Archívum » 1960 » 1960. éves tartalom

 

TARTALOM

Balázs Ferenc A lucerna fehérjetartalom változásainak gazdasági jelentősége IV. évfolyam, 3. szám, 59-62.

Balogh Imre Az alföldi tanyás kisgazdaságok közös nagyüzemmé alakításának néhány üzemszervezési kérdéséről IV. évfolyam, 2. szám, 9-13.

Bartos Lajos Termelőszövetkezeti termelési tervek néhány kiegészítése IV. évfolyam, 4. szám, 7-10.

Bencze János Újabb módszer a takarmányadagok gyors összeállítására IV. évfolyam, 2. szám, 15-20.

Bíró Ferenc A tejtermelés jövedelmezőségének kérdése a termelőszövetkezetekben IV. évfolyam, 4. szám, 11-26.

Csákány István A termelőszövetkezeti jövedelemosztás és a munkaszervezés összefüggéséről IV. évfolyam, 2. szám, 1-7.

Cselőtei László Szakirodalom
Somos András: A paradicsom IV. évfolyam, 1. szám, 90-91.

Csete László A munkatermelékenység egyes kérdései a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben IV. évfolyam, 1. szám, 1-12.

Csete László Szakirodalom
Rózsa György: A közgazdasági kutatás forrásai és segédletei IV. évfolyam, 1. szám, 94.

Csete László Szemle
Gazdaságos elszámolás a kolhozokban IV. évfolyam, 2. szám, 68-70.

Csete Lászó Az Agrárgazdaságtani Tudományos Kutató Intézetek képviselőinek II. Tudományos Módszertani Konferenciája IV. évfolyam, 4. szám, 76-78.

Eck Kálmán Széll László: A termelőszövetkezeti gazdálkodás üzemszervezési alapjai IV. évfolyam, 3. szám, 67-68.

Erdei Ferenc A „Gundorfi Üzem- és Munkaökonómiai Intézet tízéves évfordulója IV. évfolyam, 4. szám, 79.

Erdei Ferenc A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 60-61.

Erdélyi János A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 61.

Farkas Józsefné- Balogh Imre Az őszi búza és az őszi árpa néhány gazdaságossági mutatójának elemzése IV. évfolyam, 4. szám, 27-33.

Fekete László A baromfinevelés jövedelmezősége IV. évfolyam, 3. szám, 39-47.

Gábor József Preiss, W.: A szövetkezeti mozgalom Izraelben és világszerte IV. évfolyam, 3. szám, 76.

Ganczner Miklós- Balogh Imre A termelőszövetkezetek munkaegységre kiosztott néhány termékének áruvá válásáról IV. évfolyam, 3. szám, 31-38.

Georgi Vladikov Szemle
Mi tette szükségessé Bulgáriában a TSz-ek egyesítését, és milyen eredményei vannak az egyesítésnek? IV. évfolyam, 1. szám, 82-84.

Görög Imre A táblarendszer kialakítása a termelőszövetkezetekben IV. évfolyam, 3. szám, 99-106.

Hellei András A tehenek önetetésének kérdése IV. évfolyam, 3. szám, 49-57.

Hellei András Az állami gazdaságok téli munkaerőgazdálkodásának tanulságai IV. évfolyam, 1. szám, 74-77.

Hellei András Korszerű istállórendszerek az NDK-ban IV. évfolyam, 2. szám, 71-75.

Ifj. Nagy Lóránd- Papp János A lucernaszéna betakarításának szervezése IV. évfolyam, 1. szám, 27-36.

Kelemen Zoltánné A matematikai módszerek alkalmazása az agrárgazdaságtani és üzemgazdaságtani kutatásokban IV. évfolyam, 3. szám, 109-111.

Király Ernő Az üzemi terület nagysága és a jövedelmezőség összefüggései az állami gazdaságokban IV. évfolyam, 4. szám, 41-45.

Kiss Károly A rizstermelés üzemi problémái IV. évfolyam, 2. szám, 31-37.

Kiss Pál- Kralovánszky U. Pál A szarvasmarhahizlalás gazdasági értékelésének néhány kérdése IV. évfolyam, 2. szám, 21-29.

Kovács János A hibridkukorica termelésének gazdaságossága IV. évfolyam, 1. szám, 77-78.

Kováts Klára Figyelő
A termelőszövetkezetek munkaerőgazdálkodásáról IV. évfolyam, 3. szám, 107-109.

