Archívum » 1962 » 1962. éves tartalom

 

TARTALOM

Javaslat a termelőszövetkezeti vezetők javadalmazására
(A Földművelésügyi Minisztérium Szövetkezetpolitikai Főosztálya 1962. március hó 10-én kelt javaslatainak ismertetése.) VI. évfolyam, 2. szám, 59-71.

Bajnógel Ferenc Az erőtakarmányok felhasználásának és előállításának gazdaságossága VI. évfolyam, 3. szám, 33-48.

Buján Ambrus Lucernaszéna készítési módok gazdaságosságának vizsgálata VI. évfolyam, 4. szám, 51-60.

Burján Ambrus A táblaméretek és a gépek koncentrált üzemeltetésének hatása az aratás-cséplés munkáinak teljesítményeire VI. évfolyam, 1. szám, 49-59.

Csete László A mezőgazdasági termékek rajonizálása a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban VI. évfolyam, 1. szám, 91-93.

Csete László Szakirodalom
Szocialista mezőgazdasági üzemek szervezése VI. évfolyam, 4. szám, 85-86.

Csete László- Tóth Bertalan A szőlőtermelési üzemág helyzete a termelőszövetkezetekben VI. évfolyam, 2. szám, 1-14.

Dobos Károly Abraktakarmányok központosított előkészítésének néhány üzemszervezési vonatkozása VI. évfolyam, 3. szám, 49-56.

Enese László Szakirodalom
Komló László: A munka értékelése és díjazása a termelőszövetkezetekben VI. évfolyam, 4. szám, 89-90.

Eötvös László Traktoros munkák idényszerűségének alakulása és csökkentésének lehetőségei az állami gazdaságokban VI. évfolyam, 3. szám, 83-86.

Erdei Ferenc Az üzemi és munkaszervezet újabb alakulása a termelőszövetkezetekben VI. évfolyam, 1. szám, 5-22.

Fazekas Lajos A takarmánytermelés szervezésének néhány kérdése VI. évfolyam, 2. szám, 15-22.

Fekete Ferenc A szocialista országok agrárgazdasági tudományos intézeti képviselőinek tanácskozása Budapesten VI. évfolyam, 2. szám, 73-76.

Fekete Ferenc Figyelő
Az agrárökonómiai intézetek képviselőinek Harmadik Nemzetközi Értekezlete VI. évfolyam, 1. szám, 90-91.

Fekete Ferenc Figyelő
Az Agrárközgazdák XI. Nemzetközi Tanácskozása Mexikóban VI. évfolyam, 2. szám, 87-89.

Felleg János Adatok a tehenészetek kétműszakos munkaszervezéséhez VI. évfolyam, 2. szám, 23-32.

Galicz Tibor Összefüggés a tojótyúk testsúlya és az árutojástermelés gazdaságossága között VI. évfolyam, 4. szám, 61-70.

Hellei András Eötvös-Gockler: Mezőgazdasági gépi munkák költségelemzése VI. évfolyam, 4. szám, 90-93.

Hellei András Szemle
Nemzetközi Mezőgazdasági Munkatudományi Kongresszus Svájcban VI. évfolyam, 4. szám, 84-85.

Hellei András A teljesítményt befolyásoló tényezők a nagyüzemi szénabetakarítás gépi munkáinál VI. évfolyam, 1. szám, 63-72.

Jannermann G. A specializáció és kooperáció helyzete és problémái a Német Demokratikus Köztársaság mezőgazdasági termelésében VI. évfolyam, 4. szám, 1-10.

Kádár Béla Üzemgazdasági megfontolások a termelőszövetkezetek majortelepítéséhez VI. évfolyam, 3. szám, 57-70.

Kelemen Anna- Varga Gyula Az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek munkatermelékenységének összehasonlítása VI. évfolyam, 4. szám, 25-32.

Kelemen György Mesterséges borjúnevelés a Dánszentmiklósi Állami Gazdaságban VI. évfolyam, 2. szám, 51-58.

Kopcsó István A gyümölcstermelés technikai fejlesztésének néhány üzemgazdasági kérdése VI. évfolyam, 2. szám, 43-50.

Kölber László A szállítási munkák idő- és költségráfordításainak elemzése néhány állami gazdaságban VI. évfolyam, 3. szám, 71-81.

Major László Dr. Ing. Rugolity Jován: Az ipari szervezés és munkamegosztás alkalmazása a növénytermesztésben VI. évfolyam, 1. szám, 61-62.

Nádosy István Községek belterületének vizsgálata a nagyüzemileg művelhető területek növelése érdekében VI. évfolyam, 1. szám, 85-89.

Nagy Gyula Mezőgazdasági termelésünk szerkezeti változásai VI. évfolyam, 3. szám, 1-7.

Nagy Zoltán Hozzászólás „A nagylétszámú szarvasmarha állományok takarmánybázisának megszervezése, különös tekintettel az öntözéses takarmánytermesztésre” c. tanulmányhoz VI. évfolyam, 3. szám, 87-94.

Nánási László A Szövetkezetek Országos Szövetségének V. Kongresszusa elé VI. évfolyam, 1. szám, 1-4.

Németh Lászlóné A mezőgazdasági társtermékek költségeinek és az általános költségek megosztásának vizsgálata VI. évfolyam, 4. szám, 11-24.

Pál József A szőlő-, gyümölcstermelő egyszerűbb szövetkezetek VI. évfolyam, 1. szám, 81-84.

Pósvai Lajos Szemle
A 64. Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár üzemszervezési pavilonja VI. évfolyam, 4. szám, 80-83.

Pósvai Lajos Melyik takarmánynövény öntözése gazdaságos? VI. évfolyam, 2. szám, 77-86.

Romány Pál A hegy- és dombvidéki területek mezőgazdasági termelésének egyes kérdései VI. évfolyam, 3. szám, 9-22.

Šimunič F.- Šebesta M. Premizálás a csehszlovák termelőszövetkezetekben VI. évfolyam, 4. szám, 71-79.

Stenczinger László Vita a szocialista nagygazdaságok üzemi szervezetéről VI. évfolyam, 2. szám, 89-90.

Stenczinger László- Tóth Tibor Sz. A. Ignatov: Az önálló gazdasági elszámolás a kolhozokban VI. évfolyam, 1. szám, 93-95.

Szániel Imre Az üzemi szakosítás tapasztalatai Tolna megye termelőszövetkezeteiben VI. évfolyam, 1. szám, 23-32.

Szederkényi Henrik Az állami gazdaságok jövedelmezőségének alakulása 1957 – 1960. években VI. évfolyam, 3. szám, 23-32.

Szederkényi Henrik Az állami gazdaságok termelési költségeinek alakulása a második hároméves terv időszakában VI. évfolyam, 1. szám, 33-48.

Szemes Lajos Szakirodalom
A termelőszövetkezeti üzemszervezés gyakorlati kézikönyve VI. évfolyam, 4. szám, 86-89.

Tildi István A forrólevegős lucernaszárítás gazdaságossága VI. évfolyam, 4. szám, 33-50.

Tóth Antal A szövetkezeti alapba helyezett érték funkciója és formái VI. évfolyam, 2. szám, 33-42.

Varga Gyula Bernát Tivadar-Enyedi György: A magyar mezőgazdaság termelési körzetei VI. évfolyam, 1. szám, 59-61.

Velich Sándor A MTA Mezőgazdasági Ökonómiai és Üzemszervezési Bizottságának látogatása a Soroksári Tangazdaságban VI. évfolyam, 1. szám, 73-80.