Archívum » 1969 » 1969. éves tartalom

 

TARTALOM

Hozzászólások
Técsi János: A szövetkezeti felhalmozás belső ösztönzése a társtulajdonosi érdekeltség erősítésével c. cikkéhez XIII. évfolyam, 11. szám, 49-52.

Á. Klátyik József Szakirodalom
Lányfalvi Sándor- Csete László: Tervezés és információ a mezőgazdaságban XIII. évfolyam, 3. szám, 58-60.

Á. Klátyik József Szemle
A marketing szerepe és módszerei XIII. évfolyam, 7. szám, 56-61.

Ács Mihály A mezőgazdasági szakmunkásképző iskolák szerepe és fejlesztése XIII. évfolyam, 1. szám, 17-25.

Ács Rudolf A melléküzemi tevékenység hatása az ürömi Magyar-Bolgár Barátság TSz gazdálkodásának eredményességére XIII. évfolyam, 6. szám, 51-56.

Bajor Ferenc Termelőszövetkezetek iparszerű malacnevelési társulásától várható gazdasági előnyök XIII. évfolyam, 10. szám, 33-42.

Balogh Károly A mezőgazdasági eredetű termelőeszközök forgalmának új vonásai XIII. évfolyam, 6. szám, 42-45.

Baranyi József A hagyományos szőlők korszerűsítésének ökonómiai összefüggései XIII. évfolyam, 10. szám, 23-32.

Belák Sándor Szocialista mezőgazdasági nagyüzemek vezetésének humán vonatkozásai XIII. évfolyam, 7. szám, 1-7.

Berényi János Az önköltség és a támogatás problémái az élelmiszergazdaságban XIII. évfolyam, 6. szám, 34-36.

Bocsor Géza- Csánky Zsuzsa- Halász Péter Takarmányozási technológiák munkaigényessége és gazdaságossága a tehenészetben XIII. évfolyam, 8. szám, 47-54.

Bognár József A tervgazdálkodás és a szocialista piac élelmiszergazdaságunkban XIII. évfolyam, 5. szám, 1-6.

Csáki Csaba A lineáris programozás felhasználása az Orosházi Állami Gazdaság fejlesztési terveinek kidolgozásában XIII. évfolyam, 11. szám, 17-32.

Csepely-Knorr András Szemle
A szarvasmarhatartás állami támogatása a fejlett tőkés országokban XIII. évfolyam, 10. szám, 47-51.

Csepely-Knorr András- Csuday Gézáné- Józsa Gyuláné A hagyományos technológiájú és a komplex gépesített burgonyatermelés jövedelmezősége XIII. évfolyam, 2. szám, 9-18.

Csete László Szakirodalom
Megjegyzések Dr. Kulin Sándor: Tejtermelés és szarvasmarha hízlalás üzemgazdasági kérdései c. könyvéhez XIII. évfolyam, 7. szám, 62-63.

Csete László A cukorrépa-termelés gazdasági és anyagi-műszaki fejlesztési problémái XIII. évfolyam, 11. szám, 1-16.

Csete László- Kolozsvári Gyuláné- Márton János A szocialista országok agrárgazdasági kutatóintézeteinek VIII. Tudományos-módszertani Konferenciája XIII. évfolyam, 3. szám, 1-8.

Dzur Gábor A pácini Dimitrov Termelőszövetkezet gazdálkodása XIII. évfolyam, 2. szám, 45-49.

Egon Seidel A zöldségfélék elsődleges feldolgozása mezőgazdasági üzemekben XIII. évfolyam, 4. szám, 1-11.

Enese László Almási Gábor: A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének üzemgazdasági vonatkozásai XIII. évfolyam, 4. szám, 62-63.

Enese László Munkaszervezés munkatermelékenység a mezőgazdaságban XIII. évfolyam, 10. szám, 1-7.

Enyedi Györgyné A gabonatermelés anyagi-műszaki fejlesztésének várható gazdasági kihatásai XIII. évfolyam, 9. szám, 17-23.

Erdei Ferenc Érdekeltségi rendszerek az élelmiszergazdaságban XIII. évfolyam, 5. szám, 6-12.

Erdős Sándor Az élelmiszergazdasági érdekegyeztetés sajátosságai XIII. évfolyam, 6. szám, 27-28.

Farkas Józsefné Az anyagi érdekeltség szerepe egy gyenge termelőszövetkezet megszilárdításában XIII. évfolyam, 6. szám, 56-61.

Fekete Barnabás Az építési beruházások néhány problémája az élelmiszergazdaságban XIII. évfolyam, 5. szám, 59-64.

