Archívum » 1967 » 1967. éves tartalom

 

TARTALOM

A Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek I. Országos Kongresszusának határozata XI. évfolyam, 5. szám, 1-10.

A termelőszövetkezetek 1966. évi országos termelési versenyének eredménye XI. évfolyam, 6. szám, 45-51.

Acsay Ferenc– Sárközi Károly A cukorrépa gépi betakarítása gazdaságosságának vizsgálata XI. évfolyam, 4. szám, 1-24.

Árvai László- Kalocsay Ferenc Munkaszervezési következtetések a nagyüzemi paradicsomtermelés munkatani megfigyelése alapján XI. évfolyam, 1. szám, 27-34.

Atanász Ganev Munkabérszint és az anyagi érdekeltség problémái a bolgár termelőszövetkezetekben XI. évfolyam, 7. szám, 45-54.

Bartos Attila Optimális döntés tejelési pótabrak összeállításához XI. évfolyam, 6. szám, 21-28.

Cseri Péter Szemle
Munkaerőhelyzet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XI. évfolyam, 1. szám, 49-53.

Csete László Egy jó szövetkezet gyenge pontjai XI. évfolyam, 8. szám, 43-50.

Csete László Fordulat a kolhozok munkadíjazásában XI. évfolyam, 3. szám, 1-6.

Csete László- Tóth Bertalan A világ első szocialista mezőgazdasága XI. évfolyam, 11. szám, 1-8.

Dimény Imre Mezőgazdaságunk főbb feladatai a IX. Pártkongresszus után XI. évfolyam, 1. szám, 1-12.

Dobos Károly A sertéságazat gazdaságossága a békéscsabai Szabadság Termelőszövetkezetben XI. évfolyam, 12. szám, 41-48.

Doffek János- Keresztes István A termelőszövetkezeti közös vállalkozások néhány tapasztalata XI. évfolyam, 11. szám, 19-24.

Drótos János A takarmánytermelés és az állattartás jövedelmezőségének vizsgálata XI. évfolyam, 3. szám, 17-26.

Éliás András Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeink külkereskedelmi forgalmának alakulása és értékesítési kilátásaink XI. évfolyam, 7. szám, 25-38.

Enese László Az üzemi döntések általános módszere és tartalma a mezőgazdaságban XI. évfolyam, 4. szám, 25-30.

Enese László Portelek és Boldogháza – a szövetkezeti fejlődés két esete – XI. évfolyam, 2. szám, 49-56.

Enese László Szakirodalom
Tomory László: Mezőgazdasági építészet XI. évfolyam, 10. szám, 61.

Eötvös László A traktorok kihasználása XI. évfolyam, 3. szám, 27-34.

Erdei Ferenc A rácalmási Népfront TSz XI. évfolyam, 1. szám, 44-47.

Erdei Ferenc A szentesi Árpád TSz XI. évfolyam, 1. szám, 41-43.

Erdei Ferenc Szakirodalom
Nagy László: A termelőszövetkezeti tagokkal kötött munkamegállapodásokról XI. évfolyam, 3. szám, 58-62.

Erdős Ádám A belvízkárok elhárításának jelentősége Hajdú-Bihar megye mezőgazdasági üzemeiben XI. évfolyam, 9. szám, 1-10.

Fazekas Lajos A termelőszövetkezetek gazdasági összehasonlítása XI. évfolyam, 2. szám, 37-48.

Fekete Ferenc A háztáji gazdaságok társadalmi jellegéről XI. évfolyam, 10. szám, 1-6.

Fekete Győr Endre Üzemi döntések a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben XI. évfolyam, 4. szám, 43-48.

Fekete György Szakmunkások a nagyüzemi mezőgazdaságban XI. évfolyam, 11. szám, 9-18.

Forgó István A Hódmezővásárhely és Makó város és járás termelőszövetkezetei területi szövetsége indulásának tapasztalatai XI. évfolyam, 11. szám, 60-62.

Fülöp Imre Néhány tapasztalat húsz közepes színvonalon gazdálkodó Hajdú-Bihar megyei termelőszövetkezetben XI. évfolyam, 3. szám, 41-50.

Gönczi Iván Szakirodalom
Csizmadia Ernőné: A megoldás útja a termelőszövetkezeti munkadíjazásban XI. évfolyam, 4. szám, 61-63.

