Archívum » 1977 » 1977. éves tartalom

 

TARTALOM

Interjú a mezőgazdasági termelés és a jövedelemszabályozás összefüggéseiről XXI. évfolyam, 11. szám, 31-49.

Pillantás a világba
Az SZKP KB és a Minisztertanács határozata a baromfihús termelésének növelésére XXI. évfolyam, 7. szám, 63-64.

Vita
Interjú a mezőgazdasági termelés és jövedelemszabályozás összefüggéseiről XXI. évfolyam, 12. szám, 41-45.

Ács Ervin Szakirodalom
Buzenkov, G. M.: Műszaki haladás a növénytermelés gépesítésében XXI. évfolyam, 10. szám, 68-72.

Ács Ervin Szakirodalom
Gazdaságközi kooperáció a Moldvai Köztársaságban a gépi munkák elvégzésére XXI. évfolyam, 4. szám, 77-78.

Ács Ervin Szakirodalom
A tudományos-termelésis egyesülés a tudományos-technikai haladás formája XXI. évfolyam, 6. szám, 76-77.

Ács Rudolf Szakirodalom
Dömsödi János: Lápi eredetű szervesanyag-tartalékaink mezőgazdasági hasznosítása XXI. évfolyam, 12. szám, 76-77.

Ács Zoltán Hozzászólás Herczeg István cikkéhez XXI. évfolyam, 8. szám, 29-30.

Acsay Ferenc- Ligeti Csák Komplex betakarítási rendszerek tervezése szimulációval XXI. évfolyam, 1. szám, 35-42.

Bajnógel Ferenc- Kovács István A takarmányozási célú növényifehérje-bázis bővítésének gazdaságos lehetőségei XXI. évfolyam, 8. szám, 11-16.

Baranyi József Szemle
Tanulmányúton Jugoszláviában XXI. évfolyam, 5. szám, 55-58.

Bartos Attila Nem lineáris tervezési modellek alkalmazhatósága a mezőgazdaságban XXI. évfolyam, 9. szám, 33-38.

Beck Tamás- Hasznos Ilona- ifj. Manninger Gusztáv Tapasztalatok és tennivalók a rostlentermelésben XXI. évfolyam, 4. szám, 37-45.

Bélteky Béla Ágazattársítás a kukoricatermelési rendszerekben XXI. évfolyam, 3. szám, 23-34.

Béres Ferenc Szemle
A háztáji és a kiegészítő gazdaságok megítélése a Szovjetunióban XXI. évfolyam, 10. szám, 56-61.

Bíró Ferenc Gondolatok az együttműködés hosszú távú célprogramjáról az alapvető élelmiszerek termelésében XXI. évfolyam, 10. szám, 17-25.

Borbényi Ervin A forgóeszközkészletek finanszírozása a mezőgazdasági nagyüzemekben XXI. évfolyam, 7. szám, 37-38.

Borsos János A dohánytermelés fontosabb gazdasági kérdései XXI. évfolyam, 12. szám, 23-29.

Budavári János Agrárfejlettség és gazdasági szerkezet XXI. évfolyam, 2. szám, 17-28.

Budavári János Szemle
Országos Élelmiszeripari Tanácskozás XXI. évfolyam, 3. szám, 67-72.

Budavári Péter Kevert döntési kritériumok a mezőgazdasági tervezési modellekben XXI. évfolyam, 5. szám, 33-40.

Csepregi István A melléktermékek hasznosítása és felhasználásuk gazdaságossága a Pápai Állami Gazdaság tapasztalatai alapján XXI. évfolyam, 4. szám, 47-48.

Csepregi István A mezőgazdasági nagyüzemek vezetése előtt álló fontosabb feladatokról a Pápai Állami Gazdaság példája alapján XXI. évfolyam, 2. szám, 53-58.

Cserháti Pál A vállalatközi kapcsolatok XXI. évfolyam, 11. szám, 27-30.

Csete László Szakirodalom
Samuelson, P. A.: Közgazdaságtan XXI. évfolyam, 4. szám, 74.

Csete László- Kovács György- Megyeri Ferenc- Mihály Andrásné A főbb mezőgazdasági termékek 1976. évi költségei és jövedelmezősége a termelőszövetkezetekben XXI. évfolyam, 7. szám, 41-54.

