Archívum » 1958 » 1958. éves tartalom

 

TARTALOM

A mezőgazdasági tudományok számvetése a Tudományos Akadémián II. évfolyam, 1. szám, 49-51.

Bálint György A gazdaságos szállítás kérdései a Mányi Állami Gazdaságban II. évfolyam, 2. szám, 80-82.

Bálint György A zöldtrágyázás és annak szervezési kihatásai a gyümölcstermelő üzemekben II. évfolyam, 4. szám, 65-74.

Bíró Sándor A szállítási munkák megszervezése termelőszövetkezetünkben II. évfolyam, 2. szám, 79-80.

Boros László A községi mezőgazdasági felügyelők munkájáról II. évfolyam, 1. szám, 60-62.

Csete László A munka javadalmazása a kolhozokban II. évfolyam, 4. szám, 81-83.

Csete László A részesművelésen alapuló jövedelemelosztási és munkaszervezési próbálkozás néhány tapasztalata a kiskunhalasi „Vörös Szikra” Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben II. évfolyam, 2. szám, 1-12.

Csete László Farm management II. évfolyam, 2. szám, 113.

Csete László Figyelő
A kolhozrendszer további fejlesztése és a gép- és traktorállomások átszervezése II. évfolyam, 2. szám, 103-105.

Digléria János A sugárzó izotópok alkalmazásának lehetőségei a mezőgazdaságban II. évfolyam, 1. szám, 56-57.

Dobos Károly A szállítási munkák gazdaságos megszervezésének néhány fontosabb kérdése II. évfolyam, 2. szám, 88-102.

Erdei Ferenc A Mezőgazdasági Kiállítás szarvasmarha- és sertéstenyésztési bemutatójáról II. évfolyam, 4. szám, 92-94.

Erdei Ferenc A mezőgazdasági termelés és belterjessége II. évfolyam, 1. szám, 52-54.

Erdei Ferenc Sertéstenyésztésünk alapjai és iránya II. évfolyam, 3. szám, 51-52.

Fekete Ferenc Belterjesség és bővített újratermelés II. évfolyam, 2. szám, 13-24.

Fekete István Felszín alatti csővezetékes öntözési eljárás és esőszerű öntözési módszer beruházási és üzemelési költségei II. évfolyam, 2. szám, 43-58.

Fekete László Egységnyi takarmánytermő területről előállítható tej mennyiségének vizsgálata II. évfolyam, 3. szám, 15-24.

Felkai Sándorné Almatermelésünk növekedéséből adódó exportfeladataink II. évfolyam, 4. szám, 75-79.

Füzes Iván Figyelő
A Szovjetunió fogyasztási szövetkezeti mozgalma a számok tükrében II. évfolyam, 4. szám, 95-96.

Gáspár László Szállítási feladatok a Pátyi Gépállomáson II. évfolyam, 2. szám, 82-83.

Gönczi Iván- Vadász László A mezőgazdasági nagyüzem vonóerejének mennyisége és összetétele II. évfolyam, 4. szám, 49-63.

Hankó Mihály Az üzemtan gyakorlati oktatásáról II. évfolyam, 1. szám, 74-78.

Hankó Mihály Bessenyei Zoltán: Zöldségnövények termesztése II. évfolyam, 2. szám, 113-116.

Hankó Mihály- Peregi Sándor Újabb adatok az alma-szüret megszervezésének okszerűsítéséhez II. évfolyam, 2. szám, 25-36.

ifj. Győri Antal A battonyai földművesszövetkezet munkája a mezőgazdaság belterjességének előmozdítása és az egyszerűbb társulások, szakcsoportok szervezése terén II. évfolyam, 2. szám, 37-41.

Juhász György Lófogattartás költségei II. évfolyam, 2. szám, 85-88.

Kádár Béla Öntözéses gazdálkodás a kabai Kossuth Termelőszövetkezetben II. évfolyam, 1. szám, 21-32.

Kató Lajos A Mezőgazdasági Kiállítás főbb tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei II. évfolyam, 4. szám, 90-91.

Kelemen György A tankfejőgép bevezetésének jelentősége az üzemszervezés és gazdaságosság szempontjából II. évfolyam, 3. szám, 64-67.

Keresztes István Üzemi bemutatók az Országos Mezőgazdasági Kiállításon II. évfolyam, 4. szám, 87-89.

