Archívum » 1965 » 1965. éves tartalom

 

TARTALOM

Atanasz Ganev Szemle
A jövedelem felosztása és az alapok jelentősége a bolgár mezőgazdasági termelőszövetkezetekben IX. évfolyam, 4. szám, 79-85.

Berend Iván Hol alkalmazhatók beruházásgazdaságossági számítások a mezőgazdaságban IX. évfolyam, 5. szám, 11-23.

Bodnár Miklós- Szabó István A keveréktakarmány-ellátottság és a keverőüzemek területi elhelyezkedése közötti összefüggések vizsgálata Hajdú-Bihar megyében IX. évfolyam, 6. szám, 59-69.

Bögre János- Galicz Tibor A nagyüzemi libanevelés és hízlalás gazdaságossági tényezői IX. évfolyam, 5. szám, 45-56.

Burján Ambrus A cukorrépatermelés területi elhelyezésének vizsgálata IX. évfolyam, 6. szám, 17-32.

Csete László A kiskőrösi járás mezőgazdaságának távlati fejlesztése IX. évfolyam, 2. szám, 1-18.

Csete László Szakirodalom
Mezőgazdasági számítások matematikai módszerekkel a mezőgazdaságban IX. évfolyam, 3. szám, 89-91.

Csete László Szakirodalom
I. Sz. Kuvsinov- I.A. Gorlanov- A.G. Utyehin: A világ mezőgazdasága IX. évfolyam, 6. szám, 85-86.

Csete László Szemle
A szocialista országok agrárgazdasági kutatóintézetei képviselőinek VI. tudományos-módszertani értekezlete IX. évfolyam, 1. szám, 71-72.

Doffek János- Keresztes István A Jánoshalmi Termelőszövetkezetek önálló közös vállalkozása IX. évfolyam, 5. szám, 79-89.

Eckert József- Villányi László Az 1964. évben Csongrád megyében végzett kísérleti zöldség-gyümölcs forgalmazási költségszámítás tapasztalatai IX. évfolyam, 5. szám, 67-78.

Elek Lászó Gyümölcstermelésünk szerkezete IX. évfolyam, 1. szám, 33-53.

Enese László A kertészeti gépesítési kongresszus tapasztalatai IX. évfolyam, 1. szám, 74-77.

Erdei Ferenc A zöldségtermelés üzemformái és a fejlesztés irányai IX. évfolyam, 1. szám, 1-20.

Erdei Ferenc Titko Csernokolev IX. évfolyam, 4. szám, 93-94.

Evgenia Grueva Szemle
Az őszibarack termesztése Bulgáriában IX. évfolyam, 5. szám, 90-92.

Fekete Ferenc Módszertani kísérlet a különbözeti földjáradék kiszámítására IX. évfolyam, 1. szám, 21-32.

Fekete György A mezőgazdaság távlati szakember-szükséglete IX. évfolyam, 6. szám, 1-16.

Fekete László A nagyüzemi csirkenevelés és tojástermelés költségszámítási problémái IX. évfolyam, 4. szám, 69-78.

Gyenes Antalné Kabrhel Jaroslav és munkaközössége: A mezőgazdasági termelés gazdaságtana és üzemi szervezése IX. évfolyam, 5. szám, 86-88.

H. Dowe- H. Eichler A mezőgazdasági gépek karbantartásának szervezése a Német Demokratikus Köztársaságban IX. évfolyam, 5. szám, 57-66.

Hajós Vilmos A háztáji gazdaságok szerepe és jelentősége a keszthelyi járásban IX. évfolyam, 4. szám, 23-34.

Hankó Mihály A jászsági zöldségtermelés jellemzői és néhány általános következtetés IX. évfolyam, 3. szám, 9-18.

Herold István- Schalbert József A növendékmarha-hízlalás jövedelmezőbbé tétele karbamidos csutkadara etetésével IX. évfolyam, 6. szám, 49-58.

Kádár Béla Az öntözés gazdaságossága a Hajdúsági Löszhát termelőszövetkezeteiben IX. évfolyam, 4. szám, 43-52.

Kamarás Miklós Talajvédő vetésszerkezet kialakítása és hatása a vetésterületi arányokra IX. évfolyam, 2. szám, 39-54.

Katona Zoltán Szemle
A szarvasmarha-tenyésztés tanulmányozása a Német Demokratikus Köztársaságban IX. évfolyam, 2. szám, 86-90.

Kelemen Zoltán A matematikai módszerek agrárgazdasági alkalmazásával foglalkozó nemzetközi munkaértekezlet IX. évfolyam, 1. szám, 72-74.

Kenéz Győzőné- Sóvári Schneider Sándor Kehrberg, Earl- Reisch, Erwin: A mezőgazdasági termelés gazdaságtana IX. évfolyam, 3. szám, 91-94.

Kerekes György Abrakkeverő üzemek ellátási körzetének szervezése IX. évfolyam, 2. szám, 69-74.

Kiss Gábor A kombinált hasznosítású tehenészeti telep IX. évfolyam, 2. szám, 75-84.