Dimény Imre A műszaki fejlesztés néhány sajátos vonása a kertészeti termelésben XXI. évfolyam, 12. szám, 7-15.

Dobos Károly Szemle
Az agráripari kombinátok néhány jellemzője Jugoszláviában XXI. évfolyam, 12. szám, 59-60.

Dudás Jánosné Megjegyzések Kiss Elemér vitacikkéhez XXI. évfolyam, 11. szám, 50.

Éliás András Élelmiszer-kivitelünk növelése XXI. évfolyam, 2. szám, 29-35.

Éliás András Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeink legnagyobb felvevő piaca a Szovjetunió XXI. évfolyam, 10. szám, 7-16.

Erdélyi József A gépjavítóbázis fejlesztésének időszerű kérdései a mezőgazdaságban XXI. évfolyam, 12. szám, 49-52.

Fekete Imre- Mentényi Miklós Szemle
Látogatás egy mezőgazdasági kiállításon és egy gépgyártó cégnél az USA-ban XXI. évfolyam, 2. szám, 74-77.

Galambos János Tallózás
Kinek a vására? XXI. évfolyam, 9. szám, 71-73.

Gergely István A pénzügyi szabályozók hatása az állami gazdaságokban XXI. évfolyam, 9. szám, 39-44.

Gonda Béla A kukorica mint értékes nyersanyag XXI. évfolyam, 8. szám, 41-46.

Görgényi Pálné Pillantás a világba
A világ gabonatermelésének alakulása XXI. évfolyam, 11. szám, 70-71.

Görgényi Pálné Szakirodalom
Tóth Tibor: Nagybirtokoktól a nagyüzemig XXI. évfolyam, 7. szám, 72-73.

Görgényi Pálné Tudományos életünk
Mezőgazdasági kutatásunk feladatai XXI. évfolyam, 7. szám, 60-62.

Görgényi Pálné Tudományos életünk
Mai gazdaságpolitikánk – történelmi összefüggésben XXI. évfolyam, 8. szám, 55-59.

Halász Péter A szakosított sertéstelepek üzemelésének néhány tapasztalata XXI. évfolyam, 4. szám, 49-54.

Halmai Péter Tudományos életünk
Az agráripari integráció kérdései XXI. évfolyam, 8. szám, 59-65.

Hammer József Hazánk szerepe a FAO-ban XXI. évfolyam, 12. szám, 17-22.

Hegedűs Lajos- Énisz Péter Hozzászólás Herczeg István cikkéhez XXI. évfolyam, 6. szám, 51-53.

Héger József 1917 októberére emlékezve XXI. évfolyam, 10. szám, 1-5.

Herczeg István Tovább kell fejleszteni a mezőgazdasági beruházások mechanizmusát XXI. évfolyam, 6. szám, 45-50.

Herczeg Sándor Szakirodalom
Nagy Miklós: Pillantás a világ mezőgazdaságára XXI. évfolyam, 8. szám, 75-76.

Herczegh Sándor Szakirodalom
Dr. Orbán Róbert: A nagyüzemi sertéstartás szervezése és technológiája XXI. évfolyam, 11. szám, 75-77.

Hermann, Konrad- Mühle, Peter A gabonabetakarítás komplex szervezésének tapasztalatai az NDK-ban XXI. évfolyam, 6. szám, 55-62.

Horváth János- Szijjártó András A vezetési mechanizmus néhány sajátossága Szolnok megye egyesült termelőszövetkezeteiben XXI. évfolyam, 6. szám, 19-28.

Hulényi Miklós Az állattenyésztés munkaszervezésének rendszere XXI. évfolyam, 8. szám, 17-27.

Ivanincs András A szövetkezeti demokrácia viszonyainak alakulása Szolnok megye 15, egyesülés útján megnövekedett mezőgazdasági termelőszövetkezetében XXI. évfolyam, 3. szám, 35-46.

Jenei Sándor Szakemberek és a műszaki fejlesztés a termelőszövetkezetekben XXI. évfolyam, 7. szám, 23-27.

Juhász György Egyszerű gazdasági társasággá alakult szakosított sertéstelepek XXI. évfolyam, 5. szám, 45-48.