Fekete György A mezőgazdaság perspektívájáról XIII. évfolyam, 12. szám, 57-59.

Fekete István Szakirodalom
Dr. Gergely István: Az öntözés szerepe a mezőgazdasági termelés fejlesztésében XIII. évfolyam, 10. szám, 62-63.

Felföldi János A mezőgazdasági gépesítés néhány piaci és érdekeltségi kérdése XIII. évfolyam, 6. szám, 40-42.

Guoth Ernő- Windisch Imre A tömbös termelés lényege, kialakulása és alapvető üzemi feltételei az állami gazdaságokban XIII. évfolyam, 8. szám, 37-45.

Guoth Ernő- Windisch Imre A tömbös termelésre jellegzetes szervezési eljárások az állami gazdaságokban XIII. évfolyam, 11. szám, 33-42.

Halász Ferenc Szakirodalom
Dr. Benke József: A barcsi Vörös Csillag TSz húsz éve XIII. évfolyam, 2. szám, 59-61.

Halász Péter Szakirodalom
Kukovics Sándor. A halhústermelés néhány gazdasági kérdése XIII. évfolyam, 8. szám, 62.

Halász Péter
Szakirodalom
Dr. Ács Antal- Dr. Belák Sándor- Dr. Kovács László: Mezőgazdasági nagyüzemek vezetésének gyakorlata XIII. évfolyam, 10. szám, 59-61.

Hankó Mihály Szakirodalom
Frigyessy Ferenc: A termőhelyi alkalmasság megállapítása a zöldségtermelésben XIII. évfolyam, 3. szám, 60-62.

Hidvégi Béla A villamosenergia-felhasználás gazdaságossági kérdései a termelőszövetkezetekben XIII. évfolyam, 9. szám, 33-42.

Hodina Péter A pecsenyecsirke-hízlalási rendszerek állóeszköz-igényessége a termelőszövetkezetekben XIII. évfolyam, 2. szám, 35-44.

Inczédi Károly Az érdekeltségi rendszerek összhangja megteremtésének néhány problémájáról XIII. évfolyam, 6. szám, 29-31.

Jankó József Az érdekeltség a nyersanyagtermelés fázisában XIII. évfolyam, 6. szám, 38-39.

Kacsó András A szántóföldi növénytermesztés szerkezete és a növényvédelem XIII. évfolyam, 3. szám, 23-30.

Kacsó András A szántóföldi növényvédelem gépesítéséről XIII. évfolyam, 11. szám, 43-48.

Kacsó András Az évelő pillangósok növényvédelme XIII. évfolyam, 1. szám, 27-32.

Kis László Az élelmiszeripari nyersanyagok és késztermékek árai XIII. évfolyam, 5. szám, 22-29.

Kiss Gábor Szemle
A kooperáció tartalma, formái és jelentősége az NDK mezőgazdaságában XIII. évfolyam, 11. szám, 53-56.

Kiss Imre Néhány gondolat baromfitermék-kivitelünk helyzetéről XIII. évfolyam, 12. szám, 1-9.

Klenczner Andrásné A szőlőültetvények sortávolsága és gépesítési költségei XIII. évfolyam, 2. szám, 27-33.

Kocsis Károly A villamos energia gazdasági hatékonysága a mezőgazdaságban XIII. évfolyam, 12. szám, 11-21.

Koltay Miklósné Szakirodalom
Dr. Sárkány Pál: A harmadik évezred küszöbén XIII. évfolyam, 6. szám, 61-62.

Kovács Attila A hálótervezési módszerek alapjai XIII. évfolyam, 10. szám, 9-22.

Kovács János A fejlődés útján egy gyenge gazdálkodási eredményű termelőszövetkezetben XIII. évfolyam, 4. szám, 41-52.

Kovács János Tanácskozás a rizstermesztés időszerű kérdéseiről XIII. évfolyam, 1. szám, 50-54.

Kovács Klára Szakirodalom
Dr. Berend Iván: Beruházás a termelőszövetkezeti és az állami gazdaságokban XIII. évfolyam, 2. szám, 57-58.

Kovács Sándor A konzervipar a zöldség-gyümölcs vertikumban XIII. évfolyam, 5. szám, 35-42.

Kővári Miklós A termelőszövetkezeti vagyonbiztosítás időszerű kérdései XIII. évfolyam, 4. szám, 23-30.

Kristóf Jenő A kiskunfélegyházi járás és a város termelőszövetkezeteinek 1968. évi gazdálkodása XIII. évfolyam, 9. szám, 43-49.

