Archívum » 1972 » 1972. éves tartalom

 

TARTALOM

A Mezőgazdasági Szövetkezetek II. Országos Kongresszusának állásfoglalása XVI. évfolyam, 4. szám, 1-14.

Az Agrárgazdasági Konferencia anyagaiból XVI. évfolyam, 4. szám, 44-62.

Ács Antal A jövedelmező ágazat üzemgazdasági és ökonómiai feltételei XVI. évfolyam, 1. szám, 1-12.

Ács Antal Mezőgazdasági nagyüzemek korszerű, kombinatív vezetési rendszere XVI. évfolyam, 11. szám, 1-6.

Ács Rudolf- Baksai Antal A háztáji üzemág a baksai Ezüstkalász Termelőszövetkezetben XVI. évfolyam, 6. szám, 39-48.

Bajnógel Ferenc A takarmányfehérje-bázis bővítésének lehetőségei XVI. évfolyam, 9. szám, 1-8.

Balogh András Szemle
A KGST-tagországok mezőgazdasági termelése XVI. évfolyam, 5. szám, 49-57.

Balogh Károly- Takács Jánosné Vetőmag-gazdálkodásunk fejlődésének néhány sajátos vonása és fejlesztésének főbb irányai XVI. évfolyam, 4. szám, 23-32.

Berzsenyi Zoltán A növényvédelmi költségek vizsgálata a kaposvári járás termelőszövetkezeteiben XVI. évfolyam, 6. szám, 15-22.

Borbényi Ervin Miért növekszik lassan a mezőgazdasági nagyüzemek élelmiszer-feldolgozó tevékenysége? XVI. évfolyam, 4. szám, 33-38.

Czagány László A termelőszövetkezeti értékesítés szervezésének alaptípusai XVI. évfolyam, 12. szám, 9-14.

Csáki Csaba- Varga Gyula- Vendégh Ferenc A kukorica terméshozamát meghatározó néhány tényező vizsgálata a Komáromi Állami Gazdaságban XVI. évfolyam, 2. szám, 45-54.

Cselőteiné Varga Mária Szemle
Az I. Nemzetközi Borvilágversenyről XVI. évfolyam, 10. szám, 51-53.

Csercser Péter Élelmiszer-gazdasági vállalatok felügyelő bizottságairól XVI. évfolyam, 9. szám, 33-42.

Csete László Az elemzési és tervezési módszerek korszerűsítése a mezőgazdaságban XVI. évfolyam, 7. szám, 23-37.

Dimény Imre Agrárpolitikánk időszerű kérdései XVI. évfolyam, 3. szám, 1-10.

Dzur Gábor- Szakál József Szemle
Az alkalmazottak létszámarány-változása a termelőszövetkezetekben XVI. évfolyam, 11. szám, 45-52.

Élesné Bogsányi Ágnes- Szilágyi Zsolt Szemle
A hazai őszibarack-fogyasztás fontosabb sajátosságai XVI. évfolyam, 10. szám, 53-60.

Éliás András A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelmi forgalmának alakulásáról XVI. évfolyam, 8. szám, 13-26.

Enese László A Mezőgazdasági Szövetkezetek II. Országos Kongresszusa után XVI. évfolyam, 5. szám, 1-12.

Enyedi Zoltán A termelés célszerű szakosításának lehetőségei, az ipari típusú termelési rendszerek megvalósítása XVI. évfolyam, 1. szám, 35-53.

Eörssy János A korszerű, nagyüzemi dohánytermelés kialakításának gazdasági és anyagi-műszaki feltételei XVI. évfolyam, 12. szám, 29-46.

Fadgyas Klára- Szüllő Béla A tabódi tehenészeti telep XVI. évfolyam, 5. szám, 37-48.

File Jenő- Juhász Jánosné A jövedelmek forrásának és elosztásának differenciáltsága az élelmiszer-gazdaságban XVI. évfolyam, 12. szám, 1-8.

Gerencsér Gyula Szakszolgálat az állami gazdaságokban XVI. évfolyam, 1. szám, 54-61.

Guoth Ernő- Mátyás József Szemle
A mezőgazdaság és a vadgazdálkodás XVI. évfolyam, 7. szám, 58-62.

Halász László Ellenvetések Surus Imre: A termelőszövetkezeti vezetők bérezési kérdései c.cikkéhez XVI. évfolyam, 6. szám, 35-38.

Halász Péter A korszerűsített sertéstelepek ökonómiai tanulságai XVI. évfolyam, 12. szám, 21-28.

