Archívum » 1978 » 1978. éves tartalom

 

TARTALOM

A mezőgazdaság 1979. évi tervéről és teljesítésének feltételeiről XXII. évfolyam, 12. szám, 3-8.

Két évtizeddel ezelőtt kezdődött XXII. évfolyam, 12. szám, 1-2.

Á. M. Tudományos életünk
A Magyar Agrártudományi Egyesület Baranya megyei szervezetének munkája és tevékenysége XXII. évfolyam, 9. szám, 70-71.

Ács Rudolf- Gyurasits Elemér Tudományos életünk
A műtrágyázás korszerűsítésének ágazatközi és gazdaságszervezési feltételei XXII. évfolyam, 6. szám, 68-69.

Akócsi Benjamin- Balogh Sándor- Nagy Bálint Mezőgazdaságunk fejlesztése az anyag- és energiafelhasználás hatékonyságának tükrében XXII. évfolyam, 8. szám, 17-32.

Al-Dulaimi, Faisal Pillantás a világba
Irak mezőgazdaságának főbb jellemzői és a tervezés rendszere XXII. évfolyam, 6. szám, 71-74.

Álló Miklós Szakosítás a juhtenyésztésben XXII. évfolyam, 9. szám, 11-15.

Almásy Sándor Szakirodalom
Buch, M.E.: A mezőgazdaság hatékonyságának problémái az európai KGST-országokban XXII. évfolyam, 12. szám, 72-74.

Babai Margit- Licskó Lászlóné- Tudnyoginé Nechay Veronika A cukorrépa minőségi átvételének hatása a vállalatok jövedelemlehetőségeire XXII. évfolyam, 1. szám, 51-57.

Bakos István Szemle
A kertészeti termelés gépesítésének középtávú tervezése XXII. évfolyam, 10. szám, 61-64.

Balogh András Tudományos életünk
A termelésfejlesztés szabályozási összefüggéseinek vizsgálata c. kandidátusi értekezés vitája XXII. évfolyam, 1. szám, 68-70.

Balogh Botond Tallózás
Energiagondok és a zöldséghajtatás XXII. évfolyam, 3. szám, 75.

Balogh Botond Tallózás
Az 1977-es mezőgazdasági filmekről általában XXII. évfolyam, 4. szám, 75.

Balogh Dávid Pillantás a világba
Az Agrober Tunéziában XXII. évfolyam, 2. szám, 71-73.

Balsai Emma Vajgyártó üzemek népgazdaságilag optimális területi elhelyezkedése XXII. évfolyam, 11. szám, 25-34.

Baracs József Búza- és kukoricatermelés Baranyában XXII. évfolyam, 9. szám, 23-29.

Barcza Gabriella Szakirodalom
Uncovsky L.: Vállalati modellek XXII. évfolyam, 8. szám, 76-78.

Barcza Gabriella- Lugossy Györgyi Szemle
Megkérdeztük a miniszter XXII. évfolyam, 7. szám, 58-64.

Barcza Gabriella- Pályi József- Tóth Erzsébet Közvélemény-kutatás a mezőgazdasági és élelmiszeripari irányítás helyzetéről XXII. évfolyam, 3. szám, 15-24.

Bárdos László Tudományos életünk
A nagy teljesítményű traktorok alkalmazásának gazdaságossági kérdései XXII. évfolyam, 11. szám, 66-68

Bartus Ágoston Szemle
A mezőgépipar fejlesztése és a Miskolci Mezőgép Vállalat szerepe XXII. évfolyam, 3. szám, 58-60.

Békési Gyula- Virág Lajos Az Északmagyarországi húsmarhatartási rendszer eredményei XXII. évfolyam, 2. szám, 25-30.

Belák Sándor Tudományos életünk
A mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése és a tudomány feladata XXII. évfolyam, 10. szám, 67-70.

Bene Károly- Pajor János Új ösztönzési formák a Devecseri Állami Gazdaság tehenészeti telepén XXII. évfolyam, 10. szám, 57-59.

Berzsenyi Zoltán Szemle
Az agrokémiai központok jelentősége a növényvédelem hatékony végrehajtása terén az NDK-ban XXII. évfolyam, 6. szám, 59-64.

Bethlendi László Vita
Hozzászólás Major Lajos cikkéhez XXII. évfolyam, 8. szám, 43-47.

