TARTALOM

TARTALOM

Előszó 3

I. A GAZDÁLKODÁS SZERVEZŐDÉSE ÉS ÉVTIZEDEI 4

Gráf József: Új évtizedek elé 5
Enese László: A Gazdálkodás első évtizedeiről 7
Csete László: A Gazdálkodást alapító Erdei Ferenc 15
Csete László – Dimény Imre: A Gazdálkodás fél évszázada 17
Fehér Alajos – Takácsné György Katalin: A Gazdálkodás Baráti Köre 26

II. TANULMÁNYOK 28

Kovács Ferenc: Gazdálkodás – állati termék előállítás – környezetvédelem 29
Csáki Csaba: Változó prioritások a világ agrártermelésében 36
Kapronczai István: Közös felelősség a szakmai és a morális információk közvetítése! 50
Mészáros Sándor: Hatékonyságvizsgálatok és kutatási módszerek a Gazdálkodás folyóiratban 56
Gaál Béla: A magyar borok, borászok és a bormarketing 59
Romány Pál: Állandó készenlétben 63
Tenk Antal: Erdei Ferenc emléke – a Gazdálkodásban 73

III. PÁLYATÜKRÖK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK 82

Bainé Szabó Bernadett: A Gazdálkodás Junior Bizottságába vezető pályám 83
Buzás Gyula: A Gazdálkodás egész szakmai pályámat végigkísérte 84
Csáki Csaba: Pályámban fontos szerepet játszottak a nemzetközi kapcsolatok 86
Csete László: Pályatükröm és a Gazdálkodás 87
Fehér Alajos: Olvasóból szerzőtárs, majd kiadó 104
Forgács Csaba: A hazai és külföldi szerepvállalások az oktatásban kamatoznak 106
Gaál Béla: A marketinggel elkötelezve 108
Geszti Szilárd: Utam a Junior Bizottságba 109
Harnos Zsolt: A matematikától a klímaváltozásig ívelő pályán 110
Helgertné Szabó Ilona: Büszke vagyok arra, hogy a Gazdálkodás szerzőtársa lehettem 111
Kalmárné Hollósi Erika: Élve a tudományos utánpótlás lehetőségeivel 114
Kapronczai István: Pályautamról tömören 115
Kozma András: Bodrogközből Debrecenbe 116
Latkovics György: A Gazdálkodás első felelős szerkesztője voltam 117
Magda Sándor: Hasznossá válni, nem fényleni 118
Markovszky György: Repcedoktortól a vezérigazgatóságig 119
Márton János: Utam a viharsarok falukutatójából a tudományos igazgatói székig 121
Nagy Frigyes: Ötven éves kapcsolatom a Gazdálkodással 122
Nemessályi Zsolt: Már hallgató koromban eljegyeztem magam a tudományos munkával 124
Romány Pál: Önéletrajz helyett 127
Székely Csaba: Egyetemi oktatói életpálya agrár szakmai kitérőkkel 131
Széles Gyula: Termelési gyakorlatból egyetemi katedrára 134
Széles Zsuzsanna: Örömmel tevékenykedem a Junior Bizottságban 135
Szerdahelyi Péter: Négy évtized az agrárgazdasági kutatásban és szakigazgatásban 136
Szűcs István: Életem első cikkétől a Szerkesztőbizottságig 137
Takácsné György Katalin: Tevékenységeim folyamatosan bővülő köre 138
Tenk Antal: Négy és fél évtized egyetemi katedrán 139
Udovecz Gábor: A kutatások és az oktatás évtizedei 144

IV. ARCKÉPCSARNOK 146

Bainé Szabó Bernadett – Buzás Gyula – Csáki Csaba – Csete László – Csikai Miklós – Enese László – Fehér Alajos – Forgács Csaba – Geszti Szilárd – Harnos Zsolt – Helgertné Szabó Ilona – Kalmárné Hollósi Erika – Kapronczai István – Kiss Judit – Kozma András – Magda Sándor – Markovszky György – Márton János – Nemessályi Zsolt – Romány Pál – Székely Csaba – Széles Gyula – Széles Zsuzsanna – Szerdahelyi Péter – Szűcs István – Takácsné György Katalin – Tenk Antal – Udovecz Gábor

A BORÍTÓ: