Archívum » 1975 » 1975. éves tartalom

 

TARTALOM

Ádám Kálmán Szemle
A lengyel élelmiszeripar gyors ütemű fejlődésének tanulságai XIX. évfolyam, 8. szám, 57-60.

Balogh András A nemzetközi munkamegosztás fejlődése a KGST-országok mezőgazdaságában XIX. évfolyam, 4. szám, 1-9.

Balogh Károly- Kovács Kálmán A burgonya étkezési feldolgozásának néhány kérdése XIX. évfolyam, 9. szám, 31-40.

Balogh Károly- Kovács Kálmán A hazai mezőgépgyártó vállalatok fejlesztésének néhány kérdése XIX. évfolyam, 12. szám, 21-30.

Baracs József A meliorációk eredményei és célkitűzései Baranya megyében XIX. évfolyam, 12. szám, 47-53.

Baranyi József Kooperációs szőlőtelepítések a Duna-Tisza közén XIX. évfolyam, 5. szám, 45-49.

Baranyi József Szőlő- és bortermelés közös vállalati keretben XIX. évfolyam, 9. szám, 51-54.

Bartha Attiláné Szemle
Üzemanyag-felhasználás a fontosabb növénytermelési ágazatokban XIX. évfolyam, 1. szám, 61-63.

Bélteky Béla Szakirodalom
Termelési rendszerek a szántóföldi növénytermesztésben XIX. évfolyam, 12. szám, 57-58.

Bélteky Béla- Rácz Lajos Az ágazati koncentráció hatása a napraforgótermelés költség-, hozam – és jövedelemviszonyaira XIX. évfolyam, 10. szám, 37-48.

Bereczki Lajos A mezőgazdaság irányításának tapasztalatai Szolnok megyében XIX. évfolyam, 9. szám, 1-15.

Bereczki Lajos A mezőgazdasági kiállítás és a gazdálkodási gyakorlat XIX. évfolyam, 11. szám, 9-19.

Blanovszkij, A. N. Az agrár-ipari integráció fő irányai Moldáviában XIX. évfolyam, 4. szám, 11-21.

Bodnár Miklós dr. A szocialista termelési viszonyok befolyása a mezőgazdaság termelőerőinek fejlesztésére XIX. évfolyam, 6. szám, 13-24.

Borbély Ervin Gondolatok a mezőgazdasági termékek termelői árának kialakításáról XIX. évfolyam, 1. szám, 13-21.

Borbényi Ervin A minőség szerepe a mezőgazdasági termékek árrendszerében XIX. évfolyam, 8. szám, 1-18.

Borsos János- Vidéki Imre Az integráció növekvő jelentősége a dohány-árutermelés rendszerében XIX. évfolyam, 8. szám, 19-32.

Csáki Csaba- Forgács Csaba- Sebestyén Mária- Varga Gyula Vállalatfejlesztési modellek gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai XIX. évfolyam, 6. szám, 25-36.

Csepregi István A szarvasmarha-tenyésztés néhány üzemgazdasági tapasztalata a Pápai Állami Gazdaságban XIX. évfolyam, 10. szám, 49-53.

Csepregi István A vállalati gazdálkodás elemzésének tapasztalatai a Pápai Állami Gazdaságban XIX. évfolyam, 7. szám, 19-25.

Csete László Szemle
A KGST Mezőgazdasági Állandó Bizottságának Negyvenkettedik Ülése XIX. évfolyam, 10. szám, 58-62.

Dobos Károly A tehénállomány árutejtermelésre és húshasznosításra történő szétválasztásának hatása a vállalati nyereségre XIX. évfolyam, 8. szám, 41-50.

Dobos Károly A tehénállomány specializálásának indokai és gazdasági eredményei XIX. évfolyam, 5. szám, 1-13.

Eörssy János Optimális termelési szerkezet két nyírségi gazdaságban XIX. évfolyam, 7. szám, 47-57.

Fábián Gyula Szemle
Agrártörténeti emlékülés Debrecenben XIX. évfolyam, 8. szám, 55-57.

Fekete Ferenc Szemle
Agrárproblémák a Nemzetközi Állampénzügyi Társaság XXX. Kongresszusán XIX. évfolyam, 2. szám, 57-61.

File Jenő- Orbán Árpád- Sulyák János A kisgazdaságok szerepe Magyarország mezőgazdaságában XIX. évfolyam, 2. szám, 25-38.

Gesztelyi Nagy László Intenzív gyepgazdálkodás hatása egy szarvasmarhatartó termelőszövetkezet gazdálkodásának eredményességére XIX. évfolyam, 3. szám, 39-48.

Gódor József Új utak a Duna-Tisza köze szőlő- és borgazdálkodásának területi fejlesztésében XIX. évfolyam, 1. szám, 1-11.

Görög Lajos A gazdasági fejlődés jellemzői a Sárvári TSz-Szövetséghez tartozó termelőszövetkezetekben XIX. évfolyam, 4. szám, 47-60.

Gyurasits Elemér Szakirodalom
Bán István: Új utak a növényvédelmi vizsgálatokban XIX. évfolyam, 5. szám, 62-63.