Boda Sándor Tudományos életünk
A termelési tényezők szerepének vizsgálata a termelőszövetkezetek jövedelem- differenciálódásában XXII. évfolyam, 6. szám, 70.

Bódi Sándor Szemle
Tizenhárom üzemszervező agrármérnök diplomadolgozatáról XXII. évfolyam, 12. szám, 59-61.

Bodnár Miklós Tudományos életünk
A termelőszövetkezeti felhalmozás források és műszaki összetétel szerinti alakulásának vizsgálata változó közgazdasági környezetben XXII. évfolyam, 5. szám, 71-72.

Boross Béla Szemle
Néhány jogi kérdés a termelési rendszerek köréből XXII. évfolyam, 10. szám, 60-61.

Boza József Agrárfejlődési tapasztalatok a kalocsai járásban (a márciusi határozatok tükrében) XXII. évfolyam, 11. szám, 1-5.

Bozsik Tibor A rizstermelés helyzete és feladatai XXII. évfolyam, 1. szám, 37-44.

Brun József Az üzem- és munkaszervezés eredményei Újpéren XXII. évfolyam, 9. szám, 31-36.

Budai György A vállalati felügyelő bizottságok munkájáról XXII. évfolyam, 3. szám, 61-63.

Budavári János A hús termelésének és keresletének néhány összefüggése a fejlett tőkésországokban XXII. évfolyam, 6. szám, 33-40.

Burján Ambrus- Kovács Gábor- Szakál Ferenc Tudományos életünk
A mezőgazdasági termék-előállítási folyamatok rendszerszemléletű elemzése a vállalatközi együttműködések lehetőségeinek feltárása céljából XXII. évfolyam, 6. szám, 66-68.

Czakó Ágnes Szakirodalom
Erőss László: Az üzemi demokrácia és az emberi kapcsolatok XXII. évfolyam, 2. szám, 77.

Cseres Tiborné Integrációs folyamatok az USA mezőgazdaságában XXI.I. évfolyam, 12. szám, 19-24.

Cseres Tiborné Pillantás a világba
A mezőgazdasági munkaerő-foglalkoztatás problémái és szerepe a Román Szocialista Köztársaság gazdasági fejlődésében XXII. évfolyam, 1. szám, 70-72.

Csík László Vita
Hozzászólás Lovas Márton cikkéhez XXII. évfolyam, 10. szám, 51-52.

Csuday Gézáné Pillantás a világba
A szűzföldek meghódítása XXII. évfolyam, 3. szám, 73.

Csuday Gézáné Szakirodalom
Baranya megye mezőgazdasági zsebkönyve 1970-1980 XXII. évfolyam, 9. szám, 78.

Darányi Sándor- Ujhelyi Tamás A Közös Piac mediterrán országokkal való kibővülése és Magyarország agrárexportja XXII. évfolyam, 5. szám, 13-20.

Diófási Lajos Tudományos életünk
A Pécsi Akadémiai Bizottság Biológiai és Mezőgazdasági Szakbizottságának tevékenysége XXII. évfolyam, 9. szám, 72-74.

Dióssi Géza A mezőgazdasági termelőszövetkezetek hitelkapcsolatainak alakulása Borsod megyében XXII. évfolyam, 2. szám, 37-43.

Dr. Csizmadia Ernő-Vági Ferenc Szakirodalom
A mezőgazdaság az ágazati kapcsolatok rendszerében XXII. évfolyam, 3. szám, 76-77.

Éliás András Szakirodalom
Nagy András dr.: A világkereskedelem struktúrája és jövője XXII. évfolyam, 4. szám, 76.

Éliás András Szemle
Az 1977. évi mezőgazdasági és élelmiszeripari külkereskedelmi forgalom alakulásáról XXII. évfolyam, 4. szám, 54-55.

Enese László Tudományos életünk
A Magyar Tudományos Akadémia 138. közgyűlése XXII. évfolyam, 7. szám, 64.

Engel György- Gundel János Tudományos életünk
Az eltérő takarmányfelvétel hatása a sertéshústermelés hatékonyságára a szakosított telepeken XXII. évfolyam, 8. szám, 68-69.

Ertsey Imre Tudományos életünk
Operációkutatás és számítástechnika a mezőgazdaságban XXII. évfolyam, 12. szám, 65-68.

