Archívum » 1973 » 1973. éves tartalom

 

TARTALOM

A. K. Almásy Szemle
Állóeszköz-hatékonyság az állami gazdaságokban XVII. évfolyam, 11. szám, 57-63.

Acsay Ferenc- Csáki Csaba- Varga Gyula A vállalati gépszükséglet és gépfelhasználás komplex matematikai tervezése a mezőgazdaságban XVII. évfolyam, 4. szám, 1-14.

Árvai László Szemle
A holland tejgazdaság XVII. évfolyam, 7. szám, 54-57.

Balogh András Szemle
A holland és az angol mezőgazdasági szaktanácsadásról XVII. évfolyam, 6. szám, 53-55.

Bánsági József- Nagy László- Losonczy Ferenc- Kiss József Fontosabb tehenészeti munkaműveletek idő- és energiaszükségletének összehasonlító vizsgálata XVII. évfolyam, 11. szám, 41-48.

Bánsági József- Nagy László- Losonczy Ferenc- Kiss József Munkaidő- és energiafelhasználás a különböző rendszerű sertésfiaztatókban XVII. évfolyam, 7. szám, 13-20.

Bartos Attila- Ribly Csaba A pecsenyebárány-hizlalás költségeinek csökkentési lehetőségei XVII. évfolyam, 3. szám, 23-31.

Berzsenyi Zoltán A vegyszeres gyomirtás eredményeinek vizsgálata XVII. évfolyam, 1. szám, 21-28.

Bodnár Miklós- Hegedűs László A dohánytermelés fejlesztésének útja a jásziványi Szabadság Termelőszövetkezetben XVII. évfolyam, 11. szám, 49-56.

Borsos János A termelőszövetkezeti állóeszköz-gazdálkodás néhány ökonómiai kérdése a Nagykunság és a Középtiszatáj térségében XVII. évfolyam, 10. szám, 21-28.

Boza József A szőlőtermelés problémái a kiskőrösi járásban XVII. évfolyam, 9. szám, 45-52.

Brasch Zoltánné- Halász Péter Az újonnan üzembe helyezett ipariszerű sertéstelepek ökonómiai problémái a Lajta-Hansági Állami Gazdaság példáján XVII. évfolyam, 10. szám, 53-60.

Busch János Beruházási tapasztalatok a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban XVII. évfolyam, 7. szám, 45-53.

Czeglédy János A szőlőtermelés beruházási problémái a Kunbajai Állami Gazdaságban XVII. évfolyam, 9. szám, 35-43.

Csáki Csaba A bizonytalanság figyelembevétele a mezőgazdasági vállalatok lineáris programozási modelljeiben XVII. évfolyam, 12. szám, 21-33.

Csánky Zsuzsa A választás időpontjának hatása a sertéstartás gazdaságosságára XVII. évfolyam, 7. szám, 29-36.

Csepregi István A vállalati gazdálkodás tapasztalatai a Pápai Állami Gazdaságban XVII. évfolyam, 10. szám, 1-8.

Csercser Péter A vállalati gazdálkodás értékelésének módszere az élelmiszer-gazdaság területén XVII. évfolyam, 5. szám, 8-14.

Cseres Tiborné Szemle
A szarvasmarha-tenyésztés állami támogatása Franciaországban XVII. évfolyam, 3. szám, 47-49.

Csete László A hatékonyság időszerű elméleti és gyakorlati kérdései a mezőgazdaságban XVII. évfolyam, 2. szám, 9-35.

Csete László Szakirodalom
Fekete István- Dobos Alajos: Az öntözés mezőgazdasági és műszaki tervezése XVII. évfolyam, 9. szám, 59.

Kállay Miklós Szemle
A marhahústermelés növelésének problémái és kilátásai Európában XVII. évfolyam, 3. szám, 43-47.

Drenyovszky László- Kiscsatári Ferenc A fontosabb tényezők hatása az állóeszközök hatékonyságára a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XVII. évfolyam, 9. szám, 1-12.

Dzur Magdolna- Varga Gyula A fűszerpaprika-termelés költség- és jövedelem-viszonyainak alakulása XVII. évfolyam, 10. szám, 41-51.

Enyedi Zoltán Gondolatok az állami gazdaságok szabályozó rendszeréről XVII. évfolyam, 6. szám, 13-24.

Fadgyas Klára A környei tehenészeti telep XVII. évfolyam, 1. szám, 41-53.

Földesi Dezső- Tóthné Loós Gyöngyi Néhány fontosabb gyógynövény termelésének gazdaságossága XVII. évfolyam, 7. szám, 37-44.