Klenczner Andrásné A gyümölcs- és szőlőtermesztés gépesítésének néhány tapasztalata a Balatonboglári Állami Gazdaságban IX. évfolyam, 5. szám, 33-44.

Kovács József Kenyérgabona-termelésünk néhány ökonómiai kérdése, Békés megyei tapasztalatok alapján IX. évfolyam, 4. szám, 9-21.

Kovács Kálmán Gazdasági értékelés a mezőgazdasági kutatásban IX. évfolyam, 3. szám, 19-34.

Kövesi János A szerződéses felvásárlás és távlati fejlesztésének kérdései IX. évfolyam, 1. szám, 55-70.

Kulin Sándor Korszerű üzemi kalkulációkat az üzemgazdasági kérdések tisztázására IX. évfolyam, 4. szám, 35-42.

Maczák János Az értékcsökkenési leírás és a karbantartási költségek alakulása néhány fontosabb hajtatott zöldségfélénél IX. évfolyam, 5. szám, 25-32.

Márton János Szakirodalom
Kőszegi László: A területi tervezés főbb elvi és módszertani kérdései című könyv IX. évfolyam, 2. szám, 90-94.

Márton János Szemle
A szocialista országokban folyó mező- és erdőgazdasági tudományos kutatómunkák koordináló VI. konferencia IX. évfolyam, 2. szám, 85-86.

Megyeri Ferenc Szakirodalom
A. Kaufmann: Az optimális programozás IX. évfolyam, 5. szám, 92-94.

Nagy László A harmadik ötéves terv zöldségtermelése közgazdasági megalapozásának egyes kérdései IX. évfolyam, 3. szám, 1-8.

Nagy László Kövesi János: Mezőgazdasági felvásárlás Magyarországon IX. évfolyam, 4. szám, 88-91.

Nagy Sándor A gazdaságnagyság mutatói és a termelőszövetkezetek ésszerű nagysága IX. évfolyam, 2. szám, 19-29.

Nagy Sándor A szövetkezeti gazdaságok nagyságának és az üzemágak méretének kapcsolata a termelés specializálásával IX. évfolyam, 5. szám, 1-10.

Nagykálnai Endre- Zug Jánosné A termelés területi elhelyezésének és a termésátlagok tervezésének fejlesztése a termelőszövetkezetekben IX. évfolyam, 3. szám, 35-47.

Papp Sándor A különbözeti járadék kiszámítási módszere IX. évfolyam, 6. szám, 33-48.

Petrányi István A legelőgazdálkodás helyzete a Duna-Tisza közi homokháton IX. évfolyam, 2. szám, 31-38.

Petrasovits Imre Szemle
A franciaországi öntözések fejlődésének néhány tapasztalata IX. évfolyam, 6. szám, 71-77.

Pusztai Jánosné Szakirodalom
Milhan, Jules- Montague, Roger: Agrárökonómia IX. évfolyam, 3. szám, 89.

Sándi Ottóné A tehenészeti telepek méretének és gépesítésének hatása a beruházási költségekre IX. évfolyam, 2. szám, 55-62.

Simon Gyula A termelőszövetkezeti közös szarvasmarha-állomány utánpótlásának néhány kérdése IX. évfolyam, 3. szám, 57-66.

Soós Gábor Dr. Surányi János IX. évfolyam, 5. szám, 89-90.

Szabó Sándor Szakirodalom
A földjáradék a termelőszövetkezetekben IX. évfolyam, 4. szám, 85-88.

Szemes Lajos Szakirodalom
Komló László: Az ipari mezőgazdaság felé című könyvéről IX. évfolyam, 1. szám, 86-93.

Szőke Albert A szarvasmarhatartás és a zöldségtermelés üzemi kapcsolatai a városkörüli termelőszövetkezetekben IX. évfolyam, 4. szám, 61-67.

Szőke Molnár Lajos A rizsterületek különböző gyomirtási eljárásainak munkaszükséglete és költsége IX. évfolyam, 3. szám, 67-71.

Szőke Molnár Lajos Az összetett műtrágyák használatának várható gazdaságossága IX. évfolyam, 4. szám, 53-59.

Tóth Mihály Tudományos minősítés az agrárökonómia szakterületén IX. évfolyam, 6. szám, 78-85.

Tuza Sándorné A termelőszövetkezetek melléktevékenységének tapasztalatai a budai járásban IX. évfolyam, 3. szám, 49-55.

Vágsellyei István A szakosítás és a termelés idényszerűsége IX. évfolyam, 4. szám, 1-8.

Varga Ernő Szemle
Az országos termelőszövetkezeti verseny 1964. évi eredményei IX. évfolyam, 3. szám, 73-82.

Varga Gyula A mezőgazdaság iparszerű termelésének kérdései a Német Demokratikus Köztársaságban IX. évfolyam, 3. szám, 82-88.

Varga Gyula Grétsy László: Szaknyelvi kalauz IX. évfolyam, 4. szám, 91-92.

Varga Gyula Mezőgazdasági üzemek kooperációja a Német Demokratikus Köztársaságban IX. évfolyam, 1. szám, 78-83.