Archívum » 1971 » 1971. éves tartalom

 

TARTALOM

Almásy, A. K. A pótlólagos ráfordítások hatékonysága a különböző belterjességi szinten gazdálkodó termelőszövetkezetekben XV. évfolyam, 10. szám, 25-30.

Árvay László Szemle
A TIT IV. Országos Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Vándorgyűlése XV. évfolyam, 8. szám, 52-56.

Balla László dr.- Csoma Antalné A paradicsomtermelés és –feldolgozás költsége és jövedelme a szolnoki Lenin Termelőszövetkezetben XV. évfolyam, 8. szám, 37-47.

Baranyi József A szőlőtermelés gazdaságosságát befolyásoló tényezők Egerszóláton XV. évfolyam, 4. szám, 43-54.

Belák Sándor A vezetéstudomány jelentősége a mezőgazdasági nagyüzemekben XV. évfolyam, 5. szám, 1-16.

Bodnár Miklós Az állattenyésztés intenzív fejlesztésének és fehérjeellátásának kapcsolata XV. évfolyam, 11. szám, 13-23.

Csáki Csaba- Szücs Mihály- Varga Gyula A terméshozamok szintjének hatása az optimális vállalati struktúrára XV. évfolyam, 7. szám, 31-40.

Cselőtei Lászlóné- Tompa Béla A szőlőtermelés néhány aktuális gazdasági kérdése XV. évfolyam, 1. szám, 1-12.

Csete László A nagygazdaságok elemzése és számvitele XV. évfolyam, 8. szám, 1-13.

Dégen Imre A vízrendezés jelentősége a mezőgazdaságban XV. évfolyam, 6. szám, 1-21.

Dezső Imre- Kiss László A nagyüzemi kajszitermelés jövedelmezőségének egyes kérdései XV. évfolyam, 8. szám, 27-36.

Dimény Imre Az élelmiszer-gazdaság IV. Ötéves Tervének főbb ökonómiai kérdései XV. évfolyam, 4. szám, 1-17.

Dobos Károly A korszerű vállalati belső mechanizmus XV. évfolyam, 12. szám, 31-46.

Domokos Kázmér Szemle
Üzemgazdászképzés a zsámbéki Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban XV. évfolyam, 4. szám, 58-63.

Dömsödi János Szemle
Magyarország tőzeges lápvidékein végzett földtani kutatások áttekintése XV. évfolyam, 2. szám, 49-54.

Enyedi Györgyné Szakirodalom
Agrárfejlődés ipari környezetben, Komárom megye 1945-1970 XV. évfolyam, 6. szám, 59-60.

Földvári János Vízgazdálkodás és vízhasznosítás Baranya megye mezőgazdaságában XV. évfolyam, 7. szám, 1-18.

Gabnai János- Mészáros Lajosné A vezetés gyakorlata a gyermelyi Petőfi Termelőszövetkezetben XV. évfolyam, 5. szám, 39-48.

Gönczi Iván- Kozma András Munkagépek javítási költsége a kihasználástól és a használati időtől függően XV. évfolyam, 5. szám, 27-38.

Gregorits Ágnes- Havas István- Péli István Az élelmiszer-gazdasági termelés eszközigénye XV. évfolyam, 10. szám, 13-24.

Halász Péter Szakirodalom
Izgalmas könyv a mezőgazdasági kutatásról XV. évfolyam, 11. szám, 58-60.

Halász Péter Szakirodalom
Földeáki Béla: A korszerű háztáji gazdaság XV. évfolyam, 2. szám, 59-60.

Halász Péter Szakirodalom
Kovács Kálmán- Szakál József: Termelőszövetkezeti alkalmazottak bérezése és egyéb juttatásai XV. évfolyam, 3. szám, 62-63.

Halász Péter Szakirodalom
Tamás László: A nagyüzemi szőlőtermelés néhány gazdasági kérdése XV. évfolyam, 5. szám, 60.

Halász Péter Szakirodalom
Galgóczi Erzsébet: Nádtetős szocializmus XV. évfolyam, 6. szám, 58-59.

Halász Péter Szakirodalom
Kádár Béla : Öntözőgazdaságok vetésszerkezetének kialakítása XV. évfolyam, 7. szám, 61-62.

Halász Péter Szakirodalom
Erdei Ferenc: Város és vidéke XV. évfolyam, 8. szám, 59-62.

Halász Péter- Rácz Lajos A sertésfiaztatók fűtésének gazdasági kérdései XV. évfolyam, 11. szám, 37-46.