Fehér Alajos A gazdálkodás gyakorlatából
A hígtrágya öntözés útján történő hasznosítása XXII. évfolyam, 8. szám, 48-54.

Fehér Kálmán- Salamon Gábor Az élelmiszer-termelés külkereskedelmi tevékenységének összehasonlító elemzése az ÁKM felhasználásával XXII. évfolyam, 12. szám, 29-36.

Fejes László Borsod megye élelmiszeripara XXII. évfolyam, 2. szám, 9-18.

Felföldi János- Pintér János Tudományos életünk
A mezőgazdaság és a közlekedési ágazatok kapcsolata XXII. évfolyam, 4. szám, 62.

Felleg János Tudományos életünk
A műveletciklus módszer és alkalmazása a növénytermelési munkafolyamatok szervezésében XXII. évfolyam, 4. szám, 67-68.

Földvári János A mezőgazdasági együttműködések tapasztalatai XXII. évfolyam, 9. szám, 7-10.

Fürjész István Tudományos életünk
A Magyar Agrártudományi Egyesület Borsod megyei tevékenysége XXII. évfolyam, 2. szám, 67-69.

G. Sz. Szemle
Válaszol egy ismert vezető szakember: Kisjakab Lajos XXII. évfolyam, 9. szám, 59-63.

Galambos Gábor Szemle
Beszámoló a háztáji és kisegítő gazdaságok termelésének szervezése c. vitaülésről XXII. évfolyam, 8. szám, 54-56.

Gerhardt Ferenc A MAE Agrárgazdasági társaság tisztújító közgyűlése XXII. évfolyam, 4. szám, 57-59.

Gerhardt Ferenc Gondolatok a nemzetközi együttműködés távlati lehetőségeinek és formáinak alakulásáról XXII. évfolyam, 8. szám, 33-41.

Gonda Béla A nagyobb termés és a jó minőség együttesen is reális követelmény XXII. évfolyam, 12. szám, 48-53.

Gonda Béla A termésingadozások mérséklésének lehetősége XXII. évfolyam, 1. szám, 25-36.

Guba Mária Szakirodalom
Halász Péter- Tóthné Loós Gyöngyi: Egy termelőszövetkezet 30 éve XXII. évfolyam, 6. szám, 76.

Guba Mária Szakirodalom
Dr. Borka Miklós- Dr. Zöldi István: A magról vetett vöröshagyma termesztés- technológiája és a termesztés komplex gépesítése XXII. évfolyam, 10. szám, 77-78.

Gyulai György Pillantás a világba
A Német Demokratikus Köztársaság szarvasmarha-tenyésztéséről XXII. évfolyam, 3. szám, 71-73.

Halász Péter A munkakörök differenciálódása a szakosított sertéstelepeken XXII. évfolyam, 7. szám, 29-35.

Halász Péter- Tóthné Loós Gyöngyi Tudományos életünk
Egy termelőszövetkezet 30 éve XXII. évfolyam, 3. szám, 69.

Hammer József Árutermelési és forgalmazási célok, kereskedelmi feladatok XXII. évfolyam, 3. szám, 1-4.

Hanyecz Vince A gazdálkodás gyakorlatából
A Békéscsaba és Környéke Agráripari Egyesülés egyéves működésének főbb tapasztalatai XXII. évfolyam, 7. szám, 53-55.

Havasi Béla Tokajhegyalja fejlesztése XXII. évfolyam, 2. szám, 19-24.

Herczeg Sándor Tallózás
Egy versenyről, egy szakmáról… XXII. évfolyam, 4. szám, 74-75.

Herczegh Sándor Szakirodalom

Hajas Pál- Nagy Sándor- Dobos Károly: Szakosított marhahústermelés XXII. évfolyam, 6. szám, 77.

Herczegh Sándor Tallózás
Semmire sem jut idő XXII. évfolyam, 12. szám, 70-72.

Holló István Ismételten a termelési érték számításáról XXII. évfolyam, 11. szám, 41-43.

Horváth, Eugen A döntési tevékenység szervezése a csehszlovák mezőgazdasági nagyüzemekben XXII. évfolyam, 10. szám, 43-48.

Ivanics András A gazdálkodás gyakorlatából
Munkadíjazás a termelőszövetkezeti növénytermelésben és szolgáltatóüzemekben XXII. évfolyam, 6. szám, 53-58.