Gergely István A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének útja és várható iránya XVII. évfolyam, 6. szám, 1-12.

Gönczi Iván- Vági Ferenc Mikroökonómiai koncepciók a mezőgazdaságban XVII. évfolyam, 1. szám, 1-11.

Görög Lajos A termelőszövetkezeti munkadíjazás továbbfejlesztése XVII. évfolyam, 6. szám, 47-51.

Hada Róbert A gépesítés fejlődése a székesfehérvári termelőszövetkezetekben XVII. évfolyam, 3. szám, 33-42.

Halász Péter A sertéstelepi trágya eltávolításának ökonómiai kérdései XVII. évfolyam, 9. szám, 13-23.

Halász Péter A takarmánykeverés és –kiosztás gépesítésének gazdaságossága az iparszerű sertéstelepeken XVII. évfolyam, 7. szám, 21-28.

Halász Péter Szakirodalom
Dr. Romány Pál: A tanyarendszer ma XVII. évfolyam, 10. szám, 61-63.

Halász Péter Szakirodalom
Dr. K. Nagy Sándor: Vállalati együttműködés az élelmiszer-gazdaságban XVII. évfolyam, 2. szám, 62-63.

Halász Péter Szakirodalom
Kunszabó Ferenc: Sárköz XVII. évfolyam, 3. szám, 60-61.

Halász Péter Szakirodalom
Orbán Róbert: A nagyüzemi sertéstenyésztés és –hizlalás technológiája XVII. évfolyam, 6. szám, 62-63.

Halász Péter Szakirodalom
Orbán Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon XVII. évfolyam, 7. szám, 60-62.

Halász Péter Szakirodalom
Bővízű patakok mentén XVII. évfolyam, 9. szám, 60-61.

Ivanics András Szemle
Norvégia, Dánia és Hollandia élelmiszer-gazdaságáról XVII. évfolyam, 1. szám, 55-63.

Jánossy Dániel Szakirodalom
Fritz Baade: Jólét az egész világon XVII. évfolyam, 5. szám, 62-63.

Józsa István Tejgazdasági integráció a Jásztej példáján XVII. évfolyam, 8. szám, 37-48.

Juhász János Változások a háztáji gazdaságok jellegében XVII. évfolyam, 5. szám, 15-26.

Karácsony Tamás Szemle
Kertész szemmel a kaliforniai mezőgazdaságról XVII. évfolyam, 6. szám, 56-58.

Keller András Az almatermelés néhány időszerű gazdasági kérdése XVII. évfolyam, 6. szám, 37-46.

Kis Pál- Taraczközi Ferenc Újszerű gazdasági kapcsolat a baromfitenyésztésben XVII. évfolyam, 10. szám, 29-39.

Kiss Gábor- Tarján Zoltán A CPS, a BKR és a KSZE kukoricatermelési rendszerek értékelése XVII. évfolyam, 1. szám, 29-40.

Kohári István Üzemgazdasági munka a termelőszövetkezetekben XVII. évfolyam, 8. szám, 29-36.

Kovács Kálmán A Gyermelyi Tésztaipari Társulás XVII. évfolyam, 5. szám, 47-60.

Kovács Péter A növényvédelem gépesítésének helyzete és fejlesztése XVII. évfolyam, 9. szám, 25-34.

Kozma Jenőné- Rayman János A szaporítóanyag-termelés jelentősége a szőlőtermelés fejlesztésében XVII. évfolyam, 1. szám, 13-20.

Kukovics Sándor Az ipari növények termelésének területi és gazdasági kérdései XVII. évfolyam, 2. szám, 37-48.

Ladiszlav Kurszky A horizontális és a vertikális integrációs folyamatok alakulása Csehszlovákia mezőgazdaságában XVII. évfolyam, 12. szám, 1-8.

Lengyel Lajos Az öntözéses takarmánytermelés tapasztalatai és a legfontosabb hozamalakító tényezők szerepe az Alföldön XVII. évfolyam, 4. szám, 35-48.

Lőkös László Az alsószuhai Új Élet Termelőszövetkezet két évtizede XVII. évfolyam, 2. szám, 49-60.

Lukács Katalin Szemle
Vita az V. Ötéves Terv kidolgozásának módszertani elveiről XVII. évfolyam, 5. szám, 61.

Magony Imre Szemle
Kooperációk a Homokhátság mezőgazdasági szövetkezeteiben XVII. évfolyam, 8. szám, 55-59.

Márton Sándor A zöldségtermelési ráfordítások hatékonysága a szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezetben XVII. évfolyam, 8. szám, 49-54.

