Archívum » 1970 » 1970. éves tartalom

 

TARTALOM

Ács Rudolf Szemle
Országos tanácskozás a kedvezőtlen adottságú gazdaságok állami támogatásának tapasztalatairól XIV. évfolyam, 3. szám, 57-60.

Acsay Ferenc- Csáki Csaba- Varga Gyula A cukorrépa-termelés koncentrációjának egyes gazdasági kérdései a Komáromi Állami Gazdaságban XIV. évfolyam, 8. szám, 27-38.

Almási István Egy állami gazdaság átalakulása XIV. évfolyam, 3. szám, 47-53.

Atanasz Ganev A lenini szövetkezeti terv alkotó alkalmazása Bulgáriában XIV. évfolyam, 8. szám, 15-20.

Baranyi József A háztáji szőlők korszerűsítése Nagyrédén XIV. évfolyam, 7. szám, 41-46.

Baranyi József Szemle
Kalifornia szőlőtermesztése XIV. évfolyam, 4. szám, 57-59.

Bartos Attila Hiperbolikus programozás alkalmazása az árunövény-termelés optimális arányainak meghatározására XIV. évfolyam, 6. szám, 39-46.

Bethlendi László A termelés növekedése és hatékonysága a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XIV. évfolyam, 11. szám, 35-44.

Bocsor Géza- Csánky Zsuzsa- Halász Péter Trágyaeltávolítási technológiák munkaigényessége és gazdaságossága a tehenészetben XIV. évfolyam, 2. szám, 51-58.

Bögi Károly- Müller Tibor- Lengyel Lajos Szolnok megye öntözésfejlesztése a Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszereiben XIV. évfolyam, 3. szám, 17-25.

Burger Kálmánné A mezőgazdasági földterületek közgazdasági értékelésének módszertani elvei XIV. évfolyam, 5. szám, 17-28.

Csete László A burgonyatermelés fejlesztésének gazdasági és anyagi-műszaki vonatkozásai XIV. évfolyam, 2. szám, 17-30.

Csete László A ráfordítások hatékonysága a mezőgazdaságban XIV. évfolyam, 11. szám, 1-12.

Csete László Üzemgazdasági tevékenység a termelőszövetkezetekben a gazdasági mechanizmus mai viszonyai között XIV. évfolyam, 7. szám, 1-8.

Csete László- Megyeri Ferenc A termelőszövetkezeti közös gazdaságok 1975-re várható termőhelyenkénti differenciálódása XIV. évfolyam, 8. szám, 1-14.

Dénes Ferenc Az ütemezett, egyenletes termelés szervezése az iparszerű sertéstartásban XIV. évfolyam, 7. szám, 15-29.

Dimény Imre A magyar mezőgazdaság 25 éve XIV. évfolyam, 4. szám, 1-13.

Donáth Ferenc A negyedszázados földreform XIV. évfolyam, 3. szám, 1-10.

Éliás András A fontosabb mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítési kilátásai XIV. évfolyam, 6. szám, 25-37.

Eörssy János A dohánytermelés strukturális változása és a jövedelmezőség kérdése XIV. évfolyam, 1. szám, 33-42.

Fekete György A mezőgazdaság távlati munkaerő-szükségletéről XIV. évfolyam, 12. szám, 1-16.

Fekete József- Pócs Gyula A termelőszövetkezeti munkaerő-utánpótlás néhány gazdasági, demográfiai aspektusa XIV. évfolyam, 1. szám, 21-32.

File Jenő A mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági differenciálódásának néhány jellegzetes vonása XIV. évfolyam, 7. szám, 9-14.

Gali Sándor Szemle
Merre tart a magyar parasztság? XIV. évfolyam, 12. szám, 47-52.

Garamvölgyi Károly A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövedelemszabályozási rendszerének időszerű kérdései XIV. évfolyam, 9. szám, 1-20.

Gergely István Szarvasmarha-tenyésztésünk helyzete és az ágazat fejlesztési koncepciója XIV. évfolyam, 6. szám, 13-24.

Gouth Ernő A mezőgazdasági nagyüzemek közötti területrendezés problémái XIV. évfolyam, 4. szám, 27-36.

Gyöngyössy Béla A nagyüzemi sűrű soros homoki szőlők korszerűsítésének problémái XIV. évfolyam, 8. szám, 39-47.

Halász Péter Egy Baranya megyei egyesült termelőszövetkezete első két éve XIV. évfolyam, 10. szám, 47-56.

Halász Péter Szakirodalom
Kalocsay Ferenc: Munkanormák kidolgozása és alkalmazása a mezőgazdaságban XIV. évfolyam, 3. szám, 61-62.