Kádár Béla A mezőgazdaság szakemberszükséglete és a felsőfokú szakosítás fejlesztése XXI. évfolyam, 7. szám, 1-10.

Kádár Béla Szakirodalom
Juhász Lajos: Cukorrépa-termesztési modellek XXI. évfolyam, 8. szám, 76-77.

Kállay Miklós Pillantás a világba
Finnország mezőgazdaságáról XXI. évfolyam, 12. szám, 67-71.

Kállay Miklós Szemle
Az NSZK mezőgazdaságáról XXI. évfolyam, 5. szám, 58-65.

Kalocsay Ferenc A termelésvezetési funkciók megszervezése a mezőgazdasági vállalatokban XXI. évfolyam, 1. szám, 13-24.

Kanizsay Endre- Varga József Szemle
A gazdaságirányítási rendszer átfogó szabályozása és továbbfejlesztése a KGST-országok mezőgazdaságában XXI. évfolyam, 8. szám, 47-54.

Karácsony Imre Az őszi mezőgazdasági munkák szervezése a Földesi Rákóczi Termelőszövetkezetben XXI. évfolyam, 9. szám, 45-49.

Karácsonyné Köles Irén- Kleininger László- Magyar György A napraforgó-termelés tényezőinek vizsgálata faktoranalízissel XXI. évfolyam, 12. szám, 31-40.

Kiss Elemér Hozzászólás a termelésiérték-számítás problémájához XXI. évfolyam, 5. szám, 41-44.

Kiss Károly Az 1976. évi időjárás tapasztalatai a mezőgazdasági termelésben XXI. évfolyam, 5. szám, 49-51.

Kiss Károly Tudományos életünk
Az öntőberendezések üzemelésszervezése és gazdasági megítélése című kandidátusi értekezés vitája XXI. évfolyam, 6. szám, 70-71.

Kocsis Sándor- Csiffó György.- Rácz Tibor A tehenészeti munkák szakosításának hatása a munkaszervezésre és a tejtermelésre XXI. évfolyam, 8. szám, 31-39.

Kovács Imre Az élelmiszer-termelés feladatai 1977-ben XXI. évfolyam, 3. szám, 11-21.

Kovács Kálmán Tudományos életünk
Új testület a hatékonyabb ökonómiai kutatásért XXI. évfolyam, 5. szám, 65-66.

Kovács Kálmán- Fekete György Tudományos életünk
A vállalatgazdasági, vezetési és szervezési tudományterület áttekintése XXI. évfolyam, 5. szám, 66-70.

Krucsai Balázs Szemle
A számítástechnika alkalmazása Csehszlovákia mezőgazdasági nagyüzemeiben XXI. évfolyam, 6. szám, 68-70.

Kubas, Pavol Az automatizált irányítási rendszer a Szlovák Szocialista Köztársaság mezőgazdasági vállalataiban XXI. évfolyam, 10. szám, 39-44.

Kurnik Ernő Tudományos életünk
Energiaszempontok a növénynemesítésben XXI. évfolyam, 9. szám, 61-65.

Kurucz Gyula A szikes talajok javításának gazdasági hatékonysága XXI. évfolyam, 6. szám, 1-9.

Lendvay Béla Hozzászólás a melléktermékek hasznosításának problémájához XXI. évfolyam, 12. szám, 46-48.

Licskó Lászlóné- Tunyoginé Nechay Veronika Az optimális termelési méret és az ahhoz tartozó maximális jövedelem a kukoricatermelésben XXI. évfolyam, 7. szám, 29-36.

Lovas Imre A Tisza-Szamosköz fejlesztési tervének megvalósulásáról XXI. évfolyam, 2. szám, 37-45.

Magyar György Pillantás a világba
Japán mezőgazdasága XXI. évfolyam, 12. szám, 72-73.

Magyari András A melléktermékek hasznosítása, mint a termelés növelésének jelentős tartaléka XXI. évfolyam, 8. szám, 1-10.

Major Lajos Szemle
Franciaország szövetkezetei XXI. évfolyam, 5. szám, 52-55.

Márton János Integrált termelés – korszerű szervezés XXI. évfolyam, 11. szám, 9-18.

Márton János Tudományos életünk
Az első Finn-Lengyel-Magyar Agrárökonómiai Szeminárium XXI. évfolyam, 10. szám, 61-62.

