Archívum » 1959 » 1959. éves tartalom

 

TARTALOM

Termelőszövetkezeti mozgalom a Magyar Tanácsköztársaságban III. évfolyam, 1. szám, 1-6.

Allé Pál Szakirodalom
Stenczinger László: Az Úttörő Termelőszövetkezet és a közös gazdálkodás szervezése III. évfolyam, 4. szám, 94-96.

Almási Gábor A tehenészet fajlagos munkaidőszükségletére ható néhány tényező vizsgálata III. évfolyam, 1. szám, 13-23.

Antalffy Ferenc- Dobos Károly A taglétszám nagyságának és összetételének üzemi hatásai a gödöllői járás termelőszövetkezeteiben 1956/57 gazdasági évben III. évfolyam, 2. szám, 39-52.

Bak József Figyelő
A termelőszövetkezetek melléküzemi tevékenysége III. évfolyam, 2. szám, 86-89.

Bázler Béla Figyelő
Baromfitenyésztésünk kilátásai III. évfolyam, 2. szám, 89-91.

Belák Sándor - ifj. Nagy Lóránd Takarmánynövények műtrágyázásának gazdaságossága III. évfolyam, 2. szám, 33-38.

Burger Kálmánné Mezőgazdasági világirodalom III. évfolyam, 3. szám, 83-84.

Burger Kálmánné Szakirodalom
Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ fontosabb külföldi szakirodalmi fordításai III. évfolyam, 4. szám, 92-94.

Cselőtei László Figyelő
KGST Nemzetközi Kertészeti Konferencia Budapesten III. évfolyam, 4. szám, 81-82.

Csendes Béla A jövedelmezőség hatása a cukorrépa termelésre III. évfolyam, 4. szám, 31-36.

Csete László Hírek
Az Agrárközgazdászok Nemzetközi Kongresszusa III. évfolyam, 4. szám, 89.

Csete László Moszkvai Agrárgazdasági és Üzemgazdasági Konferencia III. évfolyam, 4. szám, 9-15.

Dobos Károly Szakirodalom
Gerle György- Turánszky Miklós: Beruházások gazdasági hatékonysága III. évfolyam, 4. szám, 91-92.

Erdei Ferenc Kukoricatermelésünk legújabb fejlődése III. évfolyam, 4. szám, 1-8.

Erdei Ferenc A mezőgazdaság átalakulása III. évfolyam, 3. szám, 1-8.

Fabinyi Rudolf Könyvekről
Grainger, J.: A növénybetegségek közgazdasági kihatásai III. évfolyam, 2. szám, 104-108.

Fekete György Hozzászólás „A mezőgazdasági üzemtan fogalma” című vitacikkhez III. évfolyam, 4. szám, 71-73.

Fekete László A tejtermelés takarmányköltségének vizsgálata III. évfolyam, 1. szám, 25-34.

Fekete László Figyelő
A tehenek selejtezésének hatása a tej termelési költségére III. évfolyam, 2. szám, 91-94.

Füzes Iván Figyelő
Birtoktagosítás és mezőgazdasági struktúra Európában III. évfolyam, 4. szám, 87-88.

Galiez Tibor Figyelő
Népi kommunák Kínában III. évfolyam, 2. szám, 94-96.

Hankó Mihály A kertészeti termelés szerepe a termelőszövetkezeti gazdálkodásban III. évfolyam, 3. szám, 19-30.

Hankó Mihály Szakirodalom
Kertészek kézikönyve III. évfolyam, 1. szám, 93-95.

ifj. Nagy Lóránd A termelés szerkezeti változásai a pápai járásban a mezőgazdaság szocialista átszervezésének hatására III. évfolyam, 3. szám, 57-64.

Kántor István A nagyüzemi tojás- és baromfihústermelés üzemszervezési kérdései III. évfolyam, 1. szám, 35-42.

Kiss Pál A mezőgazdasági termelőszövetkezetek mérlegelemzése III. évfolyam, 3. szám, 31-43.

Kováts Klára Rendszeres készpénzelőlegezés tervezése a termelőszövetkezetben III. évfolyam, 4. szám, 37-43.

Kováts Klára Szakirodalom
Fejér Ferenc: Gyakorlati tanácsok mezőgazdasági termelőszövetkezetek vezetőinek III. évfolyam, 3. szám, 82-83.

Kunffy Zoltán- Papp Géza Termelőszövetkezetek majorhelyeinek kijelölése és néhány Győr-Sopron megyei tapasztalat III. évfolyam, 2. szám, 53-66.