Gönczi Iván- Kádár Béla A gazdaságon belüli szakosítás és a termelés elhelyezése XI. évfolyam, 5. szám, 11-22.

H. Schlicht Az ökonómiai prognóziskutatás módszertanának kérdései XI. évfolyam, 8. szám, 35-42.

Halász Péter Takarmányozási technológiák munkaigényessége és ennek néhány gazdasági vonatkozása a sertéshízlalásban XI. évfolyam, 10. szám, 7-18.

Hankó Mihály Az étkezési paprika a konzerviparban XI. évfolyam, 10. szám, 19-32.

Hankó Mihály Szakirodalom
Dr. Somos András: A paprika XI. évfolyam, 3. szám, 62-63.

Hankó Mihály Szemle
A magyar étkezési paprika helyzete az európai piacokon XI. évfolyam, 6. szám, 52-62.

Horváth Pál Hozzászólás „Az Országos Termelőszövetkezeti Termelési Verseny továbbfejlesztéséért” c. tanulmányhoz XI. évfolyam, 12. szám, 49-51.

ifj. Nagy Lóránd Az üzemi döntések elvi és gyakorlati kérdései XI. évfolyam, 4. szám, 30-38.

K. Nagy Sándor A termelőszövetkezetek társadalmi együttműködési és képviseleti szervei XI. évfolyam, 6. szám, 1-10.

Kádár Béla Az erőszerű öntözésre való berendezkedés gazdasági megalapozása XI. évfolyam, 10. szám, 33-45.

Kenéz Győzőné Szemle
Sertéstartási-hízlalási formák ökonómiai összehasonlítása XI. évfolyam, 2. szám, 57-62.

Királyi Ernő Szakirodalom
A többszektoros távlati üzemfejlesztési tervezés kérdései XI. évfolyam, 7. szám, 59-60.

Kiss László Gyümölcstermelés és gyümölcsimport az NSZK-ban XI. évfolyam, 8. szám, 57-63.

Kovács Attila- Timon Béla- Nagy József Hálódiagram eljárás alkalmazása a mezőgazdasági üzemszervezésben XI. évfolyam, 7. szám, 1-14.

Kovács János Szemle
Az öntözőtelepek létesítését szolgáló fontosabb tudnivalók XI. évfolyam, 3. szám, 51-57.

Kovács János Szemle
„Öntözésüzemelési Terv” az esőszerűen öntöző berendezések szervezettebb kihasználására XI. évfolyam, 4. szám, 55-60.

Kovács Kálmán A mezőgazdasági termékek értékesítése a mezőkovácsházi járás példáján XI. évfolyam, 5. szám, 35-50.

Kovács Kálmán A mezőgazdasági termékek értékesítése a mezőkovácsházi járás példáján XI. évfolyam, 6. szám, 29-44.

Kovács László Hozzászólás
Mészáros Sándor: Műtrágyák hatékonyságának vizsgálata és elosztása matematikai módszerrel c. cikkéhez XI. évfolyam, 3. szám, 35-39.

Kristóf Jenő Szemle
A Közös Piaci országok mezőgazdaságának néhány jellemző vonása XI. évfolyam, 9. szám, 56-63.

Kulin Sándor A helyes takarmánygazdálkodás jövedelemnövelő hatása a tehenészetben XI. évfolyam, 7. szám, 39-43.

Kunffy Zoltán Forró levegővel tartósított lucerna felhasználása tehenek pótabrakjában XI. évfolyam, 10. szám, 47-50.

Laczkó István A dombvidéki gazdálkodás néhány gazdaságpolitikai kérdése XI. évfolyam, 2. szám, 1-10.

Laczkó István Kis víztárolók jelentősége a borsodi dombvidéken XI. évfolyam, 1. szám, 35-40.

Majoros József Az elhasználódott traktorok okszerű selejtezésének gazdaságossági vonatkozásai XI. évfolyam, 10. szám, 51-56.

Markó Lajos A vilmányi Új Élet Termelőszövetkezet XI. évfolyam, 9. szám, 1-53.

Markó Lajos Szakirodalom
Mezőgazdasági üzemekben szomszédainknál XI. évfolyam, 1. szám, 54-60.

Márton János Szemle
A szocialista országok agrárökonómiai intézeteinek értekezlete XI. évfolyam, 5. szám, 58-60.

Megyeri Ferenc A sertéshízlalás jövedelmezőségének vizsgálata függvényszámítások segítségével XI. évfolyam, 9. szám, 11-25.

