Archívum » 1974 » 1974. éves tartalom

 

TARTALOM

Szemle
A burgonya-, zöldség- és gyümölcsellátás javításáért XVIII. évfolyam, 5. szám, 51-56.

Ács Rudolf A korszerű állattenyésztő épületek, telepek jellemzői XVIII. évfolyam, 11. szám, 41-50.

Acsay Ferenc- Csáki Csaba- Módos Gyula A vállalati gépfelhasználás és gépszükséglet tervezése új módszerekkel XVIII. évfolyam, 3. szám, 1-14.

Alekszandrov, N. P. A kooperáció helyzete és irányai a Szovjetunió mezőgazdaságában XVIII. évfolyam, 1. szám, 1-12.

Bajnógel Ferenc A sertéstenyésztési ágazat jövedelmezőségének fokozása a felnevelési arányt növelő hatóanyagok takarmányozásban való felhasználásával XVIII. évfolyam, 1. szám, 41-50.

Balogh András Szemle
A KGST-országok mezőgazdasági termelésének alakulása az utóbbi 10 évben XVIII. évfolyam, 2. szám, 49-53.

Bánsági József- Nagy László- Losonczy Ferenc- Kiss József A tehenészeti munka idő- és energiaszükséglete különböző rendszerű és munkaszervezésű istállókban XVIII. évfolyam, 1. szám, 33-40.

Baranyi József Együttműködés a homoki nagyüzemi szőlőgazdaságok és a pincegazdaságok között XVIII. évfolyam, 1. szám, 23-32.

Bélteky Béla A cukorrépa-termelési rendszerek értékelése XVIII. évfolyam, 10. szám, 53-59.

Benedek József A konzervipari társulások és a vertikális integráció XVIII. évfolyam, 10. szám, 27-36.

Béres Ferenc Szemle
A munkatermelékenységi mutatók összehasonlításának egységes módszere a KGST-tagországok mezőgazdaságában XVIII. évfolyam, 11. szám, 51-52.

Csáki Csaba Véletlen hatások és a vállalati termelési szerkezet matematikai modellje XVIII. évfolyam, 11. szám, 15-30.

Csánky Zsuzsa- Halász Péter A tenyészállomány hatékonyságának jelentősége a sertéshústermelés gazdaságosságában XVIII. évfolyam, 3. szám, 25-34.

Csánky Zsuzsanna A kocaállomány selejtezési aránya és a sertéshústermelés gazdaságossága XVIII. évfolyam, 10. szám, 37-44.

Csánky Zsuzsanna Szakirodalom
Az állatok viselkedésének üzemgazdasági összefüggései XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 124-126.

Csete László A tudományos és technikai haladás hatása a mezőgazdasági termékek előállításának költségére és jövedelmére XVIII. évfolyam, 11. szám, 1-14.

Csete László- Babai Margit- Báder Ferencné- Tóth Bertalan A cukorrépa- és a cukortermelés költsége, hozama és jövedelme közötti összefüggések XVIII. évfolyam, 7. szám, 11-26.

Csete László- Megyeri Ferenc- Mészáros Sándor A termelőszövetkezetek és állami gazdaságok középtávú tervezési eljárása és módszere XVIII. évfolyam, 6. szám, 11-22.

Csete László- Pályi József A termelési és a vállalkozási kedv várható alakulása a termelőszövetkezetekben 1974 és 1980 között XVIII. évfolyam, 2. szám, 13-29.

Csiszár József- Mátyus Gábor- Z. Kiss László Az almatermelés és tárolás tapasztalatai a Hosszúhegyi Állami Gazdaságban XVIII. évfolyam, 5. szám, 43-49.

Csizmadia Ernő A termelőszövetkezetek egyesülésének néhány tapasztalata XVIII. évfolyam, 12. szám, 1-8.

Csizmadia Ernő Az agrárviszonyok szocialista vonásainak erősítése XVIII. évfolyam, 6. szám, 1-10.

Dobos Károly A húshasznú szarvasmarhatartás modellezése XVIII. évfolyam, 5. szám, 15-26.

Eörssy János Dohánytermelésünk költség- és jövedelemviszonyainak alakulása az 1969-1972-es években XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 47-54.

Ernyei György A jövedelembizonytalanság és a gyümölcságazat méretezése XVIII. évfolyam, 5. szám, 27-34.

Fekete György Szemle
A tudomány termelőerővé válásának folyamata a mezőgazdaságban XVIII. évfolyam, 1. szám, 56-58.

Forgács Csaba Szemle
A mezőgazdasági vállalatok kiskereskedelmi tevékenységének néhány kérdése XVIII. évfolyam, 3. szám, 54-61.

Gál Gyula Szemle
A mezőgazdasági szövetkezetek üzemi szervezete XVIII. évfolyam, 2. szám, 58-63.

Görög Imre A szántóföldi ágazati növénytermelési rendszerek beilleszkedése a vállalatok növénytermelési rendszerébe XVIII. évfolyam, 5. szám, 35-42.

