2017. 06. szám

A tartalomból:
A gyephozamok vizsgálatának jelentősége és problémáiA versenyképes mezőgazdaság, a földár és a föld jövedelemtermelő képességének összefüggéseiInformatikai eszközök elterjedtsége és használata a kisgazdaságok irányítóinak információs környezetébenKik a fogyasztói a különféle halfajoknak Magyarországon? • Az Európai Agrárközgazdasági Társaság XV. kongresszusának tapasztalatai • Új könyv a szövetkezés-együttműködés akadályairól, feltételeiről és fejlesztési lehetőségeiről • Székelység, szakértelem, politika – Dimény Imre visszaemlékezéseiről • Szerdahelyi Péter (1941–2017)

» A teljes tartalomjegyzék megtekintése

2016. 06. szám

A tartalomból:
KAP-reform – az EU közvetlen kifizetésekre kidolgozott új módszertanának értékeléseLehet-e a mezőgazdaság a gazdasági növekedés motorja? A kelet-közép-európai országok tapasztalataiKísérlet egy automatizált komplex földértékelési rendszer kidolgozásáraA fehérjetakarmány helyettesítése alternatív fehérjeforrásokkal az EU-banSzövetkezeti modellek a világban – Dánia és a Koreai Köztársaság példájának tanulságai • Kovács Katalin (szerk.): Földből élők – Polarizáció a magyar vidéken (könyvismertetés) • Forgács Csaba köszöntése • Negyvenöt év a Corvinuson és jogelődjein • Forgács Csaba professzor 70 éves • Tudásmegosztás és innováció a mezőgazdaságban és a vidéki területeken: nagyobb figyelmet szükséges szentelni a régiós különbségek kezelésére az Európai Unióban • A Gazdálkodás 2015. évi nívódíjainak átadása

» A teljes tartalomjegyzék megtekintése

 

Gazdálkodás Baráti Köre és a Gazdálkodás Szerkesztőbizottsága által
2016. április 22-én szervezett

A HUMÁNERŐFORRÁS HELYZETE (MÚLT/JELEN/JÖVŐ) A HAZAI ÉLELMISZER-GAZDASÁGBAN

című konferencia előadásai

Egyes előadások alapján készült tanulmányok megjelentek a folyóirat hasábjain.