Ivanics András Szakirodalom
A vállalati gazdálkodás szervezése XXII. évfolyam, 11. szám, 75-78.

Jenei Sándor Szemle
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek technikai-technológiai fogadó- képességéről XXII. évfolyam, 11. szám, 59-61.

Józsa István- Várady László A gazdálkodás gyakorlatából
Az illetményföld használata és kapcsolata az állami gazdaságokkal XXII. évfolyam, 5. szám, 51-55.

Juhász István Szemle
A mezőgazdasági termelési rendszerek exportjának lehetőségei XXII. évfolyam, 5. szám, 59-63.

Kádár Béla Tudományos életünk
Tessedik Sámuel Tiszántúli Tudományos Napok Debrecenben XXII. évfolyam, 6. szám, 65-66.

Kalocsay Ferenc A gazdálkodás gyakorlatából
Szervezet és vezetés az Egyesült Termelőszövetkezetben XXII. évfolyam, 4. szám, 51-54.

Kapás Pál A tokajhegyaljai állami gazdasági borkombinát megszervezése és tapasztalatai XXII. évfolyam, 2. szám, 54-57.

Karajz Miklós A gazdálkodás gyakorlatából
A Bodrogköz és Taktaköz termelőszövetkezeteinek gazdálkodási gondjai XXII. évfolyam, 3. szám, 49-51.

Kecskés Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
A tehenek és üszők következő laktációra való előkészítésének gazdasági problémái XXII. évfolyam, 7. szám, 55-58.

Király Endre- Szenteleki Károly- Tóth József A növénytermelési technológiák automatizált tervezése XXII. évfolyam, 10. szám, 25-31.

Kiss Albert dr. Tudományos életünk
Hozzászólás a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlési vitájához XXII. évfolyam, 8. szám, 64-66.

Kiss Béla- Polgár Antal A termelőszövetkezetek differenciáltsága XXII. évfolyam, 9. szám, 37-40.
Kiss István Vita

Hozzászólás a kutatási eredmények termelőerővé válásának kérdései a mezőgazdaságban c. vitacikkhez XXII. évfolyam, 12. szám, 37-44.

Kiss József A gazdálkodás gyakorlatából
Növénytermelési géprendszerek alkalmazása a Borsod megyei állami gazdaságokban XXII. évfolyam, 2. szám, 46-51.

Kiss Károly A munkadíjazási rendszer kialakításának tapasztalatai a termelőszövetkezetekben XXII. évfolyam, 9. szám, 64-66.

Kiss Károly Szemle
Az AGROS ÖTMSZ, Subotica Társulásról XXII. évfolyam, 5. szám, 56-58.

Kocsis Sándor Tudományos életünk
A munkaszervezés racionalizálása a tejtermelő tehenészeti telepeken XXII. évfolyam, 4. szám, 65-66.

Kovács Imre A vállalati gazdálkodás megkülönböztetett figyelmet érdemlő, 1978-ban várható problémái XXII. évfolyam, 1. szám, 7-10.

Kovács Kálmán A termelőszövetkezetek éves tervezésének tapasztalatai és a továbbfejlesztés néhány lépése XXII. évfolyam, 10. szám, 17-24.

Kovács Kálmán Vita
Kinek és minek a vására? XXII. évfolyam, 2. szám, 44-45.

Kovács Sándor Az élelmiszeripari termelés fejlesztéséről XXII. évfolyam, 1. szám, 17-24.

Kőhidiné Oszoli Ágnes Tudományos életünk
Trösztök, országos nagyvállalatok belső nyereségdifferenciálási rendszere XXII. évfolyam, 7. szám, 65-66.

Körmendi Lajos Szemle
A különböző termőhelyi adottságú termelőszövetkezetek differenciálódásának vizsgálata a hatékonyság tükrében XXII. évfolyam, 12. szám, 54-58.

Kulin Sándor- Széles Gyula A gazdálkodás gyakorlatából
A nagy hozamú (rekorder) tehenekről XXII. évfolyam, 10. szám, 53-56.

Kulin Sándor- Széles Gyula A gazdálkodás gyakorlatából
A magyar tarka és a Holstein-friz tehenészetek jövedelmezőségének összehasonlítása XXII. évfolyam, 12. szám, 44-47.

Kurucz Gyula A savanyú talajok javításának gazdasági hatékonysága XXII. évfolyam, 6. szám, 21-32.