Hada Róbert A megelőzés szerepe a mezőgazdasági balesetek elhárításában XIX. évfolyam, 11. szám, 31-40.

Hasznos Ilona A termelőszövetkezeti kukoricatermelés eredményei és hatása a sertéstartás jövedelmezőségére XIX. évfolyam, 4. szám, 39-46.

Horváth János Ügyrend és belső szabályzatok a termelőszövetkezetekben XIX. évfolyam, 10. szám, 11-24.

Horváth Lajos Sóvári Gizella: A tanácsok gazdálkodása XIX. évfolyam, 3. szám, 62-63.

Horváth Lajos Szakirodalom
Mezőgazdasági munkaszervezés, két kötetben XIX. évfolyam, 8. szám, 60-62.

Kanizsay Endre A lucernabetakarítás munkaszervezési kérdései XIX. évfolyam, 11. szám, 55-60.

Karlik Erzsébet Szemle
Operációkutatás és számítástechnika alkalmazása a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban XIX. évfolyam, 9. szám, 59-60.

Kiss Eszter Szemle
A vállalati személyzeti munka jelentősége és módszerei XIX. évfolyam, 7. szám, 60-62.

Kiss Eszter- Székely Csaba Szemle
A lineáris programozás vállalati alkalmazásáról XIX. évfolyam, 5. szám, 55-57.

Kiss Istvánné- Módon Gyula A szőlőtermelés gépparkjának és géphasználatának tervezése hálós program alapján XIX. évfolyam, 5. szám, 15-24.

Kiss Zoltán- Bartha Ferenc- Pummer László Zöldlucernaliszt-termelő üzemek termelőkapacitásának kihasználása és optimális működési feltételei XIX. évfolyam, 3. szám, 23-37.

Klenczner András A társulásos gazdasági kapcsolatok helyzete és néhány problémája az állami gazdaságokban XIX. évfolyam, 7. szám, 11-18.

Klenczner András- Tóth Mihály- Tószegi Zoltán A mezőgazdasági vállalatok korszerű szervezéséről XIX. évfolyam, 9. szám, 17-30.

Kolossváry Szabolcs Az állattenyésztő telepek korszerűségéről XIX. évfolyam, 3. szám, 49-53.

Köles Irén Kísérlet egy sztochasztikus programozási modell alkalmazására a mezőgazdasági vállalatok tervezésében XIX. évfolyam, 3. szám, 13-21.

László Lajosné Szakirodalom
Termelési rendszerek az állattartásban XIX. évfolyam, 11. szám, 61-62.

László Lajosné Szakirodalom
Fadgyas Klára: Tejtermelő tehenészeti telepek optimalizálása XIX. évfolyam, 5. szám, 59-60.

László Lajosné Szakirodalom
Halász Péter: A sertéshústermelés műszaki-technológiai eljárásainak gazdasági hatékonysága XIX. évfolyam, 6. szám, 61-62.

Liptay-Wagner András Szakirodalom
Vékony Lajos: A külkereskedelem szerepe népgazdaságunkban XIX. évfolyam, 9. szám, 61.

Lovas Márton Kisárutermelés a mezőgazdaságban XIX. évfolyam, 11. szám, 49-54.

Marillai Vilmos A gazdasági integráció kérdései az agrárgazdasági kutatásokban XIX. évfolyam, 6. szám, 1-11.

Marillai Vilmos- Sárossy László Az eszközáramlás néhány kérdése a vállalkozási kötelékekben XIX. évfolyam, 4. szám, 23-37.

Márton János Az Agrárgazdasági Kutató Intézet 20 éve XIX. évfolyam, 7. szám, 35-45.

Mészáros Sándor- Módos Gyuláné A hegyvidéki termelőszövetkezetek középtávú tervezésének modellje és a számítások eredményei XIX. évfolyam, 1. szám, 23-36.

Mihály Andrásné A termelési költség és a jövedelem alakulása a nagyüzemi pecsenyecsirke-termelésben XIX. évfolyam, 1. szám, 53-60.

Nagy Sándor Hústermelés Jugoszláviában a Vinkovci Agráripari Kombinátban XIX. évfolyam, 9. szám, 45-50.

Németh József Szemle
A mezőgazdaság átalakulása Tanzániában XIX. évfolyam, 5. szám, 51-55.

Németi László A hatékonyság és a fejlesztés kérdései a mezőgazdaságban XIX. évfolyam, 11. szám, 21-29.

Obzsut József- Kapás Pál A Tokaj-hegyaljai Borkombinát gazdasági fejlődése XIX. évfolyam, 8. szám, 51-54.

Obzsut József- Rakaczky Gellért Szemle
Üzemgazdasági tapasztalatok a mezőgazdasági helikopter munkájáról XIX. évfolyam, 6. szám, 58-60.

Pádi Gyula Szemle
A takarmányízesítők alkalmazásának gazdasági jelentősége XIX. évfolyam, 12. szám, 55-57.

Papp Zsolt Szakirodalom
Termelőszövetkezet-történeti tanulmányok, I-II. XIX. évfolyam, 4. szám, 61-64.