Kristóf Jenő Szemle
A marhahúspiac várható alakulása 1975-ig XIII. évfolyam, 4. szám, 53-56.

Kristóf Jenő- Kovácsné Orolin Zsuzsa- Árvai László Szemle
Jegyzetek a francia mezőgazdaságról XIII. évfolyam, 9. szám, 50-61.

Kulin Sándor Üzemgazdasági megfontolások a szarvasmarhatartás köréből XIII. évfolyam, 12. szám, 23-29.

Kuty László A szénabehordás szervezése XIII. évfolyam, 6. szám, 9-15.

Lakatos Sándor A mezőgazdasági termelővállalatok közvetlen értékesítő tevékenysége XIII. évfolyam, 5. szám, 42-46.

Lénárt Lajos A termékforgalmazás korszerűsítése az élelmiszergazdaságban XIII. évfolyam, 5. szám, 29-35.

Lengyel Lajos Az öntözéses cukorrépa-termelés jövedelmezősége egy állami és egy termelőszövetkezeti gazdaságban XIII. évfolyam, 4. szám, 31-40.

Lonkai János Az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak mezőgazdasági termékellátása a közös agrárpiac bevezetése előtti időszakban XIII. évfolyam, 1. szám, 59-62.

Márton János Élelmiszergazdaságunk szervezeti továbbfejlesztése XIII. évfolyam, 5. szám, 18-22.

Mentényi Miklós A rövid lejáratú finanszírozás és az exportszabályozók érvényesülése élelmiszergazdaságunkban XIII. évfolyam, 6. szám, 31-34.

Mészáros Sándor Műtrágyázási kísérletek gazdasági értékelése XIII. évfolyam, 12. szám, 31-41.

Mészáros Sándor Szakirodalom
Trágyázási kísérletek, 1955 – 1964 XIII. évfolyam, 1. szám, 55-57.

Mészáros Sándor Szemle
A műtrágya és a termés összefüggésének ökonómiai vizsgálata az Egyesült Államokban XIII. évfolyam, 2. szám, 53-56.

Molnár István Szemle
A termelés szakosításának néhány vonása a Szovjetunió mezőgazdaságában XIII. évfolyam, 12. szám, 53-57.

Nagy Bálint A hazai növényvédelem időszerű feladatai XIII. évfolyam, 8. szám, 1-16.

Nagy István- Ferenc Ottó 20 éves a kunhegyesi Vörös Október Termelőszövetkezet XIII. évfolyam, 1. szám, 39-47.

Nagy János A közös és a háztáji gazdaságok érdekegyeztetésének formái XIII. évfolyam, 6. szám, 46-47.

Nagy János P. N. Persin: Agrárforradalom Oroszországban XIII. évfolyam, 4. szám, 57-62.

Nagy János- Rádóczi Antal Az egyházasrádóci Új Élet Termelőszövetkezet XIII. évfolyam, 3. szám, 37-43.

Nagy Vilmos A kertészeti termékek termelése és külkereskedelmi forgalma XIII. évfolyam, 7. szám, 13-25.

Németi Lászlóné A csirkehús-termelés jövedelmezősége megítélésének néhány kalkulációs kérdése XIII. évfolyam, 1. szám, 11-16.

Nyíri Béla A Szolnok megyei nagygazdaságok két évtizede és a fejlődés irányai, feladatai XIII. évfolyam, 9. szám, 1-15.

Pálovics Béléné Szakirodalom
Agrárgazdaságtan XIII. évfolyam, 9. szám, 61-63.

Piel-Desruisseaux, J. A tudományos munkaszervezés fejlődése a mezőgazdaságban XIII. évfolyam, 1. szám, 33-37.

Pilling András A termelőszövetkezeti gazdálkodás néhány tendenciája az új gazdaságirányítási rendszer első évében XIII. évfolyam, 7. szám, 33-41.

Pogácsás György- Szabó András Az üszőtartás néhány gazdaságossági problémája XIII. évfolyam, 12. szám, 43-52.

Polgár Mihály A rizstermelés problémái a karcagi Dimitrov Termelőszövetkezetben XIII. évfolyam, 6. szám, 17-26.

Pósvai Lajos Szakirodalom
Dr. Asztalos István: Az állattenyésztés területi megoszlása Magyarországon XIII. évfolyam, 2. szám, 61-62.

Rácz Károly A mezőgazdaság anyagi-műszaki ellátása és a munka termelékenysége a második ötéves terv időszakában XIII. évfolyam, 1. szám, 1-10.

Rácz Károly Szakirodalom
Dr. Rasinski, Jerzy: Az USA mezőgazdaságának vertikális integrációja XIII. évfolyam, 10. szám, 56-59.