Ladányi József A mezőgazdaság helyzete és fejlesztésének perspektívái ipari környezetben XXII. évfolyam, 2. szám, 1-8.

Lakatos Dénes Szemle
Szakemberek a termelési rendszerekben XXII. évfolyam, 11. szám, 56-58.

Lakatos Dénes Vizsgálatok a szakosított tehenészeti telepek koncentrációs folyamatáról XXII. évfolyam, 5. szám, 39-43.

Le du Phong Pillantás a világba
A vietnámi mezőgazdaság távlatai XXII. évfolyam, 10. szám, 73-76.

Licskó Lászlóné A progresszív felvásárlási ár szerepe a tejtermelés jövedelmében XXII. évfolyam, 6. szám, 41-43.

Lódi György A mezőpanel közös vállalat helyzete és feladatai XXII. évfolyam, 2. szám, 51-54.

Losonczi Pál Ünnepi megemlékezés XXII. évfolyam, 8. szám, 1-7.

Lovas Márton Mezőgazdasági vállalati politika XXII. évfolyam, 7. szám, 1-8.

Maár András Tudományos életünk
A termelőszövetkezeti vezetés szervezeti felépítésének üzemi modellje XXII. évfolyam, 8. szám, 67-68.

Magda Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
A Tarna menti termelőszövetkezetben dolgozók munka- és életkörülményeinek változása XXII. évfolyam, 11. szám, 48-51.

Magyar György A mezőgazdasági termelés koncentrációja Nagy-Britanniában XXII. évfolyam, 8. szám, 8.

Magyar György Pillantás a világba
Cukorhírek XXII. évfolyam, 4. szám, 71-72.

Magyar György Tudományos életünk
Az V. Közgazdász Világkongresszus XXII. évfolyam, 3. szám, 69.

Magyari András Tanulságok a szovjet mezőgazdaság mai gyakorlatából XXII. évfolyam, 10. szám, 9-16.

Magyari János- Udvari László A munkaidő-felvételek korszerű eszköze és módszere XXII. évfolyam, 1. szám, 45-49.

Major Lajos Az Agráripari Egyesülés, mint a regionális gazdasági integráció szervezete Magyarországon XXII. évfolyam, 3. szám, 5-13.

Majoros László Szemle
A földhasználat tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében XXII. évfolyam, 2. szám, 60-63.

Marillai Vilmos Tudományos életünk
KGST-szakértői értekezlet a gazdaságközi kooperációról és az agráripari integrációról XXII. évfolyam, 5. szám, 64-66.

Márton János- Csete László- Éliás András- Felföldi János- Kiss Károly- Kovács Kálmán- Varga Gyula Vita
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek versenyképességének alapjai XXII. évfolyam, 4. szám, 43-50.

Megyeri Ferenc A középtávú termelőszövetkezeti terv eltérő céljainak hatása a várható eredményre XXII. évfolyam, 10. szám, 33-42.

Megyeri Ferencné Szakirodalom
Sándor Barna: az őszibúza-termesztés fejlesztésének lehetőségei Borsod megye kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezeteiben XXII. évfolyam, 3. szám, 77-78.

Megyeri Ferencné Tudományos életünk
A mezőgazdasági ár- és pénzügyi rendszer továbbfejlesztésének kérdései XXII. évfolyam, 5. szám, 66-68.

Mentényi Miklós Vita
Újabb gondolatok a koncentrációtól folyó vitához XXII. évfolyam, 11. szám, 35-40.

Mentényi Miklós- Tószegi Zoltán Hányan dolgoznak a mezőgazdaságban? XXII. évfolyam, 5. szám, 1-11.

Mézesné Dobos Krisztina A Markov-lánc modell alkalmazása az átlaghozamok vizsgálatára és előrejelzésére XXII. évfolyam, 3. szám, 25-30.

Mihály Andrásné Tudományos életünk
Az anyag-, energia- és fehérjehatékonyság helyzete a mezőgazdaságban XXII. évfolyam, 4. szám, 60-61.

Módos Gyula Az Agrárközgazdasági szekció főbb kérdései és vitatéma a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem jubileumi ülésszakán XXII. évfolyam, 10. szám, 70-73.

Molnár István Magyar agrárszakemberek képzése a Szovjetunióban XXII. évfolyam, 11. szám, 7-10.

