Archívum » 1966 » 1966. éves tartalom

 

TARTALOM

Acsay Ferenc A szálas takarmányok pogácsázásának gazdaságossági kérdései X. évfolyam, 4. szám, 69-85.

Bagi József A burgonyatermelés felhasználása és nemzetközi forgalma X. évfolyam, 3. szám, 81-86.

Bagi József Burgonyatermelésünk problémáiról X. évfolyam, 2. szám, 71-78.

Bali Zoltán A Bátaszéki Búzakalász TSz állattenyésztésében bevezetett bérezésről X. évfolyam, 6. szám, 51-56.

Balla Istvánné A mezőgazdasági termelés rajonizálása Bulgáriában X. évfolyam, 1. szám, 74-76.

Bencze János A termelőszövetkezeti gazdálkodás eredményei a Második Ötéves Tervben X. évfolyam, 6. szám, 71-82.

Csete László A vállalatszerű gazdálkodás érvényesülése a termelőszövetkezetekben X. évfolyam, 6. szám, 15-30.

Csete László Az egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek fejlődése X. évfolyam, 3. szám, 49-54.

Csete László R.G. Kravcsenko: Mezőgazdasági feladatok gazdasági-matematikai modelljei X. évfolyam, 1. szám, 91-93.

Csete László– Halász Katalin Az észak-balatoni partvidék termelőszövetkezeti közös gazdaságainak távlati fejlesztési kérdései X. évfolyam, 5. szám, 33-52.

Dinnyés János- Szemes Lajos A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdaságai X. évfolyam, 5. szám, 17-32.

Elek László A világ körtetermelése X. évfolyam, 1. szám, 69-70.

Elek László Szemle
Az almatermelés alakulása a Közös Piac országaiban X. évfolyam, 2. szám, 79-80.

Enese László Szemle
A XIII. Mezőgazdasági Munkaszervezési Tudományos Kongresszusról X. évfolyam, 4. szám, 87-88.

Enese László Szakirodalom
A mezőgazdasági üzemtan új egyetemi tankönyve X. évfolyam, 2. szám, 89-90.

Erdei Ferenc A termelőszövetkezetek állami irányításának változásai a szocialista országokban X. évfolyam, 3. szám, 1-12.

Fábó László Szakirodalom
Oskar Lange: Optimális döntések X. évfolyam, 6. szám, 87-89.

Fébó László Szakirodalom
Szép Jenő: Analízis X. évfolyam, 2. szám, 93-94.

Fekete István Szemle
Izrael mezőgazdaságáról X. évfolyam, 2. szám, 83-87.

Gábor Mátyás- Márton János Nemzetközi konferencia és kiállítás Párizsban a mezőgazdasági területek fejlesztéséről X. évfolyam, 4. szám, 88-91.

Gönczi Iván Szakirodalom
A szocialista mezőgazdasági üzemek gazdaságtana c. NDK tankönyvről X. évfolyam, 4. szám, 91-93.

I. D. Kropacseva A traktorokkal végzett szállítási munkák normaszámításai X. évfolyam, 6. szám, 41-49.

Joachim Ilgner A szarvasmarha-tenyésztés üzemi koncentrálása és specializálása az NDK-ban X. évfolyam, 3. szám, 55-59.

Kamarás Miklós A lejtő befolyása a mezőgazdasági termények önköltségére X. évfolyam, 4. szám, 17-30.

Kaplonyi Károly Szakirodalom
A növénytermesztési szakkönyv-kiadás műhelyéből X. évfolyam, 3. szám, 88-91.

Kenéz Győzőné G. Preuschen- J. Hesselbach: Mezőgazdasági üzemformák az Európai Gazdasági Közösségen belül X. évfolyam, 1. szám, 88-90.

Királyi Ernő Szederkényi Henrik: Mezőgazdasági nagyüzemek kialakításának tapasztalata X. évfolyam, 1. szám, 87-88.

Klaus Dyhrenfurt Szemle
Tudományos-technikai koncepciók szerepe a gazdaságirányítás új rendszerében X. évfolyam, 1. szám, 62-69.

Kovács József A hazai kenyérgabona-termelés közgazdasági kérdései X. évfolyam, 1. szám, 21-33.

Kristóf Jenő A termelési szerkezet változtatására irányuló döntés megalapozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben X. évfolyam, 6. szám, 31-39.

Kristóf Jenő Mezőgazdasági szaktanácsadás az európai kapitalista országokban X. évfolyam, 3. szám, 86-87.

Kulin Sándor A tejtermelés jövedelmezőségi kérdései X. évfolyam, 3. szám, 61-68.

Laczkó István A földminőség és a domborzat differenciáló hatása a borsodi termelőszövetkezetekben X. évfolyam, 1. szám, 35-54.