Guba Mária- Papp Zsolt- Varga Gyula A kombájnos szőlőszüret gazdasági tapasztalatai XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 33-46.

Halász Péter Szakirodalom
Zsuffa Ervin: A termelőszövetkezetek kiegészítő tevékenységének továbbfejlesztése XVIII. évfolyam, 1. szám, 60-61.

Halász Péter Szakirodalom
Acsay Ferenc- Csáki Csaba- Varga Gyula: A vállalati géppark és géphasználat matematikai tervezése XVIII. évfolyam, 4. szám, 61-62.

Halász Péter Szakirodalom
Hasznos ismeretek a szarvasmarhatartás műszaki fejlesztésére XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 122-124.

Hegedűs János Szemle
A korszerű nyúlhústermelés Magyarországon XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 112-120.

Heinrich István Szakirodalom
Fiedler, E.: Sertésistálló-építés – számok, vázlatok, irányzatok XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 120-122.

Heinrich István Szemle
Optimális faktorkombináció a sertéshústermelésben XVIII. évfolyam, 12. szám, 57-59.

Ivanics András A növénytermelés és az állattenyésztés szervezeti-szervezési változásainak vizsgálata a termelőszövetkezetekben XVIII. évfolyam, 1. szám, 13-22.

Ivanics András Szemle
A termelőszövetkezetek egyesülésének tapasztalatairól és problémáiról XVIII. évfolyam, 10. szám, 60-63.

József István Az érdekeltség néhány általános és sajátos vonása a tejvertikumban XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 75-84.

Juhász István Gabonagazdaságunk helyzete és fejlesztésének egyes kérdései XVIII. évfolyam, 5. szám, 1-14.

Kádár Béla A növénytermelési rendszerek üzemszervezési konzekvenciái XVIII. évfolyam, 4. szám, 1-14.

Katona István A kukoricatermelési rendszer jövedelmezőségi hatása a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 93-97.

Kiss Gábor A szójatermelés helyzete és perspektívája Magyarországon XVIII. évfolyam, 12. szám, 27-32.

Klekner Péter Pál A mezőgazdaság ipari hátterének egyes területi vonatkozásai XVIII. évfolyam, 12. szám, 9-16.

Kocsis Károly- Pogácsás György- Voit Imre A mezőgazdasági nagyüzemek energiafelhasználásának szerkezete és középtávú igénye XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 1-14.

Kovács János Szemle
A múlt évi tapasztalatok segítsék az 1974. évi öntözést XVIII. évfolyam, 3. szám, 49-54.

Kovács János Szemle
A Tiszavölgy vízgazdálkodási rendszere XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 105-109.

Kovács Kálmán Szemle
A XIII. Országos Közgazdász vándorgyűlés XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 99-101.

Kovács Péter- Kulcsár Péter A zöldborsótermelés, -betakarítás és –feldolgozás szervezésének új irányai XVIII. évfolyam, 7. szám, 39-50.

Kremniczky Béla A kedvezőtlen adottságú Duna menti és kiskunsági szövetkezetek helyzetéről XVIII. évfolyam, 12. szám, 45-49.

Kulin Sándor- Drenyovszky László A szarvasmarha-állomány növelésének területi differenciálása és a takarmánytermelési adottságok XVIII. évfolyam, 6. szám, 23-40.

Laczkó Tibor Szemle
A zöldség és gyümölcs színvonalasabb forgalmazásáról XVIII. évfolyam, 4. szám, 58-60.

Laczkó Tibor Szemle
Rugalmas üzletformák a szerződéses zöldség- és gyümölcsforgalmazásban XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 101-105.

Laczó Tibor Szemle
A hosszú távú szerződéses zöldség- és gyümölcstermeltetési rendszer főbb jellemzői XVIII. évfolyam, 5. szám, 56-59.

Lakatos Lajos A szövetkezeti közös vállalkozások néhány tapasztalata XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 63-74.

Láng Géza Az élelmiszer-termelést befolyásoló tényezők, a mezőgazdaság változásai, irányzatai és a tudományos kutatás XVIII. évfolyam, 7. szám, 1-10.

Láng Zoltán- Papp Zsolt- Urbán András A borászati tevékenység gazdasági elemzése egy állami gazdaság példáján XVIII. évfolyam, 3. szám, 35-48.

László Lajosné A kis- és a nagyüzemi májlibatermelés ökonómiai értékelése XVIII. évfolyam, 6. szám, 41-50.

László Lajosné Szakirodalom

Kukovics Sándor- Kulcsár Viktor: A mezőgazdasági termelés területi tervezése XVIII. évfolyam, 5. szám, 60-61.

Lengyel Lajos Az intenzív öntözésfejlesztés hatása a szarvasmarha-eltartó képességre XVIII. évfolyam, 4. szám, 35-42.

Lengyel Lajos Az öntözéses gyepgazdálkodásra alapozott marhahústermelés lehetőségei és gazdasági értékelése XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 15-24.