Halász Péter- Tóthné Loós Gyöngyi Árvíz okozta gondok a makói termelőszövetkezetekben XV. évfolyam, 1. szám, 41-49.

Hamad, Saud A.. A rizstermelés technológiai változatainak gazdasági értékelése XV. évfolyam, 4. szám, 39-42.

Hankó Mihály- Maczák János- Víg Péterné Uborkatermelésünk helyzete és fejlődése XV. évfolyam, 1. szám, 13-27.

Hegedűs Miklós Az ipari eszközök felhasználásának hatása a mezőgazdasági termelés költségszínvonalára XV. évfolyam, 11. szám, 5-12.

Herpay Balázs Szemle
Etiópia XV. évfolyam, 1. szám, 51-57.

Hidvégi Béla Szemle
Energiahordozók a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XV. évfolyam, 9. szám, 58-61.

Hodina Péter- Hornok Béla- Tomka József- Tóth Bertalan A fontosabb húsféleségek várható költsége és jövedelme a IV. ötéves tervidőszakban XV. évfolyam, 8. szám, 15-25.

Hornok Béla Az alma hűtőtárolásának gazdasági kérdései XV. évfolyam, 9. szám, 19-28.

Hornok Béla Az üzemi méret és a jövedelmezőség összefüggései a sertéshizlalásban XV. évfolyam, 2. szám, 37-48.

Juhász Jánosné- Sulyák János A mezőgazdaság helyzete a tényleges és a társadalmi tiszta jövedelmet ráfordításokkal arányosan tartalmazó árrendszerben XV. évfolyam, 8. szám, 1-10.

Kalocsay Ferenc A főágazati termelésirányítás megszervezésének néhány tapasztalata XV. évfolyam, 7. szám, 41-48.

Kalocsay Ferenc Szakirodalom
Eck Kálmán: Bevezetés a mezőgazdasági munkatanba XV. évfolyam, 2. szám, 60-62.

Kazareczki Kálmán A II. Országos Agrárgazdasági Konferencia elé XV. évfolyam, 11. szám, 1-3.

Kazareczki Kálmán A középtávú üzemi tervek jellemzői és a tervezés tapasztalatai az élelmiszer-gazdaságban XV. évfolyam, 12. szám, 1-13.

Kenéz Győzőné Szakirodalom
Thimm, H. U.- Besch, M.: Élelmiszer-gazdaság XV. évfolyam, 7. szám, 62.

Kiss József Az élelmiszer-gazdaságon belüli termelési, feldolgozási és értékesítési kooperációk helyzete Bács-Kiskun megyében XV. évfolyam, 6. szám, 43-52.

Kiss László Szemle
Merre tart a bolgár gyümölcstermelés? XV. évfolyam, 3. szám, 57-61.

Kiss László Szemle
A Szovjetunió üzemi gyümölcstermelése XV. évfolyam, 6. szám, 53-57.

Kovács György Az irányítás és az információ néhány problémája XV. évfolyam, 4. szám, 19-25.

Kovács János Öntözés a Nagyszentjánosi Állami Gazdaságban XV. évfolyam, 9. szám, 39-50.

Kovács János Szemle
Szaktanácsadás a mezőgazdaságban XV. évfolyam, 10. szám, 59-62.

Kovács János Szemle
A mezőgazdaság villamosítása XV. évfolyam, 5. szám, 54-57.

Kovács Péter A repülőgépes vegyszerezési munkák költségei XV. évfolyam, 9. szám, 29-38.

Kukovics Sándor Szemle
A magyar mezőgazdaság területi fejlődésének néhány sajátossága XV. évfolyam, 7. szám, 55-61.

Kuzmiák Miklós A hálótervezés kezdeti lépései a nagygazdaságokban XV. évfolyam, 7. szám, 19-30.

László Lajosné A magyar lúdtenyésztés gazdasági kérdései XV. évfolyam, 11. szám, 25-35.

Márton János Közgazdasági szabályozás – vállalati érdekeltség XV. évfolyam, 12. szám, 15-29.

Márton János- Nagy János Szemle
Anyagi érdekeltség a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XV. évfolyam, 9. szám, 51-55.

Matos László Szemle
Fehérjetakarmány melléktermékből XV. évfolyam, 11. szám, 55-57.

Mészáros Sándor A műtrágyázás hatékonyságát és az optimális műtrágyaadagokat befolyásoló néhány tényező XV. évfolyam, 1. szám, 29-40.

Mészáros Sándor A műtrágyázási modellek és a gazdasági helyzet összefüggése XV. évfolyam, 3. szám, 23-32.