Kunffy Zoltán- Farkas Józsefné A lucerna és vöröshere mag termelésének a hatása a termelési érték növelésére IV. évfolyam, 3. szám, 63-67.

Kunffy Zoltán- Farkas Józsefné A lucerna és vöröshere széna és mag önköltségszámítására javasolt módszer IV. évfolyam, 4. szám, 35-39.

László Jánosné A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 62-63.

Lőrincz Gyula A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 58-59.

Lőrincz Gyula Szakirodalom
A termelési körzetek és a specializáció a mezőgazdaságban IV. évfolyam, 1. szám, 87-90.

Majoros József A termelőszövetkezeti elnök munkabeosztásáról IV. évfolyam, 1. szám, 78-80.

Majoros József A traktor állati vonóerőt helyettesítő képessége IV. évfolyam, 3. szám, 69-75.

Márton János- Nyujtó Ferenc- Tompa Béla Javaslatok a szőlő- és gyümölcstermelő szövetkezetek alapszabályainak kiegészítésére IV. évfolyam, 1. szám, 37-42.

Móger jános Szakirodalom
A Bolgár Népköztársaság vízgazdálkodása IV. évfolyam, 1. szám, 91-93.

Németi Lászlóné A sertéstenyésztés és hízlalás gazdaságosságának néhány kérdése IV. évfolyam, 4. szám, 47-52.

Pálinkás István A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 59-60.

Pósvai Lajos A szakszerű és gazdaságos takarmányadagok összeállításának új módszere IV. évfolyam, 3. szám, 77-98.

S. Leölkes Lajos A munka termelékenysége a mezőgazdaságban IV. évfolyam, 3. szám, 30.

S. Leölkes Lajos Szakirodalom
Az önköltség kérdése a népi demokratikus országok mezőgazdasági üzemeiben IV. évfolyam, 2. szám, 79-80.

Sass Béla A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 66-67.

Stenczinger László 10 éves a Mezőgazdasági Kiadó IV. évfolyam, 3. szám, 47-48.

Stenczinger László A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 55-57.

Stenczinger László Prémiumarányok meghatározásának módszere a termelőszövetkezetekben IV. évfolyam, 4. szám, 1-6.

Stenczinger László Mezőgazdasági termelőszövetkezetek üzemi- és munkaszervezetéről IV. évfolyam, 1. szám, 13-26.

Szemes Lajos A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 64-65.

Szemes Lajos Figyelő
A termelőszövetkezeti üzemszervezési munka megjavításáért IV. évfolyam, 1. szám, 72-74.

Szemes Lajos- Major Lajos A termelőszövetkezetek 1959. évi gazdálkodásának elemzése IV. évfolyam, 3. szám, 1-14.

Szendrey Jenő A szállítások termelékenyebb rendszerei IV. évfolyam, 1. szám, 43-51.

Técsi János- Tóth Mihály A gazdaságosság főbb tényezőinek összefüggése az Aszódi Gépállomáson IV. évfolyam, 3. szám, 25-29.

Tóth Tibor A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 63-64.

Vadász László Tartalékaink a tehenészeti munkák szervezésénél IV. évfolyam, 2. szám, 47-53.

Vágó József Összehasonlító üzemelemzés az állami gazdaságokban IV. évfolyam, 1. szám, 53-66.

Vágsellyei István A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 65-66.

Vágsellyei István Az állattenyésztés szerkezete IV. évfolyam, 3. szám, 15-24.

Varga Ferenc A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 67.

Velich Sándor- Kopcsó István Télialma termesztésünk fejlesztésének időszerű kérdései IV. évfolyam, 1. szám, 67-70.

Velich Sándor- Kopcsó István Télialma-termesztésünk időszerű kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 39-45.

Vestsik Vilmos A termelőszövetkezetek legfőbb üzemszervezési kérdései IV. évfolyam, 2. szám, 57-58.

Witthen Béla A Német Mezőgazdasági Tudományos Akadémia 10 éves fennállása alkalmából 1960. október 17-18-án Berlinben megrendezett tudományos tanácskozás IV. évfolyam, 4. szám, 78-79.

Witthen Béla Termelőszövetkezeti alapfokú könyvelésre támaszkodó üzemi és üzemági jövedelemszámítás IV. évfolyam, 4. szám, 53-70.