Mészáros Sándor Műtrágyák hatékonyságának vizsgálata és elosztása matematikai módszerrel XI. évfolyam, 1. szám, 13-26.

Mészáros Sándor Válasz Kovács Sándornak „Műtrágyák hatékonyságának vizsgálata és elosztása matematikai módszerrel” c. cikkéhez fűzött hozzászólásra XI. évfolyam, 12. szám, 35-40.

Mihályfalvy István Különböző trágyázási módszerek ökonómiai vizsgálata XI. évfolyam, 9. szám, 26-36.

Molnár István Az ágazati költség és jövedelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben az 1965. évben XI. évfolyam, 3. szám, 7-16.

Nagy János A háztáji gazdaságok takarmányellátásának néhány kérdése XI. évfolyam, 9. szám, 37-45.

Néveri László A sertéstartás gazdaságosságának vizsgálata Komárom megye négy termelőszövetkezetében XI. évfolyam, 8. szám, 25-34.

Néveri László Gazdaságosabb termelést és forgalmazást elősegítő kezdeményezések Tokodon XI. évfolyam, 9. szám, 53-55.

Néveri László Termelőszövetkezeti közös vállalkozások a termelés és az ellátás szolgálatában XI. évfolyam, 10. szám, 57-60.

Pillár László Sertésállományunk fejlődése XI. évfolyam, 11. szám, 25-36.

Rácz Károly Sipos Aladár: Agrárviszonyok Nyugat-Európában XI. évfolyam, 12. szám, 56-59.

Simon Gyula Szemle
Az állattenyésztés fejlesztése az igényekkel összefüggésben XI. évfolyam, 8. szám, 51-57.

Szederkényi Henrik A jövedelmezőség alakulása az állami gazdaságokban az 1959-1965. években XI. évfolyam, 6. szám, 11-20.

Szemes Lajos A földesi Rákóczi TSZ – országos első XI. évfolyam, 7. szám, 55-58.

Szemes Lajos Az ászári Arany Kalász TSZ XI. évfolyam, 4. szám, 49-53.

Szemes Lajos Az országos termelőszövetkezeti termelési verseny továbbfejlesztéséért XI. évfolyam, 11. szám, 37-56.

Szénay László Szemle
Megjegyzések a Bábolnai Állami Gazdaság újszerű szaktanácsadásához XI. évfolyam, 12. szám, 52-54.

Szőke Albert A melléküzemek szervezésének jelentősége a mezőgazdasági üzemben XI. évfolyam, 5. szám, 23-34.

Szőke Albert Az önelszámoló egységek szervezésének jelentősége a melléküzemágakban XI. évfolyam, 12. szám, 23-33.

Takács Jánosné Szakirodalom
Románia mezőgazdasága XI. évfolyam, 5. szám, 61-63.

Técsi János Területi szövetség a Komárom megyei termelőszövetkezetek érdekképviseletében XI. évfolyam, 11. szám, 57-60.

Tóth Jenőné A szántóterület hasznosítása az állami gazdaságokban XI. évfolyam, 7. szám, 15-24.

Tóth József Adott tehénállomány optimális elosztása különböző technológiák között XI. évfolyam, 12. szám, 1-10.

Tóth Tibor A vegyipari légszennyezés mezőgazdasági hatásainak vizsgálata XI. évfolyam, 2. szám, 11-22.

Vágsellyei István A takarmánytermelés szerkezetének meghatározása szerkesztéssel XI. évfolyam, 8. szám, 1-12.

Váncsa Jenő Az üzemi döntések megalapozása az Agárdi Állami Gazdaságban XI. évfolyam, 4. szám, 38-43.

Varga Gyula A háztáji gazdaságok jelentősége XI. évfolyam, 2. szám, 23-36.

Varga Gyula A zöldségfélék termelési költségének alakulása a termelőszövetkezetekben XI. évfolyam, 12. szám, 11-21.

Vitainé, Mayer Edit A termelőszövetkezeti tervezés rendszerének és módszerének néhány kérdése XI. évfolyam, 8. szám, 13-24.

Zelnik János Szociológiai kongresszus Siófokon XI. évfolyam, 12. szám, 55.

Zsuffa Ervin A kocséri termelőszövetkezetek fejlődése XI. évfolyam, 5. szám, 51-57.