Lukinov, I. I. Az agrár-ipari kooperáció és a gazdasági integrációs formák problémái XVIII. évfolyam, 2. szám, 1-12.

Márai Géza- Székely Csaba A kocák tenyésztésben tartási idejének meghatározása XVIII. évfolyam, 11. szám, 31-39.

Marillai Vilmos Szemle
Integráció a mezőgazdaság és a népgazdaság többi ága között a KGST-tagországokban XVIII. évfolyam, 1. szám, 53-56.

Marillai Vilmos Szemle
Nemzetközi tudományos módszertani tanácskozás az integrációkutatás terminológiáinak egységesítéséről XVIII. évfolyam, 7. szám, 59-63.

Márton János Az élelmiszer-gazdaság és a településfejlesztés kapcsolata XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 85-92.

Mercz Mihály A kis területű Tolna megyei termelőszövetkezetek fejlesztési kérdései XVIII. évfolyam, 2. szám, 40-48.

Misiuna, Wladislaw Szemle
A kooperáció formái a lengyel mezőgazdaságban XVIII. évfolyam, 11. szám, 52-60.

Nagy Zoltán A mélyalmos és a ketreces tojástermelési rendszerek összehasonlító értékelése XVIII. évfolyam, 12. szám, 33-44.
Németi Lászlóné- Nagy Zoltán Néhány gondolat az étkezési tojás távlati termelésfejlesztéséhez XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 25-32.

Oblatt Gábor A magyartarka tehenészetek termelési eredményeit befolyásoló tényezők a szakosított telepeken XVIII. évfolyam, 7. szám, 27-38.

Pásztor Barnabás Szemle
Az alaptevékenységen kívüli tevékenység a budapesti agglomerációs övezet mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben XVIII. évfolyam, 2. szám, 54-57.

Pintér János A több periódusú lineáris programozás módszerének alkalmazása egy mezőgazdasági vállalat középtávú tervezésében XVIII. évfolyam, 12. szám, 17-26.

Sárkány Pál Az élelmiszer-termelés futurológiai távlatai XVIII. évfolyam, 10. szám, 45-51.

Sárközy Péter Szakirodalom
Dimény Imre: Az állattartás gépesítésének ökonómiája XVIII. évfolyam, 1. szám, 58-60.

Sutus Imre Évközi eredményfelmérés a termelőszövetkezetekben XVIII. évfolyam, 4. szám, 43-52.

Szabó Lóránd Szemle
Tisztújítás és kitüntetések kiosztása a MEA Agrárgazdasági Társaságban XVIII. évfolyam, 1. szám, 51-53.

Szabó Péter Szemle
A mezőgazdasági szaktanácsadás és a termelési rendszerek XVIII. évfolyam, 6. szám, 61-63.

Szakál Ferenc A rugalmasság vizsgálatának alapkérdései a mezőgazdasági vállalati termelésben XVIII. évfolyam, 10. szám, 15-26.

Szakonyi László A termelésfejlesztés finanszírozásának főbb vonásai és hatásuk a termelőszövetkezetek gazdasági, jövedelmi helyzetére XVIII. évfolyam, 3. szám, 15-24.

Szederkényi Henrik A bérszínvonal alakulására ható tényezők az állami gazdaságokban XVIII. évfolyam, 2. szám, 31-39.

Szegő Lajos Szemle
Szakmérnökképzés a növénytermelési rendszerek részére XVIII. évfolyam, 11. szám, 61-62.

Szerdahelyi Péter- Juhász Jánosné Változások az élelmiszeripar termelési kapcsolataiban 1968 és 1972 között XVIII. évfolyam, 4. szám, 15-26.

Szilágyi Zsolt Az öntözött almagyümölcsösök ráfordításai és hozamai XVIII. évfolyam, 7. szám, 51-58.

Tamás László Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság együttműködése XVIII. évfolyam, 10. szám, 1-13.

Tamás László Szemle
Nemzetközi vállalati szervezetek a tőkés- és a fejlődő országok élelmiszer-termelésében XVIII. évfolyam, 12. szám, 51-57.

Tarcsay Imre- Berta János Termelési rendszerek Baranya megye növénytermelésében XVIII. évfolyam, 6. szám, 51-54.

Tóth Dezső A fajtapolitika időszerű kérdései a gyümölcstermelésben XVIII. évfolyam, 4. szám, 27-33.

Ujhegyi Gyula.- Szénay László Szemle
A kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezetek állami támogatásának néhány tapasztalata XVIII. évfolyam, 4. szám, 53-58.

Ujvári Ernő Szemle
A Kiskőrösi Szakszövetkezetek szőlőtermeléséről XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 109-112.

Varga Jenő A mezőgazdasági szövetkezetek és szövetkezeti társulások 1973. évi Országos Gazdasági Versenye XVIII. évfolyam, 6. szám, 55-59.

Veress László- Végh János A szaporaság fokozásának jelentősége a juhtartásban XVIII. évfolyam, 8-9. szám, 55-62.