Masenkov, V.- Rjutov. L.- Kaljaszkina, T. A társadalmi munkatermelékenység emelése a Szovjetunió mezőgazdaságában XXI. évfolyam, 10. szám, 27-38.

Mentényi Miklós Hozzászólás Vági Ferenc tanulmányához XXI. évfolyam, 6. szám, 29-44.

Mészáros Sándor A fejlesztési tervek megvalósításának kétévi eredményei három hegyvidéki termelőszövetkezetben XXI. évfolyam, 4. szám, 55-64.

Meszjac, V. K. Gazdaságközi kooperáció és agráripari integráció a szovjet mezőgazdaságban XXI. évfolyam, 1. szám, 53-62.

Mihály Andrásné- Zsilinszky Lászlóné Az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek fontosabb termékeinek 1976. évi jövedelmezősége XXI. évfolyam, 9. szám, 21-32.

Miriszlai Tamás Hozzászólás Herczeg István javaslatához XXI. évfolyam, 7. szám, 39-40.

Miriszlai Tamás Tallózás
Az elmaradt kamatról XXI. évfolyam, 8. szám, 73.

Módos Gyula Szakirodalom
Dr. Csáki Csaba: szimuláció alkalmazása a mezőgazdaságban XXI. évfolyam, 5. szám, 76-78.

Módosné Barcza Gabriella Szakirodalom
Leontief, Wassily: Terv és gazdaság XXI. évfolyam, 12. szám, 76.

Módosné Barcza Gabriella Szakirodalom
Gvisiany, D.: Szervezés és irányítás XXI. évfolyam, 5. szám, 74-75.

Módosné Barcza Gabriella Tudományos életünk
Ágazati szabályozás, termelői magatartás a szarvasmarhatartásban című kandidátusi értekezés vitája XXI. évfolyam, 6. szám, 72-73.

Módosné, Barcza Gabriella Szakirodalom
Vargha László: A jugoszláv agráripari kombinátok XXI. évfolyam, 7. szám, 74-76.

Mónus Bertalan A nyírségi homokterületek jobb hasznosításának tartalékai XXI. évfolyam, 9. szám, 51-53.

Nagy Gyula Szakirodalom
Dr. Fazekas Béla: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom Magyarországon XXI. évfolyam, 4. szám, 75-77.

Nagy Gyula Tudományos életünk
A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom Magyarországon c. doktori értekezés vitája XXI. évfolyam, 9. szám, 66-68.

Nemessályi Zsolt A melléktermék-hasznosítás néhány ökonómiai összefüggésének elemzése XXI. évfolyam, 12. szám, 52-58.

Nyiri Béla Szemle
A Mezőgazdasági Szövetkezetek III. Kongresszusa után XXI. évfolyam, 3. szám, 72-77.

Orbán Árpád Szemle
A mezőgazdasági szövetkezetek munkaerővel kapcsolatos célkitűzései az V. ötéves terv időszakában XXI. évfolyam, 1. szám, 75-78.

Pálovics Béláné Pillantás a világba
A mezőgazdasági jövedelem alakulása a Közös Piac országaiban 1975-ben és 1976-ban XXI. évfolyam, 9. szám, 68-69.

Pályi József Pillantás a világba
A világ húspiaci helyzetének áttekintése és rövid távú kilátásai XXI. évfolyam, 12. szám, 71-72.

Pályi József Szakirodalom
Harsányi Lehel: Legelőből marhahús XXI. évfolyam, 7. szám, 76.

Papp Bálint A mezőgazdasági termékforgalom fejlesztésének lehetőségei az állami gazdaságok tapasztalatai alapján XXI. évfolyam, 7. szám, 11-22.

Pénzes János Merre tart Szabolcs-Szatmár mezőgazdasága? XXI. évfolyam, 9. szám, 9-20.

Pósvai Lajos Szemle
Országos Agrárgazdasági Konferencia Kecskeméten XXI. évfolyam, 11. szám, 67-70.

Pósvai Lajos Tallózás
Tollheggyel… XXI. évfolyam, 7. szám, 70-72.

Pósvai Lajos Tudományos életünk
Az Agrárgazdasági Konferencia hozzászólásaiból XXI. évfolyam, 12. szám, 63-66.