Halász Péter A különböző takarmányozási módok hatása a sertéshizlalás gazdaságosságára XVI. évfolyam, 9. szám, 21-32.

Halász Péter Szakirodalom
Márkus István: Kifelé a feudalizmusból XVI. évfolyam, 6. szám, 59-60.

Halász Péter Szakirodalom
A termelőszövetkezeti közös és háztáji gazdaságok kapcsolata XVI. évfolyam, 9. szám, 58-60.

Halász Péter Szakirodalom
Varro, M. Terentius: A mezőgazdaságról XVI. évfolyam, 9. szám, 60-62.

Halász Péter Szemle
Beszámoló a közgazdaság és a néprajz kutatóinak közös tanácskozásáról XVI. évfolyam, 10. szám, 60.

Heinrich István Szakirodalom

Hochkönig, W.: Az esseni „tehénhotel” XVI. évfolyam, 10. szám, 61-62.

Horváth Pál A termelőszövetkezetek 1969. és 1971. évi eredményei Dél-Békés megyében XVI. évfolyam, 12. szám, 15-20.

Ivanics András Néhány közös vállalkozás működésének tapasztalatai XVI. évfolyam, 12. szám, 47-54.

Jankó József Szemle
Hensch Árpád emlékülés XVI. évfolyam, 12. szám, 58-60.

Katona István Szakirodalom
Holdas Sándor- Perényi Miklós- Diszkup Ferenc- Horn Péter: Hústermelés kisállatokkal a háztájiban XVI. évfolyam, 3. szám, 61-63.

Katona István Szakirodalom
Molnár László: Háztáji baromfiólak építése és berendezése XVI. évfolyam, 5. szám, 61-62.

Kazareczki Kálmán Az öntözéses gazdálkodás fejlesztésének néhány közgazdasági kérdése XVI. évfolyam, 8. szám, 1-12.

Kovács János Az esőszerűen öntöző berendezések korszerűsítése XVI. évfolyam, 3. szám, 45-60.

Kukovics Sándor Szemle
A halhústermelés időszerű kérdései XVI. évfolyam, 11. szám, 53-60.

Láng Zoltán- Papp Zsolt- Varga Gyula A szőlőbetakarítás időbeli ütemezésének optimalizálásáról XVI. évfolyam, 8. szám, 27-38.

László Lajosné A pecsenyelibahús-termelés helyzete és gazdaságossági kérdései XVI. évfolyam, 11. szám, 27-36.

Lengyel Lajos- Szathmáry Antal A gazdaságok differenciálódása az öntözött terület aránya szerint XVI. évfolyam, 5. szám, 27-36.

Ligeti Csák A szántás optimális fogásszélességének meghatározása matematikai módszerrel XVI. évfolyam, 7. szám, 15-22.

Lőrincz Gyula Hensch Árpád és a magyar mezőgazdasági üzemtan XVI. évfolyam, 10. szám, 1-10.

Magony Imre Szemle
A középtávú fejlesztési terv a Homokhátsági Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben XVI. évfolyam, 2. szám, 55-60.

Mészáros Sándor Szemle
Nemzetközi szimpózium a matematikai módszerek és az elektronikus számítástechnika kérdéseiről XVI. évfolyam, 7. szám, 49-56.

Mészáros Sándor- Csepregi István A kukorica termésátlagát befolyásoló tényezők vizsgálata regressziószámításokkal XVI. évfolyam, 11. szám, 7-18.

Németi Lászlóné- Katona István A nagyüzemi pulykahús-termelés üzemgazdasági tapasztalatai két gazdaságban XVI. évfolyam, 10. szám, 41-49.

Pálovics Béláné Szemle
Előadás és konzultáció a francia mezőgazdaság Közös Piac-i problémáiról XVI. évfolyam, 5. szám, 57-60.

Papp Bálint Szemle
Az integráció formái és területei az állami gazdaságok értékesítési tevékenységében XVI. évfolyam, 12. szám, 55-58.

Patkós István A nagyüzemi tehenészeti telepek gazdaságos gépesítésének lehetőségei XVI. évfolyam, 6. szám, 23-34.

Pósvai Lajos Az Agrárgazdasági Konferencia ülései XVI. évfolyam, 2. szám, 1-44.

Pósvai Lajos Az Agrárgazdasági Konferencia ülései XVI. évfolyam, 3. szám, 11-35.

Pósvai Lajos Szakirodalom
Bulgária és Magyarország termelőszövetkezetei XVI. évfolyam, 9. szám, 56-57.