Heltay Imre A csiperketermelés – lehetőség a lótenyésztés gazdaságosságának fokozására XIV. évfolyam, 9. szám, 37-44.

Herpay Balázs Szemle
Tanzánia mezőgazdasága XIV. évfolyam, 9. szám, 57-60.

Hodina Péter A termékértékesítés és az értékesítési csatornák jellemzői a mezőgazdaságban XIV. évfolyam, 12. szám, 17-30.

Hodina Péter- Köblös András Gazdasági nehézségek és megoldásuk útja a tiszavasvári Zöldmező Termelőszövetkezetben XIV. évfolyam, 1. szám, 53-58.

Illés Tibor A termelőszövetkezeti szövetségek regionális információs tevékenységéről XIV. évfolyam, 8. szám, 49-51.

K. Nagy Sándor A termelőszövetkezetek gazdasági kapcsolatai XIV. évfolyam, 2. szám, 1-15.

Kacsó András A gabonafélék vegyszeres gyomirtása és a taposási kár XIV. évfolyam, 3. szám, 39-45.

Kállay Miklós Szemle
A tehenészeti telepek fejlesztésének tendenciái XIV. évfolyam, 10. szám, 60-63.

Kalocsay Ferenc A termelőszövetkezetek munkadíj-gazdálkodásáról XIV. évfolyam, 9. szám, 21-28.

Kalocsay Ferenc- Szijjártó András A falusi fiatalok pályaválasztása a mezőgazdasági munkaerőhelyzet szemszögéből nézve XIV. évfolyam, 5. szám, 29-40.

Kenéz Győzőné Szemle
A háztartásökonómia XIV. évfolyam, 3. szám, 55-56.

Kisfalvi Tibor Szemle
Az élelmiszer-gazdasági termelőeszközök felhasználóinak, gyártóinak és forgalmazóinak szervezett együttműködési lehetőségei XIV. évfolyam, 11. szám, 54-61.

Kiss Eszter Szemle
Országos tanácskozás a mezőgazdaság energiaellátásáról XIV. évfolyam, 4. szám, 59-63.

Kiss Eszter Szemle
Országos tanácskozás a mezőgazdasági üzemek kiegészítő tevékenységéről XIV. évfolyam, 8. szám, 56-58.

Kiss László A kajszi, az őszibarack és az alma termésszabályozásának gazdaságossága XIV. évfolyam, 5. szám, 41-50.

Kiss László Szemle
A gyümölcstermelés mennyiségi és szerkezeti változásai Európában és az ebből leszűrhető tanulságok XIV. évfolyam, 8. szám, 9-63.

Kívés János A szőlőgazdaság vertikális fejlesztésének eredményei a nagyrédei Szőlőskert Termelőszövetkezetben XIV. évfolyam, 8. szám, 2-55.

Kocsis Sándor A tehenészeti munkarend racionalizálása XIV. évfolyam, 12. szám, 41-46.

Kostyál Rezső A technikai felszereltség és a munkatermelékenység kapcsolata a mezőgazdasági nagyüzemek állóeszköz-hatékonyságával XIV. évfolyam, 11. szám, 13-18.

Kosztin Árpád A mezőgazdasági termelőszövetkezetek ellenőrző bizottságairól XIV. évfolyam, 1. szám, 11-20.

Kovács György Állami támogatás és üzemi döntés XIV. évfolyam, 9. szám, 29-35.

Kovács Zoltán A termelőszövetkezetek 1969. évi országos gazdálkodási versenyének értékelése XIV. évfolyam, 7. szám, 31-39.

Kővári Miklós Szemle
Az Agrárgazdasági Társaság I. félévi munkájáról XIV. évfolyam, 11. szám, 51-54.

Krasznai Béla Szemle
A szakosított sertéshizlaló-telepek létesítésének tapasztalatai Baranya megyében XIV. évfolyam, 7. szám, 47-49.

Kulin Sándor A hízómarhák takarmányozásának üzemgazdasági kérdései XIV. évfolyam, 12. szám, 31-40.

Lázás Vilmos Lenin és az agrárkérdés XIV. évfolyam, 4. szám, 15-26.

Lőrincz Gyula A mezőgazdasági üzemtan kialakulása és fejlődése hazánkban a századfordulón XIV. évfolyam, 2. szám, 41-50.

Madas András Mezőgazdaságunk a negyedik ötéves tervben XIV. évfolyam, 5. szám, 1-16.

