 62-65.

Ivanics András Szemle
Az állattenyésztési ágazatok és a segédüzemek élőmunka-felhasználása XXIV. évfolyam, 9. szám, 51-55.

Jánky Margit Szakirodalom
Bagi József: Gabonaipari gazdálkodás és termékforgalmazás XXIV. évfolyam, 5. szám, 78-79.

Jenei Sándor Vita
Gondolatok az 1980. évi üzemi tervek előkészítése során XXIV. évfolyam, 4. szám, 45-47.

Kádár Béla A gyepgazdálkodás ökonómiai értékelése XXIV. évfolyam, 3. szám, 1-7.

Kántor Béla A gazdálkodás gyakorlatából
Az optimális géphasználati idő meghatározásának módszeréről XXIV. évfolyam, 2. szám, 49-54.

Kapeljus, J. Szemle
A háztáji és kisegítő gazdaság a szociológus szemével XXIV. évfolyam, 6. szám, 63-65.

Karakó Imre Vezetés
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek személyzeti munkájának helyzete, a munkavégzés feltételei XXIV. évfolyam, 6. szám, 49-53.

Kassay László A karbantartás-javítás korszerű szervezésének alapjai, lehetőségei a mezőgazdasági üzemekben XXIV. évfolyam, 4. szám, 15-22.

Kassay László- Kovács László A gazdálkodás gyakorlatából
Szervezési szolgáltatás és művezetés a Tassi Dózsa Termelőszövetkezetben XXIV. évfolyam, 9. szám, 43-46.

Kenese László A gazdálkodás gyakorlatából
A Lajta-Hansági Állami Gazdaság energiagazdálkodása XXIV. évfolyam, 9. szám, 40-43.

Kerekes Béla Vita
A rendszergazdálkodás hatása a termelőszövetkezetek belső életére XXIV. évfolyam, 6. szám, 41-45.

Kisfalvi Tibor Szemle
Az élelmiszertermelés rendszerexportja XXIV. évfolyam, 2. szám, 60-65.

Kiss Eszter Tudományos életünk
A termelési rendszerek tapasztalatainak hasznosítása a fejlődő országokban XXIV. évfolyam, 3. szám, 69-70.

Kiss Judit Pillantás a világba
A fejlődő országok élelmiszerhelyzetének rövid távú kilátásai XXIV. évfolyam, 8. szám, 66-70.

Kiss Tiborné Vezetés
A nők foglalkoztatása – nők a vezetésben XXIV. évfolyam, 7. szám, 47-50.

Kiss Zoltán- Szalai György A gabonatermelés költsége és jövedelme a földminőség függvényében XXIV. évfolyam, 6. szám, 31-36.

Kleininger László A gazdálkodás gyakorlatából
A termelés vállalaton belüli területi elhelyezésének tervezése XXIV. évfolyam, 2. szám, 54-59.

Kleininger László KGST-együttműködés az iparszerű állattenyésztő telepek számítógépes termelésirányításában XXIV. évfolyam, 9. szám, 63-65.

Kleininger Lászl- Kovács Kálmán- Spitálszky Márta A termelőszövetkezetek éves tervezésének továbbfejlesztett rendszere XXIV. évfolyam, 4. szám, 37-44.

Kolman Miklós Szemle
Képzettség, vezetés, üzemi demokrácia XXIV. évfolyam, 2. szám, 66-69.

Korencsi László- Körmendi Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
Nivellálódási tendenciák Komárom megye néhány termelőszövetkezetében XXIV. évfolyam, 10. szám, 42-47.

Kovács Imre Tudományos életünk
A mezőgazdasági és az élelmiszeripari beruházások tapasztalatai, követelményei XXIV. évfolyam, 5. szám, 65-66.

Kovács Kálmán Vita
A termelőszövetkezeti tulajdon tartalmának fejlődési irányzata XXIV. évfolyam, 6. szám, 37-41.

Kristóf Jenő Szemle
A húspiac várható alakulása 1985-ig XXIV. évfolyam, 10. szám, 51-58.

Láng István A magyar mezőgazdaság és a természeti erőforrások, lehetőségek és korlátok XXIV. évfolyam, 5. szám, 1-14.

László Lajosné Szakirodalom
Dr. Pálffy Dezső: Lúdárutermelés XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 108-110.

László Lajosné Szemle
A baromfifeldolgozó ipar helyzete és piaci lehetőségei XXIV. évfolyam, 8. szám, 49-51.