Monori Miklós Tallózás
Az almaexport bonyolításának problémái XXII. évfolyam, 1. szám, 75-76.

Nagy Gyula Szakirodalom
Dr. Győrvári István: A mezőgazdasági termékek forgalmazása XXII. évfolyam, 1. szám, 77-78.

Nagy Gyula Tudományos életünk
A szervezési és vezetési rendszerek fejlődése a szocialista mezőgazdasági nagyüzemekben XXII. évfolyam, 3. szám, 64-67.

Nagy János A gazdaságirányítási rendszer változásai az európai KGST-országok mezőgazdaságában XXII. évfolyam, 5. szám, 21-28.

Nagy József Tendenciák Dél-Dunántúl mezőgazdaságában és élelmiszeriparának fejlesztésében XXII. évfolyam, 9. szám, 1-6.

Németh József Pillantás a világba
Az Egyesült Államok mezőgazdaságának helyzete 1977-ben és 1978. évi kilátásai XXII. évfolyam, 8. szám, 70-75.

Németh Pál Szemle
A termelőszövetkezetek szakember- és szakmunkás-ellátottságának helyzete XXII. évfolyam, 2. szám, 57-60.

Németi Lászlóné- László Lajosné A háztáji és kisegítő gazdaságok baromfitermék-előállítása és árutermelésük néhány területi sajátossága XXII. évfolyam, 4. szám, 29-34.

Nyujtó Ferenc Tudományos életünk
Vita a hatékonyságról XXII. évfolyam, 11. szám, 61-63.

Olajos Mihály Az MSzMP KB 1978. márciusi határozatának végrehajtása Pest megyében XXII. évfolyam, 10. szám, 1-8.

Orbán Árpád- Orosz Lajos Szemle
A mezőgazdasági nagyüzemek munkaerőhelyzete 1976. évben XXII. évfolyam, 1. szám, 63-67.

Ozorai István Pillantás a világba
Az Egyesült Államok delegációjának nyilatkozata az USA mezőgazdaságáról XXII. évfolyam, 7. szám, 69-72.

Painemal, Eusebio Pillantás a világba
A chilei agrárviszonyokról XXII. évfolyam, 11. szám, 69-72.

Pálovics Béláné Tudományos életünk
A gazdaságirányítás és tervezés reformja a Szovjetunióban c. kandidátusi értekezés vitája XXII. évfolyam, 3. szám, 68.

Pálovics Béláné Tudományos életünk
Az Európai Agrárközgazdászok Második Kongresszusáról XXII. évfolyam, 12. szám, 62-64.

Pályi József Szakirodalom
Tibold Vilmos: Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban XXII. évfolyam, 7. szám, 77.

Pályi József Szakirodalom
Dr. Bánházi János: Szántóföldi munkagépek XXII. évfolyam, 8. szám, 78.

Papp Elemérné- Proksza Jánosné a kukoricatermelési rendszerek termőtájankénti elhelyezkedésének és a termelés eredményességének összefüggése XXII. évfolyam, 11. szám, 19-24.

Pék János Lépésváltás a szarvasmarha-tenyésztésben XXII. évfolyam, 9. szám, 17-22.

Peti Lászlón- Tihanyi Ferenc A repce termésátlagát befolyásoló tényezők vizsgálata regressziószámításokkal XXII. évfolyam, 12. szám, 25-28.

Petrasovits Imre A földhasználat és a melioráció összefüggéseiről XXII. évfolyam, 8. szám, 9-16.

Poós László- Zsuffa Ervinné Gondolatok a mezőgazdasági termelői árak megítéléséhez XXII. évfolyam, 11. szám, 11-18.

Pósvai Lajos A gazdálkodás gyakorlatából
Egy gazdaságközi gyümölcs-gyümölcslé vertikum első éve és első gondjai XXII. évfolyam, 11. szám, 44-47.

Pósvai Lajos Szemle
Az Egyesült Államok mezőgazdasági miniszterének sajtótájékoztatója Budapesten XXII. évfolyam, 8. szám, 59-61.

Pósvai Lajos Tallózás
Tolheggyel… XXII. évfolyam, 5. szám, 75-76.

Pósvai Lajos Tallózás
Tollheggyel… XXII. évfolyam, 7. szám, 74-76.

