2017. 06. szám

A tartalomból:
A gyephozamok vizsgálatának jelentősége és problémáiA versenyképes mezőgazdaság, a földár és a föld jövedelemtermelő képességének összefüggéseiInformatikai eszközök elterjedtsége és használata a kisgazdaságok irányítóinak információs környezetébenKik a fogyasztói a különféle halfajoknak Magyarországon? • Az Európai Agrárközgazdasági Társaság XV. kongresszusának tapasztalatai • Új könyv a szövetkezés-együttműködés akadályairól, feltételeiről és fejlesztési lehetőségeiről • Székelység, szakértelem, politika – Dimény Imre visszaemlékezéseiről • Szerdahelyi Péter (1941–2017)

» A teljes tartalomjegyzék megtekintése

 

Gazdálkodás Baráti Köre és a Gazdálkodás Szerkesztőbizottsága által
2016. április 22-én szervezett

A HUMÁNERŐFORRÁS HELYZETE (MÚLT/JELEN/JÖVŐ) A HAZAI ÉLELMISZER-GAZDASÁGBAN

című konferencia előadásai

Egyes előadások alapján készült tanulmányok megjelentek a folyóirat hasábjain.