Lovas Márton Vita
A hatékonyság kritériumai XXIV. évfolyam, 6. szám, 45-48.

Lugossy Györgyi Mezőgazdaság – ifjúság
Fiatal termelőszövetkezeti szakmunkások munkaszemlélete XXIV. évfolyam, 3. szám, 43-49.

Lugossy Györgyi- Tóth Erzsébet Vezetés
Új vezetők, új vezetési mód a szövetkezeti és állami gazdaságokban XXIV. évfolyam, 5. szám, 46-50.

Mánfai Kálmán A szőlőtermelés optimális területi elhelyezése XXIV. évfolyam, 10. szám, 31-38.

Marillai Vilmos Tudományos életünk
A mezőgazdasági szövetkezetpolitika néhány elvi és gyakorlati kérdése Magyarországon XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 80-85.

Markó Attila A gazdálkodás gyakorlatából
Korszerűbb számvitel és a munkatermelékenység mérése XXIV. évfolyam, 4. szám, 59-61.

Megyeri Ferencné Szemle
Óvjuk meg és hasznosítsuk a termőföldet! XXIV. évfolyam, 6. szám, 65-66.

Mentényi Miklós A mezőgazdaság hozzájárulása a nemzeti jövedelemhez XXIV. évfolyam, 10. szám, 1-14.

Mészáros Sándor Pillantás a világba
Gazdálkodás a földdel Hollandiában XXIV. évfolyam, 10. szám, 71-73.

Mészáros Sándor Pillantás a világba
A mezőgazdaság szerepe Hollandia nemzetgazdaságában XXIV. évfolyam, 5. szám, 70-72.

Munka Iván Pillantás a világba
Találkozásunk újra meg újra XXIV. évfolyam, 6. szám, 72-73.

Murányi Szabolcs A fejlesztési támogatások hatása a kedvezőtlen termőhelyi adottságú termelőszövetkezetek gazdálkodására XXIV. évfolyam, 3. szám, 25-29.

Nagy Kálmán Szakirodalom
Dr. Barótfi István- Dr. Kocsis Károly: Mezőgazdasági épületgépészeti kézikönyv XXIV. évfolyam, 6. szám, 76-77.

Nagy László Pillantás a világba
A tudományos kutatás, oktatás helyzete Hollandiában XXIV. évfolyam, 8. szám, 61-65.

Nagy Miklós A gazdálkodás gyakorlatából
Az ágazatok jövedelmezőségének megítélése és növelésének lehetőségei a pacsai Haladás Termelőszövetkezetben XXIV. évfolyam, 1. szám, 51-56.

Németi Pál Vita
Szervezési modell a húsipari termékek termelésének és forgalmazásának korszerűsítéséhez XXIV. évfolyam, 2. szám, 46-48.

Nyitrai István A gazdálkodás gyakorlatából
A mezőgazdasági vállalatok mérlegvalódiságának ellenőrzése XXIV. évfolyam, 9. szám, 47-50.

Oros Iván Pillantás a világba
A préri mezőgazdasága XXIV. évfolyam, 5. szám, 72-75.

P. L. Erdei Ferenc, az agrárközgazda XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 3-5.

Pálffy Dezső Vita
Exportérdekeltség a mezőgazdaságban XXIV. évfolyam, 8. szám, 29-33.

Pankovits Józsefné A gazdálkodás gyakorlatából
A tejtermelés költség-hozam összefüggései és jövedelmezősége XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 62-69.

Pankovits Józsefné- Szinna Gábor A differenciáltság és differenciálódás alakulása az állami gazdaságokban XXIV. évfolyam, 1. szám, 23-33.

Papp Elemérné A termőtájak és a kukoricahibridek kapcsolatai XXIV. évfolyam, 7. szám, 21-26.

Papp Zsolt- Szűcs Zoltánné- Varga Gyula A gazdálkodás gyakorlatából
Az alma, a csonthéjasok betakarítási és tárolási technológiai változatainak gazdasági elemzése XXIV. évfolyam, 7. szám, 50-57.

Papp Zsolt- Szűcs Zoltánné- Varga Gyula A főbb zöldségfélék betakarítási és tárolási technológiai változatainak gazdasági elemzése XXIV. évfolyam, 1. szám, 13-22.

Paulisinecz János- Szabó Jenő Fiatal agrárszakemberek helyzete a mezőgazdaságban XXIV. évfolyam, 3. szám, 49-53.

