Archívum » 1968 » 1968. éves tartalom

 

TARTALOM

Ács Rudolf Egy hegy- és iparvidéki termelőszövetkezet problémái XII. évfolyam, 6. szám, 57-62.

Ballay Attila A törzslúdtartás gazdaságossága XII. évfolyam, 10. szám, 31-42.

Bogdán Ferenc A burgonyatermelés alakulása és fejlesztésének problémái XII. évfolyam, 9. szám, 13-26.

Csáki Norbert A földellátottság szerepe a mezőgazdaság nemzetközi szakosodásában XII. évfolyam, 5. szám, 1-10.

Csepely-Knorr András A termelési költségek és a jövedelem alakulása a termelőszövetkezetekben XII. évfolyam, 6. szám, 1-10.

Csete László– Pály József A jövedelem és a közös gazdaságok termelési iránya XII. évfolyam, 11. szám, 1-10.

Éliás András A mezőgazdaság és az élelmiszeripar külkereskedelmi forgalmának néhány tanulsága XII. évfolyam, 9. szám, 1-12.

Eörssy János Hazai dohányfajtáink termesztésének jövedelmezősége XII. évfolyam, 11. szám, 21-29.

Eötvös László A munkagép-összekapcsolás lehetőségei XII. évfolyam, 7. szám, 1-11.

Erdei Ferenc A bárudvarnoki Munkásőr Termelőszövetkezet XII. évfolyam, 3. szám, 45-48.

Erdei Ferenc A homokszentgyörgyi Zöld Mező Termelőszövetkezet XII. évfolyam, 3. szám, 41-45.

Erdei Ferenc A zöldségpiac és a zöldségforgalom XII. évfolyam, 2. szám, 1-26.

Farkas Józsefné Az előadás XII. évfolyam, 7. szám, 55-59.

Fekete Ferenc Szakirodalom
Könyv az amerikai mezőgazdaság közgazdasági környezetéről XII. évfolyam, 5. szám, 59-62.

Fekete György A munkaerőhelyzet és a mezőgazdaság távlati fejlesztése XII. évfolyam, 8. szám, 1-12.

Felföldi János A szállítótraktorok és a pótkocsik kapacitásának összhangja XII. évfolyam, 3. szám, 31-39.

Felföldi János Egy jól gépesített termelőszövetkezet XII. évfolyam, 5. szám, 41-49.

Galgóczi József Olajos növények termelési költségei és jövedelme XII. évfolyam, 6. szám, 11-17.

Gönczi Iván- Kádár Béla- Vadász László Szakirodalom
A könyv szerzőinek megjegyzése XII. évfolyam, 5. szám, 58-59.

Halász Péter A napi munkaidő megoszlása különféle technológiájú sertéshízlaldákban XII. évfolyam, 11. szám, 31-42.

Halász Péter Trágyaeltávolítási megoldások munkaigényessége és gazdaságossága a sertéshízlalásban XII. évfolyam, 7. szám, 21-30.

Hankó Mihály Az étkezési paprika-termelés üzemi méreteinek kérdése XII. évfolyam, 5. szám, 17-26.

Hegedűs Lajos Az Országos Termelőszövetkezeti Termelési Verseny, a hartai Új Élet TSz szemszögéből XII. évfolyam, 3. szám, 53-57,

Horváth Pál A Dél-Békés megyei termelőszövetkezetek területi szövetségének féléves munkájáról XII. évfolyam, 9. szám, 45-53.

Kacsó András A kukorica növényvédelmének elemzése XII. évfolyam, 9. szám, 39-44.

Kanizsay Endre Őszibúza-vetés munkaszervezési és gazdaságossági tapasztalatai XII. évfolyam, 8. szám, 33-42.

Kaplonyi Károly Szakirodalom
A mezőgazdasági könyvkiadás műhelyéből XII. évfolyam, 10. szám, 61-63.

Kerekes György Szemle
Néhány gondolat takarmánygazdálkodásunkról XII. évfolyam, 9. szám, 57-61.

Kiss Eszter A különböző kapacitású szőlőfeldolgozó üzemek gazdaságosságának összehasonlítása XII. évfolyam, 4. szám, 29-36.

Kiss László Szemle
A Szovjetunió gyümölcstermelése és gyümölcsimportja hazánkból XII. évfolyam, 5. szám, 50-52.