Rajki Sándor A kukorica- és a magcirokszár, a kukoricacsutka és a kukoricaszilázs felhasználása a szarvasmarhák takarmányozásában az USA-ban XXI. évfolyam, 1. szám, 63-70.

Rexhauser, Rainer A szakképzettség hasznosításának problémája az NDK mezőgazdasági nagyüzemeiben XXI. évfolyam, 10. szám, 45-51.

Romány Pál A vízgazdálkodás és a mezőgazdaság XXI. évfolyam, 9. szám, 1-7.

Romány Pál Az Országos Agrárgazdasági Konferencia megnyitó előadása XXI. évfolyam, 11. szám, 1-8.

Romány Pál Erdei Ferenc, az agrárközgazda XXI. évfolyam, 1. szám, 1-12.

Romány Pál Mezőgazdaságunk a fejlődés útján XXI. évfolyam, 3. szám, 1-10.

Ruszin Emil Szemle
A szőlőtermelés fejlesztésének problémái Kárpátalján XXI. évfolyam, 7. szám, 58-59.

S. Leölkes Lajos Pillantás a világba
A Szovjetunió mezőgazdaságának eredményei és távlatai XXI. évfolyam, 10. szám, 63-67.

S. Leölkes Lajos Pillantás a világba
A világ asztala… XXI. évfolyam, 8. szám, 68-72.

S. Leölkes Lajos Szemle
A világ asztala… XXI. évfolyam, 2. szám, 61-66.

S. Leölkes Lajos Szemle
A világ asztala… XXI. évfolyam, 3. szám, 53-60.

S. Leölkes Lajos Tallózás
Érdekességek innen-onnan XXI. évfolyam, 11. szám, 72-74.

S. Leölkes Lajos Szemle
A sertéshústermelés és fogyasztás várható alakulása a világon XXI. évfolyam, 4. szám, 65-67.

S. Leölkes Lajos Szemle
A világ mezőgazdaságáról… XXI. évfolyam, 6. szám, 63-68.

Sárkány Pál Tallózás
A disznóhús termelése milyen embert „termel” XXI. évfolyam, 5. szám, 70-73.

Sárossy László Szemle
Beszámoló Az agráripari egyesülés alapításának és működésének közgazdasági feladatai c. témakörben tartott tanácskozásról XXI. évfolyam, 2. szám, 70-73.

Sárossy László Szemle
Országos Mezőgazdasági Tanácskozás XXI. évfolyam, 3. szám, 60-67.

Simka István Az együttműködés fejlesztése a tejtermelők és a feldolgozó üzemek között XXI. évfolyam, 12. szám, 1-6.

Simó Tibor A termelőszövetkezeti elnökök véleménye saját helyzetükről és társadalmi elismerésükről XXI. évfolyam, 5. szám, 17-24.

Solymár Imre Trágyaterítés robbantással a nagymányoki Gábor Áron Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben XXI. évfolyam, 3. szám, 47-52.

Stauder Márta Pillantás a világba
Az európai mezőgazdaság teljesítőképessége és jövője XXI. évfolyam, 7. szám, 68-69.

Stauder Márta Szakirodalom
Masenkov- Cserkosenyinova- Gabidullin: A munkatermelékenység elemzése a KGST-országok mezőgazdaságában XXI. évfolyam, 10. szám, 72-73.

Stauder Márta Szakirodalom
Franz- Peter Leibig: A szalma hasznosítása XXI. évfolyam, 11. szám, 74-75.

Stauder Márta Szakirodalom
A mezőgazdaság anyagi erőforrásainak kihasználása XXI. évfolyam, 7. szám, 77.

Stauder Márta Szakirodalom
A párt gazdasági stratégiája realitásának eszközei és a mezőgazdaság fejlődése a Tizedik Ötéves Tervben XXI. évfolyam, 8. szám, 74-75.

Stauder Márta Szakirodalom
A világ mezőgazdaságának helyzete és kilátásai XXI. évfolyam, 9. szám, 76.

Sutus Imre Szemle
Középszintű vezetők javadalmazása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XXI. évfolyam, 9. szám, 55-60.

Szabó István Tóth Tibor dr. 1906 – 1976 XXI. évfolyam, 2. szám, 77-78.