Petró Géza A gazdálkodás gyakorlatából
A cukorrépa-betakarítás ütemezése XXIV. évfolyam, 8. szám, 41-43.

Petró Géza Vita
Az árak és a termelés összefüggései a nagyüzemi sertéstenyésztésben XXIV. évfolyam, 2. szám, 43-46.

Pilisek, Vladimir Pillantás a világba
A mezőgazdaság szervezetének és irányításának fejlődése Csehszlovákiában XXIV. évfolyam, 7. szám, 70-75.

Pilling András A szabályozó rendszer változásának várható hatása az eltérő körülmények között gazdálkodó mezőgazdasági termelőszövetkezetekre XXIV. évfolyam, 4. szám, 23-30.

Pintér János- Váci Nóra A mezőgazdasági termelés gépesítésének előrejelzési módszere XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 45-53.

Pupos Tibor A műtrágyázás és a vállalati forgóeszközgazdálkodás összefüggéseinek vizsgálata XXIV. évfolyam, 1. szám, 35-43.

Ráki Zoltán Szemle
A magyarországi nyúlexport fejlesztése XXIV. évfolyam, 7. szám, 57-62.

Raskó György A vágójuh- és juhhúsexport gazdaságossága XXIV. évfolyam, 9. szám, 11-18.

Raskó György Válasz a vágómarha- és marhahúsexport fajlagos devizabevételei és az exportgazdaságosság alakulása c. cikkhez fűzött kritikai észrevételekre XXIV. évfolyam, 3. szám, 40-42.

Rednagel Jenő Vita
Hozzászólás a gondolatok a magyarországi húsmarhatartásról c. cikkhez XXIV. évfolyam, 1. szám, 45-47.

Román Miklósné Tudományos életünk
A „Rendszerelmélet ’79” Konferencia XXIV. évfolyam, 1. szám, 69-71.

Romány Pál A FAO Konferenciájának XX. ülésszakán XXIV. évfolyam, 2. szám, 1-4.

Romány Pál A gazdasági teljesítmények növelése az élelmiszer-termelésben XXIV. évfolyam, 4. szám, 1-14.

Rott Nándor A beruházási döntések műszaki-gazdasági kritériumai XXIV. évfolyam, 10. szám, 15-22.

Rott Nándor A beruházási változatok rangsorolása XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 25-32.

Rott Nándor Korszerű beruházás-előkészítési módszerek a fejlesztés tervezésében XXIV. évfolyam, 8. szám, 11-19.

Rott Nándor Szakonyi László A mezőgazdasági beruházások tendenciái és forrásmegoszlási összefüggései XXIV. évfolyam, 2. szám, 15-24.

Rott Nándor- Szakonyi László Az infrastrukturális beruházások hatása a mezőgazdasági vállalatok és a főbb állattenyésztési ágazatok beruházásigényességére XXIV. évfolyam, 4. szám, 31-36.

San, Pham Kim Pillantás a világba
Gazdálkodási formák Vietnám mezőgazdaságában XXIV. évfolyam, 8. szám, 53-57.

Sántha Attila A gazdálkodás gyakorlatából
A szervestrágyázás jelentőségének üzemgazdasági megítélése XXIV. évfolyam, 6. szám, 57-63.

Sárközy Péter Tallózás
Természetes tartalékok! XXIV. évfolyam, 9. szám, 74-75.

Schulz Mária Tudományos életünk
A környezetvédelem ökonómiai kérdései az élelmiszer-termelésben XXIV. évfolyam, 8. szám, 52-53.

Solymár Imre A búza és a kukorica termésátlagának prognosztizálása 1985-ig Tolna megye termelőszövetkezeteiben XXIV. évfolyam, 3. szám, 31-38.

Stauder Márta Tallózás
Konfliktus az ökonómia és az ökológia között XXIV. évfolyam, 6. szám, 74-75.

Strasszer Jakab Szemle
Az ágazati önelszámoló rendszer az egyházaskozári Haladás Termelőszövetkezetben XXIV. évfolyam, 3. szám, 60-63.

Szakács Sándor Szakirodalom
Tanulmányi szintézis a polgári és a szocialista agrártörténetről az NDK-ban XXIV. évfolyam, 10. szám, 76-79.

Szakonyi László Az agrárhitelezés termelésfejlesztést szabályozó szerepe XXIV. évfolyam, 8. szám, 1-10.