Radovics György Szemle
Tudományos munkaszervezés a mezőgazdaságban XIII. évfolyam, 10. szám, 51-54.

Rédai István A jövedelem- és vagyonbiztonság néhány üzemgazdasági kérdése XIII. évfolyam, 7. szám, 27-31.

Ribly János- Szabó László A vetésszerkezet és az állattartás jellegzetesebb összefüggései a nagyatádi járás termelőszövetkezeteiben XIII. évfolyam, 3. szám, 31-36.

Romány Pál Az élelmiszergazdaság állami támogatásáról XIII. évfolyam, 5. szám, 12-17.

Sárközy Péter Szemle
Néhány gondolat a mezőgazdasági vezető-továbbképzésről XIII. évfolyam, 1. szám, 48-50.

Sereg Róbert A mezőgazdasági termelés volumenének változása a századfordulótól napjainkig és az ezt befolyásoló főbb társadalmi-gazdasági tényezők XIII. évfolyam, 2. szám, 1-8.

Simon Géza Szemle
Merre tart a traktorok fejlődése? XIII. évfolyam, 3. szám, 44-52.

Simon Gyula Szemle
A juhtenyésztés helyzete és fejlesztése XIII. évfolyam, 2. szám, 50-53.

Sin István Ágazati versenyek tapasztalatai Dél-Békés megyében XIII. évfolyam, 10. szám, 43-46.

Solt István A tejipar az élelmiszergazdaságban XIII. évfolyam, 6. szám, 36-38.

Sövény Sándor A vertikális kapcsolatok szervezeti tükröződése az élelmiszergazdaságban XIII. évfolyam, 5. szám, 47-50.

Szabó Béla A korszerűsítés és a koncentráció összefüggése a mezőgazdaságban XIII. évfolyam, 7. szám, 9-12.

Szalay Sándor A dohánytermelés élőmunka-ráfordításainak csökkentése gépesítéssel XIII. évfolyam, 2. szám, 19-25.

Székely Csaba Szakirodalom
André Voisin: A legelő termőképessége XIII. évfolyam, 3. szám, 62-63.

Székely Tibor A melléküzemágak és a mezőgazdálkodás a töki Egyetértés Termelőszövetkezetben XIII. évfolyam, 8. szám, 55-61.

Széll László A termelőszövetkezeti munkadíjalap regressziós vizsgálata XIII. évfolyam, 3. szám, 17-22.

Szíjjártó András Szemle
Vezetési szerepjátékok a mezőgazdasági vezetőképzésben XIII. évfolyam, 3. szám, 53-56.

Szitó Balázs A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportgazdaságosságának egyes kérdései XIII. évfolyam, 8. szám, 29-35.

Szitó Balázs A mezőgazdasági termékek fogyasztása és a külkereskedelmi igények XIII. évfolyam, 3. szám, 9-16.

Szitó Balázs Élelmiszergazdaságunk 1968. évi exportjának alakulása és az új üzletformák XIII. évfolyam, 6. szám, 1-8.

Szlameniczky István Az állategészségügyi munka főbb közgazdasági vonatkozásai XIII. évfolyam, 11. szám, 57-62.

Szőke Albert A gazdasági tevékenységek eszközigényességi vizsgálatairól XIII. évfolyam, 9. szám, 25-32.

Takács Jánosné Szemle
A föld gazdasági értékelésének módszere Bulgáriában XIII. évfolyam, 7. szám, 53-55.

Takáts György Feszültségek az érdekeltségi rendszer egyes közgazdasági szabályozóinak funkcionálásában XIII. évfolyam, 5. szám, 50-56.

Técsi János A szövetkezeti felhalmozás belső ösztönzése a társtulajdonosi érdekeltség erősítésével XIII. évfolyam, 4. szám, 13-22.

Tóth Béla A tölgyek XIII. évfolyam, 1. szám, 57-58.

Tóth Dezső A szőlő és gyümölcs szaporítóanyag-termesztés korszerűsítésének feladatai XIII. évfolyam, 8. szám, 17-27.

Tóth József A komplex közgazdasági elemzés fontossága az élelmiszergazdaság fejlesztésében XIII. évfolyam, 6. szám, 47-49.

Varga Ernő A Termelőszövetkezetek 1968. évi Országos Gazdálkodási Versenyének eredménye XIII. évfolyam, 7. szám, 43-52.

Zoványi István Mezőgazdasági termékek élelmiszeripari feldolgozása a termelőszövetkezetekben XIII. évfolyam, 5. szám, 56-59.