Archívum » 1976 » 1976. éves tartalom

 

TARTALOM

Erdei Ferenc születésének 65. évfordulója XX. évfolyam, 2. szám, 1-3.

Szemle
Nemzetközi tudományos Munkaszervezési Kongresszus XX. évfolyam, 12. szám, 43-47.

Ádám Kálmán Szemle
A vállalati belső ellenőrzés időszerű kérdései a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban XX. évfolyam, 8-9. szám, 121-124.

Barócsai György- Suri György Szemle
A kukorica ipari feldolgozása és a Phylaxia együttműködése a Monori Állami Gazdasággal XX. évfolyam, 6. szám, 54-57.

Berczik Árpád Szemle
Tudományos konferencia a hígtrágya kezeléséről és mezőgazdasági hasznosításáról XX. évfolyam, 12. szám, 49-52.

Bereczki Lajos Szemle
A hatvan nagy Szolnok megyei termelőszövetkezet vezetésének gondjai és felelőssége XX. évfolyam, 7. szám, 55-61.

Bodnár Miklós Az effektív felhalmozás forrásai, ezek arányainak alakulása a termelőszövetkezeti gazdálkodásban, a változó közgazdasági környezet mellett XX. évfolyam, 12. szám, 1-12.

Boerma, A. H., Világélelmezési problémák XX. évfolyam, 11. szám, 35-42.

Bolla János A vezetésszervezet kialakítására ható tényezők változásával indokolt szervezeti módosítások a Jászapáti–Jásziványi Velemi Endre Termelőszövetkezetben XX. évfolyam, 11. szám, 43-52.

Burján Ambrus- Kovács Gábor A juhágazat optimális méretének és termelési irányának kialakítása lineáris programozás felhasználásával XX. évfolyam, 2. szám, 13-24.

Csáki Csaba A mezőgazdasági vállalatok szimulációs modellje XX. évfolyam, 8-9. szám, 29-36.

Csáki Csaba Szakirodalom
A mezőgazdasági rendszerek tanulmányozása XX. évfolyam, 5. szám, 61-62.

Csendes Béla Az élelmiszer-termelés főbb termékei és termelőeszközei tárolásának közgazdasági kérdései XX. évfolyam, 10. szám, 1-11.

Cserháti Pál A hernádi Március 15. Termelőszövetkezet fejlesztése az V. Ötéves Terv időszakában XX. évfolyam, 6. szám, 45-49.

Csete László A mezőgazdaság és a feldolgozóipar 1971-1975. évi fejlődésének eredményei és kérdőjelei XX. évfolyam, 3. szám, 1-23.

Csete László Szakirodalom
Angelo Miculescu Dr.: A mezőgazdasági termelés koncentrációja és szakosítása XX. évfolyam, 4. szám, 58-60.

Csete László- Kiss Károly- Módosné Barcza Gabriella- Pályi József A kedvezőtlen adottságú területek és termelőszövetkezetek fejlesztési programjának vizsgálata XX. évfolyam, 7. szám, 11-24.

Dimitrievics György- Kovács Péter Az agrokémiai központok növényvédelmi tevékenységének ökonómiai vonatkozásai XX. évfolyam, 8-9. szám, 75-82.

Domokos Zoltán Az Alföld Mezőgazdasági Szakszövetkezet és a tagok kisüzemi gazdaságinak együttműködése XX. évfolyam, 8-9. szám, 113-120.

Enese László Szakirodalom
Nyitott könyv XX. évfolyam, 1. szám, 57-60.

Fadgyas Klára Műszaki színvonal és élőmunka-termelékenység az ipari jellegű tehenészeti telepekn XX. évfolyam, 2. szám, 49-56.

Fehér István Szakirodalom
Nagy Miklós: Pillantás a világ mezőgazdaságára XX. évfolyam, 10. szám, 62-63.

Fekete György Szemle
A szakmunkás megváltozott szerepe a korszerű mezőgazdaságban XX. évfolyam, 2. szám, 57-59.