Szakonyi László Az önfinanszírozás szerepe a termelőszövetkezetek fejlődésében XXIV. évfolyam, 9. szám, 1-9.

Szakonyi László Szakirodalom
Dániel Tamás: Iparvállalatok állóeszközgazdálkodása XXIV. évfolyam, 2. szám, 76-79.

Szalántai Istvánné A mezőgazdasági és élelmiszeripari készletek a hetvenes években XXIV. évfolyam, 6. szám, 21-30.

Szendrey Mihály Vita
Hárommilliárd forint értékű élelmiszer-termelés lehetősége gaztengerből, üres istállókból, ház körüli tenniakarásból XXIV. évfolyam, 3. szám, 39-40.

Szikszai Istvánné Szakirodalom
Benet Iván: Mezőgazdaság, élelmiszer-gazdaság, agrár-ipari komplexum XXIV. évfolyam, 4. szám, 78-79.

Szilágyi Sándor A húsipar és a mezőgazdaság kapcsolatainak helyzete és sajátosságai XXIV. évfolyam, 6. szám, 1-8.

Szőke Molnár Lajos A síkvidéki vízrendezés várható gazdasági eredményének meghatározása XXIV. évfolyam, 9. szám, 19-25.

Szűcs István A mezőgazdasági termelés területi elhelyezése XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 33-43.

Szűcs László Az IKR Közös Vállalat és a Füzesabonyi Állami gazdaság együttműködése a kukoricatermelésben XXIV. évfolyam, 1. szám, 57-61.

Takács Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
A gyümölcsvertikum kiépítése a Szatmárkertben XXIV. évfolyam, 6. szám, 54-57.

Tomcsányi Pál Szakirodalom
Burgerné dr. Gimes Anna- Kapronczai István- Regius Márta- Szép Katalin- Víg Péterné dr: A zöldség- és gyümölcsfélék fogyasztása és kereslete XXIV. évfolyam, 9. szám, 78-79.

Tompa Béla A szőlőnövény-állomány kor szerinti változásának vizsgálata XXIV. évfolyam, 9. szám, 27-34.

Tompos Lajos Költség- és jövedelemviszonyok a zöldségvetőmag-termelésben XXIV. évfolyam, 5. szám, 25-31.

Tóth Béla A takarmánytermelés és –felhasználás tendenciái XXIV. évfolyam, 3. szám, 9-16.

Vági Ferenc Az eszközfelhasználás és az árarányok szerepe a vállalati növekedés hatékonyságában XXIV. évfolyam, 7. szám, 1-10.

Vályi Éva Tallózás
A vállalati szervezet, a vállalatvezetés témakörében használatos fogalmakról XXIV. évfolyam, 10. szám, 73-76.

Varga Antal Tallózás
Megfontoltabb intézkedéssel pénz és idő takarítható meg! XXIV. évfolyam, 8. szám, 73-74.

Vargha László Szakirodalom
Marillai Vilmos: A kooperáció és integráció új jelenségei a KGST-országok mezőgazdaságában XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 106-107.

Varjú Ernő Szemle
A korrelációszámítás alkalmazásának tapasztalatai a műtrágyázás hatékonyságának elemzésében XXIV. évfolyam, 3. szám, 64-66.

Vékás István Pillantás a világba
A francia agrárpolitika főbb tendenciái 1960-1979 között XXIV. évfolyam, 10. szám, 64-71.

Veress László Szemle
Juhtartás a háztájiban, személyi gazdaságban XXIV. évfolyam, 3. szám, 67-68.

Vidmann Mihály A mezőgazdasági bérszabályozás néhány kérdése XXIV. évfolyam, 8. szám, 21-28.

Vinczeffy Zsolt Lineáris programozású modellépítés módszere a növénytermelés tervezésében XXIV. évfolyam, 5. szám, 33-40.

Vissyné Takács Mara Vita
Az iparszerű tehenészeti telepek technológiai és műszaki megoldásainak ökonómiai értékelése XXIV. évfolyam, 11-12. szám, 55-61.

Z. I. Pillantás a világba
Az energiaár-alakulás hatása az amerikai élelmiszer-árszínvonalra XXIV. évfolyam, 6. szám, 69-72.

Zánkai Géza Vita
Végre vita?! XXIV. évfolyam, 8. szám, 33-36.

Zentai László Tallózás
Mit tenne Ön, ha…? XXIV. évfolyam, 3. szám, 73-75.