Archívum » 1963 » 1963. éves tartalom

 

TARTALOM

Ács Antal Korszerűbb üzemi szervezet bevezetésének tapasztalatai a Debreceni Agrártudományi Főiskola gazdaságában VII. évfolyam, 3. szám, 49-63.

Bajnógel Ferenc Az erőtakarmányok (keveréktakarmányok) összeállítása matematikai módszerek segítségével VII. évfolyam, 5. szám, 23-32.

Bajnógel Ferenc Szemle
Az erőtakarmány-gyártás fejlesztésének néhány lehetősége VII. évfolyam, 1. szám, 89-93.

Bíró Ferenc A pénzbeni munkadíjak tervezése a termelőszövetkezetekben VII. évfolyam, 6. szám, 67-76.

Bontovits Lajos A paradicsomtermelés fejlődése külföldön és hazánkban VII. évfolyam, 2. szám, 41-48.

Brusszel Gyula A háromszög alakú táblák területfelosztása VII. évfolyam, 1. szám, 55-57.

Csete László A hatékonyság és a gazdasági értékelés VII. évfolyam, 1. szám, 77-87.

Csete László Megjegyzések „A hatékonyság és a gazdasági értékelés” téma körül folyó vitához VII. évfolyam, 6. szám, 93-95.

Csete László- Tóth Bertalan A takarmánytermelés és az állattenyésztés arányainak és szerkezetének meghatározása lineáris programozás segítségével VII. évfolyam, 4. szám, 1-14.

Csete László- Zug Jánosné A lászlófalvi tsz-ek távlati fejlesztésének lehetőségei VII. évfolyam, 3. szám, 65-83.

Csighy Tibor Szakirodalom
A Szovjetunió mezőgazdasága VII. évfolyam, 4. szám, 92-94.

Enese László Előkészületek a közös gazdálkodás tervezésére VII. évfolyam, 4. szám, 45-59.

Enese László Manteuffel professzor látogatása VII. évfolyam, 6. szám, 103.

Enese László Szemle
G. Preuschen professzor látogatása VII. évfolyam, 4. szám, 91-92.

Enese László- Roskoványi Ernő A baromfihús-termelés átszámítása számosállatra VII. évfolyam, 1. szám, 59-62.

Erdei Ferenc Hozzászólás a „Hatékonyság” kérdéséhez VII. évfolyam, 5. szám, 73-77.

Erdei Ferenc Szakirodalom
Üzemszervezési módszerek a Barcsi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben VII. évfolyam, 3. szám, 91-92.

Erdei Ferenc- Tóth Dezső A családi művelés mint a kollektív munka egyik szervezési formája VII. évfolyam, 1. szám, 21-30.

Evgenia Ar. Grueva A temelőszövetkezeti munkadíjazás fejlesztése Bulgáriában VII. évfolyam, 3. szám, 89-90.

Fekete István Az olasz öntözések néhány kérdéséről VII. évfolyam, 2. szám, 90-94.

Fekete László A tojástermelés jövedelmezősége három állami gazdaságban VII. évfolyam, 5. szám, 11-22.

Géczy Gábor A gyakorlati talajismereti és talajhasznosítási térképek üzemi hasznosításának lehetőségei VII. évfolyam, 1. szám, 63-75.

Géczy Gábor- Faragó Tibor Szemle
Szimpozion Temesvárott a föld gazdasági értékeléséről VII. évfolyam, 4. szám, 89-91.

Geszti Henrik- Imre János Adatok a tanyai lakosság betelepüléséhez VII. évfolyam, 6. szám, 21-25.

Gönczi Iván A gépkihasználás néhány problémája mezőgazdasági nagyüzemeinkben VII. évfolyam, 3. szám, 9-24.

Gönczi Iván A hatékonyság elméleti és gyakorlati kérdései VII. évfolyam, 5. szám, 59-64.

Hankó Mihály A jászberényi járás nagyüzemi zöldségtermelésének alakulása a szocialista átszervezés után VII. évfolyam, 5. szám, 49-57.

Heady, E. O. A mezőgazdasági termelés területi és mennyiségi elosztásának matematikai, lineáris programozása VII. évfolyam, 1. szám, 1-7.

Hellei András Szervezési tapasztalatok olasz tehenészetekben VII. évfolyam, 6. szám, 83-91.

Ifj. Nagy Lóránd Szarvasmarha-tenyésztésünk fejlesztésének kérdései VII. évfolyam, 2. szám, 2-9.

Jankó József A szarvasmarha-tartás gazdaságosságának néhány kérdése VII. évfolyam, 2. szám, 17-23.

K- P. Obolenszkij A mezőgazdasági termelés gazdasági hatékonysága VII. évfolyam, 4. szám, 75-87.

Kádár Béla Az üzemi feltételek szerepe az öntözőrendszerek eredményes hasznosításában VII. évfolyam, 5. szám, 41-47.

Kalocsay Ferenc A munkahely egyes kérdései a mezőgazdasági nagyüzemben VII. évfolyam, 4. szám, 21-31.

Kántor István Az anyagi érdekeltség jelentősége a hazai libamájtermelésben VII. évfolyam, 3. szám, 25-30.

Kecskeméti Lajos A kukorica vegyszeres gyomirtásának előkészítése és munkaszervezete VII. évfolyam, 1. szám, 31-36.