Koller László Az Európai Közös Piac lefölözési mechanizmusa és a harmadik országok XII. évfolyam, 1. szám, 25-32.

Kovács Kálmán Szakirodalom
Termésbecslés, kárbecslés XII. évfolyam, 11. szám, 59-61.

Kovács Kálmán Szakirodalom
Pataki János: Állami gazdaságpolitika Nyugat-Európában XII. évfolyam, 3. szám, 58-62.

Kovácsné, Orolin Zsuzsa A női munkaerő foglalkoztatásának néhány problémája a mezőgazdaságban XII. évfolyam, 10. szám, 11-18.

Kristóf Jenő A kecskeméti Magyar-Szovjet Barátság Termelőszövetkezet XII. évfolyam, 11. szám, 43-51.

Kristóf Jenő A termelőszövetkezeti gazdálkodás differenciálódásának néhány jellemző vonása 1967-ben XII. évfolyam, 10. szám, 1-10.

Kulin Sándor Üzemgazdasági megfontolások a szarvasmarhatartás köréből XII. évfolyam, 5. szám, 11-16.

Kuty László A géppel végzett rakodási munkák szervezése XII. évfolyam, 6. szám, 18-28.

Kuty László A szállítási munka közvetlen költsége és bérezése XII. évfolyam, 8. szám, 23-31.

Kuty László Számítások a szállítás megszervezéséhez XII. évfolyam, 4. szám, 15-27.

Laczkó István A dombvidéki gazdálkodás néhány üzemszervezési kérdése a Borsod megyei tapasztalatok tükrében XII. évfolyam, 1. szám, 13-24.

Markó Lajos Javaslat a termelőszövetkezeti verseny továbbfejlesztésére XII. évfolyam, 2. szám, 49-61.

Márton János- Pataky Ernő- Takács Jánosné A mezőgazdasági termelésben rejlő potenciál tényezői XII. évfolyam, 2. szám, 27-36.

Márton János- Peregi Sándorné A kajszi gazdasági szerepe XII. évfolyam, 4. szám, 1-14.

Megyeri Ferenc A lineáris programozás üzemi alkalmazása a mezőgazdaságban XII. évfolyam, 8. szám, 13-22.

Megyeri Ferenc Szakirodalom
Dr. Farkas Vilmos: A lineáris programozás matematikai alapjai XII. évfolyam, 9. szám, 62-63.

Molnár Károly Az ambróziafalvi Dimitrov Termelőszövetkezet XII. évfolyam, 7. szám, 41-47.

Molnár László Öntözésfejlesztés Hajdú-Bihar megyében 1960 – 1980 között XII. évfolyam, 10. szám, 19-30.

Nagy János Szakirodalom
Rudakov, E.V.- Mellin, Sz. A.- Sztorozsev, V.I.: Gazdasági reform a szocialista országok mezőgazdaságában XII. évfolyam, 7. szám, 61-63.

Nagy János- Kovács Zoltán Szemle
A garantált munkadíjazás kérdései a kolhozokban XII. évfolyam, 1. szám, 53-61.

Nagy László Az altalajlazítás ökonómiai értékelése és lehetősége a Délkelet-Alföldön XII. évfolyam, 7. szám, 13-20.

Németi Lászlóné Szakirodalom
Dr. Fekete László: A csirkehízlalás és a tojástermelés gazdaságossága XII. évfolyam, 8. szám, 62-63.

Néveri László- Técsi János Az egyén, a közösség és a népgazdaság érdekeinek kiemelése a versenyértékelésben XII. évfolyam, 1. szám, 43-47.

Orbán Róbert A nagyüzemi sertéshús-termelés egyes szervezési kérdései XII. évfolyam, 1. szám, 1-12.

Pál József Kiskőrösi Szakszövetkezeti Területi Szövetség elmúlt évi működése XII. évfolyam, 6. szám, 39-41.

Petrasovits Imre Hozzászólás Ress Sándor: A vízgazdálkodás kockázata és számszerű meghatározásának kérdései c. tanulmányhoz XII. évfolyam, 6. szám, 55-56.

Plenter Lajos Ágazati termelési versenyek szervezése a Dél-Békés megyei termelőszövetkezetekben XII. évfolyam, 8. szám, 49-54.

