Archívum » 1961 » 1961. éves tartalom

 

TARTALOM

Acsay Ferenc A Tarjáni Állami Gazdaság 1960. évi gazdálkodása eredményének elemzése V. évfolyam, 4. szám, 23-30.

Balogh Imre A fűszerpaprika termelés néhány közgazdasági és üzemgazdasági kérdéséről V. évfolyam, 2. szám, 23-30.

Balogh Imre Tanyai települések termelőszövetkezeteinek egyes üzemszervezési kérdéseiről V. évfolyam, 4. szám, 31-38.

Bíró Ferenc A pénzbeni munkadíjazás alkalmazásának néhány tapasztalata a termelőszövetkezetekben V. évfolyam, 4. szám, 39-48.

Bíró Ferenc- Stenczinger László Pénzbeni munkadíjazás és jövedelemrészesedés néhány kérdése a termelőszövetkezetekben V. évfolyam, 1. szám, 13-24.

Burgert Róbert Egyedi teljesítmények alapján végzett gazdasági szelekció a juhállományban V. évfolyam, 1. szám, 45-50.

Csete László A mezőgazdasági termelés specializálásának, elhelyezésének közgazdasági és üzemgazdasági kérdései V. évfolyam, 2. szám, 79-88.

Csete László Szakirodalom
Újabb értékes művekkel gyarapodott az agrárgazdaságtan és az üzemszervezés szakterülete V. évfolyam, 1. szám, 11-12.

Csete-Fekete-Rácz Munkadíjazás, önköltség és gazdaságosság a mezőgazdaságban V. évfolyam, 4. szám, 5-6.

Dimény Imre Mezőgazdaságunk traktorszükségletét meghatározó tényezők V. évfolyam, 4. szám, 6.

Dobos Károly A Komárom megyei termelőszövetkezetek és állami gazdaságok állóeszköz ellátottságának összehasonlító vizsgálata V. évfolyam, 3. szám, 1-16.

Dr. Galicz Tibor A koreai rizstermesztés V. évfolyam, 2. szám, 39-40.

Erdei Ferenc Üzemszervezési kérdések a szocialista mezőgazdasági nagyüzemben V. évfolyam, 4. szám, 6.

Evgenia A. Grueva A zöldségtermelés helyzete a Bolgár Népköztársaságban V. évfolyam, 1. szám, 9-11.

Fekete István A csőkutas öntözés néhány kérdéséről V. évfolyam, 1. szám, 51-60.

Galicz Tibor A gazdaságos nagyüzemi tojástermelés V. évfolyam, 2. szám, 31-39.

Hellei András Munkatani megfigyelés a komló félmechanikus tődrótozásáról V. évfolyam, 3. szám, 17-27.

Kállay Kornél Az öntözés gazdaságosságának vizsgálata V. évfolyam, 4. szám, 65-80.

Kecskeméti Lajos A gabonaaratás és betakarítás megszervezése a termelőszövetkezetekben V. évfolyam, 2. szám, 41-56.

Kemenessy Ernő A földművelés irányelvei V. évfolyam, 4. szám, 30.

Kiss Gábor Figyelő
Az étolajas mesterséges borjúnevelés gazdaságosságáról V. évfolyam, 3. szám, 84-86.

Kőrincz Gyula Csehszlovákiai tapasztalatok a mezőgazdasági termelőszövetkezetek üzemi kereteinek növeléséről és termelésük szakosításáról V. évfolyam, 4. szám, 93-95.

Latkovics György Figyelő
A termelőszövetkezeti üzem vezetése V. évfolyam, 4. szám, 90-93.

Mánfai Kálmán Az étkezési szőlőtermelés költségeinek és jövedelmezőségének vizsgálata két állami gazdaságban 1959. évben V. évfolyam, 2. szám, 57-71.

Mihályfalvi István A másodvetésű napraforgó zöldtrágya és az istállótrágya költségeinek és hozamainak összevetése V. évfolyam, 2. szám, 73-78.

Nagy Lóránd A rét-legelő művelési ág megváltoztatásának gazdaságossága V. évfolyam, 2. szám, 9-21.

Nagy Lóránd Szakirodalom
Dr. Sin István: Szövetkezeti gazdálkodás negyedmillió holdon V. évfolyam, 2. szám, 93-96.

Németi Lászlóné Egyszerű költségszámítások a termelőszövetkezetekben V. évfolyam, 3. szám, 29-34.

Pálinkás István Költségszámítás a termelőszövetkezetekben V. évfolyam, 1. szám, 61-68.

Pálinkó Antalné A közös gazdálkodás megkezdése az új termelőszövetkezetekben V. évfolyam, 1. szám, 69-82.

Rácz Lajos Vita a mezőgazdasági költség- és jövedelemszámítás módszerének elméleti és gyakorlati kérdéseiről V. évfolyam, 3. szám, 71-79.

S. Leölkes Lajos Munkadíjazás a termelőszövetkezetekben V. évfolyam, 2. szám, 21-22.

Sándi Ottóné A mezőfalvi szabadtartásos istálló másféléves üzemeltetésének tapasztalatai V. évfolyam, 3. szám, 35-49.

Serédi Péter A gondos munkaerőtervezés megkönnyíti a vezetés munkáját V. évfolyam, 4. szám, 95-96.

Simon-Ruszinkó Gábor Az állami gazdaságok üzemszervezési ankétja Bábolnán V. évfolyam, 1. szám, 83-94.

Sipos Gábor Hozzászólás „A táblarendszer kialakítása a termelőszövetkezetekben” c. vitacikkhez V. évfolyam, 1. szám, 95-96.

Somos András A berendezések gazdaságos hasznosításának néhány lehetősége a zöldségtermesztő üzemben V. évfolyam, 1. szám, 1-8.

Szabó László Figyelő
Termelési kapcsolatok a kolhozok között V. évfolyam, 3. szám, 81-84.

Szemes Lajos A Győr-Sopron megyei termelőszövetkezetek 1960. évi gazdálkodásának eredményei V. évfolyam, 2. szám, 1-8.

Szlameniczky István Lúdtenyésztésünk fejlesztésének gazdasági kérdései V. évfolyam, 1. szám, 25-30.

Szlameniczky István Nagyüzemi baromfitenyésztésünk időszerű kérdései V. évfolyam, 4. szám, 81-89.

Szőke Molnár Lajos A rizstermesztés kézimunka-szükséglete V. évfolyam, 3. szám, 51-57.

Tildi István- Tóth Béla A nagylétszámú tehenészetek takarmánybázisának megszervezése, különös tekintettel az öntözéses takarmánytermelésre V. évfolyam, 3. szám, 59-69.

Turi József A csökkentett zsírtartalmú tej itatásának gazdasági hatása a borjúnevelésben V. évfolyam, 4. szám, 7-12.

Vaszkó Mihály A balesetelemzés és megelőzés módszerei a mezőgazdaságban V. évfolyam, 4. szám, 13-22.

Voit Imre A nagyüzemi termelésszerkezet és gazdaságos gépesítés összefüggései V. évfolyam, 1. szám, 31-43.