Archívum » 1964 » 1964. éves tartalom

 

TARTALOM

Bagi József A magya lucerna termesztésével kapcsolatos hazai és külföldi tapasztalatok VIII. évfolyam, 5. szám, 71-78.

Baintner Károly Takarmányok értékelése a súlygyarapodás alapján VIII. évfolyam, 1. szám, 1-8.

Balogh Imre A nagyüzemi kertimagtermesztés néhány kérdéséről VIII. évfolyam, 1. szám, 9-22.

Bencze János A termelőszövetkezetek előlegfizetési rendszerének kialakítása VIII. évfolyam, 3. szám, 59-63.

Bíró Ferenc Szakirodalom
Dr. Lászó D.-Dr. Tressen P: A jövedelemrészesedés és munkaszervezés néhány tapasztalata VIII. évfolyam, 6. szám, 88-90.

Csete László- Witthen Béla Szakirodalom
Kulin Sándor: A tehenészet főbb üzemgazdasági kérdései című könyvéhez VIII. évfolyam, 4. szám, 79-82.

Csete László A gyenge termelőszövetkezetek fejlesztésének néhány kérdése VIII. évfolyam, 2. szám, 13-23.

Csete László A lejtős területeken gazdálkodó termelőszövetkezetek gazdasági eredményei és fejlesztésük néhány kérdése VIII. évfolyam, 3. szám, 35-43.

Csete László- Major László Jugoszlávia mezőgazdaságának tanulmányozása VIII. évfolyam, 1. szám, 67-78.

Csizmadia Ernő Hajas-Muraközy-Sárközy: Bőség vagy ínség VIII. évfolyam, 4. szám, 82-83.

Csizmadia Ernő Szakirodalom
Erdei-Csete-Márton: A mezőgazdaság belterjessége VIII. évfolyam, 4. szám, 77-79.

Doffek János- Keresztes István A túrkevei termelőszövetkezeti közös vállalkozás építőipari tevékenysége VIII. évfolyam, 4. szám, 65-75.

Enese László Szakirodalom
Bencze János: A gazdálkodás vizsgálata és tervezési kalkulációk a termelőszövetkezetekben VIII. évfolyam, 6. szám, 87-88.

Enese László A termelőszövetkezeti gazdaságok üzemi fejlődése VIII. évfolyam, 4. szám, 1-11.

Enese László Szakirodalom
Kertészeti lexikon VIII. évfolyam, 3. szám, 89-90.

Enese László Szemle
A munkaegység-hígításról VIII. évfolyam, 1. szám, 85-87.

Enese László- Erdei Ferenc Szakirodalom
Filla Márton: Mezőgazdasági termelőszövetkezetek üzemi szervezete VIII. évfolyam, 1. szám, 87-92.

Erdei Ferenc A népfront feladatai a termelőszövetkezetekkel kapcsolatban VIII. évfolyam, 2. szám, 1-4.

Erdei Ferenc A szocialista mezőgazdaság fejlődése VIII. évfolyam, 5. szám, 1-16.

Fazekas Lajos- Kovács Kálmán Módszertani értekezlet a kutatási eredmények ökonómiai értékelése tárgyábban VIII. évfolyam, 5. szám, 98-99.

Fébó László Szakirodalom
Széljegyzetek Bacskay Zoltán-Krekó Béla: Matematikai alapismeretek című könyvéhez VIII. évfolyam, 2. szám, 87-93.

Fekete Ferenc A gazdaságosság fogalmáról és helyes felfogásáról VIII. évfolyam, 1. szám, 79-83.

Fekete Ferenc A termelőszövetkezeti élőmunka-költség elszámolásának néhány elvi problémája VIII. évfolyam, 6. szám, 1-7.

Fekete István- Reskovits Miklós Az öntözés 1963. évi tapasztalatai a Bács-Kiskun megyei állami gazdaságokban VIII. évfolyam, 5. szám, 79-90.

Galicz Tibor A nagyüzemi lúdtartás néhány ökonómiai kérdése VIII. évfolyam, 2. szám, 51-58.

Gönczi Iván A mezőgazdasági állóeszközök néhány ökonómiai problémája VIII. évfolyam, 5. szám, 27-42.

Gönczi Iván Szemle
Jegyzetek a francia mezőgazdaságról VIII. évfolyam, 2. szám, 75-86.

Gulyás Jánosné Az állattenyésztés megszervezése a takarmánytermő képesség alapján VIII. évfolyam, 2. szám, 25-40.

Gyurkovits Géza A termelőszövetkezeti tervezés néhány kérdése és gyakorlati tapasztalatai a szigetvári járásban VIII. évfolyam, 4. szám, 37-41.

Hasznos Imréné A gépimunka-felhasználás hatása néhány növény termelési költségére VIII. évfolyam, 5. szám, 55-61.