Felleg János A munkaszervezési módszertan fejlesztési lehetőségei XX. évfolyam, 4. szám, 23-27.

Guba Mária Szakirodalom
Dr. Csáki Csaba- Dr. Varga Gyula: Vállalatfejlesztési tervek lineáris dinamikus modellje XX. évfolyam, 11. szám, 58-60.

Halász Péter A mesterséges termékenyítéssel elérhető kanlétszám-megtakarítás ökonómiai értékelése XX. évfolyam, 8-9. szám, 101-106.

Hasznos Ilona- Gregorits Ágnes A mezőgazdaság erőforrásainak és ráfordításainak változása a IV. ötéves terv időszakában XX. évfolyam, 8-9. szám, 9-20.

Horn Péter Szemle
Új-Zéland mezőgazdaságáról XX. évfolyam, 11. szám, 53-58.

Horváth Ignác Szemle
Adottságok, lehetőségek és kihasználásuk a kecskeméti járás mezőgazdasági kistermelésében XX. évfolyam, 6. szám, 51-54.

Horváth János Szakirodalom
Dr. László Ferenc- Dr. Nagy Gyula: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek korszerű vezetése XX. évfolyam, 4. szám, 60-61.

Horváth Lajos A beruházások tervezésének módszertani problémái a mezőgazdasági vállalatokban XX. évfolyam, 11. szám, 17-24.

Horváth Lajos Szemle
Vita a támogatási formák hatékonyságáról XX. évfolyam, 12. szám, 47-49.

Husti István Gazdálkodási tapasztalatok a Gödöllő Agrártudományi Egyetem Tangazdaságának szakosított sertéstelepén XX. évfolyam, 12. szám, 35-42.

Ivancsics András A szarvasmarha-ágazatban dolgozók személyi és munkahelyi viszonyainak sajátosságai XX. évfolyam, 8-9. szám, 57-62.

Juhász Jánosné Az élelmiszeripar termelésének és eredményeinek alakulása (1971-1975) XX. évfolyam, 8-9. szám, 21-28.

Kádár Béla Vizsgálatok a mezőgazdaság eszközhatékonyságával kapcsolatban XX. évfolyam, 10. szám, 13-21.

Kalocsay Ferenc Szemle
Szervezeti megoldások és szervezési irányzatok az NDK mezőgazdaságában XX. évfolyam, 1. szám, 43-48.

Kalocsay Ferenc- Szilágyi Pál A szervezeti felépítés és vezetés néhány új vonása a termelőszövetkezetekben XX. évfolyam, 4. szám, 41-50.

Karcsai Károly Szemle
A világ élelmezési problémái XX. évfolyam, 4. szám, 51-58.

Kelemen István Szemle
Az áruhal külkereskedelmi forgalma a IV. ötéves terv időszakában XX. évfolyam, 11. szám, 59-62.

Klekner Péter Pál Az állattenyésztés, a vágóállat-termelés és a húsipari feldolgozókapacitások területi összhangja XX. évfolyam, 1. szám, 19-34.

Korbuly László A nagyüzemi gyümölcstermelés helyzete és fontosabb közgazdasági problémái XX. évfolyam, 4. szám, 11-22.

Kovács Gábor A mezőgazdasági gépek használati idejének optimuma a gazdaságokban XX. évfolyam, 3. szám, 43-50.

Kovács Sándor Az élelmiszeripari kapacitásfejlesztések tervszerű területi elhelyezkedéséről XX. évfolyam, 11. szám, 1-16.

Kunszabó Ferenc- Szendrő László A bogyós gyümölcsök termelésének munkaerőforrásait befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők a Duna-kanyarban XX. évfolyam, 2. szám, 33-41.

Laczkó István A termelőszövetkezeti elnöki munkakör tartalma, időigénye és struktúrája XX. évfolyam, 5. szám, 35-52.