Kenéz Győzőné Szakirodalom
Munkamegosztás és specializáció a mezőgazdaságban VII. évfolyam, 3. szám, 93-94.

Keresztes István- Doffek János A karcagi közös baromfikeltető állomás VII. évfolyam, 1. szám, 37-46.

Kis Lajos A termelőszövetkezetek országos termelési versenye VII. évfolyam, 3. szám, 31-37.

Kiss Albert Szemle
A szocialista országok agrárgazdasági tudományos kutatóintézetei képviselőinek konferenciája Szófiában VII. évfolyam, 6. szám, 97-99.

Kiss Lajos Szemle
A termelőszövetkezetek országos termelési versenyének új rendszere VII. évfolyam, 1. szám, 88-89.

Kopcsó István A beruházások gazdasági hatékonyságának megítélése a gyümölcstermelésben VII. évfolyam, 2. szám, 49-57.

Kovács Sándor A termelőszövetkezeti ellenőrző bizottságok tevékenységéről VII. évfolyam, 6. szám, 77-82.

Kulin Sándor Néhány egymást helyettesítő állattartási üzemág összehasonlítása VII. évfolyam, 6. szám, 15-20.

Kurucz Gyula A kombájnszalma-betakarítás különböző módszereinek ökonómiai vizsgálata VII. évfolyam, 2. szám, 59-74.

Lőricz Gyula A mezőgazdasági üzemtan magyar úttörője VII. évfolyam, 3. szám, 1-8.

Major Lajos Pénzbeni munkadíjazás állami segítséggel mint a gazdaságilag gyenge termelőszövetkezetek megszilárdításának egyik eszköze VII. évfolyam, 1. szám, 47-54.

Majoros József A gépi és állati vonóerő arányosítása a termelőszövetkezetekben VII. évfolyam, 1. szám, 9-19.

Majoros József A traktorok korosbodásának költségalakító hatása VII. évfolyam, 6. szám, 27-32.

Marczy Tivadar A termelőszövetkezeti termelés tervezése és a tervteljesítés értékelése a szekszárdi járásban VII. évfolyam, 6. szám, 61-66.

Mészáros Sándor Hozzászólás a „Hatékonyság és gazdasági értékelés” c. vitacikkhez VII. évfolyam, 3. szám, 85-87.

Nagy Lóránd Hústermelés – tejtermelés VII. évfolyam, 3. szám, 39-47.

Nagy Lóránd Tehénselejtezés és az állami 4000 forintos üszőtámogatás VII. évfolyam, 4. szám, 61-68.

Németi László A hatékonyság a szocialista mezőgazdaságban VII. évfolyam, 5. szám, 65-71.

Nyéki Jenő A vetésforgók jelentős szerepe a homoktalajú gazdaságokban VII. évfolyam, 4. szám, 69-74.

Orosz Gábor A termelőszövetkezeti üzemgazdász munkájáról VII. évfolyam, 2. szám, 85-88.

Pálovics Béláné Tenyészállatáraink VII. évfolyam, 2. szám, 75-84.

Radovics György A. André Maton magyarországi látogatása VII. évfolyam, 6. szám, 102.

Radovics György Szakirodalom
Almási Gábor-Farkas Lajos: A termelőszövetkezetek közgazdasági problémái Fejér megyében VII. évfolyam, 6. szám, 103-107.

Richard Manteuffel Szemle
A mezőgazdasági munka tudományos vizsgálata Lengyelországban VII. évfolyam, 6. szám, 99-102.

Sebestyén József Matematikai módszerek alkalmazása a mezőgazdasági termelés szolgálatában VII. évfolyam, 1. szám, 93-95.

Szakonyi László Az adatfeldolgozási technika fejlesztésének hatása a mezőgazdasági önköltségszámításra VII. évfolyam, 4. szám, 15-20.

Szalóczy Bálint Az esőztető öntözőberendezések néhány beruházási és méretezési kérdése VII. évfolyam, 4. szám, 33-44.

Szederkényi Henrik A munkatermelékenység mérése és alakulása az állami gazdaságokban VII. évfolyam, 5. szám, 33-40.

Szlameniczky István Idényszerűség a baromfi-árutermelésben VII. évfolyam, 5. szám, 1-9.

Tóth Jenő A szarvasmarha-állomány takarmányellátásának és tartási módjának kérdései VII. évfolyam, 2. szám, 9-17.

Tóth Mihály Az öntözéses gazdálkodás kérdései VII. évfolyam, 2. szám, 25-40.

Turi József Az itatásos borjúnevelés vizsgálata VII. évfolyam, 6. szám, 33-43.

Vadász László Az istállórendszerek értékelésének gazdasági mutatói VII. évfolyam, 6. szám, 45-60.

Vágsellyei István A takarmánytermelés szerkezetének megállapítása VII. évfolyam, 6. szám, 1-14.

Varga Gyula „A nagyüzemi gazdálkodás kérdései” sorozat három új kötete VII. évfolyam, 4. szám, 94.

Witthen Béla Szemle
Jubileumi ünnepségek és tudományos tanácsozások a Halle-Wittenbergi Egyetem Mezőgazdasági Intézetei 100 éves fennállása alkalmából VII. évfolyam, 3. szám, 88-89.

Szalóczy Bálint Szakirodalom
Dr. Fekete István és társai: A csőkutas öntözés Bács megyei tapasztalatai VII. évfolyam, 2. szám, 94-95.