Helybély István A mezőgazdasági modellszámítások alkalmazásának néhány gyakorlati lehetősége VIII. évfolyam, 4. szám, 25-31.

Kállay Miklós Egyszerű módszer a mezőgazdasági munka ésszerűsítésére VIII. évfolyam, 6. szám, 63-72.

Király Ernő A termelőszövetkezetek állami támogatása és a gyenge termelőszövetkezetek helyzete, problémái VIII. évfolyam, 3. szám, 16.

Kis Lajos A termelőszövetkezetek 1963. évi termelési versenyének eredményei VIII. évfolyam, 3. szám, 65-82.

Kocsondi József- ifj. Nagy Lóránd- Szekrényi Béla A kémiai talajjavítás (meszezés) jelentősége és gazdaságossági kérdései az Őrség–Göcsej területén VIII. évfolyam, 5. szám, 43-53.

Kopcsó István A gyümölcstermelési beruházások gazdasági értékelése VIII. évfolyam, 6. szám, 25-36.

Kovács János- Soós Géza Az öntözési szaktanácsadó szolgálat 1963. évi munkájának tapasztalatai VIII. évfolyam, 4. szám, 43-52.

Kovács Kálmán A termelőerők fejlődésének hatása a mezőgazdaság településrendszerére VIII. évfolyam, 5. szám, 17-26.

Kováts Klára Szemle
Üzemszervezési pavilon VIII. évfolyam, 5. szám, 91-97.

Kunffy Zoltán A pillangós takarmányok tartósításáról és tárolásáról VIII. évfolyam, 1. szám, 23-27.

Kurucz Gyula A kombájnszalma-betakarítás különböző módszereinek értékelése VIII. évfolyam, 6. szám, 45-61.

Laczkó István A lejtős területek hasznosításának kérdései Borsod megyében VIII. évfolyam, 3. szám, 17-33.

Lakatos Dénes A hajdúböszörményi szövetkezeti baromfikombinát ökonómiai problémái VIII. évfolyam, 4. szám, 53-63.

Latkovics György A termelőszövetkezetek melléküzemi tevékenységéről VIII. évfolyam, 1. szám, 59-65.

Major László Meghonosítható-e a mezőgazdaságban a gyárszerű termelés? VIII. évfolyam, 2. szám, 41-50.

Mohácsi Tivadar Az olajlen-termesztés fejlesztése VIII. évfolyam, 1. szám, 29-34.

Nagy Lajos A különbözeti földjáradék szerepe a termelőszövetkezetek közötti jövedelemkülönbségekben VIII. évfolyam, 4. szám, 13-23.

Romány Pál Gazdálkodási kérdések a hegy- és dombvidéki mezőgazdasági nagyüzemekben VIII. évfolyam, 2. szám, 5-11.

Sándi Ottó A keveréktakarmányozás szállítási igényeinek csökkentése VIII. évfolyam, 6. szám, 37-44.

Szénay László Csáki N.-Szitó B.: Magyarország mezőgazdasági kivitele VIII. évfolyam, 6. szám, 90-93.

Szőke Albert A termelőszövetkezeti építkezések meggyorsításának lehetőségei VIII. évfolyam, 6. szám, 82-84.

Szőke Albert A városkörüli termelőszövetkezetek gazdálkodásának néhány sajátossága VIII. évfolyam, 5. szám, 63-70.

Szőke Molnár Lajos Különböző rizsvetési módok munkaszükséglete és költsége VIII. évfolyam, 4. szám, 33-36.

Takács Jánosné- Varga Gyula Szemle
Az új szovjet mezőgazdasági irányítási rendszer kezdeti tapasztalatai VIII. évfolyam, 3. szám, 83-88.

Técsi János A termelőszövetkezeti tagok munkabíróképesség szerinti foglalkoztatásának vizsgálata VIII. évfolyam, 3. szám, 45-57.

Tóth József Krekó Béla: Mátrixszámítás VIII. évfolyam, 5. szám, 101-102.

Tóth József Takarmányadagok összeállítása a lineáris programozás módszerével VIII. évfolyam, 1. szám, 35-49.

Tóth Tibor Az önelszámolás és az anyagi érdekeltség a termelőszövetkezetekben VIII. évfolyam, 1. szám, 51-58.

Végh György A vegyipar szerepe a mezőgazdaság kemizálásában VIII. évfolyam, 6. szám, 84-86.

Witthen Béla A szarvasmarhatartás néhány üzemgazdasági kérdése a termelőszövetkezetekben VIII. évfolyam, 6. szám, 9-24.

Witthen Béla G. Blohm: A mezőgazdaság új irányzatai VIII. évfolyam, 1. szám, 93-94.

Zug Jánosné A nagyüzemi pecsenyekacsa-termelés tapasztalatai VIII. évfolyam, 2. szám, 59-62.