Mészáros Sándor Szemle
A nagy adagú műtrágyázás feltételeinek megteremtése az NDK-ban XIV. évfolyam, 12. szám, 52-55.

Muszély János Az itatásos borjak takarmányozásának gazdaságossága a zsámbéki Új Élet Termelőszövetkezetben XIV. évfolyam, 1. szám, 43-52.

Nagy István A földminőség és a földértékelés összefüggései XIV. évfolyam, 2. szám, 31-40.

Nagy János Szemle
Munkadíjazási Konferencia Várnában XIV. évfolyam, 1. szám, 59-60.

Pálovics Béláné Szemle
Vita az agrár-társadalmi viszonyokban várható változásokról XIV. évfolyam, 4. szám, 51-57.

Pálovics Béláné Szemle
Vita az állattenyésztés távlati fejlesztéséről XIV. évfolyam, 7. szám, 54-57.

Pósvai Lajos Szemle
Az agrárgazdasági társaság szakosztályi vezetőinek és aktivistáinak összejövetele XIV. évfolyam, 7. szám, 49-53.

Radovics György Szakirodalom
Maniecki, F.: A tehénistállók értékelése gazdasági és szervezési szempontból XIV. évfolyam, 6. szám, 57-63.

Rózsavölgyi László A traktorok felújításának vizsgálatáról XIV. évfolyam, 10. szám, 17-24.

Sárkány Pál Szakirodalom
Futurológia és gazdasági prognózis XIV. évfolyam, 12. szám, 56-58.

Sárkány Pál Szemle
Az agrárgazdaság vertikális integrációja c. országos pályázat értékelése XIV. évfolyam, 7. szám, 57-61.

Sárközy Péter Szemle
Néhány tapasztalat az USA mezőgazdaságában XIV. évfolyam, 2. szám, 59-63.

Simon Géza Szakirodalom
Geissler, B.: A szarvasmarhatartás iparszerű szervezésének matematikai modellje XIV. évfolyam, 9. szám, 61-63.

Somogyi János A Közös Piac élőmarha- és marhahús-piaci rendtartásának működési mechanizmusa XIV. évfolyam, 10. szám, 25-40.

Stein János Szemle
A mezőgazdaság és a szakképzés XIV. évfolyam, 10. szám, 57-59.

Szabó István A termelőszövetkezetek 1969. évi gazdálkodása XIV. évfolyam, 6. szám, 1-12.

Szabó László- Márton Sándor Nagyüzemi zöldségtermelés a szentesi Árpád Termelőszövetkezetben XIV. évfolyam, 9. szám, 45-50.

Szabó Sándor- Rostás Tibor A „Mecsektej” működési tapasztalatai XIV. évfolyam, 11. szám, 45-50.

Szakonyi László- Páli László Műveleti költségszámítás alkalmazása a növénytermelésben XIV. évfolyam, 5. szám, 51-61.

Szederkényi Henrik A gazdálkodás értékelése az állami gazdaságokban XIV. évfolyam, 4. szám, 45-50.

Szederkényi Henrik A Mezőhegyesi Állami Gazdaság XIV. évfolyam, 6. szám, 47-56.

Szederkényi Henrik Élősúly önköltségszámítás az állattenyésztésben XIV. évfolyam, 3. szám, 27-37.

Szil István Termelőszövetkezeti erdőtelepítések jövedelmezőségének vizsgálata XIV. évfolyam, 10. szám, 41-45.

Szilágyi Sándor A III. Ötéves Terv utolsó éve a mezőgazdaságban XIV. évfolyam, 1. szám, 1-10.

Takács József Az értékcsökkenés szerepe a mezőgazdasági üzemekben XIV. évfolyam, 8. szám, 21-26.

Técsi János Termelőszövetkezeti tagok felhalmozó tevékenységének ösztönzése XIV. évfolyam, 11. szám, 19-24.

Tóth Bertalan Az állattenyésztés költség- és jövedelemviszonyainak alakulása 1969-ben XIV. évfolyam, 10. szám, 1-16.

Tóth Sebestyén A lucernamag-termesztési módok ökonómiai értékelésének főbb eredményei XIV. évfolyam, 4. szám, 37-44.

Ungvári Gábor Szemle
Vita a szociológiai vizsgálatok és az agrárközgazdasági munka összefüggéseiről XIV. évfolyam, 9. szám, 51-56.

Vitainé Mayer Edit- Fekete Imre Az intervenció kérdései az élelmiszer-gazdaságban XIV. évfolyam, 3. szám, 11-16.

Zsinka József A sertéshizlalás önköltségére ható körülmények XIV. évfolyam, 11. szám, 25-33.