Román Miklósné Pillantás a világba
A falusi életkörülmények közeledése a városiakhoz a Szovjetunióban XXII. évfolyam, 4. szám, 68-69.

Romány Pál A gazdálkodás színvonalának növelése 1978-ban XXII. évfolyam, 4. szám, 1-18.

S. Leölkes Lajos Pillantás a világba
Újdonságok… XXII. évfolyam, 4. szám, 73.

S. Leölkes Lajos Pillantás a világba
A világ mezőgazdaságának alakulása XXII. évfolyam, 1. szám, 72-75.

S. Leölkes Lajos Pillantás a világba
Érdekességek innen-onnan XXII. évfolyam, 5. szám, 74.

S. Leölkes Lajos Pillantás a világba
Érdekességek innen-onnan XXII. évfolyam, 7. szám, 72-73.

Sárközy Péter Tudományos életünk
Gazdaságelemzési módszerek Ausztriában XXII. évfolyam, 11. szám, 64-66.

Sebestyén Lukácsné Szemle
A szovjet mezőgazdaság helyzete és fejlesztési célkitűzései XXII. évfolyam, 8. szám, 56-58.

Selley Ferenc A gabonafélék ágazattársításának optimalizálása XXII. évfolyam, 7. szám, 37-44.

Sikos T. Tamás Szakirodalom
Bernát Tivadar- Enyedi György: A magyar mezőgazdaság területi problémái XXII. évfolyam, 5. szám, 77-78.

Siposné Pálovics Zsuzsanna Szemle
Vita a zöldség és a gyümölcs iránti kereslet alakulásáról XXII. évfolyam, 1. szám, 67.

Siposné Pálovics Zsuzsanna Tudományos életünk
A mezőgazdaság helyzete, fejlesztése és ezen belül a búza, kukorica hozamszintjének optimalizálása c. kandidátusi értekezés vitája XXII. évfolyam, 3. szám, 70.

Smetana, Tomas Szemle
A vertikális kooperáció és integráció problémái a csehszlovák mezőgazdaságban XXII. évfolyam, 11. szám, 51-56.

Soós Gábor Az állami irányítás és az 1978. évi terv teljesítése XXII. évfolyam, 1. szám, 1-5.

Sövényházy Zoltánné Az árváltozások hatása a sertéságazat jövedelmére XXII. évfolyam, 12. szám, 9-18.

Spitálszky Márta Tudományos életünk
Gazdasági szabályozó rendszer és a vállalati magatartás XXII. évfolyam, 4. szám, 63-64.

Spitálszky Márta Tudományos életünk
A népgazdasági és a vállalati tervek összehangolásának lehetséges módszere XXII. évfolyam, 7. szám, 66-67.

Stauder Mária Emlékezés Szántó Kovács Jánosra XXII. évfolyam, 5. szám, 12.

Stauder Márta Pillantás a világba
Új ütőkártya az amerikai mezőgazdasági játékban XXII. évfolyam, 4. szám, 70.

Stauder Márta Pillantás a világba
Külföldről – röviden XXII. évfolyam, 6. szám, 74.

Stauder Márta Pillantás a világba
Külfödlről - röviden XXII. évfolyam, 8. szám, 75.

Sütő Ödön A gazdálkodás gyakorlatából
Marhahústermelés a Balaton-Nagybereki Állami Gazdaságban XXII. évfolyam, 3. szám, 52-55.

Szabó Zoltán A kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezetek helyzete és fejlesztése XXII. évfolyam, 2. szám, 31-36.

Szalay György dr. Tudományos életünk
A mezőgazdasági kutatás helyzete Észak-Magyarországon XXII. évfolyam, 2. szám, 64-67.

Szalóczy Bálint Az agrárkutató-hálózat fejlesztése XXII. évfolyam, 4. szám, 19-22.

Szániel Imre- Magassy Dániel Vita
A kutatási eredmények termelőerővé válásának kérdései a mezőgazdaságban XXII. évfolyam, 3. szám, 31-42.

Székely Csaba Szimulációs modell a sertéstelepek szervezési-ökonómiai kérdéseinek vizsgálatára XXII. évfolyam, 4. szám, 35-41.

Székely József A fontosabb silótípusok ökonómiai-technológiai értékelése XXII. évfolyam, 7. szám, 17-28.