Mercz Mihály Szemle
A Tolna megyei termelőszövetkezetek jövedelmének differenciálódása XVII. évfolyam, 3. szám, 55-57.

Nyers Rezső Emlékezés Erdei Ferencre XVII. évfolyam, 2. szám, 1-8.

Őri János- Béresy László- Sisák Lajos A takarmány- és állatárak alakulásának néhány kérdése XVII. évfolyam, 8. szám, 1-15.

Pósvai Lajos Szemle
Erdei Ferenc emlékünnepség az Agrárgazdasági Kutató Intézetben XVII. évfolyam, 2. szám,61.

Radovics György Szemle
Az Agrárgazdasági Társaság 1972. évi tevékenységéről XVII. évfolyam, 4. szám, 62-63.

Rédai István- Horváth Gyula- Z. Kiss László A nagyüzemi gyümölcstermelés jelenlegi helyzete és növelésének néhány kérdése a szövetkezetekben XVII. évfolyam, 5. szám, 27-36.

Regényi Emil A mezőgazdaságigép-import alakulásáról XVII. évfolyam, 4. szám, 15-23.

Sárkány Pál Szemle
A biológiai ipar kialakulásáról XVII. évfolyam, 9. szám, 53-58.

Sárközi Péter Szakirodalom
Dr. Dimény Imre: Mezőgazdaságunk és a műszaki fejlesztés XVII. évfolyam, 3. szám, 58-60.

Sárközy Péter A rendszerelmélet és a mezőgazdaság XVII. évfolyam, 5. szám, 37-45.

Sebestyén Lukácsné A forgóeszköz-lekötés számítása néhány növénytermelési ágazat adatai alapján XVII. évfolyam, 11. szám, 29-40.

Sövényházy Zoltánné A forgóeszköz-lekötés idényszerűsége és hatása néhány állami gazdaságban XVII. évfolyam, 10. szám, 9-21.

Szakál József Az élelmiszer- és fagazdaság munkaerőhelyzete XVII. évfolyam, 12. szám, 9-20.

Szalai György Az ősziárpa-termesztés hatása a gabonakombájnok kihasználására XVII. évfolyam, 4. szám, 49-55.

Szőke Albert A gazdaság és önelszámoló üzemei közötti terveltérések csökkentése XVII. évfolyam, 8. szám, 17-28.

Szőnyi Imre Szemle
A szombathelyi XII. Országos Közgazdász Vándorgyűlés XVII. évfolyam, 8. szám, 59-63.

Szücs Endréné Szemle
Tudományos ülésszak a tervezés hatékonysága kérdéseiről XVII. évfolyam, 3. szám, 49-54.

Tahy Béla Szemle
Új halfajok szerepe a halhústermelésben XVII. évfolyam, 7. szám, 58-60.

Takács Lajos A támogatott és nem támogatott szatmár-beregi termelőszövetkezetek helyzete XVII. évfolyam, 12. szám, 49-61.

Tóth Attila Néhány nagyüzem állóeszköz-lekötésének vizsgálata XVII. évfolyam, 12. szám, 35-48.

Tóth Dezső A fajtapolitika időszerű kérdései a szőlőtermelésben XVII. évfolyam, 11. szám, 21-27.

Tóth Mihály- Szőke Molnár Lajos Néhány öntözött növény gazdaságossági vizsgálata XVII. évfolyam, 6. szám, 25-36.

Vági Ferenc Az állami támogatás és a vállalati önfinanszírozás az állami gazdaságokban XVII. évfolyam, 7. szám, 1-12.

Vági Ferenc Az állóeszközök amortizálása az állami gazdaságokban XVII. évfolyam, 5. szám, 1-7.

Váncsa Jenő A termelési rendszerek szerepe és a komplex gépesítés a mezőgazdasági nagyüzemekben XVII. évfolyam, 11. szám, 1-20.

Varga Ilona Folyamatszervezés elemzése munkanapfelvétellel és grafikus ábrázolással XVII. évfolyam, 4. szám, 57-61.

Veress László Juhtenyésztésünk korszerűsítésének lehetőségei XVII. évfolyam, 4. szám, 25-33.

Z. Kiss László A gyümölcstermelés növényvédelmének költsége és megtérülése XVII. évfolyam, 3. szám, 13-21.

Zsinka József A szarvasmarha-tenyésztő telepek fontosabb jellemzői XVII. évfolyam, 3. szám, 1-11.

Zsinka József Szemle
A sertéshústermelés változása a mezőgazdasági nagyüzemekben XVII. évfolyam, 6. szám, 58-61.