Szabó János A hereford Húsmarhatartás gazdaságossága Keszthelyen XXI. évfolyam, 11. szám, 51-57.

Szabó Ottó Szakirodalom
A változó falu XXI. évfolyam, 9. szám, 74-75.

Szalai György Szemle
Ösztöndíjas voltam a Szovjetunióban XXI. évfolyam, 10. szám, 53-56.

Szederkényi Ervin A hazai burgonyatermelés fejlesztésének néhány ökonómiai kérdése XXI. évfolyam, 4. szám, 23-36.

Szikszai Istvánné Szemle
Az európai KGST-országok mezőgazdasága számokban XXI. évfolyam, 11. szám, 60-65.

Szikszai Istvánné Zöldségtermelésünk a számok tükrében XXI. évfolyam, 5. szám, 25-32.

Szilágyi Sándor Pillantás a világba
Az élelmiszer-világhelyzet alakulásának közép- és hosszú távú kilátásai XXI. évfolyam, 7. szám, 65-68.

Szlamenicky István Hozzászólás az Országos Agrárgazdasági Konferencia kérdéséhez XXI. évfolyam, 11. szám, 19-25.

Szőke Ferenc Szakirodalom
Nagy Lajos: Munkatermelékenység és személyi jövedelmek a mezőgazdaságban XXI. évfolyam, 6. szám, 74-75.

Szücs István Szemle
Vita Az élelmiszer-termelés regionális fejlesztésének időszerű kérdéseiről XXI. évfolyam, 2. szám, 70.

Tarján Zoltánné A szójatermelés költségei és jövedelme XXI. évfolyam, 1. szám, 43-52.

Técsi János A vezetés hatékonyságának mérése termelőszövetkezeteinkben XXI. évfolyam, 4. szám, 3-13.

Terenyi Katalin Szakirodalom
Szmirnov, B. V.: A mezőgazdasági termelés irányításának technikája XXI. évfolyam, 3. szám, 77-78.

Tihanyi Ferenc- Peti Lászlóné Az anyagköltség szerint optimalizált technológiák hatása a kukoricatermelés jövedelmezőségére XXI. évfolyam, 1. szám, 25-33.

Tompa Béla Szemle
A vállalatközi kooperációk és az agráripari egyesülések néhány eredménye a szovjet mezőgazdaságban XXI. évfolyam, 2. szám, 59-61.

Tóth Endre Szakirodalom
A Szovjetunió mezőgazdaságának főbb eredményei XXI. évfolyam, 10. szám, 73-74.

Tóth Endre Szakirodalom
Kína mezőgazdasága és a kínai-amerikai mezőgazdasági kapcsolatok XXI. évfolyam, 12. szám, 77-78.

Tóth Erzsébet A munkaerő felszereltségének hatása a termelőszövetkezetek gazdasági eredményeire XXI. évfolyam, 4. szám, 15-22.

Tóth Mihály Szemle
Kooperációs-integrációs fejlesztés a lengyel mezőgazdaságban XXI. évfolyam, 11. szám, 59-60.

Vági Ferenc A koncentráció, mint a differenciált mezőgazdasági vállalati fejlődés alapja XXI. évfolyam, 2. szám, 1-16.

Váncsa Jenő Szarvarmarha-tenyésztésünk időszerű kérdései XXI. évfolyam, 5. szám, 1-15.

Varga Ilona A termelőszövetkezetekben foglalkoztatottak kereseti viszonyainak fejlődése az 1971-1975. években XXI. évfolyam, 2. szám, 47-52.

Varga Sándor A termelési rendszerek és a szövetkezeti vezetés összehangolt fejlesztése XXI. évfolyam, 6. szám, 11-18.

Walz Géza Szemle
Mit kell tudnia egy vezetőnek a berendezések és gépek munkavédelmi vizsgálatáról XXI. évfolyam, 1. szám, 71-74.

Yahid, Yousefi M. A.- Abdel Said, Mohamed Szemle
A szövetkezeti mozgalom helyzete és szerepe Szudán mezőgazdaságában XXI. évfolyam, 4. szám, 69-73.

Zentai László Pillantás a világba
Villámlátogatás a norvég mezőgazdaságban XXI. évfolyam, 8. szám, 65-67.