Székely József A silótakarmány-gazdálkodás főbb technológiai, ökonómiai és szervezési kérdései XXII. évfolyam, 6. szám, 11-20.

Szluka Emil Pillantás a világba
Együttműködés a határ két oldalán XXII. évfolyam, 9. szám, 75-77.

Szőke Molnár Lajos- Tóth Mihály A szántóföldi növények öntözéses termelésének gazdasági vizsgálata XXII. évfolyam, 6. szám, 1-10.

Szunyogh János Pillantás a világba
Moldáviai tapasztalatok XXII. évfolyam, 2. szám, 69-71.

Tarján Zoltánné Pillantás a világba
Változások a növényi olajok és zsírok világkereskedelmében XXII. évfolyam, 5. szám, 73-74.

Tarján Zoltánné Szakirodalom
Vranaceanu, A.V.: A napraforgó XXII. évfolyam, 7. szám, 77-78.

Tarján Zoltánné Szemle
Elégítsük ki hazai termelésből a lenolaj-szükségletünket! XXII. évfolyam, 1. szám, 61-63.

Tarján Zoltánné Tallózás
Külön figyelmet a kukoricának! XXII. évfolyam, 6. szám, 75.

Tóth Béla Szakirodalom
Bedő S.- Petrányi T.: A pillangósok és a fűfélék silózása XXII. évfolyam, 12. szám, 75-77.

Tóth Erzsébet Szemle
A MÉM Nagyaktíva-értekezletén hangzott el…. XXII. évfolyam, 10. szám, 64-65.

Tóth Jenő Az egyhasznú húsmarhatartás költségeinek és hozamainak vizsgálata XXII. évfolyam, 7. szám, 9-16.

Tóth Sándor A gazdálkodás gyakorlatából
A korszerűsödő háztáji XXII. évfolyam, 9. szám, 49-52.

Tóth Sebestyén A gazdálkodás gyakorlatából
A fehér virágú édes csillagfürt termelésének jelentősége savanyú barna erdőtalajainkon XXII. évfolyam, 1. szám, 58-60.

Tunyoginé Nechay Veronika Szakirodalom
Mecsei J.- Péter B.- Tóth T.: A kukoricatermelési rendszerek gazdasági értékelése XXII. évfolyam, 12. szám, 77-78.

Udovecz Gábor Az erőforrás-kombinációk és a gazdasági hatékonyság kapcsolata a termelőszövetkezetekben XXII. évfolyam, 5. szám, 29-37.

Vági Ferenc Az eszközigényesség fokozódásának hatása a vállalati koncentrációra XXII. évfolyam, 6. szám, 45-52.

Vági Ferenc Vita
Hatékonyság és jövedelemalakulás a mezőgazdasági vállalatokban XXII. évfolyam, 5. szám, 45-50.

Valló Tamás Gondolatok a távlati élelmiszer-fogyasztásról XXII. évfolyam, 4. szám, 23-28.
Váncsa Jenő A mezőgazdasági feladatok megoldási lehetőségei XXII. évfolyam, 1. szám, 11-15.

Varga Gyula Tudományos életünk
A mezőgazdasági kistermelés helyzete és fejlesztésének gazdasági kérdései XXII. évfolyam, 5. szám, 68-70.

Varga Pál Az üdítőital-termelésről XXII. évfolyam, 4. szám, 56.

Várnagy László Szemle
A vegyipari termékek felhasználásának alakulása a mezőgazdaságban XXII. évfolyam, 3. szám, 56-57.

Varró József Vita
Hozzászólás a kutatási eredmények termelőerővé válásának kérdései a mezőgazdaságban c. tanulmányhoz XXII. évfolyam, 10. szám, 49-51.

Vass János A gazdálkodás gyakorlatából
A melléktermék hasznosításának jelentősége a kérődzők takarmányozásában XXII. évfolyam, 9. szám, 53-58.

Vinczeffy Zsolt Tudományos életünk
A lineáris programozásra alapozott gépesítésfejlesztési tervek a mezőgazdaságban XXII. évfolyam, 7. szám, 68-69.

Weinhandl, Helmuth Pillantás a világba
A magyar mezőgazdaság – a szomszéd szemével XXII. évfolyam, 12. szám, 68-70.

Wirth Endre A jégeső-elhárítás tapasztalatai Baranya megyében XXII. évfolyam, 9. szám, 67-69.