László Lajosné Szemle
A lúdtartás ágazati eredményeiről XX. évfolyam, 5. szám, 53-59.

Magyar Ferenc Az élelmiszeripari vállalatok és a mezőgazdasági nagyüzemek kapcsolatairól XX. évfolyam, 5. szám, 1-7.

Marillai Vilmos A termelési rendszerek vertikális fejlesztésének néhány elvi kérdése XX. évfolyam, 12. szám, 13-19.

Marillai Vilmos Szakirodalom
A vertikális integráció érdekeltségi problémáinak új nézőpontja XX. évfolyam, 5. szám, 59-60.

Marillai Vilmos Szemle
Vitaülés a gazdasági integráció jogi szabályozásának továbbfejlesztéséről XX. évfolyam, 1. szám, 54-57.

Marillai Vilmos Szemle
A nemzetközi együttműködés új szakasza az integrációkutatásban XX. évfolyam, 10. szám, 60-61.

Marillai Vilmos- Sárossy László Néhány termelőszövetkezeti társulás területi vezetésének tanulságai XX. évfolyam, 3. szám, 51-58.

Márton János- Németh József Szemle
Egy finnországi tanulmányút tapasztalatai XX. évfolyam, 3. szám, 59-63.

Mézesné Dobos Krisztina Szemle
Operációkutatás a gyakorlatban ,75 XX. évfolyam, 2. szám, 60-61.

Mihály Andrásné- Gregorits Ágnes A mezőgazdasági termelés IV. ötéves tervének teljesítése és fontosabb eredményei XX. évfolyam, 7. szám, 25-36.

Módos Gyula- Terenyi Katalin Kampánytervek készítése hálótervezéssel XX. évfolyam, 8-9. szám, 37-45.

Módosné Barcza Gabriella A mezőgazdasági termelés növekedésének ütemessége a IV. Ötéves Tervidőszakban XX. évfolyam, 6. szám, 1-13.

Molnár István- Szakonyi László A támogatások és a termelésnövekedés néhány összefüggése XX. évfolyam, 5. szám, 23-34.

Müller Tibor Gazdaságossági számítások a tejhasznú szarvasmarha-ágazat kialakításához XX. évfolyam, 6. szám, 33-44.

Nádas György A személyzeti munka hatékonyságának vizsgálata a Hajdú-Bihar megyei állami gazdaságokban XX. évfolyam, 11. szám, 25-33.

Nagy Frigyes- Kettinger Gyula A gabona bértárolásának gazdasági vonatkozásai a Lajta-Hansági Állami Gazdaságban XX. évfolyam, 1. szám, 35-42.

Nagy László Sertéstelepek gondozói munkaidő-felhasználása XX. évfolyam, 8-9. szám, 63-73.

Németi Lászlóné A hatékonyság növelésének lehetőségei a csirkehústermelésben XX. évfolyam, 2. szám, 25-32.

Nyiri Béla Gondolatok a mezőgazdasági termelőszövetkezetek V. Ötéves Tervének végrehajtásához XX. évfolyam, 4. szám, 29-40.

Pintér János A mezőgazdasági vállalatok folyamatos középtávú tervezési rendszere XX. évfolyam, 10. szám, 35-38.

Pogácsás György A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tangazdaságának V. ötéves tervkoncepciója XX. évfolyam, 7. szám, 47-54.

Potoczky János A meliorációs beruházások gazdasági hatékonysága XX. évfolyam, 10. szám, 23-33.

Rácz Károly Szakirodalom
Égető Emese: Felhalmozás és jövedelmezőség a termelőszövetkezetben XX. évfolyam, 12. szám, 57-58.

Radovics György Szemle
Agrárökonómiai tanácskozás Zsámbékon a mezőgazdasági vállalatok gazdasági döntéseinek megalapozásáról XX. évfolyam, 1. szám, 48-54.