Laczkó István A talajvédelmi meliorációk üzemi és népgazdasági hatékonyságának elemzése Borsod megyében X. évfolyam, 2. szám, 41-53.

Lőkös László Az állatállomány szerepe a takarmánytermő terület gazdasági termékenységében X. évfolyam, 2. szám, 23-40.

Majoros József Teljesítményformák kialakításának módszere a gépi szállításban X. évfolyam, 5. szám, 79-86.

Markó Lajos A termelőszövetkezeti gazdálkodás eredményességének kapcsolata az álló- és forgóalap-ellátottsággal X. évfolyam, 4. szám, 1-16.

Matos László Szakirodalom

Csete László- Márton János: A mezőgazdaság területi és üzemi fejlesztése Bács-Kiskun megyében X. évfolyam, 5. szám, 92-93.

Matos László A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesítésének tapasztalatai Bács-Kiskun megyében X. évfolyam, 4. szám, 59-67.

Mészáros Sándor Matematikai módszer felhasználása a különbözeti földjáradék számításában X. évfolyam, 3. szám, 13-25.

Mészöly Gyula A paradicsom nagyüzemi termelése és az erre alkalmas paradicsomfajták előállítása X. évfolyam, 4. szám, 31-40.

Munkácsi László A nagyüzemi tehenészetek belső munkáinak néhány szervezési kérdése X. évfolyam, 2. szám, 61-70.

Nagy Sándor A termelőszövetkezeti munkadíjazás fejlesztése X. évfolyam, 5. szám, 1-7.

Németi Lászlóné A háztáji baromfitartás fejlesztésének néhány gazdasági kérdése X. évfolyam, 5. szám, 9-16.

Nyékes István Szemle
A hamburgi gyümölcs- és zöldségpiac X. évfolyam, 2. szám, 88-89.

Ondó István A munkatermelékenység növelése a Pápai Állami Gazdaság kukoricatermelésében X. évfolyam, 4. szám, 49-58.

Pallos László Gondolatok a szarvasmarha termelői árának rendezésével kapcsolatban X. évfolyam, 2. szám, 55-60.

Patkós István Meglevő tehenészeti telepeink gépesítésének lehetőségei X. évfolyam, 5. szám, 59-72.

Pilling András Egyes sertéstípusok összehasonlító ökonómiai vizsgálata X. évfolyam, 5. szám, 53-57.

Sóvári Schneider S. Günther Weinschenck dr.: A mezőgazdasági üzem optimális szervezése X. évfolyam, 3. szám, 91-92.

Szániel Imre A Baranya megyei termelőszövetkezetek munkaerő-helyzete X. évfolyam, 4. szám, 41-48.

Szederkényi Henrik Az állami gazdaságok 1962-1964. évi őszibúza-temrelése X. évfolyam, 2. szám, 13-22.

Szemes Lajos Az országos termelőszövetkezeti verseny eredményei X. évfolyam, 3. szám, 27-48.

Szlamenicky István Szemle
A tojásfogyasztást befolyásoló főbb közgazdasági tényezők X. évfolyam, 3. szám, 77-81.

Szőke Albert Üzemi és étkezési hulladékok felhasználása sertéshízlalásra X. évfolyam, 3. szám, 69-75.

Taba Vilmos A zöldségtermesztés harmadik ötéves terve és szakemberszükséglete X. évfolyam, 1. szám, 72-74.

Tamás László A nagyüzemi szőlő- és bortermelés főbb ökonómiai kérdései Heves megyében X. évfolyam, 6. szám, 1-14.

Tószegi Zoltán A vezetők ösztönzésének új módszerei az állami gazdaságok állattenyésztésében X. évfolyam, 6. szám, 57-70.

Tóth Dezső A szőlőtermesztés korszerűsítésének néhány elvi problémája X. évfolyam, 1. szám, 55-61.

Tóth Mihály Szakirodalom
A statisztika módszertana és alkalmazása c. könyvről X. évfolyam, 2. szám, 90-93.

Varga Gyula Szemle
Bulgária sertéstartásáról X. évfolyam, 5. szám, 89-92.

Varga Gyula A szántóföldi zöldségtermelés alakulása Magyarországon 1950 és 1964 között X. évfolyam, 1. szám, 1-20.

Witthen Béla A szarvasmarhatartás és a takarmányterület kapcsolatai X. évfolyam, 2. szám, 1-12.

Witthen Béla Dobnik Ottó: Üzemgazdaság és üzemi tanácsadás a mezőgazdaságban X. évfolyam, 1. szám, 90-91.

Zug Jánosné Szemle
A talajerő-visszapótlás módszerei az NDK-ban X. évfolyam, 2. szám, 80-82.

Zsigmond Jenő A szénabetakarítás és takarmányozás fejlesztésének egyes kérdései X. évfolyam, 5. szám, 73-77.