Pósvai Lajos Szemle
„Erdei Ferenc” szocialista brigád Bábolnán XVI. évfolyam, 7. szám, 49.

Rácz Lajos Egyes főbb ágazatok eredményes működésének üzemgazdasági és ökonómiai feltételei XVI. évfolyam, 1. szám, 13-34.

Radovics György Szemle
Tudományos kongresszus a munkaszervezésről XVI. évfolyam, 11. szám, 60-62.

Rédai István A korszerű öntözéses zöldségtermelés néhány tapasztalata az NSZK-ban XVI. évfolyam, 6. szám, 52-55.

Sárközy Péter Szakirodalom
Dr. Dimény Imre: A gépesítés ökonómiája a mezőgazdaságban XVI. évfolyam, 1. szám, 62-63.

Simka István A vezető beosztású termelőszövetkezeti tagok díjazásának irányelvei XVI. évfolyam, 8. szám, 39-45.

Simon Gyula Szemle
A takarmány és a sertés áraránya külkereskedelmünkben XVI. évfolyam, 7. szám, 56-57.

Smitka, Ladislav A közgazdasági eszközök rendszere a csehszlovák mezőgazdaság irányításában XVI. évfolyam, 5. szám, 13-26.

Sulyák János- Szerdahelyi Péter- Udovecz Gábor Az élelmiszer-gazdaság helye a népgazdaságban XVI. évfolyam, 6. szám, 1-13.

Sutus Imre A termelőszövetkezeti vezetők bérezési kérdései XVI. évfolyam, 3. szám, 37-44.

Szemes Lajos A termelőszövetkezetek testületi vezetésének néhány tapasztalata XVI. évfolyam, 7. szám, 1-13.

Szijjártó András Szemle
A belvárdgyulai Közös Út Termelőszövetkezet nagyüzemi fejlődésének néhány szociológiai vonása XVI. évfolyam, 9. szám, 51-55.

Szomolányiné Szabó Judit Szemle
KGST-szimpózium a gépesítés hatékonyságáról XVI. évfolyam, 8. szám, 57-61.

Szőnyi Imre Hozzászólás Sutus Imre: A termelőszövetkezeti vezetők bérezési kérdései c. cikkéhez XVI. évfolyam, 7. szám, 39-42.

Szücs István A nagyüzemi szőlőtermelés kívánatos fajtaösszetételének kialakítása XVI. évfolyam, 9. szám, 9-20.

Szücs István Agráripari komplexum Bulgáriában XVI. évfolyam, 6. szám, 55-58.

Tildi István- Tóth Béla A szállítások szerepe a szarvasmarhatelepek kialakításában XVI. évfolyam, 7. szám, 43-48.

Tompa Béla A szőlő- és borgazdaság időszerű kérdéseiről XVI. évfolyam, 10. szám, 21-30.

Tóth Béla Állandó lucernaszenázs-etetés a Baranyaszentlőrinci Tangazdaság szarvasmarha-tenyésztében XVI. évfolyam, 11. szám, 37-44.

Tóth Béla Az abrakos szarvasmarha-hizlalás ökonómiai megítélése XVI. évfolyam, 10. szám, 31-39.

Tóth Jenőné dr. Állami gazdaságok vállalatközi kapcsolatai XVI. évfolyam, 4. szám, 15-22.

Tóthné Loós Gyöngyi- Varga Gyula Korszerűsítési törekvések a vöröshagyma-termelésben XVI. évfolyam, 11. szám, 19-26.

Ungváry Gábor Az Agrárgazdasági Társaság munkája 1971-ben és 1972. évi munkaterve XVI. évfolyam, 6. szám, 49-52.

Üveges László Szemle
Beszámoló az élelmiszer-gazdasági vertikális integráció kérdéseivel foglalkozó KGST-szimpóziumról XVI. évfolyam, 4. szám, 39-44.

Vági Ferenc Az állami gazdaságok vállalati érdekeltségének jövedelmi tartalma XVI. évfolyam, 10. szám, 11-20.

Varga Ferenc Az Óbuda Mezőgazdasági-Kertészeti Termelőszövetkezet szervezeti felépítése és a szervezet működése XVI. évfolyam, 8. szám, 47-55.

Vitainé Mayer Edit Szemle
A gabonatermelés, felhasználás és nemzetközi kereskedelem jelenlegi helyzete és távlati kilátásai XVI. évfolyam, 9. szám, 43-50.