Péli István Az állami gazdaságok fejlődésének, jövedelmeik differenciálódásának néhány jellemzője XIX. évfolyam, 3. szám, 1-12.

Pfau Ernő- Varga Károly A lucernaágazat méretének és a betakarító gépek számának, összetételének optimalizálása XIX. évfolyam, 6. szám, 37-42.

Rácz Lajos A kisüzemi sertéstartás költségei- és jövedelemviszonyainak alakulása XIX. évfolyam, 12. szám, 41-45.

Romány Pál Mezőgazdaságunk helyzete és az időszerű agrárpolitikai és termelésfejlesztési feladatok XIX. évfolyam, 11. szám, 1-8.

Sárközy Péter Szemle
Az értékelemzés módszeréről XIX. évfolyam, 9. szám, 55-59.

Sárközy Pétzer Szakirodalom
Dimény Imre: A gépesítésfejlesztés ökonómiája a mezőgazdaságban XIX. évfolyam, 2. szám, 61-63.

Sebestyén Lukácsné- Sebők Emilia Szemle
Agrárkérdések a gazdaság és gazdaságirányítás fejlesztésének tudományos kérdései c. konferencián XIX. évfolyam, 3. szám, 55-61.

Sebestyén Mária Szakirodalom
Nyilas András: A népgazdaság fejlődése 1968-1974 között XIX. évfolyam, 3. szám, 61-62.

Soltész Andrásné A lucernatermelés ráfordításai és hozamai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XIX. évfolyam, 2. szám, 39-48.

Szabó István Tapasztalatok, gondolatok a magyar mezőgazdaság és a termelőszövetkezeti mozgalom 30 éves fejlődéséről XIX. évfolyam, 7. szám, 1-10.

Szabó Miklós A kiállítások és a mezőgazdaság fejlesztése XIX. évfolyam, 12. szám, 13-19.

Szabó Miklós Szemle
A 68. OMÉK üzemgazdasági haszna XIX. évfolyam, 10. szám, 55-58.

Szabó Miklós Szemle
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár lesz ez évben Budapesten XIX. évfolyam, 7. szám, 58-60.

Szathmáry Antal Az esőztető öntözőtelepek beruházási igénye a kiskörei öntözőrendszerekben XIX. évfolyam, 10. szám, 25-36.

Szathmáry Antal Az öntözés főműberuházásai a Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszerei hatásterületén XIX. évfolyam, 2. szám, 1-16.

Szederkényi Ervin A burgonyatermelés ökonómiai kérdései XIX. évfolyam, 5. szám, 35-44.

Szederkényi Henrik A munkatermelékenységi mutatók összehasonlítása időösszeg-módszerrel XIX. évfolyam, 1. szám, 37-45.

Szederkényi Henrik Vállalati alkalmazkodás a változó közgazdasági környezethez XIX. évfolyam, 6. szám, 43-50.

Szegő Lajos A dohánytermelés jelentősége és műszaki fejlesztésének üzemi feltételei XIX. évfolyam, 1. szám, 47-52.

Szegő Lajos Szakirodalom
Technológiai változatok a nagyüzemi juhászatokban XIX. évfolyam, 5. szám, 60-61.

Szegő Lajos Szemle
Az SZKP mai agrárpolitikájáról XIX. évfolyam, 6. szám, 51-58.

Szücs Imre Hozzászólás
Marillai Vilmos: A gazdasági integráció kérdései az agrárgazdasági kutatásokban c. cikkéhez XIX. évfolyam, 9. szám, 41-44.

Szűcs István A mezőgazdasági és élelmiszeripari integráció fejlődésének belső összefüggései XIX. évfolyam, 8. szám, 33-40.

Tarján Zoltánné A napraforgó, a repce és az olajlen termelése, költségei és jövedelme (1971-1974) XIX. évfolyam, 12. szám, 31-40.

Tildi István A tej- és marhahústermelés fejlődése és gazdasági kérdései XIX. évfolyam, 5. szám, 25-34.

Tóth Mihály A vállalati takarmánygazdálkodás ökonómiai kérdései XIX. évfolyam, 10. szám, 1-10.

Tóthné Loós Gyöngyi Szakirodalom
Termelési rendszerek a kertészeti ágazatokban XIX. évfolyam, 10. szám, 62.

Udovecz Gábor- Juhász Jánosné Szimulációs módszer alkalmazása a hús-tej vertikum tervezésében XIX. évfolyam, 11. szám, 41-47.

Vági Ferenc A vállalati jövedelemváltozások iparosodó mezőgazdaságunkban XIX. évfolyam, 2. szám, 17-24.

Vahid Yousefi M. A.. Az iráni mezőgazdaság fejlesztésének kérdései XIX. évfolyam, 7. szám, 27-34.

Varga Sándor A komplex növénytermelési rendszer modellje és megvalósításának lehetőségei a termelőszövetkezetekben XIX. évfolyam, 2. szám, 49-55.

Villányi Miklós A mezőgazdaság pénzügyi szabályozóinak változásai XIX. évfolyam, 12. szám, 1-12.