Mészáros Sándor Szemle
Az operációkutatás helyzete a Német Demokratikus Köztársaságban XV. évfolyam, 2. szám, 55-58.

Nagy János Szemle
A szocialista országok agrárgazdasági kutatóintézetei szakértőinek voronyezsi értekezlete XV. évfolyam, 9. szám, 55-58.

Nagy László A mezőgazdasági üzemek és a fogyasztók közvetlen kapcsolatának néhány problémája XV. évfolyam, 4. szám, 27-38.

Néveri László A szerkezetváltozások hatása a Kisbéri Állami Gazdaságban XV. évfolyam, 10. szám, 45-58.

Néveri László Kiegészítő tevékenység Komárom megye termelőszövetkezeteiben XV. évfolyam, 3. szám, 1-14.

Pati Nagy Elemér Szemle
Gazdaságos védekezés a gyalogló rovarkártevők ellen XV. évfolyam, 4. szám, 55-57.

Petrácska Veronika- Rakos Gábor A hús- és tejtermék-ellátás néhány időszerű problémája XV. évfolyam, 2. szám, 21-27.

Pósvai Lajos Szemle
Az Agrárgazdasági Társaság 1970. évi munkájáról és 1971. évi terveiről XV. évfolyam, 3. szám, 53-56.

Romány Pál Erdei Ferenc 1910 – 1971 XV. évfolyam, 5. szám, 61-62.

Simon Géza Szakirodalom
Hamann, H.: Időszerű-e a folyékony műtrágyák alkalmazása? XV. évfolyam, 1. szám, 60-62.

Simon Géza Szemle
A trágya folyékony halmazállapotban történő kezelése és tárolása az NSZK-ban és az USA-ban XV. évfolyam, 5. szám, 49-53.

Szabó Ferenc- Zsuffa Ervin A jövedelembiztonság néhány kérdése az 1970. évi tapasztalatok tükrében XV. évfolyam, 10. szám, 1-11.

Szalóki László Ágazati önelszámolás az adonyi Március 21. Termelőszövetkezetben XV. évfolyam, 7. szám, 49-54.

Szederkényi Ervin A különböző kukoricahibrid-csoportok üzemi értékelése XV. évfolyam, 9. szám, 11-18.

Szederkényi Henrik Az állami gazdaságok szervezetének helyzete és fejlődése XV. évfolyam, 3. szám, 15-21.

Szederkényi Henrik Szemle
Állami gazdaságok a Lengyel Népköztársaságban XV. évfolyam, 8. szám, 49-52.

Szeles Sándor A termelési koncentráció folyamata a mezőgazdaságban XV. évfolyam, 6. szám, 23-32.

Szemes Lajos A zöldségfélék gazdaságon belüli feldolgozása XV. évfolyam, 10. szám, 31-44.

Szénay Lászlóné A szenázskészítés és tárolás jelenlegi rendszerének ökonómiai értékelése XV. évfolyam, 6. szám, 33-42.

Szendrő László Szemle
A tehenészet, mint munkahely XV. évfolyam, 1. szám, 57-60.

Szerdahelyi Péter Az élelmiszer-gazdaság ráfordítási kapcsolatainak néhány jellemző vonása XV. évfolyam, 2. szám, 1-12.

Szerdahelyi Péter- Udovecz Gábor Az élelmiszer-gazdaság kibocsátási kapcsolatainak néhány jellemző vonása XV. évfolyam, 3. szám, 33-38.

Szijjártó András A magyar mezőgazdaság fejlődésének néhány szociológiai vonatkozása XV. évfolyam, 5. szám, 17-26.

Szomolányi Ferencné Szemle
Gergely István Az Agrárgazdasági Kutató Intézetben XV. évfolyam, 11. szám, 47-50.

Szűcs István A munkaintenzitás tartalma és mérése XV. évfolyam, 2. szám, 29-35.

Tomka József A termelőszövetkezetek jövedelemdifferenciálódásának alakulása 1968. és 1969. években XV. évfolyam, 2. szám, 13-20.

Ungváry Gábor A belvárdgyulai Közös Út Termelőszövetkezet XV. évfolyam, 3. szám, 39-48.

Üveges László Szemle
Az élelmiszer-gazdaság vertikális integrációjának tudományos kutatása nemzetközi koordinációban XV. évfolyam, 11. szám, 50-54.

Vereckei Imre A hatékony vállalati eszközgazdálkodás XV. évfolyam, 12. szám, 47-55.

Vilusz László Szemle
A vezetés kérdései XV. évfolyam, 12. szám, 57-58.