Pósvai Lajos- Ács Rudolf Termelőszövetkezeti üzemszervezési módszerek a mezőgazdasági kiállításon XII. évfolyam, 1. szám, 33-42.

Pósvai Lajos- Ács Rudolf Termelőszövetkezeti üzemszervezési módszerek a mezőgazdasági kiállításon XII. évfolyam, 2. szám, 37-47.

Ress Sándor A vízgazdálkodás kockázata és számszerű meghatározásának kérdései XII. évfolyam, 3. szám, 13-24.

Simon Géza Szemle
Hol és hogyan terjed a folyékony műtrágya XII. évfolyam, 4. szám, 60-63.

Simon Géza Szemle
A tehenek kötetlen tartása zárt, pihenőboxos istállóban XII. évfolyam, 11. szám, 52-58.

Sin István A medgyesbodzási és a pusztaottlakai termelőszövetkezetek egyesülése XII. évfolyam, 10. szám, 43-49.

Sin István Hozzászólás „Az Országos Termelőszövetkezeti Termelési Verseny továbbfejlesztéséért” c. tanulmányhoz XII. évfolyam, 3. szám, 49-52.

Szántner János Kis forgalmú földutak stabilizációjának költségcsökkentő hatása XII. évfolyam, 5. szám, 27-39.

Szarvas András Szemle
Miért van szükség a mezőgazdaságban üzemorvosi szolgálatra XII. évfolyam, 1. szám, 61-63.

Szederkényi Henrik Az állattartási ágazatok terület-, eszköz- és élőmunka-igényének meghatározása az állami gazdaságokban XII. évfolyam, 11. szám, 11-20.

Szederkényi Henrik- Tóth Jenőné Szemle
A Német Demokratikus Köztársaság mezőgazdasága XII. évfolyam, 1. szám, 48-53.

Szemes Lajos A szajoli Vörös Csepel és a kiskunfélegyházi Dózsa Termelőszövetkezet fejlődésének útja XII. évfolyam, 4. szám, 37-44.

Szücs István A korszerű, nagyüzemi szőlőtelepítés és művelés gazdaságossági kérdései a termelőszövetkezetekben XII. évfolyam, 6. szám, 29-38.

Szücs István Szemle
A franciaországi borszőlőtermelés fejlődésének tanulságai XII. évfolyam, 10. szám, 50-56.

Técsi János Szakairodalom
Lénárt Lajos- Kovács Imre- Zsuffa Ervin: A termelőszövetkezetek beszerzési, értékesítési, feldolgozó és melléküzemági tevékenysége XII. évfolyam, 7. szám, 59-61.

Tildi István- Tóth Béla A hízómarha-takarmányozás irányai XII. évfolyam, 9. szám, 27-38.

Tompa Béla Hozzászólás
Szücs István: A korszerű nagyüzemi szőlőtelepítés és művelés gazdaságossági kérdései a termelőszövetkezetekben c. cikkéhez XII. évfolyam, 8. szám, 43-48.

Tóth A. Ernő Szemle
A jugoszláv mezőgazdaság és munkaerőhelyzete XII. évfolyam, 7. szám, 48-55.

Ujhegyi Gyula Szakirodalom
Nagy Imre: A szarvasmarhatenyésztés helyzetének közgazdasági elemzése XII. évfolyam, 10. szám, 57-60.

Vági Ferenc Szakirodalom
Gönczi-Kádár-Vadász: Mezőgazdasági vállalatok és üzemek gazdaságtana XII. évfolyam, 5. szám, 53-58.

Varga ? A termelőszövetkezetek 1967. évi Országos Termelési Versenyének eredménye XII. évfolyam, 6. szám, 43-54.

Varga Ernő Az alsópáhoki Petőfi Termelőszövetkezet XII. évfolyam, 9. szám, 53-56.

Varga Gyula A zöldségfélék jövedelmezőségének alakulása a termelőszövetkezetekben XII. évfolyam, 3. szám, 1-11.

Vincze László Adatok a borjúnevelési munkák szervezéséhez XII. évfolyam, 7. szám, 31-39.

Zatykó Ferenc A paradicsomszedés szervezésének hatása a szedési teljesítményre és a termésátlagra XII. évfolyam, 3. szám, 25-30.