Rakusz József- Szemes Lajos Az V. Ötéves Terv célkitűzéseinek és követelményrendszerének érvényesítése a Töki Egyetértés Termelőszövetkezet gazdaságfejlesztési koncepcióinak kialakításában XX. évfolyam, 3. szám, 25-34.

Romány Pál Mezőgazdaságunk továbbfejlesztésének néhány tényezőjéről XX. évfolyam, 7. szám, 1-10.

S. Leölkes Lajos Szemle
A világ asztala… XX. évfolyam, 6. szám, 57-63.

Sövényházy Zoltánné- Tóth Attila A búza-, a kukorica- és a cukorrépa-termelés fejlesztésének eszközlekötése és jövedelmezősége XX. évfolyam, 6. szám, 15-24.

Sury Tamás Szakirodalom
Kereszturszky János- Szitó János- Szőke Molnár Lajos: Korszerű esőztető berendezések üzemeltetése és értékelése XX. évfolyam, 8-9. szám, 125-126.

Sutus Imre A temelésiérték-számítás problémái a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XX. évfolyam, 12. szám, 27-33.

Szakál Ferenc Az időtényező figyelembevételének módszere a mezőgazdasági termelés optimalizálásában XX. évfolyam, 2. szám, 5-12.

Szániel Imre Az V. Ötéves Terv gabonatermelési célkitűzéseinek megvalósítása a gazdaságokban XX. évfolyam, 4. szám, 1-9.

Szániel Imre Gondolatok a durum búza hazai termesztéséről és felhasználásáról XX. évfolyam, 6. szám, 25-32.

Szegő Lajos A szója és a takarmányozás fehérjeegyensúlya XX. évfolyam, 8-9. szám, 83-90.

Szegő Lajos Szakirodalom
Kralovánszky U. Pál: A fehérjeprobléma XX. évfolyam, 1. szám, 60-61.

Szerdahelyi Péter A fejlődésben elmaradó termelőszövetkezetekről XX. évfolyam, 3. szám, 35-42.

Szerdahelyi Péter- Juhász György- Juhász Jánosné A termelőszövetkezeti egyesülések tapasztalatai és eredményei XX. évfolyam, 5. szám, 9-22.

Szijjártó András A vezetők együttműködésének egyes kérdései a termelőszövetkezetekben XX. évfolyam, 7. szám, 37-46.

Szőke Molnár Lajos- Tóth Mihály Az öntözőkapacitások kihasználásának mérése és megítélése XX. évfolyam, 8-9. szám, 1-8.

Takács Lajos A Szatmárkert tangazdaságainak télialma-termesztési célkitűzései és az új közgazdasági szabályozó rendszer XX. évfolyam, 8-9. szám, 107-112.

Taraczközi Ferenc- Gebey Sándor A juhtenyésztés helyzete és fejlesztésének lehetőségei Hajdú megye mezőgazdasági nagyüzemeiben XX. évfolyam, 8-9. szám, 91-100.

Tarján Zoltánné A növényolajipar 1971-1974. évi fejlődésének sajátosságai XX. évfolyam, 2. szám, 43-48.

Tóth Gergely A termelőszövetkezeti főállattenyésztők munkaköri tevékenységének vizsgálata XX. évfolyam, 12. szám, 21-26.

Vági Ferenc Hatékonyság és vállalati jövedelemérdekeltség iparosodó mezőgazdaságunkban XX. évfolyam, 1. szám, 1-6.

Varga Gyula Zöldségtermelésünk időszerű kérdései XX. évfolyam, 1. szám, 7-17.

Vas István A szarvasmarha-ágazat szálas- és tömegtakarmány-ellátása a Dalmandi Állami Gazdaságban XX. évfolyam, 10. szám, 49-59.

Zentai László A közvetlen munkahelyi vezetők helyzete és tevékenységi struktúrája a mezőgazdasági üzemekben XX. évfolyam, 8-9. szám, 47-56.

Zwickl József Néhány egyszerűbb paradicsom- és hagymatermesztő társulás eredményei XX. évfolyam, 10. szám, 39-48.