Kertész Mihály A községi mezőgazdasági felügyelők munkájáról II. évfolyam, 1. szám, 63-65.

Kolbai Károly A Mezőgazdasági Kiállítás, mint a tapasztalatcsere fontos eszköze II. évfolyam, 4. szám, 91-92.

Kopcsó István A szabolcsi almatermelés gazdaságosságának néhány kérdése II. évfolyam, 4. szám, 41-47.

Kralovánszky U. Pál Sertéstenyésztésünk irányáról és gazdaságosságáról II. évfolyam, 3. szám, 56-59.

Lonkai János Gabonaegységgel való teljesítménymérés a mezőgazdaságban II. évfolyam, 3. szám, 25-31.

Márton János A termelőszövetkezetek belterjességi színvonala és gazdasági eredményei II. évfolyam, 4. szám, 15-30.

Molnár István A községi mezőgazdasági felügyelők munkájáról II. évfolyam, 1. szám, 65-67

Nagy Károly A községi mezőgazdasági felügyelők munkájáról II. évfolyam, 1. szám, 59-60.

Nagy László Sertéstenyésztésünk fejlesztése a hároméves terv időszakában II. évfolyam, 3. szám, 53-56.

O. Rosenkranz A Német Demokratikus Köztársaság agrárközgazdasági problémái II. évfolyam, 3. szám, 1-6.

Pál József A földművesszövetkezetek termelési tevékenységének néhány üzemi hatása II. évfolyam, 3. szám, 33-38.

Patay János Figyelő
Központi takarmánygazdálkodásunk megjavítása II. évfolyam, 1. szám, 70-74.

Peregi Sándor Adatok a kapitalista mezőgazdaság tőkeviszonyaihoz II. évfolyam, 4. szám, 96-98.

Pillis Pál A kisárutermelés és az alacsonyfokú termelői társulások II. évfolyam, 3. szám, 39-50.

Rádoki József Szállítási munkák szervezése a Kisbéri Állami Gazdaságban II. évfolyam, 2. szám, 83-85.

Radovics György Hellei András: A munkatermelékenység fokozása az állattartásban II. évfolyam, 1. szám, 87-88.

Rázsó Imre A gépesítés szerepe a szántóföldi növénytermesztésben II. évfolyam, 1. szám, 54-56.

Rubleczky Sándor A községi mezőgazdasági felügyelők munkájáról II. évfolyam, 1. szám, 62-63.

Sin István A gazdálkodás kétéves fejlődése az orosházi termelőszövetkezetekben II. évfolyam, 2. szám, 59-74.

Soós Gábor Az 1958. évi Országos Mezőgazdasági Kiállítás szerepe a mezőgazdasági termelés fejlesztésében II. évfolyam, 4. szám, 84-87.

Stenczinger László A Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Országos Versenyének eredményéről II. évfolyam, 3. szám, 7-13.

Stenczinger László A mezőgazdasági termelőszövetkezetek üzemi kiskönyvtára II. évfolyam, 1. szám, 88-91.

Stenczinger László Évelő szakaszok szabad váltása a vetésforgóban II. évfolyam, 1. szám, 1-6.

Szabó István A Mezőgazdasági Kiállítás építészeti problémáiról II. évfolyam, 4. szám, 89.

Szemes Lajos Figyelő
Önelszámoló gazdálkodás a kolhozokban II. évfolyam, 3. szám, 62-63.

Tóth Tibor Gondolatok a zöldtakarmányozás szervezéséhez II. évfolyam, 1. szám, 7-20.

Tóth Tibor Adatok a szarvasmarhák takarmányértékesítő képessége mérvének és gazdaságosságának vizsgálatához II. évfolyam, 4. szám, 31-40.

Vágsellyei István A termelési arányok néhány kérdése a szocialista mezőgazdasági üzemben II. évfolyam, 4. szám, 1-13.

Végh István A sertéstenyésztés iránya és helyzete a Töviskei Állami Gazdaságban II. évfolyam, 3. szám, 59-60.

Vitainé Mayer Edith és Voit Imre A nagyüzemi szarvasmarhatartás gazdaságosságának néhány kérdése az állami gazdaságokban II. évfolyam, 1. szám, 33-48.

Walleshausen Gyula Agráregyetem terve 1844-ben II. évfolyam, 2. szám, 75-78.

Walter Imre Sertéstenyésztés a ráksi Új Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben II. évfolyam, 3. szám, 61.