GAZDÁLKODÁS

AGRÁRÖKONÓMIAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

TÁJÉKOZTATÓ ÉS TUDNIVALÓK A GAZDÁLKODÁSBAN MEGJELENTETÉSRE KÉSZÜLŐ KÉZIRATOKRÓL

A tanulmányok elbírálásánál figyelembe vett szempontok

Eredetiségi nyilatkozatSZERKESZTŐSÉG

Gazdálkodás Szerkesztősége
1093 Budapest, Zsil u. 3-5.
Tel.: 70/501-1156
E-mail: gazdalkodas@aki.gov.hu
www.gazdalkodas.hu, www.agrarlapok.hu
-----------
Megjelenik kéthavonta
-----------
KIADJA ÉS TERJESZTI:
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,
1223 Budapest, Park utca 2.
Felelős kiadó: Bozzay Péter ügyvezető

Előfizetés:
Bajner Ibolya, mb. osztályvezető, HOI
Tel.: +36 1 362 8131
E-mail: info@agrarlapok.hu

TÁMOGATÓINK

Agrárminisztérium
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Agrárközgazdasági Intézet