Latkovics György A mezőgazdasági üzemtan fogalma III. évfolyam, 2. szám, 79-85.

Latkovics György A mezőgazdasági üzemtan jelentősége a szocializmus építésében III. évfolyam, 4. szám, 61-70.

Lőrincz Gyula Nemzetközi konferencia a mezőgazdasági termelés ésszerű területi elhelyezése és specializálása tudományos elveinek kérdéseiről III. évfolyam, 1. szám, 7-12.

Majoros József- Markó Lajos A Győr-Sopron megyei termelőszövetkezeti mozgalom néhány közgazdasági és üzemszervezési kérdésről III. évfolyam, 2. szám, 1-16.

Manczel Jenő Könyvekről
Theiss E.- Párniczky G.- Pintér L.- Krekó B.: Korreláció és trendszámítás III. évfolyam, 2. szám, 102-104.

Markó Lajos Termelőszövetkezeti gazdálkodás belterjesülésének két útjáról III. évfolyam, 3. szám, 45-55.

Nagy László Figyelő
„Átfutó kocák” alkalmazása a sertéstenyésztésben III. évfolyam, 2. szám, 96-98.

Peregi Sándor- Sváb János A gyümölcstermelő üzemekben végzett üzemszervezési kísérletek egyes kérdései III. évfolyam, 3. szám, 9-17.

Petrasovits Imre Figyelő
Öntözőgazdálkodásunk történetéről III. évfolyam, 4. szám, 83-85.

Pósvai Lajos A takarmányozás költségcsökkentésének lehetőségei a termelőszövetkezetekben III. évfolyam, 4. szám, 45-60.

Pósvai Lajos Szakirodalom
Állattenyésztési enciklopédia III. évfolyam, 3. szám, 80-82.

Ribly János A kaposvári járás termelőszövetkezeteinek 1958. évi gazdálkodása III. évfolyam, 3. szám, 65-74.

Simon-Ruszinkó Gábor Az állami gazdaságok üzemszervezési ankétja Bábolnán III. évfolyam, 1. szám, 75-82.

Sin István Figyelő
A termelőszövetkezeti versenymozgalomért III. évfolyam, 1. szám, 84- 86.

Sin István Hozzászólás „Az összterület nagysága és a termelés színvonalának összefüggése 1957-ben a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben” című tanulmányhoz III. évfolyam, 3. szám, 75-76.

Stenczinger László Figyelő
Munkacsapatvezetők díjazásának újabb formája III. évfolyam, 1. szám, 83-84.

Stenczinger László Szakirodalom
Mezőgazdasági Lexikon III. évfolyam, 1. szám, 90-93.

Szabó Ferenc Az összterület nagysága és a termelés színvonalának összefüggése 1957-ben a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben III. évfolyam, 1. szám, 43-56.

Szabó Ferenc Még egyszer a termelőszövetkezetek összterületének nagyságáról III. évfolyam, 4. szám, 74-75.

Szalai György Figyelő
Az ikersoros kukoricatermesztés üzemi előnyei III. évfolyam, 2. szám, 99-100.

Szalóczy Bálint Öntözőhajóval végzett esőszerű öntözés gazdaságos üzemelésére ható tényezők vizsgálata III. évfolyam, 1. szám, 57-66.

Szederkényi Henrik A munkatermelékenység vizsgálata állami gazdaságokban III. évfolyam, 1. szám, 67-74.

Szemes Lajos A termelőszövetkezeti gazdálkodás közgazdasági elemzése III. évfolyam, 2. szám, 17-31.

Szloboda Antal Figyelő
Bérezéssel kapcsolatos tapasztalatok és új szempontok a Bólyi Állami Gazdaságban III. évfolyam, 3. szám, 77-78.

Szőke Molnár Lajos Különböző rizsbetakarítási módok vizsgálata III. évfolyam, 2. szám, 67-78.

Tóth Mihály Különböző öntözési módok ökonómiai összehasonlító vizsgálata III. évfolyam, 4. szám, 17-30.

Vedrődi Gusztáv Figyelő
Üzemszervezési bemutató Mezőhéken és Turkevén III. évfolyam, 4. szám, 85-87.

Witthen Béla Figyelő
A mezőgazdasági üzemnagyság kérdéseinek tudományos vitája Lipcsében III. évfolyam, 4. szám, 76-80.